Innrede loft: Den ultimate guiden (pris, regler, tips)

 

Skal du innrede loftet? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om priser, regler, prosess, tidsbruk, fallgruver og mye mer. Ikke gå glipp av rådene som sikrer et vellykket prosjekt.

Innrede loft

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Innrede loftet? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Planlegg godt

En god planleggingsprosess er alfa og omega når det kommer til å bygge ut loft, og det er her du legger grunnlaget for hele prosjektet. Det er alltid en fordel å være ute i god tid, så du kan tilpasse deg utfordringer som skulle dukke opp underveis. I noen tilfeller kreves det kanskje dispensasjon fra byggeregler, eller du må vente på at entreprenøren skal bli tilgjengelig. Om du er ute i god tid, er det også lettere å benytte seg av kampanjer og tilbud på materialer, som kan gjøre at du sparer en del penger.

Det er lurt å finne en arkitekt som kan tegne loftet ditt så tidlig som mulig. Arkitekten kan veilede deg underveis, og komme med gode råd og tips når det kommer til innredning og planløsning. Selv om det for noen sikkert kan virke som litt overkill å sette av plass i budsjettet til en arkitekt, vil dette ofte lønne seg når det kommer til det endelige resultatet. Det er en rimelig liten andel av de totale kostnadene, og en profesjonell vil finne løsninger og muligheter du ikke har tenkt på selv. Det er mye som gjør et loftsprosjekt unikt, som skråtak og god tilgang på dagslys. Dette er noe du bør utnytte, og med en arkitekt på laget er det lettere å få ut potensialet i loftet. I tillegg kan arkitekten hjelpe deg når du skal søke til kommunen.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Det finnes flere grunner til å ville gjøre noe med loftet. I takt med tiden endres også behovene våre, og det er ikke uvanlig å føle at man har vokst fra boligen sin. Kanskje har det kommet flere til i familien, og det er rett og slett for liten plass. Man ser behovet for et ekstra bad, et soverom eller plass til å ta imot gjester. Samtidig er det en kostbar affære å flytte, og ofte har man blitt glad i både boligen og nærmiljøet. Da kan det være lurt å se på muligheten til å innrede ut loftet. Med en ekstra etasje kan man innrede gjesterom, bygge en ekstra stue til barna eller få sitt eget private treningsrom.

Kan jeg innrede loftet?

Først og fremst må du undersøke hvilke muligheter du har. Det er mange regler og forskrifter du må forholde deg til når du skal bygge ut. I tillegg kommer byggtekniske begrensninger som vann, elektrisk og konstruksjon. Med mindre det er dimensjonert for den ekstra vekten, må du inn og forsterke bæringen i hele huset. Bor du i flermannsbolig, må du også klargjøre eierskapet til loftsleiligheten. Ofte brukes loftet som bodplass for beboere i boligen, og dermed må du i mange tilfeller kjøpe ut naboene og sørge for alternativ oppbevaringsplass. Alt i alt er det mye du må forholde deg til når du skal innrede loftet. Og det starter med planleggingen.

Få loftet godkjent

Søknaden kan være en komplisert prosess. Når det gjelder å bygge ut loftet, innebærer det som regel at du søker med ansvarsrett, noe som betyr at du trenger et ansvarlig foretak til å fylle ut søknaden for deg. Her kan arkitekten hjelpe deg. For det første er det en hel del forskrifter du må følge for å få et rom godkjent til varig opphold, og dette har jo arkitekten oversikt over. Disse reglene kan være kompliserte å sette seg inn i, og det finnes både unntak og tillegg til reglene. For at det skal være enklere å bygge ut eldre boliger, er det forskjellige krav om huset du bor i er bygget før eller etter 1. juli 2011.

Mens det for nyere boliger er en minimum takhøyde på 2,2 meter for å få et rom godkjent, kommer kun 2 meter hvis bygningen er eldre. Kravet for tilgang på dagslys er også annerledes. For eldre boliger er det tilstrekkelig om vinduet er godkjent som rømningsvindu. Vinduet skal være ut i friluft, men det trenger ikke ha utsyn. Og når det kommer til loft, må du også huske på at rømningsvinduet ikke kan være mer enn 5 meter over bakken, da trenger du brannstige i tillegg.

Dette er altså noen av kravene du må oppfylle for å få loftet godkjent til varig opphold. I tillegg kommer det flere dokumenter og godkjenninger som skal følge med søknaden. Men det vet jo en som er godkjent til å være ansvarlig søker. Det er imidlertid litt jobb å fylle ut søknaden med alle de nødvendige papirene. Samtidig skal også kommunen ha et gebyr for å behandle søknaden.

Innrede loftet? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Finn riktige fagfolk

Innredning av loft fra råloft til bebygd areal krever ofte spesiell kompetanse, da det er en del elementer som ikke er like som i andre prosjekter. Det kan særlig være utfordringer knyttet til konstruksjonsarbeid, tak og lufting, isolasjon, ventilasjon og røropplegg som kan være annerledes ved loftsprosjekter. Dersom det er snakk om utbygging av loft i bygård, kreves ofte tiltaksklasse 2 for prosjektering og utførelse, noe kun et mindretall av entreprenørene i privatmarkedet innehar.

For å hjelpe deg med å gjøre et godt valg, har vi i Byggstart samlet dyktige og erfarne entreprenører på ett sted, som vi kan sette i kontakt med deg. Hvis du registrerer prosjektet ditt på våre nettsider, vil du bli koblet direkte med entreprenører som har lang erfaring og gode referanser fra andre loftsprosjekter.

Valg av entrepriseform

Det er i hovedsak to forskjellige former for entreprise du kan velge mellom, totalentreprise eller delt entreprise. Hva som passer best for deg må du komme frem til selv, men det vanligste er å velge totalentreprise. Da engasjerer du én entreprenør, gjerne et snekker- eller tømrerfirma, som igjen skaffer alle underleverandørene. Du har bare ett firma å forholde deg til når det kommer til planlegging, og totalentreprenøren har ansvar for at alt blir gjort til avtalt tid og avtalt pris. Når du velger denne entrepriseformen mister du litt av fleksibiliteten ved at du ikke får velge underleverandører. Men ettersom totalentreprenøren står for alt av organisering og koordinering mellom de forskjellige fagområdene, slipper du også å løse det hvis et felt ikke leverer. Totalentreprenøren sitter også på alt ansvaret knyttet til prosjektet. For alt dette blir det gjerne et påslag på prisen. Denne entrepriseformen kan altså bli litt dyrere, men det betyr også mindre jobb på deg.

Ved en delt entrepriseform er det du som må koordinere mellom de forskjellige fagområdene. Du må selv kontakte snekker, rørlegger, elektriker og så videre. Det gir deg større valgmuligheter, men samtidig vet du ikke om de forskjellige fagfunksjonene jobber godt sammen. Det er også ditt ansvar om noen ikke er ferdig med arbeidet når neste fagfunksjon kommer på jobb, og de tar betalt selv om de må vente også. Så selv om du kan spare litt penger i første omgang ved å ikke velge totalentreprise, er det krevende jobb å organisere prosjektet, og for en uten ledererfaring kan det fort være å ta seg litt vann over hodet.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Hva koster det å innrede loftet?

I Byggstart har vi samlet prisdata fra gjennomførte prosjekter i en prisdatabase. Basert på disse tallene, lager vi statistikk som viser snittpriser på tvers av mange oppdrag, samt oversikt på hva som kan betegnes som en lav eller høy pris.

Når det gjelder innredning av råloft til beboelig areal, så ser vi at snittprisen ligger på ca. 18.000 kroner per kvadratmeter. Dette inkluderer alle kostnader knyttet til prosjektet, både materialer og arbeid. Vi ser imidlertid at en del prosjekter blir betydelig dyrere, opp mot 40.000 kroner per kvadratmeter, mens noen blir rimeligere (da man typisk kun trenger å ta enklere grep), på ned mot 12.000 kroner per kvadratmeter.

Det er imidlertid flere grep du kan ta for å gjøre prosjektet litt billigere. Det mest åpenbare er jo at du gjør deler av jobben på egenhånd. Avhengig av hva du sitter på av kompetanse og erfaring kan det heller være lurt å male, legge gulv eller kanskje bygge trapp selv.

Se også på hva som egentlig er nødvendig. Hvis du tar steget og ansetter en arkitekt, får du sikkert innspill tidlig i prosessen om hva som egentlig er nødvendig. En arkitekt kan også hjelpe deg med å finne løsninger som er mer effektive og dermed spare deg penger. Skal du ha et våtrom på loftet, kan du for eksempel spare litt på å plassere det direkte over et våtrom i etasjen under. Rørleggerarbeid koster penger, og hvis du begrenser hvor mye rør du må legge, blir også prisen deretter. Legger du rommet rett over et allerede eksisterende våtrom, kan rørlegger bare koble seg rett på. Det er også avgjørende på prisen hvor tilgjengelig loftet ditt er. Er det vanskelig for håndverkere å komme til med utstyr og materialer, vil det føre til en merkostnad for arbeidet.

Lag budsjett, fremdriftsplan og kontrakter

Det er mye å ha oversikt over, og for en som ikke er vant til å lede større prosjekter, er det fort gjort at det går litt over styr. Vi har allerede tatt for oss hvor viktig planleggingen er, og her kommer vi tilbake til det. En stor del av planleggingen er jo budsjettet. For at du skal ha oversikt hele veien, er det viktig at du har skrevet et detaljert budsjett. Del opp budsjettet i flere poster, så du vet hvor det eventuelt går galt. Ta gjerne med en egen post til uforutsette utgifter. Det er mye som kan skje under arbeidet som er utenfor både din og entreprenørens kontroll. Da er det godt at du allerede har tatt med dette i budsjettet, og du slipper å gå på en smell. Og om det ikke skulle skje noe, ender jo prosjektet opp med å gå under budsjettet.

Det er en fordel både for deg og entreprenøren din at dere er enige om hva som faktisk skal gjøres på loftet ditt. Derfor er det lurt å være så detaljert som mulig når dere skriver kontrakt. Det er ikke bra for noen om det blir uenigheter underveis, og hvis dere ikke har det skriftlig kan det være vanskelig å løse en konflikt. Om du skal gjøre noe av jobben selv, må du også beskrive dette i kontrakten, så det ikke oppstår noen misforståelser.

Sørg for å ha en god fremdriftsplan også. Det er frustrerende når oppussingsobjekter går over tiden, så prøv å følg planen tett. Sett gjerne inn delmål, da vet du hvordan du ligger an underveis i arbeidet. Hvis du har planlagt godt nok, alt holder seg innenfor budsjettet og loftet er ferdig innen forventet tid, kan dette bli noe du kan ha glede av i lang tid fremover.

Dersom du ønsker å komme i kontakt med kvalitetssikrede entreprenører for ditt prosjekt, kan du registrere deg på Byggstart, så tar vi kontakt for en uforpliktende gjennomgang av prosjektet.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Innrede loftet? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.