Vannskade forsikring: En komplett guide (skademelding, pris, tak)

 

Vil du vite mer om vannskade og forsikring? Finn ut hvordan du best håndterer vannskader og forsikringskrav. I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om hvor mye det koster, forsikringsdekning, skademelding, kontantoppgjør, fremgangsmåte og mye mer. Lurer du på hvordan du kan sikre maksimal dekning fra forsikringsselskapet ditt? Følg våre råd og unngå de vanligste feilene.

Vannskade forsikring

Ønsker du pristilbud på prosjektet, kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang, og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Få vannskader utbedret? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Vannskader og forsikring

Vannskader i hjemmet kan oppstå på forskjellige måter og kan føre til ulike konsekvenser. Generelt brukes begrepet vannskader om skader forårsaket av vann som trenger inn i områder hvor det gjør skade på materialer som gips, treverk, isolasjon og elektriske systemer og installasjoner. Vannskader kan være alt fra små lekkasjer til store oversvømmelser.

Begrepet forveksles ofte med fuktskader. Forskjellen er at vannskader oppstår plutselig og uventet, mens fuktskader gjerne utvikles over en lengre periode på grunn av dårlig ventilasjon eller fuktig klima. Vannskader varierer i omfang og kan ha både kort- og langsiktige konsekvenser på bygningens struktur og innemiljø.

Vannskader kan forårsake strukturell skade på bygningen, noe som kan føre til at fundament, vegger, tak og gulv svekkes. I tillegg vil vannskader i mange tilfeller også forårsake skader på møbler, elektronikk og andre eiendeler som ikke er en del av selve bygningen, men som likevel er verdifullt. Omfattende vannskader kan være dyre å reparere og det kan også bidra til å redusere verdien på boligen din. Det fuktige miljøet kan også forårsake vekst av mugg og sopp så vel som råte. Mugg- og soppvekst er helseskadelig da det bidrar til dårlig innendørs luftkvalitet og kan forårsake respiratoriske problemer som astma og allergier. Råte er en sopp som over tid spiser opp treverk. 

Hvis du har en forsikring som dekker den typen vannskader du har i hjemmet ditt, trenger det ikke nødvendigvis bli like dyrt å få utbedret skadene. Som regel er det husforsikring og innboforsikring som dekker vannskader.

Husforsikringen dekker skader på selve bygget, inkludert tak, vegger og faste installasjoner. Du vil som regel kunne bruke denne forsikringen hvis du har fått vannskader som oppstår plutselig og uforutsett. Det kan for eksempel være tilfellet ved rørbrudd, vann som trenger inn fra utsiden av huset, for eksempel ved oversvømmelse, eller hvis rør sprekker på grunn av frost. Normalt får du ikke dekket skader som skyldes dårlig vedlikehold eller gradvis forverring som burde vært håndtert med vanlig vedlikehold. Det kan også hende at du får en avkorting ved mangel på vedlikehold - det betyr at du får utbetalt en redusert sum.

Innboforsikringen dekker eiendeler du har i huset. Det kan være møbler, maskiner, klær, elektronikk og andre personlige eiendeler. Innboforsikringen kan som regel brukes hvis vannskadene har ødelagt slike eiendeler, og når vannskadene oppstår plutselig og uforutsett.

I alle tilfeller er det viktig at du gjør deg godt kjent med forsikringen din. Forsikringens betingelser og vilkår vil avgjøre om du får vannskadene dekket eller ikke i ditt konkrete tilfelle, uansett om det går på husforsikring eller innboforsikring. Hvis du ikke er fornøyd med vilkårene eller synes det er for mange unntak for dekning, kan du sjekke om forsikringsselskapet tilbyr utvidet dekning mot en høyere forsikringspremie. Du kan også sjekke om husforsikring og innboforsikring hos andre forsikringsselskap tilbyr bedre dekning av vannskader. Når du ser på ulike alternativer, bør du sjekke hvor mye du må betale i egenandel, hva som er det maksimale beløpet forsikringen dekker i tilfelle vannskader, samt presist hva som er dekket.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Pris og prisfaktorer

Prisen for å utbedre vannskader kan variere betydelig og kostnadene kan deles inn i flere kategorier. Vi ser at det i gjennomsnitt koster omtrent 50.000 kroner å utbedre vannskader, men dette er bare et gjennomsnitt som er basert på mange prosjekter, og de faktiske kostnadene kan variere i sterk grad avhengig av skadens omfang og kompleksitet. Prisene kan svinge fra et par tusen kroner for utbedring av mindre vannskader til over en million kroner for reparasjon av omfattende skader.

Prisforskjellene viser hvor varierende vannskader kan være, fra mindre lekkasjer til store oversvømmelser som påvirker husets struktur. Når vannskader skal repareres, må det som regel en inspeksjon til først for å vurdere skadene og aktuelle tiltak. Deretter skal vann fjernes og tørkes, noe som kan kreve spesialutstyr som er dyrt å få tak i. Så skal skadene repareres, noe som for eksempel kan innebære å erstatte gulv, vegger eller tak. Her vil særlig omfang og valg av materialer påvirke prisen i stor grad. I mer alvorlige tilfeller der strukturelle deler av huset er skadet, kan det også være nødvendig med gjenoppbygging, noe som i så fall vil bidra til å øke prisen betydelig.

Her skal vi se nærmere på noen av de viktigste prisfaktorene ved utbedring av vannskader:

 • Skadens omfang: Vannskadenes omfang spiller en viktig rolle. En mindre lekkasje på badet er billigere å reparere enn store oversvømmelser i en kjeller.
 • Skadens kilde: Kilden til vannet kan også spille en rolle. Som regel er det rimeligere å utbedre skader forårsaket av rent vann fra et sprukket rør enn det er å reparere skader fra skittent vann fra oversvømmelse eller kloakk.
 • Materialer: Hvilke materialer som er skadet og må erstattes kan i stor grad påvirke prisen. Om du allerede har dyre materialer, for eksempel gulv, vegger, eiendeler, som må erstattes, vil det bli dyrere.
 • Behov for ekstra tjenester: Hvis det blir nødvendig med sanering eller arbeid med husets struktur, kan det bidra til å øke kostnadene.
 • Forsikring: Hvorvidt forsikringen din dekker skadene du har, og hva den øvre dekningsgrensen er, har mye å si for hvor mye du må betale av egen lomme.

Når det gjelder prisen for husforsikring, vil den avhenge av hvor store verdier du har og hvilken dekningsgrad forsikringen har. En husforsikring kan koste alt fra 6.000 til 25.000 kroner. Hvis forsikringen har for lav øvre grense på beløp den dekker ved vannskader, eller hvis den ikke dekker vannskader i det hele tatt, kan det likevel bli dyrt selv om du har forsikring. Dette er noe du bør tenke på når du skal velge husforsikring.

Prisen for innboforsikring avhenger av hvilken dekning du selv ønsker. Det kan koste alt fra noen få hundre kroner til over 4.000 kroner per år. De fleste velger å forsikre innboet sitt for mellom 200.000 til over 2 millioner kroner. Når du skal velge hvor mye du skal forsikre innboet ditt for, er det lurt å regne ut cirka hvor mye eiendelene dine i huset er verdt og ta utgangspunkt i dette. En innboforsikring med dekning på 500.000 kroner vil normalt koste et sted mellom 500 og 1.500 kroner i året.

Få vannskader utbedret? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Viktige begreper om vannskader og forsikring

Hvis du ikke har måtte bruke forsikringen din i forbindelse med vannskader tidligere, kan det hende du kommer over en del ord og begreper som virker ukjente. Her skal vi se nærmere på noen sentrale begreper knyttet til vannskader og forsikring.

Vannskader og fuktskader: Ordene vannskader og fuktskader brukes ofte om hverandre, men betydningen er ikke helt det samme. Vannskader oppstår som regel plutselig og uventet, for eksempel ved at et rør sprekker eller at vann trenger inn i huset i forbindelse med en oversvømmelse eller kraftig nedbør. Fuktskader derimot, utvikler seg gjerne over tid og skyldes vanligvis dårlig ventilasjon og fuktig klima.

Forsikringsdekning: Forsikringsdekning viser til hva som konkret dekkes av forsikringen. I forbindelse med vannskader, er det vanlig at forsikringen dekker skader som oppstår plutselig og uventet, men ikke skader som skyldes mangel på vedlikehold og uoppmerksomhet fra huseierens side. Det er som sagt også mulig at forsikringen dekker skaden, men at utbetalingen blir avkortet på grunn av manglende vedlikehold. Forsikringsdekningen og rettigheter kan du lese om i forsikringens vilkår. Om du ikke er fornøyd med dekningen i husforsikringen eller innboforsikringen din, kan du med fordel hente inn tilbud fra andre forsikringsselskap og sammenligne forsikringsdekningen i de ulike alternativene dine, og på den måten finne en forsikring som gir den dekningen du trenger.

Følgeskader: En følgeskade oppstår som en konsekvens av en annen skade, for eksempel en vannskade. Hvis du eksempelvis har en vannlekkasje i taket, kan det føre til at gulvet tar skade. Om det utbedres for sent eller utilstrekkelig, kan det medføre muggvekst i tak og vegger over tid. I et slikt tilfelle vil muggskadene være følgeskader mens vannskadene er årsaken. Normalt vil forsikringen dekke følgeskader hvis de oppstår uventet og uforutsett, mens ikke hvis de skyldes dårlig vedlikehold. Dette vil imidlertid variere ut ifra hva slags dekning du har valgt. 

I noen tilfeller kan følgeskader oppstå i forbindelse med tidligere håndverkerfeil. Dersom det er mindre enn 5 år siden arbeidet ble utført, skal håndverkeren som hovedregel dekke skaden. Dette kommer av at det er en fem års reklamasjonsrett på arbeider utført på faste eiendommer. Erstatningen kan imidlertid bli vanskelig å oppdrive om det er snakk om useriøse håndverkere. 

Kontantoppgjør: Begrepet kontantoppgjør viser til utbetaling av penger fra forsikringsselskapet som erstatning for en skade. Kontantoppgjøret skal dekke kostnadene du måtte ha i forbindelse med skaden, for eksempel ved å reparere skaden eller erstatte materialer. Hvis du velger å utbedre skadene selv, tas det som regel utgangspunkt i dokumenterte arbeidstimer til samme timepris som forsikringsselskapet selv hadde betalt ved å bruke sine samarbeidspartnere.

Egenandel: Egenandel er det beløpet du selv må betale i forbindelse med en vannskade før forsikringen gjelder. Hvis du betaler høy egenandel, vil forsikringspremien være lavere og motsatt. Selv om du kan spare penger på lavere forsikringspremie, må du være forberedt på å kunne betale mer når vannskaden først inntreffer dersom du har høy egenandel.

Forsikringspremie: Forsikringspremien er selve prisen for forsikringen. Det er summen du betaler for forsikringen per måned eller per år. Hvor høy forsikringspremien er, avhenger av flere faktorer, blant annet eiendommens verdi, risikofaktorer, forsikringsdekning og egenandel. Hvis du for eksempel har en eiendom av høy verdi og det er flere risikofaktorer som tilsier at uhell og skader er sannsynlig, tar forsikringsselskapet en høyere risiko ved å ha forsikringsavtale med deg. Det kompenseres for ved å ta høyere forsikringspremie.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Få vannskader dekket av forsikringen og utbedret

Hvis du har vært så uheldig å få vannskader hjemme, er det ikke alltid så lett å vite hva du skal gjøre og hvor du skal begynne. Vi skal her forsøke å vise deg hvordan du bør gå frem.

Først og fremst må du gjøre det du kan for å stoppe vanntilførselen. Er det snakk om en rørlekkasje, må du skru av hovedkranen. Er det utvendig vanninntrengning, kan dette være vanskeligere å stoppe, men gjør det du kan. Du bør også forsøke å forebygge ytterligere skade ved å flytte møbler og verdifulle gjenstander til et trygt sted hvor de ikke kommer i kontakt med vann.

Så snart du kan, burde du kontakte forsikringsselskapet og melde fra om skaden. Det er vanlig at forsikringsselskapene opererer med en frist for når en skade må rapporteres. Du vil da bli bedt om å fylle ut en skademelding der du beskriver skadene så grundig som mulig, og hvordan den oppsto. Her er det viktig å være detaljert.

I den forbindelse må du dokumentere skadene så godt som mulig. Du bør da ta bilder og eventuelt video som viser skadene tydelig. For eksempel er det lurt å ta bilder av områder der vannet har trengt inn i huset og selve vannkilden hvis det er mulig. I tillegg bør du ta bilder av ødelagte gjenstander og eiendeler. 

Forsikringsselskapet vil sende en fagperson til hjemmet ditt for å gjøre en vurdering av vannskaden. Det er lurt å være til stede når dette skjer slik at du kan forsikre deg om at alle skadene blir registrert. Forsikringsselskapet vil så vurdere om skadene skal dekkes av forsikringen, og i hvilken grad. Dette avhenger av forsikringsdekningen din og vurderingen som gjøres ved inspeksjon av skadene.

Hvis konklusjonen er at vannskadene skal dekkes av forsikringen, kan reparasjonsarbeidet starte. Som regel har forsikringsselskapene egne samarbeidspartnere som utbedrer slike skader, men i mange tilfeller er det også mulig å utbedre skadene selv eller skaffe egne entreprenører. Hvis du velger dette, tar kontantoppgjøret utgangspunkt i prisene forsikringsselskapet ville betalt til sine samarbeidspartnere for dette arbeidet.

Om du selv skal finne en entreprenør for å utbedre skadene, kan du begynne med å se etter aktuelle håndverkere der du bor. Det er viktig å velge håndverkere som er kvalifisert for oppgaven og som gjerne har erfaring med å utbedre vannskader. Det kan du finne ut av ved å søke etter anbefalinger, lese kundeanmeldelser eller be om referanser fra tidligere arbeid med vannskader. Du kan med fordel hente inn tilbud fra flere firmaer slik at du kan sammenligne alternativene dine både på pris og kvalitet. Det kan være vanskelig å få et konkret prisestimat umiddelbart. Som regel vil firmaet komme på befaring for å vurdere skadenes omfang før du mottar et pristilbud.

Når du har funnet riktig entreprenør for jobben, er det viktig at dere planlegger arbeidet og kommuniserer godt for å unngå misforståelser. Ha gjerne en tidsplan for reparasjonsarbeidet slik at du kan følge fremgangen. Før håndverkerne kommer for å utbedre skadene, kan du forberede områdene det skal arbeides på ved å fjerne møbler og gjenstander og på den måten gjøre området lett tilgjengelig. Det kan spare dere begge for tid. Sørg for god dialog med entreprenør underveis slik at du hele tiden vet hvordan det går med fremdriften og for å få vite om eventuelle underliggende problemer. Når arbeidet er utført bør du gå gjennom alt arbeidet som er gjort sammen med entreprenøren. Du kan gjerne ha med en uavhengig fagperson i tillegg. Til slutt er det viktig at du tar imot alt av dokumentasjon. Dokumentasjonen skal beskrive hvilket arbeidet som er gjort og hvilke materialer som er brukt. Dette vil du ha bruk for i dialog med forsikringsselskapet og hvis du en gang i fremtiden skal selge boligen.

Utbedre vannskader selv

Det kan være dyrt å reparere vannskader, særlig hvis du ikke har forsikring eller hvis vannskadene ikke dekkes fullstendig av forsikringen av en eller annen grunn. I slike tilfeller vil mange vurdere om dette er en jobb de kan gjøre selv for å spare penger. Svaret på det er at det kommer an på skadene og hvor omfattende de er. Mindre vannskader forårsaket av små lekkasjer kan du ofte reparere selv, så lenge vannet ikke har trengt dypt inn i materialene. Da kan det være tilstrekkelig å tørke, rengjøre og utføre enkle reparasjoner av overflatene.

Hvis skadene er omfattende, påvirker bærende strukturer og elektriske systemer, eller det er forurenset vann som har trengt inn, anbefales det å bruke profesjonelle fagfolk. Det er flere sikkerhetsaspekter som er viktig å vurdere. Forurenset vann kan være direkte farlig, og det samme kan arbeid på elektriske installasjoner. Dette har du faktisk ikke lov til å gjøre selv, med få unntak. Hvis vannskadene påvirker den bærende strukturen, tar du en stor risiko ved å ikke bruke fagpersoner. Hvis du ikke får utbedret skadene godt nok, risikerer du muggdannelse som igjen utgjør en helserisiko.

Omfattende skader krever dessuten tilgang til spesialisert utstyr og maskiner for å kunne reparere skadene på riktig måte. Dette kan være forskjellig tørkeutstyr, fuktmålere og annet verktøy som brukes for å fjerne eller reparere skadede materialer. Hvis du må gå til anskaffelse av denne typen utstyr, er det ikke sikkert du vil spare like mye penger som du i utgangspunktet hadde håpet. Husk at du ikke nødvendigvis må kjøpe masse dyrt utstyrt for kun å bruke det, forhåpentligvis, én gang - det er mulig å leie inn slikt utstyr. Det er for øvrig viktig å huske at det fort kan bli enda dyrere hvis skadene ikke blir utbedret på riktig måte og de sprer seg til andre steder i huset.

Potensielle fallgruver

Om du likevel velger å gjøre jobben selv, bør du være oppmerksom på de ulike fallgruvene. Vi skal se nærmere på disse nedenfor.

 • Undervurdere skadens omfang: Uten spesialisert utstyr kan det være vanskelig å vite hvor dypt inn materialene vann befinner seg. Dermed er det fort gjort å overse alle berørte områder.
 • Utilstrekkelig tørking: Hvis du ikke har fuktmålere og riktig tørkeutstyr, kan tørkingen fort bli utilstrekkelig. Det kan igjen føre til mugg og råteskader.
 • Feil i reparasjonsarbeidet: Hvis du gjør noe feil i reparasjonsarbeidet, for eksempel å bruke feil materialer, kan du føre til fremtidige problemer.

Overse underliggende problemer: Hvis du ikke lykkes i å finne selve årsaken til vannskaden (for eksempel en lekkasje), og ikke stopper vannkilden på riktig måte, risikerer du at vannskadene kommer tilbake.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Huskeliste ved vannskader og forsikring

Å få vannskader i hjemmet kan være stressende. Hvis du ikke har trengt å forholde deg til vannskader før, kan det hele oppleves overveldende og det er lett å glemme ulike ting som er viktig. Til slutt har vi laget en liten liste med ting som er viktig å huske på i forbindelse med vannskader og forsikring.

 1. Forebygging er nøkkelen: Å fikse vannskader kan være svært kostbart. Det viktigste du kan gjøre er å forhindre at de oppstår ved å sørge for regelmessig vedlikehold og inspeksjon av rør, tak og avløp. Når det er varslet om ekstremvær i ditt område, burde du også ruste opp bygget før det treffer - sikre ting som kan blåse vekk, bruk sandposer for å blokkere oversvømmelser og sørg for at avløp og kummer ikke er tildekket. 
 2. Gjør deg kjent med forsikringsvilkårene: Les gjennom forsikringsvilkårene dine slik at du vet hva som dekkes av forsikringen og hva som ikke dekkes. Vurder å skaffe en bedre forsikring hvis du ikke er fornøyd med dekningen.
 3. Handle raskt: Når uhellet først er ute, er det viktig at du handler raskt for å begrense skadeomfanget, for eksempel ved å stoppe vannkilden og flytte verdifulle gjenstander bort fra berørte områder.
 4. God dokumentasjon: Sørg for å dokumentere skadene grundig med bilder og video. Dette trenger du når du skal kontakte forsikringsselskapet.
 5. Profesjonelle fagfolk: Med mindre det er en liten skade, er det lurt å velge profesjonelle fagfolk. Da kan du føle deg trygg på at skaden blir utbedret på riktig måte og at skadene ikke fortsetter å utvikle seg.
 6. God dialog med forsikringsselskapet: Sørg for god dialog med forsikringsselskapet gjennom hele prosessen for å unngå at det oppstår eventuelle misforståelser. Pass også på å melde inn skaden så fort som mulig, slik at du ikke oversitter fristen.
 7. Vær oppmerksom på langsiktige konsekvenser: Når vannskadene er reparert, bør du sjekke med jevne mellomrom om det er tegn til muggvekst. I så fall kan hende dere ikke har lykkes i å fjerne alt vannet. Pass også på at dere oppdager kilden til skaden, slik at den ikke gjentar seg. 

Å få vannskader hjemme kan være utfordrende, men med riktige forberedelser og god dialog med forsikringsselskapet, kan de håndteres på en effektiv måte. Med riktig forsikring og dekning, trenger det heller ikke bli så veldig dyrt.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få vannskader utbedret? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.