Tilbygg på hytte: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Skal du bygge tilbygg på hytta? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om priser, regler, prosess, tidsbruk, fallgruver og mye mer. Ikke gå glipp av rådene som sikrer et vellykket prosjekt.

Tilbygg hytte

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Bygge tilbygg? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Det finnes flere grunner til å bygge tilbygg på hytta. For noen er det et spørsmål om lagringsplass. Andre er ute etter flere sengeplasser. Det kan også være en måte å heve standen på bygget, samtidig som man får akkurat de rommene og fasilitetene man er ute etter. I denne artikkelen får du innføring i hva du må tenke på når du skal bygge tilbygg til hytte.

Hva skal du gjøre?

Før du går i gang med å planlegge prosjektet, er det fire begreper det er greit å ha oversikt over: tilbygg, påbygg, underbygg og frittstående bygg. De to første brukes ofte om hverandre, men det er snakk om litt forskjellige byggeprosjekter.

Tilbygg

Et tilbygg er en utvidelse av hyttas grunnflate. Altså må man grave og utvide grunnmur, samt koble på eksisterende vegg.

Påbygg

Et påbygg er en utvidelse av bygget i høyden. Dette kan være en ny etasje, en karnapp, en ark eller et takopllett. Prosjektet innebærer ofte riving av eksisterende tak og forsterking av bærende konstruksjon. Generelt er det strengere regler for å bygge i høyden enn utvidelse av grunnflaten.

Underbygg

Underbygg betyr bygging under eksisterende bygningsmasse. Dette innebærer ofte utgraving av kjeller. Prosjektet innebærer mye grunnarbeider, og vil være søknadspliktig.

Frittstående bygg

Det er også mulig å bygge ut hytta i form av et anneks eller uthus. Dette kan være en praktisk løsning dersom hytta skal benyttes av flere familier samtidig.

Dersom du er usikker på hva slags bygg som passer ditt prosjekt best, kan det lønne å ta kontakt med en arkitekt for å få konkrete råd og tips.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Søknadsplikt og regler

Før du begynner med prosjektering av tilbygget, er det viktig å få en oversikt over hva du har lov til å bygge. Hvilke restriksjoner du må forholde deg til, avhenger i stor grad av hvor hytta ligger. Har du hytte ved sjøen, må du i mange tilfeller søke om dispensasjon for å få lov til å sette bygg av noe slag. Av hensyn til allemannsretten, er det generelt sett ikke lov å bygge i strandsonen i Norge. Til tross for dette er det mange som får dispensasjon, og flere steder i landet er 100-metersbeltet kraftig utbygd i løpet av de siste årene. Derfor kan det lønne seg å kontakte kommunen for å få oversikt over hvilke muligheter du har.

Også utenfor strandsonen vil mange prosjekter være søknadspliktige. På mindre prosjekter, vil du kunne søke selv, mens større prosjekter krever at du engasjerer en ansvarlig søker. Dette gjelder både når du skal bygge underbygg og påbygg. Skal du bygge tilbygg, kan du søke selv, så lenge bygget er mindre enn 50 kvadratmeter. Er tilbygget på 15 kvadratmeter eller mindre, er det ikke nødvendig å søke i det hele tatt.  

Setter du opp en frittstående bygning, er det andre tiltak som utløser søknadsplikt. Mens et tilbygg bare kan være på 15 kvadratmeter, kan du sette opp en garasje eller frittstående bod på opptil 50 kvadratmeter, uten å søke. Dette gjelder så lenge bygget er minst 1 meter fra nabogrensen, og mønehøyden ikke overstiger 4 meter. Bygget kan brukes som oppholdsrom, men ikke sove- eller våtrom.

Du må også bygge i henhold til reguleringsplanen. Reguleringsplanen er utarbeidet av kommunen, og forteller hvor mye av eiendommen din du har lov til å bygge ut. Denne planen kan også sette føringer for blant annet utvendig fargevalg. Disse føringer kan for eksempel kreve at farger skal være naturtilpasset slik at de harmoniserer med landskapet rundt og hyttefeltet. Det kan også være at du må forholde deg til et gitt fargekart. Dette er særlig aktuelt om hytta ligger i et kulturlandskap. Hva som reguleres og hvordan, vil kunne variere betydelig. Kommunen stiller også ytterligere krav og restriksjoner. Vi anbefaler derfor å kontakte kommunen før du går i gang med planleggingen.

Bygge tilbygg? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva koster det å bygge ut hytta?

Prisen på et slikt prosjekt avhenger selvsagt av hva slags tilbygg du planlegger. Skal du kun bygge en liten utebod i tilknytning til hytta, vil dette være betydelig rimeligere enn et tilbygg på 50 kvadratmeter med strøm og vann. Av den grunn blir “pris per kvadratmeter” gjerne brukt som prisbenevning på tilbyggprosjekter. Basert på vår prisdatabase i Byggstart, ser vi at tilbygg til hytte i gjennomsnitt ender opp noe lavere på pris enn tilbygg til eneboliger. Snittprisen i vår database er på 28.000 kr per kvadratmeter, vs. 33.000 kr per kvadratmeter for tilbygg til enebolig. Dette inkluderer alle kostnader knyttet til prosjektet, både arbeid og materialer. Merk imidlertid at vi ser store forskjeller, fra 20.000 kr per kvm for enkle bygg til over 45.000 kr per kvm for kompliserte tilbygg med høy standard.

For hytteprosjekter kan vanskelig tilkomst og grunnforhold være med på å drive prisen. Dersom hytta ligger på en øy eller langt til fjells, vil dette normalt øke prisen noe. Likeledes vil krevende grunnforhold som medfører behov for pigging eller sprenging av fjell øke kostnadene på prosjektet.

Hvor ditt prosjekt vil lande, avhenger av en rekke faktorer. Den eneste måten å få en konkret pris er å invitere entreprenører på befaring etter at du har utarbeidet nødvendige tegninger og beskrivelse. Dersom du registrerer ditt prosjekt på Byggstart kan du komme i kontakt med kvalitetssikrede entreprenører for ditt prosjekt.

Les mer om prisen for tilbygg på hytte.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Finn riktig entreprenør

En avgjørende faktor for å lykke med et prosjekt, er å finne riktig entreprenør for jobben. Dessverre er det mange useriøse aktører der ute, så det er viktig å gjøre en grundig bakgrunnssjekk. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.

Merk at de fleste godkjenningsordninger i Norge er frivillige, men de fungerer likevel som viktige kvalitetsstempler. Ordninger som Sentral godkjenning, mesterbrev og godkjenning fra Fagrådet for våtrom, er noe man se etter.

Skal du gjøre arbeidet selv?

Har du erfaringen og kompetansen som skal til for å bygge ut selv, er det ingenting i veien for dette. Du vil i så fall spare inn mye penger på arbeidskraft. Hvis det skal være fornuftig å bidra selv, må du imidlertid forholde deg realitisk til prosjektet. Det er viktig at du ikke overvurderer din egen kompetanse eller tiden du har til rådighet. Denne typen prosjekter krever mye innsats, og du må sette deg inn i hvor omfattende det faktisk er før du bestemmer deg for å gjøre det selv. Det er også mulig å kun gjøre deler av prosjektet selv, og overlate det mest krevende til en profesjonell.

Lag en detaljert kontrakt

En nøye utarbeidet kontrakt er til fordel for både deg og entreprenøren. På den måten unngår dere at det oppstår uenigheter og misforståelser underveis i prosjektet. Vær så nøyaktig som mulig. Formuler hvordan dere skal håndtere eventuelle forsinkelser, pristillegg og endringer. Ha en klar tidsplan. Legg gjerne inn delmål så det er enklere å vite hvordan dere ligger an underveis. Forbrukerrådet har utarbeidet en standardkontrakt du gjerne kan bruke.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

10 tips når du skal bygge tilbygg på hytta

Under finner du en liste over 10 ting du bør huske på når du skal bygge tilbygg på hytta.

  1. Planlegg godt: start med en arkitekt om prosjektet er stort eller du er usikker på utforming.
  2. Sørg for at du har finansieringen på plass, og legg gjerne inn en ekstra post i budsjettet til uforutsette utgifter.
  3. Finn en seriøs entreprenør. Bruk gjerne Byggstart for å hente inn tilbud.
  4. Hent inn flere tilbud så du kan sammenligne priser.
  5. Ha alle tillatelser og godkjenninger på plass før du begynner arbeidet.
  6. Utarbeide en detaljert og nøyaktig kontrakt i samarbeid med entreprenøren.
  7. Beregne god tid.
  8. Følg opp prosjektet nøye. Besøk gjerne byggeplassen underveis.
  9. Ta hensyn til naboene dine.
  10. Utfør gjerne noe av arbeidet selv, men kun så mye som du har kompetanse og tid til å gjennomføre.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge tilbygg? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.