Byggeprosjekt: En komplett guide (søknad, arkitekt, fremdriftsplan)

 

Vil du vite mer om byggeprosjekt? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om ulike byggeprosjekt, hva det vil si å igangsette noe slikt, hvordan du bør organisere prosjektet, hvor mye du må regne med å betale, hvor lang tid det tar og mye mer. Større byggeprosjekter kan være kompliserte og koste mye penger, men med gode forberedelser øker du sjansene for et vellykket prosjekt. Visste du at mange byggeprosjekter krever byggetillatelse? Vet du hvilke faktorer som avgjør prisen? Følg våre råd og unngå de vanligste feilene!

Byggeprosjekt

Ønsker du pristilbud på prosjektet, kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang, og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Få 3 tilbud på ditt byggeprosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Generelt om byggeprosjekter

Byggeprosjekter er spennende, men kan også være omfattende, tidkrevende og kostbart. For at prosjektet skal bli vellykket, er det viktig å vite hva du kan forvente underveis i prosessen, hva du bør forberede deg på og hvordan du bør gå frem. Når vi snakker om byggeprosjekter, mener vi som regel større byggeprosjekter som bygging av hus, totalrenovering eller å bygge på et eksisterende hus. Mange drømmer om å bygge sin egen enebolig, og valget vil ofte stå mellom å bygge et kataloghus eller et hus tegnet av en arkitekt. Et kataloghus er normalt litt billigere, men du har flere muligheter til å få egne spesialtilpassede løsninger som setter et særpreg på huset dersom du velger et arkitekttegnet hus.

Hvis du allerede har et hus og ønsker å utvide for å få mer plass, må du først finne ut om du ønsker et tilbygg eller et påbygg. Ikke alle kjenner til forskjellen på disse to begrepene og de brukes ofte om hverandre. Når vi snakker om påbygg, snakker vi i realiteten om en utvidelse av huset i høyden. Vanligvis er det snakk om en ekstra etasje på huset, men også takløft, takopplett og arker vil være å anse som et påbygg i søkeprosessen. Tilbygg på den annen side innebærer å utvide boligens grunnflate. I noen tilfeller kan det også være aktuelt med underbygg. Det vil si å utvide boligen nedover og grave ut kjeller. Om du allerede har et hus og er fornøyd med størrelsen, men ønsker å fornye det, vil det være mest aktuelt med en innvendig renovering eller totalrenovering. Med en totalrenovering fornyer du ikke bare innsiden av huset, men også fasaden utvendig.

Før du setter i gang er det viktig at du tar deg god tid til å finne ut nøyaktig hva du ønsker og suger til deg masse inspirasjon. I tillegg må du gjøre deg kjent med regler og krav for å finne ut hva som faktisk er mulig å gjennomføre. Ved større byggeprosjekter er det ofte nødvendig å søke om byggetillatelse fra kommune før man setter i gang, og noen ganger vil det være nødvendig å engasjere en arkitekt for å utarbeide planer og tegninger for prosjektet, samt å bistå i søkeprosessen der det er nødvendig. Om du skal bygge et helt nytt hus må du alltid søke byggetillatelse hos Plan- og bygningsetaten. Du som privatperson kan ikke søke selv, men må få hjelp av en såkalt "ansvarlig søker". Vanligvis stiller arkitekten som ansvarlig søker.

Om du bare har planer om å bygge på huset, kan reglene variere avhengig av byggeprosjektet ditt. Mindre tilbygg som ikke er større enn 15 kvadratmeter og som ikke plasseres nærmere enn 4 meter fra tomtegrensen, trenger du som hovedregel ikke å søke om tillatelse for å bygge. Skal du bygge et påbygg, altså utvide huset i høyden, må du imidlertid alltid søke om tillatelse. Når det gjelder renovering, er innvendig renovering vanligvis unntatt søknadsplikten, men ikke alltid. Hvis du skal gjøre rom som tidligere ikke har vært oppholdsrom om til et oppholdsrom, må du søke. Det samme gjelder hvis du skal gjøre endringer i husets fasade. Det kan være tilfelle hvis du skal sette inn flere eller større vinduer. Før du setter i gang, er det svært viktig å finne ut om du må søke tillatelse og komme i gang med den prosessen så fort som mulig.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Priser på byggeprosjekt

Prisen for å gjennomføre byggeprosjekter avhenger naturlig nok av hva slags byggeprosjekt man skal i gang med og hvor omfattende prosjektet er. Når det gjelder bygging av hus og påbygg eller tilbygg, ser vi at gjennomsnittsprisen ligger i overkant av 30.000 kroner per kvadratmeter som skal bygges. Dette er imidlertid bare et gjennomsnitt. Mindre omfattende prosjekter kan koste ned mot 25.000 kroner per kvadratmeter, mens andre kan koste så mye som 45.000 kroner per kvadratmeter. For denne typen byggeprosjekter vil arbeidets kompleksitet være med på justere prisen opp eller ned. Hvis du ønsker mange spesialtilpassede løsninger eller hvis prosjektet krever omfattende grunnarbeider på tomten, vil det være med på å presse prisen opp. Gjennomsnittsprisen på litt mer enn 30.000 kroner per kvadratmeter inkluderer alt av arbeid og materialer, men ofte vil det være ytterligere kostnader knyttet til arkitekt og prosjektering. Her man må regne med å betale mellom 100.000 og 200.000 kroner.

Det er billigere å totalrenovere eksisterende hus enn å bygge et helt nytt. Prosjekter som inkluderer totalrenovering kan variere i pris fra alt mellom 8.000 til 25.000 kroner per kvadratmeter, men vi ser at kvadratmeterprisen i gjennomsnitt ligger omkring 15.000 kroner. Også her vil kompleksiteten være en viktig prisdriver som vil være med på å avgjøre om prisen for akkurat ditt prosjekt ender opp i øvre eller nedre del av dette prissjiktet. En annen viktig faktor er standarden du ønsker på den nyrenoverte boligen. Velger du materialer av særlig høy kvalitet eller ønsker veldig flott baderomsinnredning, må du regne med å betale mer. Uansett hvilket byggeprosjekt du skal i gang med, vil valg av entreprenør ha stor betydning for pris. Det er store prisforskjeller på markedet og derfor lønner det seg å gjøre grundige undersøkelser i forbindelse med valg av entreprenør.

Få 3 tilbud på ditt byggeprosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Organisering av byggeprosjekter

De fleste typer større byggeprosjekter krever at du engasjerer fagfolk, gjerne innen flere fagområder. Prosjektene er gjerne omfattende og mange lurer på hvordan prosjektet best kan organiseres. De fleste velger mellom totalentreprise, delt entreprise eller kombinert entreprise. Hvis du ikke har noen erfaring med byggeprosjekter eller ledelse av byggeprosjekter selv, vil totalentreprise være den mest nærliggende organisasjonsformen. Med en totalentreprise engasjerer du én entreprenør som tar på seg ansvaret for å lede og organisere arbeidet. En totalentreprenør er ofte en byggmester, tømrer eller murer som har underentreprenører innen fag de ikke utøver selv. En stor fordel med totalentreprise er at du bare trenger å forholde deg til én entreprenør. Om det skulle oppstå uenigheter eller sak om garanti i etterkant, er det enklere å vite hvem som har ansvaret.

Om du heller ønsker å organisere og lede prosjektet selv, kan du velge delt entreprise. I denne entrepriseformen engasjerer du fagfolk innen alle forskjellige fagfelt og står selv ansvarlig for å organisere og koordinere arbeidet. Dette krever at du har en del erfaring med bygg eller ledelse, og du må være forberedt på å sette av mer av din egen tid og involvere deg selv mer i prosjektet. I noen tilfeller kan det være aktuelt med det som kalles kombinert entreprise. Noen ganger krever byggeprosjekter involvering av fagfolk som vanligvis ikke er knyttet til totalentreprenører. Da vil det være aktuelt med kombinert entreprise. En kombinert entreprise innebærer at du engasjerer en totalentreprenør til å ta seg av alt arbeid, unntatt fagfelt hvor vedkommende ikke har underentreprenører. Ofte gjelder det arbeid med grunnarbeider eller graving, der du i så fall må finne en egen entreprenør.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Hvor lang tid tar det?

Noen byggeprosjekter kan gjennomføres relativt raskt, mens andre er mer tidkrevende. Jo mer omfattende prosjektet er, desto lenger tid vil det ta. Derfor vil det ta lenger tid å bygge en helt ny enebolig enn å bygge på eller totalrenovere eksisterende hus. Selv om tidsbruken varierer fra prosjekt til prosjekt, ser vi at det vanligvis tar mellom 1 og 2 år å bygge en helt ny enebolig. 

Innledningsvis vil mye tid gå med til prosessen med arkitekt, herunder utarbeide tegninger og søke byggetillatelse fra kommune. Dette kan fort ta mellom 4 og 8 måneder. Deretter skal man gjerne gjennom en anbudsprosess for å finne fagfolk. Dette bør man sette av 2-3 måneder til. Når arbeidet omsider kommer i gang, må man regne med at grunnarbeider og betongarbeid kan ta omkring 4-5 måneder, før tømrerarbeidet kan settes i gang. Tidsbruk for tømrerarbeid avhenger i stor grad av konstruksjonen og størrelsen, men tar typisk mellom 2 og 4 måneder. Til slutt gjenstår innvendige arbeider som involverer flere fagområder, herunder elektriker, tømrer, maler, rørlegger og så videre. Normalt settes det av 3-6 måneder for innvendig arbeid.

Når det gjelder tilbyggsprosjekter, kan du regne med at prosessen vil gå mye raskere. Hvor lang tid det tar å bygge tilbygg avhenger naturlig nok av størrelsen på tilbygget og hvor komplisert arbeidet er. Hvis du bare har planer om å bygge ut et inngangsparti for eksempel, vil det være å anse som et nokså lite prosjekt som kan gjennomføres i løpet av noen få uker. Større tilbygg kan imidlertid ta flere måneder å bygge.

Dersom du har planer om å renovere eksisterende hus, må du regne med at prosjektet kan ta alt fra mellom 1 til 4 måneder. Også her vil antall kvadratmeter være avgjørende. Skal du renovere et område på rundt 50 kvadratmeter, trenger ikke prosjektet ta lenger tid enn 1-2 måneder. Skal du derimot renovere et større hus på 200 kvadratmeter, må du regne med at det fort kan ta 3-4 måneder. Uansett hva slags byggeprosjekt du skal i gang med, er det viktig at du planlegger godt og lager en fremdriftsplan. Da reduserer du sjansene for at det oppstår forsinkelser.

Hva må jeg tenke på underveis og etter prosjektet?

Når planleggingsfasen er over og du har fått innvilget byggetillatelse, kan arbeidet settes i gang. Noen foretrekker å holde seg i bakgrunnen og overlate arbeidet til en totalentreprenør, mens andre gjerne vil involveres mer underveis. I alle tilfeller er det lurt å ha god og jevnlig dialog med entreprenør underveis i byggeprosjektet. Du kan gjerne sette opp en liste med milepæler som viser når de enkelte delene av prosjektet skal være gjennomført slik at du kan holde deg oppdatert og være forberedt på eventuelle forsinkelser. Ofte er byggeprosjekter forbundet med en del støy, og derfor er det en god idé å forberede naboer som bor tett på om byggeprosjektet ditt. Fortell hvor lenge du forventer at arbeidene skal pågå, så reduserer du sjansene for å få klager fra misfornøyde naboer.

Når byggeprosjektet er ferdig, er det flere ting du bør huske på. Du må blant annet bli med på en sluttbefaring sammen med entreprenør for å gå gjennom arbeidet som er gjort og se til at alt er som det skal være, i henhold til avtalen dere imellom. Det er lurt å ta med en fagkyndig person på sluttberfaringen for å lettere kunne oppdage eventuelle feil og mangler. Hvis alt er som det skal være, kan byggeprosjektet ferdigstilles, og du må da se til at du mottar all nødvendig dokumentasjon. Dette inkluderer blant annet ferdigdokumentasjon hvor det fremgår hvilke materialer som er brukt og konkret hva som har blitt gjort. Hvis byggeprosjektet har omfattet arbeid med våtrom, må du i tillegg se til at du får FDV-dokumentasjon. Dokumentene må du ta vare på, da du vil ha trenge dem hvis du skal selge huset i fremtiden eller i forbindelse med en eventuell sak om garanti eller forsikring.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Gode råd om byggeprosjekter

For at byggeprosjektet skal bli vellykket, er det viktig å sette opp en fremdriftsplan og et detaljert budsjett som tar høyde for eventuelle uforutsette hendelser. Til slutt gir vi deg noen gode råd som kan komme deg til gode i de fleste byggeprosjekt.

Hent inn flere tilbud

Det kan være vanskelig å finne dyktige fagfolk til en rimelig pris, men det blir lettere hvis du benytter deg av anbudstjenester for å hente inn flere pristilbud som du kan sammenligne. Da kan du danne deg et bilde av realistisk prisnivå og du kan unngå de aller dyreste aktørene. Når du sammenligner pristilbud, er det særlig viktig å gå nøye gjennom tilbudene du mottar og ser om de inkluderer de samme postene. Hvis et pristilbud er mye høyere eller lavere enn de andre, er sjansen stor for at noen har misforstått jobben som skal gjøres. Da er det lurt å ta en telefon for å oppklare eventuelle misforståelse. Du trenger ikke nødvendigvis velge det laveste tilbudet. Husk at pris gjerne henger sammen med kvalitet.

Sjekke godkjenninger

Dessverre er det en del useriøse aktører i byggebransjen og disse er ikke alltid like lett å unngå. For å forsikre deg om at du har å gjøre med seriøse fagfolk, anbefales det å sjekke om de har diverse godkjenninger. En av de viktigste godkjenningsordningene er sentral godkjenning, som administreres av Direktoratet for byggkvalitet. Sentral godkjenning er riktignok frivillig, men viser at bedriften har den nødvendige kompetansen og erfaringen og at den betaler skatter og avgifter. Skal du ha utført arbeid på våtrom, er det gunstig med våtromsgodkjenning, og alt av elektrisk arbeid må utføres av aktører som er registrert i Elvirksomhetsregisteret.

Søke om statsstøtte

Enten du skal bygge nytt hus eller renovere, kan du gjøre tiltak i hjemmet som bidrar til å gjøre husstanden mer energieffektiv og miljøvennlig. I slike tilfeller bør du være klar over muligheten til å søke om støtte fra Enova. Enova er en statlig organisasjon som gir støtte til klimavennlige tiltak i hjemmet. Blant prosjektene som kvalifiserer til støtte, finner du installering av solcelleanlegg, balansert ventilasjon, og oppgradering av bygningskroppen. For en fullstendig liste over tiltak det gis økonomisk støtte til og hvordan (og hvorvidt) du kvalifiserer til støtte, kan du sjekke Enovas hjemmesider.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på ditt byggeprosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.