Fundament: Hva koster det?

 

(2024-pris)

Skal du bygge fundament? I denne prisguiden gir vi deg alt om priser, kostnadsdrivere, finansiering, sparetips og mye mer. Unngå å betale for mye og få rådene som sikrer at prosjektet holdes under budsjett. Les denne prisguiden og lær alt du må vite.

Fundament

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på fundament

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Fundamentet er den delen av byggeprosjektet det er vanskeligst å planlegge i detalj. Det er mange faktorer å ta hensyn til, og hvert enkelt prosjekt har forskjellige forutsetninger. Dermed er det også vanskelig å beregne hva fundamentet vil koste. Med denne artikkelen skal vi hjelpe deg å anslå hvor mye det vil å koste å bygge et fundamentere på din eiendom.

Planlegg godt

Når man skal bygge et fundament, vil prosessen i stor grad avhenge av forholdene i grunnen. Ettersom man ikke vet hva som befinner seg under bakken før man begynner å grave, kan det være vanskelig å planlegge prosjektet i detalj. Likevel lønner det seg å forberede prosjektet i den grad det er mulig. Da er blir det enklere å gjøre eventuelle justeringer underveis. For eksempel kan du oppdage at forholdene i bakken var dårligere enn antatt. Da må du endre planene. Enten ved å grave dypere, bytte fundament eller flytte prosjektet til et annet sted på tomten. Dette kan i så fall føre til at prosjektet blir både dyrere og forsinket. Derfor lønner det seg å forvente at det vil oppstå uforutsette hendelser.

Det finnes flere måter å bygge et fundament på. Her må du ta hensyn til bruksområde, belastning på fundamentet og grunnforhold. Skal du bygge grunnmur må du sørge for å grave grøfter som er dype og brede nok til alle veggene. Pass også på at muren står støtt. Skal du bygge kjeller, må du grave så dypt at du oppnår den nødvendige takhøyden. En såle eller ringmur trenger platt underlag, og du må sørge for at betongen ikke trekker til seg fuktighet.

Det finnes altså en rekke hensyn du må ta når du skal bygge et fundament. Derfor er nøye forberedelser viktige. Legge du tilstrekkelig innsats i å planlegge prosjektet, vil gjennomføringen gå effektivt. På den måten sparer du samtidig penger.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Flinke håndverkere koster, men er verdt det

Utgifter til håndverkere vil være en betydelig del av kostnadene knyttet til prosjektet. Fundamentet skal bære resten av konstruksjonen, og det er derfor helt essensielt at arbeidet blir utført riktig. Selv om man kan spare penger på å ikke engasjere profesjonelle håndverkere, er det lite sammenlignet med utgiftene som oppstår dersom man gjør en dårlig jobb.

Det er ikke alltid lett å vite hvordan man finner den rette entreprenøren til sitt prosjekt. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Kun firmaene som opprettholder høy kvalitet og konkurransedyktige priser over tid får fortsette å være en del av plattformen. Det er gratis å legge ut oppdrag, og du blir matchet med godt kvalifiserte entreprenører. Etter befaring vil du motta flere sammenlignbare tilbud.

Inngå avtaler begge parter er fornøyd med

Når du har valgt entreprenør, er det på tide å skrive kontrakt. Prosjektbeskrivelsen bør være så detaljert og nøyaktig som mulig. På den måten får du og entreprenøren en felles forståelse av arbeidet som skal gjøres. Dette gjør det enklere å unngå misforståelser og uenighet underveis i prosjektet. Ha det skriftlig hvem som er ansvarlig for at materialene er på plass på byggeplassen. Det må også komme tydelig frem hvordan dere skal håndtere eventuelle forsinkelser, pristillegg eller problemer.

Det er også viktig at du setter opp et nøyaktig budsjett. På den måten blir det enklere å holde oversikt over økonomien underveis i prosjektet. I tillegg er du bedre forberedt til å gjøre eventuelle justeringer underveis. Ha detaljerte poster til hver del av prosjektet, og sørg for å holde deg innenfor rammene du har satt. Det lønner seg også å sette av penger til uforutsette hendelser, noe som ofte kan oppstå når man skal bygge fundament.

Få 3 tilbud på fundament

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Pris på fundament

I Byggstart har vi opparbeidet en egen prisdatabase basert på gjennomførte prosjekter. Ut ifra denne statistikken ser vi at gjennomsnittspris på bygging av grunnmur er på ca. 250.000 kroner. Dette er inkludert alle kostnader, både materialer og arbeid (men ikke eventuelle gravearbeider). Det er imidlertid store variasjoner, vi ser priser fra mellom 150.000 kroner og 500.000 kroner.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva slags fundament trenger du?

Det finnes flere måter å sette opp et fundament på. Hvilken fremgangsmåte du bør velge, avhenger av flere faktorer. Blant annet vil størrelsen på bygget stille ulike krav til fundamentet. Det samme gjelder bruksområde. Det er viktig å rådføre seg med en fagperson om hva som lønner seg i ditt tilfelle.

Når du samarbeider med en profesjonell håndverker, er det også enklere å finne løsninger tilpasset forholdene. En som jobber med dette til daglig vil eksempel kunne se måter du kan bruke terrenget til din fordel. Dessuten vil en forskalingssnekker kunne komme opp med spesiallagde løsninger for å løse ulike utfordringer tomten byr på (f.eks. fjell). I tillegg er du sikker på at sluttresultatet blir tilfredsstillende, og at fundamentet holder i mange år.

Forsikre deg om at du har lov til å bygge

Husk at du i de aller fleste tilfeller trenger tillatelse når du skal bygge. Det er ikke nødvendigvis noe problem å få byggetillatelse, men det forutsetter at du fyller ut søknaden riktig. Hvorvidt du har lov til å søke på egenhånd, avhenger av prosjektets omfang. Dette vil i så fall gjøre søknadsprosessen langt billigere. Det forutsetter imidlertid at du setter deg inn i de reglene som påvirker ditt prosjekt. Du kan søke elektronisk med tjenesten ByggSøk via hjemmesidene til Direktoratet for byggkvalitet. Der finner du også de nødvendige blankettene som skal følge med søknaden.

Hvor mye selve søknadsgebyret koster varierer mellom ulike kommuner. I tillegg må du forholde deg til reguleringsplan og andre kommunale tiltak. Om du holder deg innenfor regelverket og ikke bryter med noen kommunale planer, vil du få tillatelsen innvilget. Husk at dette må gjøres før du begynner å bygge. Kommunen kan også trekke tilbake byggetillatelsen dersom de kommer på kontroll og påviser brudd på regler. I verste fall kan du bli nødt til å rive hele prosjektet. Brudd på reglene kan også straffes med bøter.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på fundament

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.