Takstein: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Skal du legge takstein? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om priser, regler, prosess, tidsbruk, fallgruver og mye mer. Ikke gå glipp av rådene som sikrer et vellykket prosjekt.

Takstein

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Få 3 tilbud på å legge takstein

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Takstein er en tradisjonsrik og populær form for taktekke. Hvis man vurderer å legge stein på taket, er det flere ting å vurdere. Hva slags stein skal man velge? Hvilke kostnader medfører det å legge takstein? Hvordan finner man en entreprenør som kan ta oppdraget? I denne artikkelen får du svar på alle disse spørsmålene.

Hvilke typer takstein finnes det?

Grovt sett finnes to typer takstein. Den eldste varianten er teglstein, som har blitt benyttet på hus i Norge i mange hundre år. Den andre, mer moderne varianten, er takstein av betong. Disse to typene takstein har mye til felles, og en del ting som skiller dem. Generelt sett kan vi si at begge typer takstein:

 • Er slitesterke
 • Varer lenge
 • Er relativt tunge – man må ha et robust tak for å legge stein
 • Kan brukes om igjen flere ganger
 • Kommer i flere farger
 • Leveres enten krummet eller flat
 • Leveres med en rekke forskjellige overflatebehandlinger
 • Er enkle å vedlikeholde – man kan erstatte en og en stein, renholdes ved spyling en gang i året
 • Passer for mange typer hus

Noe som skiller de to typene takstein fra hverandre, er hvor de kan brukes. Selv om begge utelukkende kan legges på tak med vinkel (flate tak bygges som kompakttak), er minste mulige hellingsgrad for teglstein 22 grader. For betongtakstein er minste hellingsgrad 15 grader. Dersom eiendommen er lite værutsatt, vil det også være mulig å legge teglstein på tak med 18 graders helling.

All takstein har lang holdbarhet, men teglstein varer lengst. Legger man teglstein på taket, kan det gå hele 60 til 80 år før man må legge nytt. Et tak med betongstein har en anslått varighet på mellom 40 og 60 år, avhengig av kvaliteten på produktet.

Også pris skiller betongstein og teglstein. Teglstein koster generelt sett mer. Prisen avhenger også av kvaliteten på produktet. Både teglstein og betongstein finnes i flere prisklasser.

Begge typer takstein kommer i forskjellige varianter. De kan være krumme eller flate og finnes i flere ulike farger og overflatebehandlinger. Det er også betydelig kvalitetsforskjeller mellom de forskjellige produktene og leverandørene.

Selv om det finnes mange fordeler med å legge takstein, er det også en faktor som gjør at flere må velge det bort: vekten. Både betongstein og teglstein anses nemlig som tunge taktekker. Betongstein veier mellom 45 og 50 kg per kvadratmeter. Teglstein er noe lettere, men ikke betydelig. Derfor kan takstein kun legges på tak som har tilstrekkelig bæreevne. Dersom det eksisterende tekket er lettere, er det dermed ingen selvfølge at man kan erstatte dette med stein. Det er anbefalt å forhøre seg med en takstmann eller annen fagperson, for å være sikker på at tak-strukturen vil tåle takstein.

Hvordan velge den riktige taksteinen for sitt hus?

Når man skal velge mellom teglstein og betongstein, er det flere kriterier man bør ta stilling til. Under finner du de viktigste:

 • Pris
 • Varighet
 • Estetikk
 • Vedlikehold
 • Hvor enkelt det er å legge

Teglstein vil ofte komme best ut på alle punkter bortsett fra pris og hvor enkelt det er å legge. Teglstein er generelt sett dyrere enn betongstein, og mer krevende å legge for taktekkere.

Teglstein har imidlertid en holdbarhet som overgår betongstein med rundt 20 år. Teglstein regnes av mange også for å ha det mest klassiske uttrykket. Betongstein kan også gi huset et eksklusivt preg, gitt den er av høy kvalitet.

Både teglstein og betongstein kommer i flere fasonger. De vanligste er flat eller krummet takstein. Hvilken fasong man velger, vil være med på å bestemme takets uttrykk. Det er vanlig å legge flat takstein på hus med moderne design, som funkishus, for å fremheve de rene, stramme linjene. Krumme takstein kler hus med mer tradisjonell utforming.

Når det gjelder overflatebehandlinger, skiller man hovedsakelig mellom glatt og matt. En viktig fordel med glatt takstein, er at man forhindrer at det danner seg mose. Dette er viktig i områder med mange løvtrær. Løv på taket gir grobunn for mose. Fordelen med matt takstein, er at at man ikke trenger å installere snøfangere.

Takstein finnes i flere ulike farger. De to vanligste, er rødt og sort. Dette valget avhenger av hva huseier foretrekker. Det blir imidlertid anbefalt å bruke rød takstein på hvite hus.

Med så mange forskjellige faktorer å ta hensyn til, kan det ofte lønne seg å konsultere entreprenøren man engasjerer for å legge taket. En erfaren taktekker eller tømrer vil kunne bidra med nyttige råd før du tar det endelige valget. Man trenger altså ikke å velge takstein før man kontakter potensielle entreprenører.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva koster det å legge tak med takstein?

I Byggstart har vi samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndverkerbedrifter fra hele Norge for å gjøre det enklere å finne fagfolk man kan stole på. Basert på gjennomførte prosjekter gjennom plattformen, har vi utarbeidet en prisdatabase som kan gi en indikasjon på hvor ulike typer prosjekter vil lande på pris.

Vi ser at gjennomsnittsprisen ligger på ca. 2.300 kroner per kvadratmeter takflate. I det nedre sjiktet har vi også sett prosjekter som ble gjennomført for 1.700 kroner per kvadratmeter. Samtidig finnes også eksempler på denne typen prosjekt som har kommet oppe i 3.500 kroner per kvadratmeter. Dette inkluderer alle kostnadene knyttet til et prosjekt med omlegging av tak, inkludert riving, rigg&drift, undertak, lekter og sløyfer, taktekket, beslag og renner.

Prisene over inkluderer imidlertid ikke arbeid med å forsterke taket. Dette kan være nødvendig for å øke takets bæreevne. Er det nødvendig å forsterke tak, vil det medføre en del ekstra kostnader. Heller ikke utbedring av eventuelle råteskader er inkludert i prisene over. Påvises råte, må dette repareres før man kan legge taksteinen. Prisen for dette vil komme i tillegg til avtalt pris.

I tillegg til valg av entreprenør for jobben, er valg av produkter utslagsgivende for prisen man havner på. Her finnes det store variasjoner i prisen. Budsjett-utgaver av betongtakstein er noe av det billigste taktekket som finnes i Norge. På den motsatte enden av skalaen, finner vi glasert teglstein som er blant de mer kostbare alternativene for taktekke.

Det er verdt å påpeke at mange taktekkere anser takstein som et enkelt materiale å jobbe med. Dette gjelder særlig takstein i betong. Dermed kan timeprisen ofte bli lavere, sammenlignet med prosjekter som krever mer spesialisert kompetanse.

Les mer om prisen for takstein.

Få 3 tilbud på å legge takstein

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Er takstein en god investering?

Å ta godt vare på taket er alltid en god investering. Taket bør prioriteres høyt på vedlikeholdsbudsjettet til enhver huseier. Det skyldes for det første takets avgjørende rolle for bygningens generelle tilstand. Et skadet tak kan medføre alvorlige konsekvenser for andre deler av huset, gjennom lekkasjer, råte og lignende. Et solid tak er dermed en viktig forutsetning for å ta vare på hele huset. For det andre, vil et godt tak gi positivt utslag på taksten. Derfor kan et nytt tak også være en god økonomisk investering om man vurderer å selge.

Videre kan takstein være med på å gjøre det nye taket til en enda bedre investering. Takstein varer lenge sammenlignet andre typer tekke. Det er også et produkt som krever lite vedlikehold. Stein tåler dessuten tøft klima, og vil beskytte undertaket godt. Bærekraften er veldig god. Mange synes også at steintak tar seg ekstra godt ut, noe som gjør det til en enda sterkere investering.  

Vær obs på at det foreligger store kvalitetsforskjeller innenfor denne typen produkt. Det er et betydelig spenn mellom de beste og mindre gode betongsteinene. Å velge billigst byggematerialer er sjeldent klokt. I stedet bør man strekke seg så langt økonomien tillater, for å sikre seg høy kvalitet. Ettersom takstein er et langsiktig investeringsobjekt, er det bedre å satse på noe dyrere teglstein enn billigutgaven av betongstein.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Hvor lang tid tar det å legge et tak med takstein?

Entreprenører vil generelt sett kunne legge nytt tak på en enebolig i løpet av 2 til 6 uker. Tidsbruken styres av størrelse og kompleksitet på prosjektet. Kompleksiteten avhenger blant annet av antall takflater, vinkel og husets høyde.

Hvor lang tid prosjektet tar, vil også avhenge av hva slags stein man velger. For kvalifiserte taktekkere, er betongstein en særlig praktisk byggevare å arbeide med. Det skyldes at betongstein er støpt, og at alle steinene er nøyaktig like. Dette driver ned den nødvendige tidsbruken. Teglstein er et mer krevende å jobbe med for taktekkere.

Det er også nødvendig å beregne tid til eventuell forsterkning av bærende konstruksjoner. Det samme gjelder hvis råte blir påvist i løpet av arbeidet. Altså bør man beregne mer tid enn det som kreves for å gjennomføre det planlagte arbeidet.

Hvilke håndverksbedrifter kan legge takstein på taket?

For å legge nytt tak med takstein - inkludert undertak, lekter, pipe, beslag og renner - er man typisk avhengig av tre fagfelt:

 • Taktekker
 • Blikkenslager
 • Tømrer

Siden takstein er et populært materiale, vil det normalt ikke være nødvendig med spesialkompetanse utover disse områdene for å gjennomføre denne typen prosjekt.

Som byggherre kan man enten velge delt entreprise eller totalentreprise. Totalentreprise innebærer at man kun skriver kontrakt med ett firma. Dette har da ansvar for å stille med håndverkere på alle de tre fagfeltene. Velger man del entreprise, står man selv ansvarlig for å hente inn aktører med den nødvendige kompetansen. I Byggstart ser vi at huseiere flest velger totalentreprise. Fordelen med totalentreprise er at man enklere kan hente inn tilbud, og organisere prosjektet. Det kan også bringe prisen ned å kun ha en entreprenør å forholde seg til.  

Hvordan finner man riktig entreprenør?

Det er viktig å engasjere en pålitelig og dyktig entreprenør når man skal legge nytt tak. Det er flere kriterier man bør vurdere når man mottar tilbud fra ulike entreprenører. Blant annet:

 • Relevant erfaring
 • God økonomi
 • Tilstrekkelig kapasitet til å prioritere oppdraget
 • Pris
 • Gode referanser
 • Riktig godkjenninger
 • Nødvendig forsikring

For å finne kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere, kan du benytte deg av vår tjeneste, som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kreditt-rating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

10 tips når du skal få lagt takstein

1. Få utført en befaring av taket for å forsikre at det har riktig helning og tilstrekkelig bærekraft for takstein.

2. Når man skal legge nytt taktekke, er det vanlig å skifte ut undertaket samtidig. Dette er en sjanse til å øke isolasjonen og bedre lekkasjebeskyttelsen.

3. Det lønner seg alltid å skifte takrenner når man legger nytt tekke på taket. Sørg for at dette inngår i prosjektet.

4. Velg det riktige takstein-produktet. Faktorer man bør vurdere er pris, kvalitet, estetikk, klima og vekt. Mange huseiere gjør dette i samråd med entreprenør.

5. Når du skal sette opp budsjettet, er det viktig å huske at det kan oppstå uforutsette kostnader, som for eksempel råte.

6. Finn riktig entreprenør for prosjektet. Dette kan du gjøre trygt og enkelt hos Byggstart.

7. Sett opp en detaljert framdriftsplan.

8. Besøk gjerne byggeplassen jevnlig, men unngå involvere deg direkte i arbeidet. Å legge takstein bør overlates til fagfolk.

9. Utfør sluttbefaring når taket er ferdig lagt. Dette bør gjøres av en takstmann.

10. Det er viktig at entreprenøren leverer en skriftlig attest på alt arbeid som er gjort og hvilke materialer som er brukt.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på å legge takstein

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.