Balansert ventilasjon: En komplett guide (pris, varmepumpe, erfaring)

 

Vil du vite mer om balansert ventilasjon? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om balansert ventilasjon, hvordan systemet fungerer, hva du må regne med å betale, hvilke andre alternativer som finnes og mye mer. Med balansert ventilasjon får du ren og frisk luft gjennom hele året, samtidig som varmetapet forblir minimalt. Visste du at du kan få støtte fra Enova ved kjøp av balansert ventilasjonsanlegg? Og vet du hvordan du bør gå frem for å finne fagfolk? Følg våre råd og unngå de vanligste feilene!

Balansert ventilasjon

Ønsker du pristilbud på prosjektet, kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang, og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Få 3 tilbud på ditt byggeprosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Hva er balansert ventilasjon?

Sliter du med dårlig luft i boligen din? Da har du kanskje vurdert å gå over til bruk av balansert ventilasjon som ventilasjonsløsning. Dette er den vanligste formen for ventilasjon i nyere boliger, men kan også installeres i eldre boliger for å bedre inneklimaet og redusere utgifter til oppvarming av hjemmet. Med balansert ventilasjon får du frisk og ren luft samtidig som systemet kvitter seg med oppbrukt og forurenset luft. I tillegg til å gi et bedre inneklima, er dette særlig nyttig for mennesker som er sensitive for støv eller er plaget med astma eller allergier.

Et system for balansert ventilasjon forutsetter at luften kan sirkulere fritt rundt i huset selv om dørene er lukket. Dette kan løses på ulikt vis, men ofte sørger man for fri luftsirkulasjon ved å ha dører uten terskel. Balansert ventilasjon har to grunnleggende funksjoner som finner sted gjennom to ulike kanalsystemer. Det ene kanalsystemet trekker ut den brukte og forurensede luften fra kjøkken, bad, toalett og andre våtrom. Dette kalles avtrekk. Gjennom det andre kanalsystemet tilføres frisk og oppvarmet luft til husets oppholdsrom. Dette inkluderer normalt stue, soverom og kontor hvis du har det.

Balansert ventilasjon er et særlig miljøvennlig alternativ fordi systemet er i stand til å gjenvinne varmen som slippes ut av den brukte luften og bruke varmen til å varme opp den rene luften som slippes inn i boligen. Dermed slipper du å bruke energi og penger på å varme opp den nye friske luften i huset ditt. Dette er en av de viktigste fordelene med balansert ventilasjon og en god grunn til av mange velger denne nettopp denne løsningen. Andre fordeler med balansert ventilasjon er at du alltid vil ha et sunt inneklima, uansett årstid, du får kontroll på luft og luftmengde i boligen, du kan unngå fuktskader som kondens på vinduene eller mugg og sopp i bolig, og du slipper kalde trekk hvis du skal lufte når det er kaldt ute.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva koster balansert ventilasjon?

Hvis du skal kjøpe et balansert ventilasjonsanlegg, må du regne med å betale et sted mellom 50.000 og 100.000 kroner. For nyere boliger ligger prisen ofte nærmere 50.000 kroner, mens det gjerne koster tettere opp mot 100.000 kroner for balansert ventilasjonsanlegg som skal installeres som et ledd i rehabilitering av bolig. I sistenevnte tilfelle er det dyrere fordi monteringsarbeidet som regel er mer krevende og omfattende sammenlignet med anlegg som skal monteres i nyere bygg.

Prisene varierer basert på flere prisfaktorer. Nytt eller gammelt bygg er bare en slik faktor. Andre viktige faktorer som påvirker pris inkluderer størrelse på bolig, hvor fremkommelige kanalene er, hvordan boligen er utformet og eventuelt andre byggetekniske forhold som har implikasjoner for montering. Prisen du får tilbud om inkluderer vanligvis hele ventilasjonsanlegget (ventilasjonsaggregat, ventilasjonskanaler, ventiler, luftblåsing, luftinntak, styringsutstyr) og prosjektering. Men ofte vil montering komme som et tillegg i prisen, forutsatt at du ikke har kvalifikasjoner til å montere selv. Derfor er det viktig at du sjekker pristilbudet nøye for å finne ut nøyaktig hva som er inkludert. Prisen for montering kan variere i hvert tilfelle. Først og fremst avhengig av hvor arbeidskrevende montering er, men også andre faktorer som kjørelengde mellom deg og montør, og om du ønsker jobben gjort utenfor normale arbeidstider, for eksempel om kvelden eller i helgen. I så fall kan montering bli noe dyrere.

Mange velger å investere i balansert ventilasjon fordi det bidrar til å redusere energiutgifter som følge av varmetap. Evnen til å gjenvinne varme varierer til en viss grad mellom ulike ventilasjonsanlegg, men typisk kan rundt 80-90 prosent av varm via ventilasjon gjenvinnes. For en normal bolig bygget på 70-tallet viser utregninger fra Enova at man kan spare omkring 5.000 - 6.000 kWh per år ved å ettermontere balansert ventilasjon. Siden balansert ventilasjon er et miljøvennlig tiltak som er i markedsintroduksjon, er det mulig å søke om økonomisk støtte til kjøp av balansert ventilasjonsanlegg fra det statlige organet Enova. Enova støtter kjøp av balansert ventilasjon med opptil 5.000 kroner. For mer informasjon om Enovas støtteordninger, kan du lese vår komplette guide til Enova-støtte.

Få 3 tilbud på ditt byggeprosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Sentrale begreper

Ventilasjonssystemer kan virke fremmed eller vanskelig å forstå seg på for mange. Særlig hvis du ikke har hatt denne typen anlegg i boligen før. Vi skal her se nærmere på noen sentrale begreper som ofte nevnes i forbindelse med balansert ventilasjon.

Ventilasjonsaggregat

Ventilasjonsaggregat er den viktigste delen av ventilasjonsanlegget. I ventilasjonsaggregatet finner du varmegjenvinneren, filter, vifter og noen ganger varme- eller kjølebatteri. Det er viktig å ta godt vare på ventilasjonsaggregat for å opprettholde optimal funksjon, noe som innebærer service ved jevne mellomrom. Aggregatet lever normalt i cirka 25 år og etter det kan det oppstå problemer med dårlig luftkvalitet og støy. For å øke aggregatets levetid, bør du skifte filter ved behov. Dette vil bidra til å bedre luftkvaliteten i boligen, forlenge levetid på selve anlegget og ytterligere bidra til redusert energiforbruk.

Smart styring

For å få mest mulig ut av det balanserte ventilasjonsanlegget, bør du vurdere å kjøpe et anlegg med smart styring. I noen ventilasjonsanlegg kan du selv justere luftmengde manuelt opp og ned avhengig av behov, men med smart styring kan du stille inn anlegget til å automatisk styres i forhold til luftfuktighet og CO2-nivå i de ulike rommene. For eksempel vil dette medføre at ventilasjonen automatisk intensiveres etter at du har tatt en dusj og går over til normal fungering etter at ventilasjonssystemet har kvittet seg med den fuktige luften. I tillegg kan du med slik smart styring sette anlegget i dvalemodus hvis ingen skal være tilstede i huset på en stund. På den måten unngår du å bruke unødvendig mye energi.

Etterisolering

Hvis du er opptatt av å redusere varmetap og spare energi, kan du vurdere å kombinere kjøp av balansert ventilasjon med å etterisolere boligen. Etterisolering er et fornuftig tiltak for de som har en bolig som ble bygget på 80-tallet eller tidligere, som allerede er i gang med oppussing eller andre oppgraderinger i hjemmet eller som skal bytte bolig. Etterisolering gir bedre inneklima i hjemmet og reduserer varmetap og energiforbruk. I tillegg kan du få et bedre energimerke til boligen din, noe som kan øke boligens verdi. Du får mest ut av etterisolering ved å isolere kalde loft og betonggulv over kjeller og kryprom. Selv om det ikke gis støtte til etterisolering fra Enova, anbefaler Enova etterisolering som et av flere tiltak som kan kombineres med balansert ventilasjon.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Alternativer til balansert ventilasjon

Balansert ventilasjon blir stadig mer utbredt i Norge. Delvis skyldes dette krav som stilles i den nye versjonen av byggteknisk forskrift (TEK 17) til nyere boliger. I følge forskriften må boenheter ha ventilasjon som sørger for tilførsel av frisk luft på minst 1,2 kubikkmeter for hver kvadratmeter per time. På soverommet stilles det krav om minst 26 kubikkmeter tilført frisk luft per time for hver sengeplass i rommet når soverommet tas i bruk. I tillegg må rom som ikke er beregnet for opphold ha få minst 0,7 kubikkmeter tilført frisk luft for hver kvadratmeter per time. Våtrom må dessuten ha avtrekk med tilfredsstillende effektivitet. Det er som regel enklest å oppfylle energikrav og krav til bolig ved å kjøpe balansert ventilasjon.

Du står friere til å velge andre alternativer hvis du har en eldre bolig, der det ikke stilles tilsvarende krav. I boliger som ble bygget på 70-tallet var det for eksempel vanlig å installere mekanisk avtrekksventilasjon. Normalt kommer slike systemer med en avtrekksvifte over kjøkkenviften eller på loftet, der luft blåses via kanaler til våtrom og ut gjennom taket. Gjennom ventiler i vegg eller vindu trekkes frisk luft inn. Dette gir god ventilering og sørger for å effektivt bytte ut gammel luft med ny og frisk luft, men energitapet kan bli nokså stort fordi systemet ikke er utstyrt med varmegjenvinning.

Før 1970-tallet var naturlig ventilasjon den mest vanlige formen for ventilering og dette systemet brukes fortsatt i dag i mange boliger i Norge. Naturlig ventilasjon baserer seg på det at fuktig og varm luft naturlig stiger opp og går gjennom kanaler fra våtrommene. Noe som igjen fører til at ny og frisk luft kommer inn i huset via ventiler i vinduer og vegger. Det er fortsatt mulig bruke naturlig ventilasjon, men det kan være svært vanskelig å oppfylle kravene til energibruk og mengder frisk luft med denne teknologien. Mange velger også å bruke avtrekksvarmepumpe hvis de ikke har balansert ventilasjon. Med balansert ventilasjon er det lite varme igjen som kan gjenvinnes til avtrekksvarmepumpen. Avtrekksvarmepumper kan kobles til et system for vannbåren varme. Varmepumpen gjenvinner varme fra brukt luft og bruker varmen til å varme opp rom og tappevann.

Merk at hvis du skal gjør svært omfattende endringer på huset i forbindelse med renovering eller ombygging, bør du finne ut om du likevel må oppfylle krav til ventilasjon i TEK17 før du setter i gang.

Hent inn flere tilbud

For å kjøpe eller hente inn tilbud til balansert ventilasjon, kan du henvende deg til et ventilasjonsfirma, blikkenslager eller en byggmester. Noen populære ventilasjonsfirma i Norge inkluderer blant andre Flexit og Villavent, men det er alltid lurt å henvende seg til flere aktører slik at man i større grad kan sammenligne alternativene man har. Det er lurt både fordi de ulike leverandørene kan ha forskjellige produkter, men også fordi prisene på markedet kan variere i nokså stor grad. Henvender du deg til en håndverkerbedrift bør du være oppmerksom på at det finnes både seriøse og useriøse bedrifter i bransjen. Som regel er det tryggest å velge en bedrift som har diverse godkjenninger, for eksempel sentral godkjenning. Du kan lese mer om denne denne ordningen i vår komplette guide om sentral godkjenning.

Vi anbefaler at du henter inn flere pristilbud for å kunne sammenligne alternativer og unngå de aller dyreste leverandørene. Du har et godt utgangspunkt hvis du henter inn tre forskjellige pristilbud, men hvis du ikke er fornøyd med noen av dem, kan du hente inn flere. En korrekt sammenligning av pristilbud forutsetter at du leser grundig gjennom for å se nøyaktig hva som er inkludert i pristilbudet. Vær særlig oppmerksom på om alle de samme postene er inkludert i alle pristilbudene. Kanskje et av tilbudene inkluderer montering, mens et annet ikke gjør det. Hvis det er veldig store prisforskjeller, er det mulig at en av aktørene har misforstått prosjektet. I slike tilfeller kan det være lurt å kontakte vedkommende for å finne ut om at de forstått jobben riktig og unngå eventuelle misforståelser. Du trenger ikke nødvendigvis velge det billigste pristilbudet hvis du føler deg tryggere på en av de andre tilbyderne. Det viktigste er at arbeidet utføres på en tilfredsstillende måte.

Dersom du synes det er vanskelig å skille mellom ulike håndverkerfirma og finne ut hvem som tilbyr de beste tjenestene, kan du be firmaet om referanser fra tidligere prosjekter med balansert ventilasjon. Ta gjerne en telefon til referansen du får oppgitt og forhør deg om hvilken erfaring vedkommende har dannet seg og spør gjerne om noe kunne vært bedre. Alternativt kan du spørre venner og bekjente som har investert i balansert ventilasjon tidligere om hvem de har brukt og om de var fornøyde.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Gode råd om kjøp av balansert ventilasjon

Før du investerer i balansert ventilasjon er det viktig at du tar deg god tid til å finne et alternativ som fungerer optimalt der du bor. I den forbindelse har vi avslutningsvis samlet noen gode råd du kan ha med deg i prosessen.

Sjekke før du kjøper

Før du bruker mange tusen kroner på et nytt ventilasjonsanlegg er det viktig å finne ut om anlegget er riktig dimensjonert til din bolig. En ventilasjonstegning skal vise hvordan systemet er planlagt, hvor de ulike komponentene plasseres og hvor kanalene går. I tillegg bør du sjekke hvor effektivt det aktuelle ventilasjonsanlegget er. Anlegget bør ha en varmegjenvinner med minst 80% temperaturvirkningsgrad gjennomsnittlig i løpet et år.

Tenk på funksjon og plassering

For at anlegget skal fungere optimalt i forhold til luftmengder, energibruk, trykkfall og støyproduksjon, må kanalene være av en viss størrelse. Samtidig er det viktig at de ikke er altfor store, av praktiske og utseendemessige hensyn. For at vedlikehold og skifte av filter skal gå enkelt for seg, er det dessuten en fordel hvis ventilasjonsaggregatet plasseres et sted med enkel tilgang. Inntak og avkast må plasseres på riktig plass. Inntaket bør helst være på husets skyggeside hvor soloppheting og forurensning er minimal, og avkastet skal helst plasseres på taket for å unngå at den samme luften går inn igjen via inntaket.

Sørg for vedlikehold

For at ventilasjonsanlegget skal holde tilstrekkelig høy kvalitet og vare lenge, er det viktig at du vedlikeholder systemet ved behov. Dette innebærer først og fremst å bytte ut filtre. Balanserte ventilasjonsanlegg kommer med to filtre, et for inntak og et for avkast. Disse bør byttes ut minst en gang i året.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på ditt byggeprosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.