Bygge tomannsbolig: En komplett guide (pris, regler, tips)

Bygge tomannsbolig

Innhold:

Del 1: IntroduksjonDel 2: Priser og entepriseformDel 3: Planlegging og oppstart

Trenger du fagfolk til jobben? Legg ut prosjektet på Byggstart.no

Bygge tomannsbolig - Den komplette guiden

Å bygge hus er en stor og omfattende prosess. Selv om det kan være gøy og spennende å designe fremtidens familiebolig, kan det være skremmende med alle faktorer som skal med i beregningen. Boligen må passe til budsjettet, fylle behovene for hele familien og ha riktig beliggenhet. Å dele denne prosessen med andre i lignende situasjon, kan gjøre hele prosjektet både billigere og enklere å gjennomføre, og en tomannsbolig kan være løsningen som får kabalen til å gå opp.

En praktisk løsning

Det er mange store avgjørelser som må tas når du skal bygge et helt hus, og når du deler prosessen med noen kan det hele føles mindre overveldende. Det å sitte og drodle med idéer med en annen som også skal bo i boligen er noe helt annet enn å diskutere med en arkitekt, og dere kan inspirere hverandre og finne løsninger som virkelig gjenspeiler deres egen personlighet. Og husk at dere ikke trenger å være enige om enhver liten detalj. Selv om dere bygger sammen, trenger ikke enhetene å være identiske. Dere har store valg også når det kommer til ting som planløsning, lukket eller åpen kjøkkenløsning og antall rom. Og selvsagt er innvendig interiør opp til hver og en, så det er fortsatt store muligheter for individuelle løsninger.

Det er flere fordeler forbundet med å bygge tomannsbolig. Det mest åpenbare er at utgiftene deles på to. Det betyr ikke nødvendigvis at kostnadene blir halvparten av hva det ville blitt om man bygger enebolig, plassen skal jo også være tilsvarende større. Skalafordeler betyr likevel at det blir en betydelig lavere pris. Det er også gunstig med tanke på oppvarming, ettersom den ene veggen ikke ligger ut mot friluft. I tillegg deler man ansvaret om vedlikehold. Alt fra å måke snø om vinteren til å male om huset når den tid kommer er dere to om, og det gir en ekstra trygghet å vite at det er noen hjemme og passer på huset når du er på ferie.

Viktig å ha et godt naboskap

Det er imidlertid viktig å opprettholde et godt forhold til naboen. Om man bygger ny tomannsbolig har man jo ofte fordelen av å velge naboen selv. Tenk nøye gjennom hvem du velger å dele huset med. Dere deler ansvaret om å vedlikeholde boligen, og det kan fort oppstå en konflikt om dere har forskjellige kriterier om hva dette innebærer. Om det en gang i fremtiden for eksempel blir aktuelt å bytte kledning, må begge parter være enige om dette og dele finansieringen. Om den ene parten er mer opptatt av å holde det fint i hagen enn den andre, kan det også bli et irritasjonsmoment for begge to. Det kan også bli problemer om det oppstår skader på boligen. Hvis det er snakk om en horisontaldelt tomannsbolig, vil kanskje den som bor øverst ikke være med på å legge ny drenering for å utbedre fuktproblemer i kjelleren. Blir det vannlekkasje i overetasjen, vil kanskje ikke den som bor under være med på å betale for skadene. Dette burde dere snakke om på forhånd, og sørge for at dere er enige om hva som skal gjøres av forefallende arbeid på tomten.

Men så skal det også sies at det kan komme mye positivt ut av det om dere opprettholder et godt naboskap. Det kan være lurt å flytte sammen med noen som er på samme sted i livet. Barn er jo et klassisk eksempel på det. Om begge parter har barn på samme alder, kan det være fordelaktig med tanke på fritidsaktiviteter og barnepass. Samtidig kan det være slitsomt å dele hus med en barnefamilie om man ikke er glad i små barn. Liker man ro og fred, burde man ikke bo med noen som fester flere ganger i uken. Ta med i betraktningen hvordan dere passer sammen på den måten også, så slipper dere en langvarig konflikt det er vanskelig å finne noen løsning på.

Få pristilbud på prosjektet: Legg ut jobben på Byggstart.no

Sørg for at byggearbeidene er godt utført

Når det er to parter som skal dele boligen, er det ekstra viktig å bruke seriøse håndverkere som sørger for at hele huset er forskriftsmessig bygget. Oppstår det feil i den ene delen av boligen, er det slett ikke sikkert at naboen har lyst til å være med på å betale for å rette opp. Det finnes mange useriøse aktører på markedet som ser litt mellom fingrene når det kommer til byggeregler og standard, og bruker ufaglærte håndverkere og materialer av dårlig kvalitet for å spare penger. Dermed kan de utkonkurrere dyrere entreprenører som driver seriøst og leverer arbeid av høy kvalitet. Selv om det kan være fristende å få boligen oppført til en lavere pris, er det viktig å unngå denne fallgruven. Gjør nødvendige undersøkelser for å være sikker på at foretaket innehar de nødvendige godkjenningene, følger byggtekniske regler og har gode referanser fra tidligere arbeider.

Her kan Byggstart hjelpe deg. Vi har samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere på ett sted for å gjøre det enklere for deg å komme i kontakt med dyktige aktører. Det eneste du trenger å gjøre er å registrere prosjektet ditt på våre nettsider, og vi vil matche deg med håndverkere som har den nødvendige kompetansen og erfaringen. Du vil bli kontaktet av entreprenøren, og sammen avtaler dere tid for befaring. Det anbefales å samle inn tilbud fra flere aktører til samme prosjekt, så kan du sette tilbudene opp mot hverandre og være sikker på at du får en konkurransedyktig pris.

Hva koster det å bygge en tomannsbolig?

En viktig faktor og grunnen til at mange vurderer tomannsbolig, er jo at kostnadene blir redusert sammenlignet med en enebolig. Dere deler tomtekostnader, grunnarbeider og byggekostnader, og er sammen om daglig vedlikehold. Samtidig er det mulighet for å velge forskjellige løsninger og materialer, spesielt på innvendige standarder. Vil man investere litt mer for å få et ekstra fint kjøkken, trenger ikke naboen være med på det. Byggematerialer og selve råbygge er dere derimot sammen om, og det er her mye a v uttrykket for boligen bestemmes. Om dere skal bygge i mur, tre eller andre materialer er med på å påvirke prisen. Et ferdighus vil åpenbart også ha en lavere totalpris enn et spesialtegnet hus arkitekten har tegnet og designet etter deres ønsker og innspill, her må dere gjøre valg avhengig av behov og hva det er plass til i budsjettet.

I Byggstart har vi utviklet en prisdatabase for å lettere kunne anslå kostnader knyttet til et byggeprosjekt. Hver gang en byggherre benytter seg av vår gratistjeneste for å finne dyktige håndverkere, vil vi motta en kopi av tilbud og faktura. Basert på priser fra disse tidligere prosjektene, kan vi regne oss frem til omtrent hva tilsvarende prosjekter vil koste. Når det gjelder det å sette opp en tomannsbolig, ser vi en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 28. 000 kroner. Det er noen forskjeller her, og det er mange faktorer som må med i regnestykket for å komme frem til den endelige prisen. Litt avhengig av ting som materialvalg og grunnforhold ender de fleste opp med å betale et sted mellom 22. 000 og 40. 000 kroner per kvadratmeter.

Husk at man på mange måter kan være med på å påvirke prisen. Det går mye på smak og behag, og hva man har av behov med tanke på standard og komfort. Mens et murhus er både brannsikkert og krever mindre vedlikehold, er det også dyrere å sette opp, og gir et annet uttrykk enn et trehus vil gi. Om man skal ha det nyeste av smartløsninger på elektronikken, vil det naturligvis også bli noe dyrere enn tradisjonell standard. Her kan man gå for forskjellig standard i de to enhetene, mens ting som tak og fasade må dere åpenbart bli enige om. For å vite mer om kostnadene knyttet til tomannsbolig og hva som er med på å drive prisen, kan du lese denne artikkelen.

Ha gode avtaler

Det lønner seg alltid å legge litt ekstra arbeid i det å utforme en kontrakt med entreprenøren. Alle parter har en fordel av å ha helt klare avtaler, og at håndverkerne vet hva som skal gjøres til hvilken tid. Kanskje planlegger dere å gjøre noe av arbeidene selv for å spare penger? Bli enige med entreprenøren om dette på forhånd, så vedkommende vet hva som skal spares til dere og hva som skal fullføres. Vær også nøye med å skrive en fremdriftsplan, helst sammen med entreprenøren. En profesjonell som gjør dette til daglig har større forutsetning for å beregne hvor lang tid hvert element i prosessen tar. Sett holdepunkter underveis i fremdriftsplanen for å ha bedre oversikt. Da ser man det med en gang om prosjektet ligger bak skjemaet, og det er lettere å gjøre eventuelle justeringer.

Men det gjelder ikke bare avtalen med håndverkeren. Når man skal flytte inn i en tomannsbolig med en annen familie, bør også de to partene skrive en avtale seg imellom. Hvem har ansvaret for å klippe gresset? Hvor ofte skal huset males om eller beises? Det kan også hende dere planlegger flere endringer på huset eller tomten i fremtiden. Når planlegger dere å gjøre dette, og hva skjer hvis en av partene ikke har finansieringen i orden? Det kan alltid skje uforutsette ting som endrer på forutsetningene, som for eksempel samlivsbrudd eller familieforøkelse, som også kan gjøre det vanskeligere å gjennomføre forskjellige tiltak. Bli enige om hvordan dere løser forskjellige situasjoner på forhånd, og prøv å ta hensyn til motpartens ønsker.

Velg riktig entrepriseform

Det er omfattende arbeid å bygge et nytt hus, og det er mange fagområder som skal samarbeide for å få et godt resultat. Som byggherre har du i hovedsak to entrepriseformer å velge mellom: Totalentreprise eller delt entreprise. For en uerfaren byggherre med begrenset kompetanse på området, vil nok en totalentreprise i de fleste tilfeller lønne seg. Da ansetter du én entreprenør som har ansvar for hele prosjektet. Dette er normalt en tømrerbedrift, som tar på seg ansvaret for å skaffe alle underleverandører for å dekke alle fagområdene. Ved en delt entrepriseform er du ansvarlig for dette selv, og det er ditt ansvar om ett av fagområdene ikke er ferdig til avtalt tid. Ved en totalentreprise overlater du alt av organisering og koordinering mellom fagområdene til entreprenøren, og du har kun én aktør å forholde deg til. Dette er spesielt gunstig hvis det kommer frem mangler på boligen i ettertid, da mange av fagområdene overlapper, og det kan være vanskelig å finne den ansvarlige. Entreprenøren tar gjerne rundt 10% påslag på prisen for all risiko og administrativt arbeid, men det kan det være verdt for å sikre en tryggere og stressfri

Trenger du fagfolk til jobben? Legg ut prosjektet på Byggstart.no

Kom i gang med planleggingen i god tid

Det gjelder å ikke stresse når man skal gjennom et prosjekt av denne størrelsen. Spesielt ettersom dere er to parter som må bli enige om mange av avgjørelsene, gjelder det å ha tid på seg til å vurdere spørsmål godt nok. Det er viktig å huske på alt som må komme i orden av tegninger og godkjenninger for å få byggetillatelsen gjennom, og entreprenøren trenger litt tid på seg for å få alt det praktiske i orden. Det er jo også sånn at dyktige håndverkere er populære, og det kan fort ta noen måneder før de har kapasitet til å ta på seg et nytt prosjekt. Når du har god tid er det også enklere å tilpasse seg eventuelle endringer som må gjøres underveis, og man slipper å ta hasteavgjørelser.

Det kan være krevende og utfordrende å bygge ny bolig, og det kan fort bli noen våkenetter på grunn av stress og bekymringer. Da kan det være betryggende når du vet at det er flere om beinet. En tomannsbolig er et stort prosjekt, og det er viktig at alt går etter planen. Om du bruker vår gratistjeneste til å komme i kontakt med entreprenører, vet du at du har håndverkere som leverer arbeid av ypperste kvalitet. Med en grundig planleggingsprosess, gode håndverkere og hyggelige naboer, kan den nye tomannsboligen bli et hjem du vil ha stor glede av i årene fremover.

Neste steg:

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.