Takopplett: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Skal du heve takhøyden på din eksisterende bolig? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om priser, regler, prosess, tidsbruk, fallgruver og mye mer. Ikke gå glipp av rådene som sikrer et vellykket prosjekt.

Takopplett

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Få 3 tilbud på takopplett

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Som illustrasjonen viser, innebærer takopplett å heve takhøyden i en eksisterende loftsetasje, uten å heve eller endre boligens høyeste punkt (mønehøyden). Man kan velge å heve begge sider av taket, eller bare den ene side av huset. Man kan også velge mellom å gjøre det på hele eller bare deler av taket. Når et takopplett kun gjøres på deler av et tak, kalles det gjerne en ark. Det vil si en utstikker på det eksisterende taket, som gjerne har vinduer på en eller flere vegger.

I denne artikkelen gir vi deg et innblikk i totalprisen for å bygge ark eller større takopplett. Vi går også gjennom hva som er hoveddriverne av pris ved takopplett, og hvilken verdiøkning et slikt prosjekt vil gi. I tillegg forklarer vi hva du bør tenk på når du skal velge håndverkere til jobben.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva koster takopplett?

Byggstart har opparbeidet en prisdatabase som tar utgangspunkt i prosjekter gjennomført med entreprenører fra vår plattform. Fra denne statistikken ser vi at en vanlig totalpris for takopplett, vil være på rundt 600.000 kroner. En av de vanlige formene for takopplett, er å bygge én eller flere arker. Det vil si en utstikker på taket, som ikke strekker seg over hele takets bredde. Prisen for en liten ark kan komme helt ned i 120.000 kroner, dersom den er relativt liten og arbeidene ikke er spesielt kompliserte.

Basert på prosjekter gjennomført av entreprenører i Byggstart, ser vi at større takopplett kan komme opp mot 1,5 millioner kroner, men normalt nærmere 600.000 kroner. Sammenlignet med å bygge en ark (som ligger fra 120.000 kr alt inkludert per ark), er større takopplett betydelig større prosjekter der man også ender opp med å skifte hele det eksisterende taket.

Få 3 tilbud på takopplett

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva driver prisen ved et takopplett?

En av hoveddriverne på pris ved takopplett eller bygging av ark, vil selvsagt være størrelsen på arken eller takopplettet. I vår prisdatabase ser vi også at størrelsen på inngrep som må til i bygningens bærende struktur, har en del å si for totalprisen, og hvorvidt man må bytte hele det eksisterende taket. Med hjelp fra entreprenøren du velger, kan det være mulig å finne en gunstig plassering på arken du vil bygge, slik at prisen holdes nede.

I tillegg vil fremkommeligheten, både innvendig og utvendig, ha en del å si. Når man utvider boligen med et takopplett, er det vanlig å montere mye vinduer. Størrelsen på disse vindusflatene vil kunne drive prisen oppover. Samtidig kan det være verdt å prioritere store vindusflater, for å få maksimal utnyttelse av utvidelsen og maksimere lysinnslipp i den øverste etasjen.

Ofte vil takopplettet også inkludere en innvendig renovering av etasjen. Standarden og materialene du velger her, vil også ha mye å si for sluttprisen. Mye av dette kan man velge å gjøre selv, men for å sikre verdiøkning er det lurt å huske på at arbeidene må holde høy kvalitet.

Hvordan er valg av entreprenør en driver av pris?

Valg av entreprenør vil også være viktig for å få en god pris på ditt takopplett. Det er et teknisk krevende prosjekt, og det anbefales ikke å gjøre dette uten hjelp fra dyktige fagfolk. Dette er en type prosjekt der prisene kan variere i stor grad mellom ulike firmaer. Et takopplett krever ofte store inngrep i boligens bærende struktur, og tømrerfirmaet vil ofte måtte sette opp en midlertidig understøtting for å sikre konstruksjonen. Det er derfor viktig at tømrerarbeidet utføres forskriftsmessig og følger alle regler, slik at utvidelsen blir tett og solid.

Det er derfor viktig at du velger en entreprenør som har utført lignende arbeider tidligere. Firmaet kan med fordel ha takopplett eller bygging av arker som en av sine spesialiteter. De bør også ha flere gode referanser fra så like prosjekter, og gjerne referanser du kan kontakte. Kontakter du referansene direkte, vil du ofte få mer pålitelige vurderinger av firmaet, enn det du finner på nettet. Slik kan du være sikker på at entreprenøren har rett kompetanse til å gjennomføre ditt prosjekt.

Det er også noen andre faktorer du bør tenke på når du skal velge entreprenør til takopplett. Firmaet bør ha alle tillatelser og forsikringer i orden. De bør også ha god og stabil økonomi. I tillegg kan du gjerne se etter firmaer med ulike godkjenninger, som vil fungere som et ekstra kvalitetsstempel. Slike godkjenninger er for eksempel Mesterbedrift, Sentral Godkjenning og evt våtromsgodkjenning hvis det skal bygge bad. På Byggstart kan du registere prosjektet ditt gratis og bli matchet med entreprenører med erfaring av takopplett og påbygning av eneboliger og bygårder.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Hvilken verdiøkning vil takopplett gi?

Det er generelt vanskelig å si noe spesifikt om hvilken verdiøkning man kan forvente ved et takopplett. Dette har å gjøre med størrelsen på prosjektet og hvor mye penger du legger inn i arbeidene. Det vil også være relevant hvorvidt den øverste etasjen allerede var godkjent for varig opphold, eller om det for eksempel var et kryploft. Jo mer bruksarealet har økt som et resultat av arbeidene, desto mer vil boligens verdi øke.

Det har også noe å si hvor boligen ligger. Denne typen prosjekt vil gjerne gi større verdiøkning i områder der boligmarkedet er mer presset. Hvis det allerede er vanskelig å finne store nok boliger i området, kan et takopplett være med på å gjøre din bolig mer attraktiv for potensielle kjøpere. Det er generelt slik at arbeid på boligen gir størst verdiøkning i områder der boligprisene er høyest.

For å få et inntrykk av hva denne verdiøkningen vil utgjøre i ditt tilfelle, kan du undersøke kvadratmeterprisene på lignende boliger i ditt nabolag. Det er også mulig å ta kontakt med en megler for å få en spesifikk uttalelse om hvilken verdiøkning du kan forvente fra prosjektet.

Må man søke til kommunen?

Skal du bygge en ark eller utføre et takopplett, kreves det at du søker kommunen om tillatelse. Sett aldri i gang med et byggeprosjekt før du har fått igangsettelsestillatelse. Når det gjelder takopplett og bygging av arker, må du søke med hjelp fra fagfolk. Grunnen til dette er at det er et prosjekt som krever høy teknisk kompetanse.

I søknadsprosessen må du både ha en ansvarlig søker og et eller flere ansvarlig utførende foretak. Den ansvarlige søkeren er gjerne en arkitekt eller annen fagperson som tar seg av søknadsarbeidet. Det er denne personen som vil utarbeide papirarbeidet og gjennomføre den faktiske søkingen til Plan og Bygg. Ansvarlig utførende foretak er det eller de firmaene som, i søknaden, må erklære ansvar for å at arbeidene utføres i henhold til Plan og Bygg sitt regelverk. Selv vil du fungere som tiltakshaver.

Hva koster det å søke til kommunen?

Selve gebyret for å sende inn ulike byggesøknader, vil variere i stor grad mellom ulike kommuner. Det er derfor lurt å sjekke nettsidene til din kommune, for å få et svar på dette. Det avhenger også av hvilke søknadspliktige tiltak prosjektet utløser. De fleste kommuner opererer med en grunnsats for søking per prosjekt, med ytterligere gebyrer når det kreves søking for flere ulike tiltak. Noen tiltak som mest sannsynlig vil bli relevante ved takopplett eller bygging av ark, er fasadeendring, påbygg, inngrep i bærende struktur, og bruksendring av loftsrommet. Formalitetene rundt søkingen er ikke noe du som tiltakshaver trenger å tenke på. Det er dette den ansvarlige søkeren vil ta seg av. Du kan regne med at selve søknadsgebyret vil koste et sted mellom 4.000 og 15.000 kroner. I tillegg kommer timeprisen til arkitekten, som skal utføre søkingen. Avhengig av hva slags løsninger du ønsker og hvor komplekst prosjektet er, er det sannsynlig at dette vil koste mellom 25.000 og 150.000 kroner.

Noen steder er det strenge regler for hva slags typer prosjekter kommunen godkjenner. Hvis reguleringsplanen i ditt område tyder på at takopplett eller bygging av ark ikke vil bli godkjent, er det mulig å be om en forhåndskonferanse med kommunen. Her vil du få en pekepinn på hva som mest sannsynlig blir innvilget, og hva de ikke tillater på din tomt. På den måten kan du etablere noen rammer for prosjektet, før du bruker tid og penger på å utarbeide den fullstendige søknaden.

Dersom du finner ut at takopplett ikke blir godkjent på eiendommen, finnes det gode løsninger for å likevel øke utnyttelsesgraden av en lav loftsetasje. Man kan oppnå mye av det samme lysinnslippet ved å sette inn takvinduer. Med hjelp fra en arkitekt kan du også komme frem til løsninger som utnytter den lave takhøyden i deler av loftsetasjen. Her kan man for eksempel bygge plasstegnede oppbevaringsløsninger, sovealkover eller lignende, som ikke krever full takhøyde.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Syv tips til en vellykket gjennomføring:

  1. Gå i banken tidlig: Det vil lønne seg å snakke med banken tidlig for å finne ut av hvilke budsjettrammer du må forholde deg til. Da kan du enklere planlegge et prosjekt som passer din økonomi.
  2. Ha planene klare: Jo nøyere du har tenkt gjennom hva du ønsker du på forhånd, desto raskere vil arbeidet med entreprenør og en eventuell arkitekt gå. Slik kan du spare mange timer med planlegging, og på den måten også spare penger.
  3. Hent inn 3 pristilbud: Vi anbefaler å hente inn 3 ulike pristilbud i anbudsprosessen. På den måten kan du forsikre deg om at du velger en entreprenør som tilbyr konkurransedyktige priser.
  4. Skriv en nøyaktig kontrakt: Når du har funnet en håndverker, bør du skrive en tydelig og nøyaktig kontrakt. Den bør inneholde datoer for når arbeidene skal begynne og fullføres. Den bør også si noe om hvordan dere skal håndtere eventuelle forsinkelser og ekstra kostnader.
  5. Ikke påta deg for mye egeninnsats: Når det gjelder de innvendige arbeidene mot slutten av prosjektet, bør du ikke ta på du mer enn du har kapasitet og ferdigheter til.
  6. Gå sluttbefaring: Før ferdigstilling bør du engasjere en ekstern fagperson til å gå sluttbefaring. Fagpersonen undersøke om alle arbeider er utført forskriftsmessig og uten mangler.
  7. Få ettersendt dokumentasjon: Be om kopi av alle papirer som er relevante for arbeidet som har blitt utført.

Neste steg

Når du har fått oversikt over hva budsjettet for et slikt prosjekt vil være, hvordan søknadsprosessen ser ut og hva som kreves av håndverkerne i en slik prosess, er kanskje neste steg å gå i gang med anbudsprosessen.

Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på takopplett

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.