Tak: En komplett guide til nytt tak (pris, regler, tips)

 

Skal du skifte tak? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om priser, regler, prosess, tidsbruk, fallgruver og mye mer. Ikke gå glipp av rådene som sikrer et vellykket prosjekt.

Tak

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Få 3 tilbud på nytt tak

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Først: noen begreper

Man skiller normalt mellom noen hovedtyper tak, under er de vanligste:

Vanligste takformer og oppbygning

I tillegg skiller man gjerne på hvordan på ulike typer “primærtekkinger”, som ligger over undertaket:

 • Takplater aluminium eller stål: Allsidig tak som kan legges på mange ulike typer bygg. Krever min 10 grader vinkel på taket.
 • Takshingel: Dette er ganske enkelt å legge, men krever meget god isolasjon eller kaldloft. Minimum 15 graders takvinkel i tilfeller der det legges underlagsbelegg. Dersom det ikke legges på belegg, må det være minst 18 grader takvinkel.
 • Tretak: Bør gjerne være 22 grader, ned mot minimum 15 grader. Noe mer krevende å legge selv.
 • Takstein i tegl: Dette er en nesten vedlikeholdsfri type og holder lenge.
 • Takstein i betong: Minimum takvinkel er 15 grader, det er enkelt å vedlikeholde og har lang varighet
 • Torvtak: Dette er den eldste teknikken, men brukes lite nå om dagen. Veier betydelig mer enn vanlig takstein, og kan bare legges dersom konstruksjonen er beregnet for så tunge tak i utgangspunktet.
 • Skifer: Gammel byggeskikk med lang holdbarhet. Skifersteinen er dyrere enn vanlig takstein, men kan noen ganger gjenbrukes dersom man legger om et gammelt skifertak
 • Asfaltplater: Enklere taktype som gjerne benyttes av selvbyggere. Har tradisjonelt blitt mye brukt på hytter. Vedlikeholdes på samme måte som shingel.

Hva er underta

ket og må det også byttes?

Undertaket er et lag eller en slags duk som ligger under primærtekkingen (takstein, plater, shingel, etc). Undertaket bidrar, sammen med primærtekkingen, til å holde taket tørt. Dersom denne får skader, må den byttes ut, og de fleste som bytter tekking, bytter også undertaket i samme slengen.

Det er på denne måten man sikrer et tett tak for de neste tiårene. Valg av type undertak avhenger av type tekking og takets konstruksjon. Håndverkerne som kommer på befaring kan bistå med råd om valg av løsninger på dette.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Levetid på tak

Levetiden på taket avhenger av flere faktorer. Type tak, materialer, værforhold og kvaliteten på arbeidet som ble utført sist man byttet taket, vil spille inn. Under en en oversikt på ca levetid på de vanligste takformene:

 • Skifer: ca 40-100 år
 • Tre: normalt 20-40 år, men kan også vare betydelig lengre
 • Takstein i betong: ca 40-60 år
 • Takstein i tegl: ca 60-80 år
 • Shingel: ca 30-40 år
 • Torv: ca 40-60 år
 • Decra: ca 40-60 år

Merk at det er en del individuelle forskjeller fra tak til tak. Som en tommelfingerregel kan det være greit å sjekke taket regelmessig etter 20 år. Ved en taksjekk ser man typisk etter følgende:

 1. Tekkingen ved piper og gjennomføringer er tett
 2. Renner og evt ventilasjonshetter i god stand
 3. Taktekkingen er fullstendig og uten “sår”
 4. Rust- og sprekkfri takfot, vindski og pipebeslag
 5. Renner er uskadet og frie for hindringer
 6. Det er god utlufting i møne

Få 3 tilbud på nytt tak

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva koster det å legge om et tak?

Prisen på et takbytte avhenger av flere faktorer, og det er vanskelig å si noe konkret om et prosjekt før man har vært på befaring. I Byggstart har vi bistått mange byggherrer som skal skifte taket med å komme i kontakt med kvalitetssikrede takentreprenører. Basert på tilbud på mange ulike taktyper og former, ser vi en snittpris på omlag 2.000 kr inkl mva per kvadratmeter takflate. Dette inkluderer alle materialer og alt arbeid knyttet til jobben (membran/papp, lekter, takstein, takrenner og beslag). Merk at takflate ikke er det samme som husets grunnflate, ettersom man må justere for takvinkel og utstikk.

Men takprosjekter kan også bli en del dyrere, opp mot 4.000 kr per kvadratmeter takflate, for eksempel dersom det er komplekse vinkler og små flater. Veldig enkle tak kan også bli rimeligere enn 2.000 kr inkl mva per kvm takflate, ned mot 1.500 kr per kvm.

Merk at råteskader ikke er inkludert i disse snittprisene. Dette er kostnader som kan komme i tillegg på et takprosjekt og som kan gjøre prosjektet betydelig dyrere. Det er normalt vanskelig å fastslå omfanget av eventuell råte før man har åpnet opp taket, så utbedringer av råteskader kommer gjerne som et tillegg til et fast pristilbud og utføres på medgått tid og materialer. En del velger også å etterisolere taket for å benytte loftsareal eller bygge ut taket / bygge inn arker - dette er heller ikke inkludert i snittprisene som er beskrevet over.

Hva betyr “R&R” på et takprosjekt?

R&R står for “Rigg og Råte” og er de viktigste grunnene til at takprosjekter ofte ikke er så enkle å prise. Dersom det for eksempel er vanskelig tilkomst til taket eller vanskelig å benytte stillas regner man gjerne “riggen” som fordyrende. Dette kan medføre betydelige merkostnader, for eksempel ved bruk av lift.

I tillegg er råte ofte en X-faktor ved skifte av tak. Det er vanskelig å si på forhånd om det er råte i undertaket, og man må åpne taket for å få full oversikt. Her er det vanlig at takentreprenøren gir tilbud med forbehold om at de ikke finner råte. Dersom entreprenøren finner råte når de åpner opp kan de gi en pris på utbedringen av dette, men normalt vil den typen arbeid gjøres på medgått tid og materialer, med avtalte timesatser og påslag på materialer.  

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Lønner det seg å bytte taket før man skal selge bolig?

Dersom man er i prosess der man planlegger å bytte bolig i løpet av de neste årene, kan det være relevant å vurdere om man skal bytte taket for å gjøre boligen til et mer attraktivt salgsobjekt. Man har kanskje opplevd mindre problemer som man har ordnet ved å iverksette mindre tiltak.

Bytte av tak medfører en betydelig investering, og det vil være vanskelig å si sikkert om man vil få pengene igjen når man skal selge. Det er selvsagt et positivt element i en boligannonse, men i motsetning til innvendig oppussing er det ikke noe som alle legger like godt merke til. Samtidig er det ofte negativt for en salgsoppgave å ha usikre elementer.

Et gammelt og slitt tak med begynnende lekkasjeproblemer kan være et slikt element som gjør at potensielle budgivere mister tryggheten som skal til for å gi et bud. I sum er det altså grunner for og imot en takomlegging før salg, men dette vil variere fra bolig til bolig, og det finnes ingen fasit.

Hvor lang tid tar det å bytte tak?

Igjen avhenger dette av størrelse og kompleksitet. De enkleste takjobbene kan gjennomføres på under 2 uker, mens større og mer komplekse boliger kan ta opp mot 2 måneder.

For større tak (f.eks. sameier), kan prosjektet ofte ta flere måneder. Dette avhenger også mye av kapasitet og effektivitet hos den aktuelle entreprenøren. Entreprenører som er spesialisert på bytte av tak er normalt mer effektive enn entreprenører som utfører tak som en av flere typer prosjekter.

Trenger jeg godkjenning fra kommunen?

Nei, man trenger ikke godkjenning fra kommunen for å bytte taket. Unntak er hvis man ønsker å heve taket eller bygge arker som en del av prosjektet. Da utløses søknadsplikt, se gjerne Oslo Kommune Retningslinjer for mer informasjon. Dette gjelder for Oslo Kommune, men er i stor grad likt for alle kommuner i Norge.

Dersom prosjektet må søkes om, vil det som regel lønne seg å koble på en arkitekt først som kan tegne og søke og deretter hente inn pristilbud fra entreprenører basert på dette underlaget.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Hvor starter man?

Dersom man lurer på om man skal skifte taket, er det normalt to alternativer for hvor man starter:

 1. Takstmann: dette er særlig aktuelt der man er usikker på om man ønsker å skifte taket. En takstmann kan gi deg en objektiv vurdering av takets tilstand. I motsetning til en entreprenør, har ikke takstmannen noe incentiv i den ene eller andre retning til å råde deg til å bytte tak. En takstmann er uhildet og vil gi deg sin fagmessige vurderingen av behovet. En takstmann fakturerer etter medgått tid, men trenger ikke mange arbeidstimene på å vurdere et tak. Denne kostnaden vil uansett utgjøre en liten del av den totale kostnaden på prosjektet. Dersom takstmannen anbefaler et takbytte bør du henvende deg til en takentreprenør / taktekker.
 2. Takentreprenør / taktekker: når du har fastslått at du ønsker å bytte taket, er det på tide å innhente pristilbud. Det er spesialiserte takentreprenører eller tømrerbedrifter som utfører skifte av tak. Dersom det er snakk om flate tak, så er det vanligst å benytte en takspesialist (gjerne med tiltaksklasse 2 innenfor Taktekking hos Direktoratet for Byggkvalitet). Dette er firmaer som ofte både gjør prosjekter for sameier / borettslag, næring og privatmarkedet.

Dersom du er klar for å komme i kontakt med firma som kan skifte taket ditt, så registrer gjerne ditt prosjekt via vår hovedside på Byggstart.

Hvilke fag er involvert?

Det er ofte flere fagområder involvert i et takbytte, inkludert:

 • Taktekking
 • Blikkenslagerarbeid
 • Tømrerarbeid

I markedet av takentreprenører finnes det både generalister som utfører alle typer takjobber, og bedrifter som kun gjøre tømrerarbeidet, selve tekkingen eller blikkenslagerarbeidet. Normalt foretrekker privatpersoner som skal bytte tak å ha én bedrift å forholde seg til, som kan organisere alle arbeidene.

Noen av disse firmaene har de tre fagområdene internt, mens andre trekker på underentreprenører på felter de ikke selv har dekket. Dersom du ønsker å komme i kontakt med kvalitetssikrede bedrifter som utfører takjobber i ditt område, så kan du gå videre til hovedsiden og registrere ditt prosjekt: Byggstart.

Hvordan finne riktig firma for jobben?

Når du skal skifte taket ditt, er det viktigste valget du gjør hvilket firma du velger til å gjøre jobben. Du ønsker å få jobben utført av seriøse fagfolk med den rette kompetansen for arbeidet som skal gjøres. Det siste man ønsker er et tak som lekker, så sørg for å gjøre en grundig jobb når før du velger firma. Merk at man gjerne skiller mellom firmaer som gjør flate og skrånende tak. Det er primært spesialfirmaer som gjør flate tak, mens de fleste tømrerbedrifter tar totalentreprise på skrånende tak.

Dersom du ønsker å komme i kontakt med kvalitetssikrede takentreprenører i ditt område, kan du registrere prosjektet ditt gratis på Byggstart, så tar vi kontakt med deg for en kort gjennomgang av prosjektet ditt. Når du mottar tilbud, er faktorer som bør vurderes:

 • Referanser fra tilsvarende prosjekter
 • Pris (husk å sjekke at tilbudene er sammenlignbare)
 • Kapasitet for gjennomføring
 • Finansiell soliditet (sjekk kreditt-ratingen til selskapet)
 • Lisenser / godkjenninger
 • Personlig kjemi
 • Forsikringer

Hvordan sikre en vellykket gjennomføring: 10 tips

 1. Få en objektiv vurdering av tilstanden på taket før du henter inn tilbud (med mindre du er sikker på at det skal byttes)
 2. Ha buffer i budsjettet ditt til uforutsette kostnader (for eksempel råte)
 3. Hent inn 3 tilbud fra seriøse aktører
 4. Sett opp en nøyaktig sammenligning av tilbudene for å sikre at du måler epler mot epler (f.eks: hva slags takstein er brukt?)
 5. Lag en detaljert gjennomføringsplan sammen med firma som skal gjøre jobben
 6. Bli enige skriftlig om du som byggherre eventuelt skal kjøpe inn noen av materialene selv
 7. Følg opp prosjektet tett underveis og ha en konstruktiv dialog med prosjektlederen
 8. Ikke ta på deg for mye egenarbeid (les: du må ha både tid og kompetanse for å kunne bidra konstruktivt på et skifte av tak)
 9. Ha en sluttbefaring der du tar med en ekstern fagperson, og ikke betal ut siste del av kontraktssummen før den er gjennomført og eventuelle feil eller mangler er utbedret
 10. Husk å få tilsendt alt av relevant dokumentasjon etter at prosjektet er avsluttet

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på nytt tak

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.