Hva koster arkitekt? Pris i

 

2024

Lurer du på hva en arkitekt koster? Vi forteller deg alt du trenger å vite om prisen for arkitekttjenester, inkludert hvorvidt det er lurt å benytte seg av en arkitekt, hva du kan bruke en arkitekt til, hva det koster å få tegnet en enebolig, fordeler og ulemper med arkitekttegnet hus, og mye mer. Les vår guide, så unngår du å betale for mye!

Arkitekt

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Finn riktig arkitekt til ditt prosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Pris

En arkitekt utfører mange oppgaver, alt fra design av stilige baderomsløsninger til tegning av en hel enebolig. Det finnes mange ulike kostnader i forbindelse med oppføring av et helt nytt hus, og kostnader til arkitekt er en av mange utgifter som må tas med i beregningen. Hva den totale summen for arkitekten ender opp med å bli, kan variere stort. Det kommer helt an på hvor omfattende prosjektet er og hvor mange timer arkitekten må bruke på arbeidet fra start til slutt. 

Timepris og pris for tegning av enebolig

Timeprisen til en arkitekt ligger på mellom 900 og 1.700 kroner. Vi ser at de billigste prisene for arkitekt i forbindelse med tegning av enebolig ligger på 200.000 kroner, mens de dyreste prosjektene kan koste opp mot 1.000.000 kroner. Gjennomsnittsprisen for en arkitekt i forbindelse med tegning av enebolig ligger derimot på rundt 400.000 kroner. 

Andre kostnader ved bygging av hus

Andre kostnader du må regne med i forbindelse med bygging av nytt hus er graving og grunnarbeider, grunnmur, tømrerarbeider, blikkenslager, rørlegging, elektriske arbeider, ventilasjon, flislegging, membran, maling, rigg, drift og prosjektledelse, samt dine egne innkjøp som for eksempel kjøkken, baderomsinventar, armaturer, fliser osv. 

Pris for bygging av arkitekttegnede boliger

Gjennom konkrete priser gitt fra håndverkere og entreprenører i vår database ser vi at snittprisen for bygging av arkitekttegnede boliger ligger på rundt 33.000 kroner per kvadratmeter, inkludert alle arbeider og materialer. Et konkret eksempel fra vår database viser at en arkitekttegnet enebolig på 230 kvadratmeter endte med en totalpris på cirka 6.750.000 kroner (eksl. utgifter til arkitekt, søknad til kommunen og prosjektering som i dette tilfellet ble på til sammen 440.000 kroner).

Pris for tegning av tilbygg og garasje

En arkitekt vil bruke rundt 40- 50 timer fra start til slutt på små tilbyggsprosjekter. Med en timepris på mellom 900 - 1.700 kroner bør man her regne med en totalpris på cirka 85.000 kroner for arkitekten sitt arbeid.

En frittliggende ny garasje (dobbel eller enkel) uten spesielle utfordringer, vil derimot koste rundt 10.000 - 20.000 kroner inkl. mva.

Hvor mye tjener en arkitekt? 

Startlønnen til en arkitekt varierer i forhold til hvor i landet man bor. For en arkitekt bosatt i Oslo, som er den byen med de høyeste gjennomsnittslønningene for arkitekter, ligger startlønnen på mellom 500.000 - 600.000 kroner i året, mens en vanlig gjennomsnittslønn for en sivilarkitekt i Norge ligger på mellom 700.000 og 800.000 kroner. For å kunne kalle seg sivilarkitekt kreves en utdanning på fem år, tilsvarende mastergrad. 

Er det mulig å få gratis hjelp fra arkitekter? 

Det finnes flere arkitekter og foreninger som tilbyr gratis hjelp i form av rådgivningstjenester for privatpersoner. Da kan man be om råd om alt innenfor arkitekten sitt fagområde, ofte iløpet en fastsatt tid, for eksempel en halv time eller en time. For å kunne gi best mulig gratis hjelp innenfor denne fastsatte tiden, er det i de fleste tilfeller ønskelig at man tar med alle relevante dokumenter, blant annet tegninger i målestokk, situasjonsplan, reguleringsbestemmelser og eventuelle bilder. Oslo Arkitektforening er en av dem som tilbyr gratis hjelp, gjennom Arkitektenes rådgivningstjeneste, men noen private aktører tilbyr også slike tjenester.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva påvirker prisen? 

Det finnes en rekke ulike faktorer som spiller inn på hva du totalt ender opp med å måtte betale for en arkitekt. Dette er noen av faktorene som påvirker prisen: 

 • Type prosjekt: Om du skal bygge et nytt hus eller bygge på et allerede eksisterende hus, har en innvirkning på hvor mye hjelp du trenger fra en arkitekt. Det kreves naturligvis mer jobb fra en arkitekt når en helt ny bolig skal oppføres, fremfor eksempelvis et nytt inngangsparti til boligen din. Videre vil det kreve flere timer fra arkitekten å tegne en bolig eller et tilbygg fra scratch fremfor å utforme tegninger basert på gamle tegninger eller skisser. Her har kvaliteten på eksisterende tegninger også noe å si. I noen tilfeller er det nødvendig å tegne om et helt bygg, andre ganger holder det å redigere litt på eksisterende tegninger.
 • Skreddersydde løsninger vs. standard løsninger: Skreddersydde løsninger, som for eksempel en arkitekttegnet enebolig med spesialløsninger i hver krik og krok, krever mer tid og penger enn standard løsninger.
 • Kompleksitet og omfang: Totalprisen for prosjektet i sin helhet vil øke hvis det for eksempel må gjøres store endringer i vann og avløp eller i bærende konstruksjon, da dette er komplekse tiltak.
 • Arkitektens administrative arbeid: Hvis arkitekten er ansvarlig søker og følger opp hele prosjektet, vil dette naturlig nok øke antall timer du må betale for.
 • Planlegging: Hvis du ikke har klare tanker eller ideer om hva slags hus eller eventuelle andre løsninger du ønsker deg, vil det kreve flere arbeidstimer fra arkitekten for å finne ut av hvordan ting kan og skal være, enn om du har helt spesifikke ideer og ønsker på forhånd. Når det blir mer jobb for arkitekten, vil også timeprisen øke. Noen ønsker selv å være svært delaktige i prosessen, mens andre ønsker å delta så lite som mulig.
 • Tidsbruk: mye kan spille inn på hvor lang tid et prosjekt tar, men tidsbruk vil i seg selv påvirke hva totalprisen ender på til sluitt. Tidsrammen er avhengig av prosjektets størrelse, hvor lang tid søknadsprosessen tar og om det dukker opp eventuelle klager fra naboer i mellomtiden. En slik prosess tar normalt alt fra 3-6 måneder.

Finn riktig arkitekt til ditt prosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Priseksempel

Nedenfor skal vi ta for oss noen priseksempler på typiske arkitektprosjekter, hentet fra våre databaser. Dette er kun ment som referanseeksempler, og gir en indikasjon på de ulike utgiftspostene som inngår i et byggeprosjekt, og hva de relevante prisene ofte ligger på. Alle prisene er inkludert mva. Detaljene vil naturlig nok variere fra prosjekt til prosjekt, og for å få et helt nøyaktig prisoverslag til er man nødt til å få en arkitekt på befaring.

Priseksempler for ulike typer prosjekter der arkitekt er involvert:

 • Tegning og søknadsprosess, ny enebolig: 250.000 - 800.000 kr
 • Tegning og søknadsprosess, tilbygg: 50.000 - 250.000 kr
 • Tegning og søknadsprosess, ombygging av kjeller: 30.000 - 100.000 kr

Som vi ser, varierte totalkostnadene her mellom 30.000 og 800.000 kroner, hvilket sier noe om hvordan arbeidsoppgaver og omfang kan variere. Disse prisene er på linje med snittprisene vi ser i markedet generelt, men for å motta et mer nøyaktig pristilbud på ditt prosjekt kan du registrere jobben hos Byggstart.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Med og uten arkitektens hjelp

Mange nordmenn ønsker å bygge arkitekttegnet hus, men de fleste ender likevel opp med å heller velge ferdighus/kataloghus. Det finnes fordeler og ulemper med begge deler. 

Fordeler med arkitekttegnet hus: 

 • Du får et hus nøyaktig etter dine ønsker og behov, såfremt ikke tomt eller grunnforhold er en hindring
 • Du får et unikt hus
 • Du får kreative og spesialtilpassede løsninger som ikke er mulig å få med et kataloghus
 • Du får optimal utnyttelse av arealet på både tomten og i selve boligen

Fordeler med ferdighus: 

 • Du sparer mye på å velge et ferdighus, da dette er langt rimeligere enn å få en arkitekt til å tegne et hus helt fra scratch
 • Ferdighus har gjennomtenkte løsninger som passer bra for folk flest
 • Prosessen tar betydelig kortere tid fra start til slutt enn med et arkitekttegnet hus
 • Du slipper å bruke mye av din egen tid på å planlegge løsninger sammen med en arkitekt

Til tross for at et arkitekttegnet hus vil koste deg mer enn om du velger et ferdighus, så finnes det likevel måter å begrense utgiftene på. Arkitekter tar som regel betalt per time, så hvis du planlegger en del på forhånd, kan du spare inn mange timer. Du kan for eksempel lage egne skisser, skrive ned tanker, ideer og forslag til løsninger før du og arkitekten setter dere ned første gang. Dette vil da bli langt billigere enn hvis arkitekten må finne ut av alt selv.

Hvordan sammenligne tilbud

Når du skal finne arkitekt eller fagfolk til prosjektet ditt, bør du hente inn tilbud fra minst tre ulike arkitekter, håndverkere eller entreprenører. Da kan du få flere til å komme på befaring for å gi deg et pristilbud. Det lønner seg alltid å hente inn flere tilbud, da du kan sammenligne både priser og hva hver enkelt aktør tenker at de kan gjøre for deg. Dette er spesielt relevant når det kommer til arkitekter, da arkitekter er en yrkesgruppe som har en tendens til å operere med veldig ulike timepriser.

Når du skal i gang med et byggeprosjekt, trenger du også å hente inn tilbud fra andre aktører enn arkitekten. Du kan enten hente inn tilbud selv eller benytte deg av en anbudstjeneste, for eksempel vår anbudstjeneste, Byggstart. Byggstart er en gratis og uforpliktende tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Her kan du altså sammenligne tilbud fra en rekke konkurrerende bedrifter, med god mulighet til å finne et alternativ som passer godt med dine budsjettrammer.

Det anbefales ikke å hente flere enn tre tilbud, da det fort kan være forvirrende med mange konkrete tilbud å forholde seg til. Er du ikke fornøyd med noen av tilbudene du har fått, kan du heller sette igang med en ny anbudsrunde.

Disse spørsmålene bør du stille deg når du skal sammenligne tilbud:

 • Er det store variasjoner i pris på enkeltposter mellom ulike tilbud? Entreprenør kan tolke prosjekter på ulike måter, og her kan du fange opp om noen faktisk har misforstått prosjektets omfang
 • Har håndverkerene inkludert de samme postene i tilbudet? Se nøye etter hva de isåfall har utelatt
 • Er prisen fastpris, timebasert, et estimat eller en uforpliktende kalkyle? Mange bruker estimater, så her er det viktig å være klar over at prisen kan variere helt opp til 15 % fra dette. Finn også ut om noe er definert som tillegg og hva timeprisen isåfall er for dette tillegget
 • Har håndverkeren eller entreprenøren tatt visse forbehold i tilbudet?

Etter at du har gått nøye gjennom alle tilbudene, velger du den aktøren som du er mest fornøyd med, men la altså ikke avgjørelsen baseres utelukkende på pris. Det viktigste er at dere har god kommunikasjon og at håndverkeren har den kompetansen som kreves.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Er det verdt det? 

Kostandene for en arkitekt kan kanskje virke mye, og særlig hvis du ikke egentlig vet hva du betaler for. Det er greit å være klar over at man betaler for en tjeneste og ikke et produkt. Du betaler altså ikke bare for tegninger, men for erfaring, kunnskap og kommunikasjon.

Gode plantegninger av prosjektet ditt er dog helt essensielt for det endelige resultatet, enten det er snakk om en enebolig eller et tilbygg. Arkitekten er dermed en viktig utgiftspost for i det hele tatt å få til dette. Arkitekten hjelper deg også med alt som har med dokumentasjon som kreves og hva som må være på plass før byggestart. Dette høes jo fint ut, men hva gjør arkitekten helt konkret? Hva betaler du egentlig for? 

Dette betaler du arkitekten for:

 • Møte med arkitekten: De fleste arkitekter tilbyr et uforpliktende møte hvor dere kan diskutere prosjektet ditt og komme fram til løsninger basert på dine ønsker og budsjett. Her er det altså gratis hjelp å hente helt i startfasen. Som nevnt i forrige avsnitt kan det være lurt å motta tilbud fra flere arkitekter for å kunne sammenligne tilbudene.
 • Overordnet planlegging: Det første som må gjøres når dere har kartlagt ønsker, løsninger og budsjett, er å kartlegge hvilke muligheter som finnes for  prosjektet ditt - hvilke muligheter byr for eksempel tomten på? Hvilke utfordringer? 
 • Detaljplanlegging: Nå skal tegninger og skisser utformes og bearbeides, og her kommer arbeidet som vil ta lengst tid. Dette er planlegging ned på detaljnivå, og det er et møysommelig arbeid som må til for at håndverkere skal kunne forstå arbeidet slik at de kan levere best mulig sluttresulatet.
 • Søknad om godkjenning: De fleste byggeprosjekter krever søknad om godkjenning, og mange ønsker at arkitekten skal stå som ansvarlig søker og dermed ta seg av hele prosessen med søknaden. 
 • Ferdigstilling av tegninger: Når arkitekten har ferdigstilt tegninger og skisser, er neste steg å ferdigstille tegningene i samarbeid med firmaet som skal utføre prosjektet. Det er viktig at arkitekt og håndverkere samarbeider og har en tett dialog for å få til et best mulig resultat. 
 • Kommunikasjon og befaring: God kommunikasjon mellom involverte parter er også viktig etter byggingen har startet, så arkitekten følger opp arbeidet gjennom hele byggeprosessen og drar jevnlig på befaringer på byggeplassen. Stort sett er de også med på sluttbefaring når prosjektet står ferdig.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Finn riktig arkitekt til ditt prosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.