Ringmur: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Skal du bygge ringmur? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om priser, regler, prosess, tidsbruk, fallgruver og mye mer. Ikke gå glipp av rådene som sikrer et vellykket prosjekt.

Ringmur

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Få 3 tilbud på ringmur

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Når du skal bygge ut på tomten din, er det flere valg du må ta når det kommer til fundamentet. Hva du bør velge, avhenger blant annet av hva slags konstruksjon du skal føre opp, og hvordan forholdene i grunnen er. For hvert enkelt tilfelle finnes det forskjellige elementer som må med i vurderingen, og det er ikke alltid så lett å vite hva man skal se etter. Her vil du få hjelp med å ta de riktig valgene når du skal bygge ringmur.

Forbered deg godt

Når man skal bygge fundament, er det ikke alltid mulig planlegge alt i detalj. Det er for eksempel vanskelig å vite hvordan det står til med grunnforholdene før du har begynt å grave. Ved mye stein og fjell i bakken kan det bli vanskeligere å grave til og flate ut underlaget. Vær og temperatur vil også spille en rolle, blant annet for hvor fort betongen herder.

Et så uforutsigbart prosjekt gjør det også vanskelig å utarbeide både budsjett og fremdriftsplan nøyaktig. Allikevel finnes det visse forberedelser man kan gjøre også før gravearbeidet starter.

For å kartlegge forholdene i grunnen på tomten, kan du søke opp adressen din på Nasjonal database for grunnundersøkelser. Her har Statsbygg samlet tusenvis av resultater fra geotekniske undersøkelser fra hele Norge, noe som gjør det lettere å se hva som skjuler seg nede i bakken. Hvor dypt du må grave, er avhengig av forholdene. Om fundamentet skal ligge under bakkenivå, er det viktig at du drenerer riktig. En god drenering sikrer mot fuktskader som kan gi god grobunn for mugg og råte. Er det fare for telehiv i grunnen, må du også sikre mot det. Dette gjøres under ringmuren og et stykke ut fra konstruksjonen. Derfor er det nødvendig å grave større enn det selve muren skal være.

Selv om det er vanskelig å utarbeide nøyaktige budsjetter og fremdriftsplaner, lønner det seg likevel å gjøre et forsøk. Et vellykket prosjekt baserer seg på at du har planlagt på forhånd, og det er viktig å ha oversikt over utgiftene fortløpende. Du må også vite når ringmuren er ferdig satt opp og når neste del av prosjektet kan starte. Legg gjerne til et punkt i budsjettet for å dekke uforutsette utgifter. Senere i artikkelen kan du lese mer om hva som driver prisen på et slikt prosjekt, og hva du kan forvente å måtte betale.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvordan finner man rett entreprenør?

Når man skal i gang med et slikt prosjekt, er det flere som vurdere å legge inn egeninnsats. Selv om dette vil redusere behovet for profesjonell arbeidskraft, og dermed spare inn penger, er dette sjeldent anbefalt. Om man slurver i arbeidet med å støpe eller sette opp ringmuren, kan det føre til setningsskader. Dette vil bli vesentlig dyrere enn å engasjere en entreprenør. Ettersom store deler av prosjektet er situasjonsbetinget, lønner det seg uansett å konsultere med en fagperson før alle steg i prosessen. Med tanke på alle valgene du må ta underveis i byggeprosjektet, lønner det seg å skaffe håndverkere så tidlig som mulig i prosessen. De kan komme med tips til både fremgangsmåte og valg av materialer.

Det kan være vanskelig å vite hvordan man finner de rette fagfolkene til et prosjekt. Her kan vi i Byggstart hjelpe deg. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.

Få 3 tilbud på ringmur

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva koster en ringmur?

Ettersom prisen for en ringmur avhenger av både bruksområde og forholdene man avdekker i grunnen, er det vanskelig å anslå nøyaktig hva et prosjekt vil koste. Likevel er det mulig å danne seg et inntrykk av hva man kan forvente. I Byggstart har vi opparbeidet en prisdatabase basert på prosjekter gjennomført av aktører i vårt nettverk. På den måten kan vi beregne snittprisen på en rekke ulike byggeprosjekter. Prisene inkluderer alle kostnader knyttet til arbeid, materialer og leie av utstyr.

Vi ser at gjennomsnittsprisen på bygging av ringmur er 800 kroner per løpemeter. På tross av et stort spenn i prisene, ser vi at de fleste ender opp med å betalte mellom 600 kroner og 1.400 kroner per løpemeter. Dette inkluderer ikke gravekostnadene, men alt av materialer og arbeid knyttet til å bygge ringmuren.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Valg av materialer

Det finnes en rekke forskjellige varianter av ringmurer. Hva du bør velge kommer blant annet an på bruksområde, forholdene i grunnen og om du skal bygge over eller under terreng. Det finnes en rekke valgmuligheter både når det gjelder  forskaling, isolasjon og dreneringsmasse. I tillegg må du i mange tilfeller tenke på radonsikring og innebygd varme, som igjen påvirker hva du burde velge. Med så mange valgmuligheter vil det lønne seg å kontakte en fagperson som kan bedømme hva som passer best til ditt prosjekt.

Mange produsenter tilbyr ringmurselementer som settes opp som et byggesett og fungerer både som forskaling, isolasjon og fasade. Dette kan være en praktisk løsning hvis ringmuren ikke krever for mye tilpasning.

I noen tilfeller lønner det seg å støpe såle innenfor ringmuren for å ha mer kontroll over fukt og temperatur. Skal du støpe en såle av litt størrelse, lønner det seg å overlate dette til en entreprenør. Dette arbeidet krever mye betong, og det er viktig at jobben blir nøyaktig utført.  Man må hele tiden ta hensyn til høyden på sålen og sørge for riktig mengde fall. Andre ganger kan det være tilstrekkelig å legge isolasjon rett på grunnen, avhengig av hva du skal bygge over. Ringmur med kryprom anbefales derimot ikke. Dette innebærer at man legger bjelkelag mellom ringmuren uten å fylle hulrommet under. Gjør du det blir det er vanskelig å kontrollere fukten, noe som kan føre til store skader.

Bruk riktig betong

Betong kommer i en rekke varianter. Blant annet skiller man mellom lettbetong, tungbetong og fiberarmert betong. Hva man bør velge avhenger av trykkbelastning og bruksområde. Det mest aktuelle for privatpersoner er gjerne fiberarmert betong og ferdigbetong. Fiberarmert betong er tilsatt stål- og plastfiber og erstatter tradisjonell armering. Denne typen brukes gjerne til å støpe gulv på grunn boliger og garasjer og ringmur, og du slipper å bekymre deg for at armeringen synker under støping. Når du bruker denne formen for betong er det ekstra viktig at du er nøye med dissingen, så du sørger for at fibrene setter seg godt i betongen. Om disse stikker opp av betongen etter herding, kan det bli vanskelig å skure og glatte gulvet skikkelig.

Til større plater bør du heller velge tradisjonell armering. Dette er viktig for at betongen skal tåle belastningen. Betong har stor trykkstyrke, men tåler strekkbelastning dårlig. Det her dette som er hensikten med armeringen. De fleste konstruksjoner av betong må armeres, også selve ringmuren. Her er det viktig at du velger armering som passer til forskalingen, og at du bøyer til i vinkler og kanter. Hvor mye armering du trenger avhenger av høyden og tykkelsen på ringmuren og tettheten på betongen du bruker.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Må du søke?

Man bør alltid være tidlig ute med undersøke om prosjektet du planlegger er søknadspliktig. Avhengig av bygningens kompleksitet, bruksområde og størrelse er det forskjellige regler som gjelder. I tillegg til de generelle reglene, finnes det også kommunale restriksjoner, som reguleringsplan og utnyttelsesgraden. Disse reglene omfatter neppe selve ringmuren. Derimot vil konstruksjonen muren skal holde oppe, ofte kreve søking til kommunen.

Som en hovedregel kan vi si at alle bygg som er ment å kunne benyttes til (varig) beboelse, det vil si det kommunen gjerne kaller "separate boenheter", er søknadspliktige. Du må alltid søke hvis du bygger noe på over 15 kvm og skal ha kjøkken, stue, våtrom eller soverom i bygningen. Skal du for eksempel bygge hytte eller anneks der noen skal bo og sove, må du alltid søke, men vær obs på at det er mulig å bygge tilbygg på inntil 15 kvm uten å søke, om du oppfyller gitte krav. Altså vil søknadsplikten variere ut fra hva som skal bygges på ringmuren, men hovedregelen per 2021 er at bygg som skal brukes til beboelse, er søknadspliktige, og alle tilbygg på over 15 kvm er søknadspliktige. Ved bygging av garasje og bod som ikke skal brukes til varig opphold, vil man ikke nødvendigvis måtte søke tillatelse, forutsatt at bygget oppfyller bestemte forskrifter og er på maks 50 kvm, men slike tilbygg kan for eksempel ikke inneholde våtrom eller kjøkken.

For å få oversikt over hvilke regler som gjelder for ditt prosjekt, kan du besøke nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet. Der kan du også finne ut om prosjektet ditt er søknadspliktig, og om du kan søke selv eller må gå gjennom et ansvarlig foretak.

Selv om arbeidet med å sette opp en ringmur ikke nødvendigvis er spesielt komplisert, er det svært viktig at arbeidet blir riktig utført. Derfor lønner det seg å engasjere profesjonelle håndverkere til denne typen arbeid. For å komme i kontakt med entreprenører og håndverkerfirmaer, kan du registrere prosjektet ditt hos Byggstart. Vi har samlet et nettverk av kvalitetssikrede aktører, så det skal være enklere for å deg å finne fagfolkene som egner seg best til ditt prosjekt. Finner du aktører ved hjelp av vår tjeneste, kan du være sikker på at bedriften har både godkjenninger, økonomi og kompetanse på plass. Registrerer du prosjektet ditt hos oss, vil du motta pristilbud fra flere pålitelige aktører, som kan utføre arbeid med både grunnmur og resten av konstruksjonen du ønsker å bygge.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på ringmur

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.