Fundament: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Skal du bygge fundament? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om priser, regler, prosess, tidsbruk, fallgruver og mye mer. Ikke gå glipp av rådene som sikrer et vellykket prosjekt.

Fundament

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Få 3 tilbud på fundament

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Planlegg godt

Fundamentet legger grunnlaget for resten av byggeprosessen. Derfor er det viktig at arbeidet blir riktig utført og holder høy kvalitet. Fundamentet er den delen av byggeprosjektet det er vanskeligst å planlegge i detalj. Det er mange faktorer å ta hensyn til, og hvert enkelt prosjekt har ulike forutsetninger. Forholdene i grunnen har mye å si for prosjekteringen, og det er vanskelig å vite nøyaktig hva som gjemmer seg under bakken før man begynner å grave. Dette kan gjøre hele prosjektet ditt betydelig vanskeligere enn først antatt. Hva slags fundament man bør velge, vil variere fra prosjekt til prosjekt. Det avhenger blant annet belastning og bruksområde. Hvis ikke grunnen vil tåle belastningen av fundamentet, må man gjøre de nødvendige tilpasningene.

Selv om det er vanskelig å planlegge arbeidet i detalj før man begynner gravingen, er det viktig å sette av god tid til forberedelser. Det finnes flere måter å fundamentere på. For å vite hva som passer best til ditt prosjekt er det lurt å rådføre seg med en fagperson tidlig i prosessen. Også i tilfeller der man planlegger å gjøre deler av arbeidet selv, vil en profesjonell fagmann kunne veilede deg i starten.

Skal du utføre deler av arbeidet selv, er det viktig at du har erfaringen og kompetansen som kreves. Hvis ikke risikerer du at resultatet ikke blir bra nok. Dette kan få omfattende konsekvenser ettersom fundamentet danner grunnlaget for resten av byggingen. Derfor er det viktig å ha et realistisk syn på egne evner og tiden man har til disposisjon. Selv små feil kan føre til store skader på resten av konstruksjonen.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Finn dyktige håndverkere

Det kan virke krevende å skulle finne den rette entreprenøren til ditt prosjekt. For å sikre at du engasjerer en pålitelig og kompetent aktør, er det visse ting du kan være på utkikk etter i anbudsprosessen.

Når du mottar anbud burde du alltid gjøre en bakgrunnsundersøkelse av foretaket. Les vurderinger fra tidligere kunder, undersøk selskapets økonomi, og vær på utkikk godkjenningsordninger som Sentral Godkjenning og godkjent lærlingbedrift. Selv om de fleste godkjenningsordninger i Norge er frivillige, fungerer de likevel som kvalitetsbevis.

I Byggstart har vi samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndverkerfirmaer på ett sted, så det skal være enkelt for deg å velge rett. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Vi sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.

Få 3 tilbud på fundament

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Det er viktig med gode avtaler

Når du inngår et samarbeid med en entreprenør, bør dere alltid sørge for å utarbeide en presis kontrakt. Vær nøye med beskrivelsen av arbeidet, så dere har en felles forståelse av hva som skal gjøres. En detaljert og nøyaktig beskrivelse gjør det enklere å unngå misforståelser og uenighet underveis i prosjektet. Bli også enige om hvordan dere skal løse eventuelle forsinkelser, problemer og pristillegg.

Planlegger du å gjøre deler av jobben selv, bør dette også avtales på forhånd. Du kan finne eksempler på kontrakter for kjøp av håndverkertjenester på Forbrukerrådets hjemmesider.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Hva slags fundament trenger du?

Det finnes flere typer fundamenter å velge mellom. Hva du bør velge, avhenger av underlaget du skal bygge oppå og forholdene i grunnen på tomten din. Ved utrygg grunn, som myr eller leire, brukes det ofte pæler for å sikre fundamentet. Pælene kan både være spissbærende eller svevende. Spissbærende pæler rammes helt ned til fast grunn og får dermed bæreevnen derfra. Svevende pæler får bæreevne fra friksjonskrefter mellom polen og de omliggende massene. Denne formen for fundamentering brukes mest til broer og store bygg, og er sjeldent aktuell i boligsammenheng.

Den vanligste formen for fundamentering til mindre bygg og boligformål, er å støpe en ringmur eller grunnmur og støpe en plate på marken. Avhengig av forhold og bruksområde må man ta hensyn til fuktproblemer og telehiv, og støpe fundamentet deretter.

Et annet alternativ, er et punktfundament. Denne typen fundament er i utgangspunktet både enklere å sette opp og krever mindre materialer. Derfor vil den ofte være et godt valg dersom forholdene ligger tilrette. Punktfundament er enklere å sette opp enn en ringmur eller grunnmur, og du slipper unna mye gravearbeid. Det kan imidlertid være krevende å få alle punktene på rett linje, og du må være nøye når du måler opp og beregner avstander.

Når du skal støpe ringmur, har du også en del valg å ta. Du kan enten sette opp forskaling og støpe muren i betong, eller bygge den opp av lettklinker. Det finnes flere varianter av ferdig systemforskaling som du kan sette opp selv. Disse kan fungere som både isolasjon, forskaling og fasade i ett. Om du velger å bygge forskalingen selv, er det ikke nødvendig å ta hensyn til hvordan den ser ut. Denne skal uansett ned. Du må imidlertid forsikre deg om at den tåler belastningen fra den våte betongen. Betong veier ofte over 2.300 kilo per kubikkmeter. For at forskalingen skal tåle trykket mens betongen herder, er det avgjørende at den er solid bygd.

Hva koster det å bygge et fundament?

Det er vanskelig å anslå hva et fundament vil koste, før man har begynt gravingen. Allikevel kan det å se på snittprisene på denne typen arbeid, gi et inntrykk av hva man kan forvente. I Byggstart har vi opparbeidet en prisdatabase som lar oss gjøre nettopp dette basert på gjennomførte prosjekter. Basert på denne ser vi at prisen for grunnmur til enebolig ligger på en snittpris på ca. 250.000 kroner. Prisene varierer imidlertid mye, fra 150.000 kroner til over 500.000 kroner. Prisen er ikke inkludert gravearbeider, men alt av materialer og arbeid for grunnmuren.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Forarbeid

Hvilke forberedelser som kreves avhenger i stor grad av hva slags fundament du skal bygge. Vi har valgt å ta utgangspunkt i et klassisk fundament av ringmur/grunnmur og såle.

Først og fremst må du grave frem området hvor fundamentet skal stå. Dette krever et plant underlag. Du må også sørge for at grunnen er solid og vil tåle belastningen av konstruksjonen. Skal du bygge hus med kjeller, må du også grave ut dette arealet. Pass på at du graver dypt nok, slik at kjelleren får tilstrekkelig takhøyde. Husk også at en kjeller skal isoleres på utsiden av veggene. Dette må du gjøre før du fyller igjen rundt grunnmuren. Det kan også lønne seg å legge drenering samtidig. Det er avgjørende at drensrørene ligger dypt nok for å motvirke kapillært oppsug.

Dette gravearbeidet vil normalt føre til en del overskuddsmateriale. Dette må du enten fjerne eller bruke på en annen del av tomten. Kanskje har du områder du kan oppgradere eller plane ut med den ekstra jordmassen. De vanligste er imidlertid å kjøre vekk massene. Dette kan koste en del, avhengig av fremkommelighet og kvalitet på massene. Husk også at massen utvider seg når den tas ut av grunnen. Prøv å legge fundamentet et sted der tilretteleggingen krever minst mulig utgraving. På den måten sparer du både tid og penger.

Ikke glem søknadsplikten

Når du skal i gang med et byggeprosjekt, må du alltid undersøke om det du skal føre opp er søknadspliktig. Det er viktig at du har tillatelsen innvilget før du begynner å bygge. Selv om det er mulig å få et prosjekt godkjent i ettertid, er det en risikabel strategi. I verste fall kan du bli tvunget til å rive. Det er dessuten straffbart å sette opp bygg uten byggetillatelse, og straffebestemmelsene tar ikke hensyn til om bygget blir godkjent i ettertid eller ikke.

Du kan bygge en garasje på opptil 50 kvadratmeter uten å søke. Det forutsetter at garasjen er mer enn 1 meter fra nabotomten, at mønehøyden ikke er over 4 meter, og at bygget ikke skal brukes til varig opphold eller beboelse. På hjemmesidene til Direktoratet for byggkvalitet kan du finne ut om ditt prosjekt utløser søknadsplikt. Der finner du også ut om du kan søke selv eller om du må søke med ansvarsrett. Uavhengig av om prosjektet er søknadspliktig, må du alltid sende inn ferdigattest når konstruksjonen er ferdig oppført. Grunnen er at alle bygg skal føres inn i kommunens kartdata.

I tillegg til de faste bestemmelsene, vil søknadsreglene variere mellom ulike kommuner. Reguleringsplanen, utnyttelsesgraden og andre kommunale tiltak bestemmes av kommunen selv. De generelle reglene gjelder bare dersom prosjektet ikke bryter med andre planer. Derfor kan det lønne seg å kontakte kommunen for å få oversikt over hvilke regler som påvirker ditt prosjekt. Om du følger kommunens planer og holder deg innenfor regelverket, vil du få prosjektet godkjent.

Hold deg til budsjettet

Et byggeprosjekt medfører en rekke kostnader. Derfor er det viktig at du holder øye med utgiftene underveis. For at du skal ha oversikt, er du nødt til å sette opp et budsjett. Sørg for at budsjettet er så realistisk og detaljert som mulig. På den måten er det enklere å håndtere eventuelle uforutsette utgifter som måtte dukke opp underveis. Fundamentering er et prosjekt der slike utgifter ofte kan oppstå. Dette avhenger blant annet av hva man finner når man begynner å grave. I noen tilfeller kan man oppleve at utgiftene til gravearbeidet mangedobler seg. Sett opp flere punkter i budsjettet for de forskjellige delene av arbeidet, så har du alltid oversikt over hvordan du ligger an. Da er det også enklere å gjøre eventuelle justeringer underveis.

Dersom du skal i gang med et byggeprosjekt, og ønsker å komme i kontakt med kvalifiserte fagfolk, kan du registrere prosjektet ditt på Byggstart. Der kan du komme i kontakt med entreprenører i ditt område som har relevant erfaring og kompetanse for prosjektet som du skal i gang med.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på fundament

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.