Støpe såle: Hva koster det?

 

(2024-pris)

Skal du støpe såle? I denne prisguiden gir vi deg alt om priser, kostnadsdrivere, finansiering, sparetips og mye mer. Unngå å betale for mye og få rådene som sikrer at prosjektet holdes under budsjett. Les denne prisguiden og lær alt du må vite.


Støpe såle

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på støping av såle

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Å bygge fundament er ofte en uforutsigbar prosess. Hva slags arbeid som må gjøres avhenger i stor grad av hva som skjuler seg i jorden der man ønsker å bygge. Massene man avdekker når man starter gravearbeidet vil ha stor effekt på prosjekt, både når det gjelder tidsbruk, arbeid og pris.

Priser

I Byggstart har vi opparbeidet en egen prisdatabase, basert på prosjekter gjennomført gjennom plattformen. Når det gjelder priser på støping av fundament og såle for garasjer og nye eneboliger, så varierer prisene mye. Under har vi inkludert to eksempler på priser på prosjekter på garasje på 40 kvadratmeter og enebolig med grunnflate på 110 kvadratmeter. Dette er kun ment som illustrative priser, for å gi en pekepinn på hva denne delen av prosjektet kan komme til å koste. Merk at det må tegninger og prosjektering til for å kunne gi et detaljert tilbud.

Garasje:

  • Fundament: 21.000 kr
  • Gulv på grunn, 120 mm betong uten iso stålglattet i garasjegulv: 24.000 kr
  • Sum: 45.000 kr

Enebolig:

  • Såle (fundament): 55.000 kr
  • Gulv på grunn med 300 mm iso, 80 mm betong: 100.000 kr
  • Radonsperre: 35.000 kr
  • Sum: 235.000 kr
Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Gravearbeidet

Gravearbeid kommer i tillegg til prisene over og varierer mye med hva slags grunnforhold man har. Velger du for eksempel å bygge på et område med mye fjell, vil det gjøre utgravingen mer krevende. Det er imidlertid vanskelig å kartlegge de nøyaktig forholdene i grunnen, før man begynner å grave. Det er allikevel et hensyn man kan ta i den grad det er mulig.

Det kan være en god idé å telesikre grunnen før du begynner å støpe. Telehiv kan føre til store skader på både gulv og støttemurer. Dette er et problem som er langt rimeligere å forebygge, enn å utbedre i senere tid.

I tillegg må du huske at det blir en del overskuddsmasse når du graver. Mengden vil avhenge av hvor omfattende gravearbeidet er. Husk imidlertid at massene alltid vil ekspandere når de graves opp. Dette gjelder særlig fjell, som kan ekspandere med opptil 50%. Noen masser kan brukes å fylle på andre steder på tomten, og hvis steinmassene er rene, kan de brukes som underlag til sålen. Resten må kjøres vekk, noe som vil medføre kostnader. En mulighet er å kontakte entreprenører i nærheten og undersøke om de har behov den typen masse du har gravd opp. Flere entreprenører tar gjerne imot gratis masse, i bytte mot at de selv frakter den vekk fra tomten din.

Hvor stor såle skal du ha?

En annen faktor som vil påvirke prisen, er størrelsen på sålen. Normalt vil større flater gi lavere kvadratmeterpriser, men merk at det meste av betongarbeider går på faste enhetspriser som entreprenørene opererer med. Poster som rigg og drift, vil imidlertid være noe mindre variable med størrelsen på prosjektet, så pris per kvadratmeter vil derfor naturlig bli noe lavere på større prosjekter.

Husk også at de fleste betongentreprenører vil ønske å holde kontrakten åpen for å justere for mengder i etterkant. Dette fordi det kan være vanskelig å vite nøyaktige mengder før man har prosjektert helt i detalj.

Få 3 tilbud på støping av såle

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Bruk profesjonelle håndverkere

Sålen er fundamentet bygningen din skal stå på, og det her du legger grunnlaget for et vellykket prosjekt. Derfor er det ekstra viktig at arbeidet holder høy kvalitet. Selv om det kan være fristende å spare inn penger ved å gjøre deler av arbeidet selv, kan utilstrekkelig arbeid føre til ekstra kostnader senere i prosjektet. Feil i grunnarbeidet kan være vanskelig å oppdage umiddelbart, og kan dermed få store konsekvenser utover i prosjektet.

Det er en rekke valg og hensyn man må ta dersom støpingen av sålen skal bli vellykket. Man må blant annet vite hvor tykk såle man trenger, hvordan underlaget skal være og hva slags betong som skal brukes. Derfor lønner det seg å engasjere profesjonell arbeidskraft, slik at arbeidet blir utført både riktig og effektivt.

Det kan imidlertid være vanskelig å vite hvordan man finner den rette entreprenøren til sitt prosjekt. Her kan vi i Byggstart hjelpe deg. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Registrerer du prosjektet ditt hos oss, setter vi deg i kontakt med flere entreprenører som har erfaringen og kompetansen som kreves til både støping av såle, og til det øvrige arbeidet på ditt prosjekt.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Vær ute i god tid

Å starte forberedelsene i god tid, gjør det ikke bare enklere å planlegge prosjektet nøye. Det kan også være helt nødvendig for å kunne engasjere den entreprenøren du ønsker å samarbeide med. Dyktige håndverkere er populære, og kan ofte være opptatt langt frem i tid.

Starter du forberedelsene i god tid, er det også enklere å tilpasse prosjektet etter klimaet.  Ettersom betong består av såpass mye vann, er det utsatt for frostskader i herdeperioden. Dessuten vil det ta veldig lang tid for betongen å herde skikkelig hvis det er kaldt i luften. Derfor kan det lønne seg å unngå støpearbeid om vinteren. En del betongentreprenører opererer med 5-10% vintertillegg på prisene.

Jo bedre forberedt du er, desto enklere er det å gjøre eventuelle justeringer underveis i prosjektet. En kompetent fagperson vil alltid kunne hjelpe deg med å anslå både hva slags arbeid som er nødvendig og hva det kan komme til å koste.

For å finne den rette entreprenøren til ditt prosjekt, kan du registrere det hos Byggstart. Vi vil sette deg i kontakt med aktører som har den nødvendige kompetansen og erfaringen som kreves for å støpe såle. Alle aktører i vårt nettverk blir kontinuerlig kvalitetssikret, på når det gjelder kompetanse, økonomi og nødvendige godkjenninger. Dermed kan du være trygg på at pristilbudene du mottar kommer fra pålitelige og egnede aktører. Det er gratis å registrere prosjektet hos Byggstart, og tilbudene du mottar er uforpliktende.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på støping av såle

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.