Etterisolering: Kan man få støtte? (Tilskudd i

 

2024)

Vurderer du etterisolere? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Etterisolering tilskudd

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på etterisolering

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Kostnader er en uunngåelig del av ethvert byggeprosjekt. Det finnes imidlertid tiltak som gjør det mulig å motta støtte til prosjektet. Dette gjelder blant annet tiltak som vil gjøre boligen mer energieffektiv. Enova er et statsforetak som gir økonomisk støtte til prosjekter som bedrer effekt- og energibruk. Skal man etterisolere vil det derfor lønne seg å undersøke mulighetene for å motta støtte til prosjektet.

Hva skal til for å være kvalifisert til støtte

Tidligere var reglene for tilskudd strengere, og det var ikke rom for å få støtte ved etterisolering. Mens man tidligere måtte oppgradere til passivhus eller lavenerginivå for å få støtte, er det nå nok å oppgradere til dagens energistandard. Du trenger heller ikke søke om tilskudd på forhånd. Det vil være mulig å få etterstøtte på opptil 150.000 kroner, hele 18 måneder etter gjennomføring. Dette betyr imidlertid ikke gratis oppussing. Den øvre grensen for hva man kan få i støtte er på 25% av kostnadene til isolasjon, tetting og lignende. I tillegg kan man få dekket opptil 50% av kostnaden ved energirådgivning, med en øvre grense på 5.000 kroner.

Støtter ikke enkelttiltak

Enova gir ikke støtte til enkelttiltak ved etterisolasjon. Målsetningen til Enova er at støtten skal stimulere salget, slik at tiltaket blir etterspurt i markedet og får flere leverandører og lavere pris. Isolering er et godt etablert energitiltak og oppfyller derfor ikke kravene for støtte.

Likevel er det mulig å få støtte hvis man samtidig gjennomfører andre energitiltak i samme prosjekt, som å oppgradere til balansert ventilasjon eller skifte vinduer. Det er generelt anbefalt å gjøre andre oppgraderinger på boligen når man først skal i gang med å etterisolere. Derfor lønner deg seg å undersøke hvilke andre behov boligen har.

Merk imidlertid at man ikke bør fokusere utelukkende på mulighetene for støtte. God isolering er nemlig en effektiv måte å redusere utgiftene knyttet til oppvarming. Energieffektive tiltak vil derfor kunne være en lønnsom investering i seg selv, uavhengig av støtten du mottar.

Hvor mye kan man få i støtte?

Hvor mye du kan få i støtte av Enova er avhengig av hvilke tiltak du gjør og hvilket nivå du oppgraderer til. Enova har tre energinivåer med hver sin fastsatte maksgrense:

  • Energinivå 1: Gir opptil 150.000 kroner i støtte. Dette er tilnærmet passivhusnivå og vil i de fleste tilfeller innebære store tiltak.
  • Energinivå 2: Kan gi opptil 125.000 kroner i støtte. Dette gjelder for såkalt lavenergihus. Kravene er fortsatt strenge, men ikke fullt så strenge som de man stiller til passivhus.
  • Energinivå 3: Gir inntil 100.000 kroner. Dette et tilnærmet vanlig TEK10-standard.

I tillegg til støtten, er det viktig å beregne hvilke besparingen tiltakene vil medføre på sikt. Dette avhenger blant annet av strømprisen, hvor omfattende tiltak du gjør og boligens nåværende tilstand. Det kan vise seg å være betydelige årlige innsparinger. I dette regnestykket har vi tatt utgangspunkt i et hus fra 1970, på 160 kvadratmeter, og en strømpris på 1 kr/kWh:

  • Passivhus: Du sparer 151,80 kWh/kvm per år = 24 300 kr per år.
  • Lavenergi: Du sparer 131,60 kWh/kvm per år = 21 000 kr per år.
  • TEK10: Du sparer 106,50 kWh/kvm per år = 17 000 kr per år.

Energieffektive løsninger kan altså medføre betydelige besparelser hvert eneste år. Regner man i tillegg med potensiell støtte fra Enova, vil det ta få år å tjene inn utgiftene man bruker på energieffektivisering og etterisolering.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva koster nødvendige tiltak?

Det er flere faktorer som avgjør hvor mye du må investere for å nå de ulike energinivåene. Det avhenger blant annet av boligens nåværende stand, og hvilke tiltak som er nødvendig for å oppnå det ønskelige nivået. For å kunne dokumentere boligens tilstand før og etter oppgraderingen, må du engasjere en energirådgiver. Denne vil skrive en energiattest og tiltaksplan for oppgradering, på bakgrunn av en befaring av boligen. Dersom du velger å gjennomføre oppgraderingen, kan rådgiveren også hjelpe deg med hva du kan søke støtte til. Enova kan støtte utgifter til energirådgiver med opptil 5.000 kroner.

Ettersom Enova ikke støtter enkelttiltak, må du kombinere etterisoleringen med andre tiltak for å kunne søke. Dette medfører at prosjektet blir dyrere enn om du kun hadde lagt ny isolasjon. Etterisolering alene vil imidlertid sjeldent føre til besparelser som kan forsvare kostnadene som går med. For tips og råd om hva du kan gjøre av energibesparende tiltak på boligen din, kan du besøke nettsiden Energismart. Typiske tiltak som kan kombineres med etterisolasjon er å installere vannbåren varme, bytte til lavenergivinduer og installere solfanger.

Få 3 tilbud på etterisolering

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Finn riktig entreprenør

Vær nøye når du velger entreprenør. Sørg for at foretaket har faglærte ansatte som innehar den nødvendige kursingen og utdannelsen. Særlig i forbindelse med energibesparende tiltak er det avgjørende å engasjere en entreprenør som vet hva som skal til for å oppnå ønsket effekt.

Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.. Kun firmaene som opprettholder høy kvalitet og konkurransedyktige priser over tid får fortsette å være en del av plattformen. Det er gratis å legge ut oppdrag, og du vil motta uforpliktende pristilbud fra flere aktuelle entreprenører.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Trykktest og termografering

Det er mange tiltak man kan ta når man skal gjøre boligen mer energieffektiv. For å finne ut hva som vil ha størst effekt, må man først gjennomføre de nødvendige testene. For å dokumentere hvordan tilstanden på boligen er i dag, bruker man trykktest og termografering  Selv om disse kan gjennomføres individuelt, fungerer best om de benyttes sammen. Trykktesten viser hvor tett boligen er, og avdekker om det er større luftlekkasjer enn hva det står i forskriftene. Alle nye boliger skal trykktestes for å vise at de oppfyller kravene i byggteknisk forskrift. Det gjøres ved å skape undertrykk i boligen, slik at man ser hvordan luften beveger seg i bygningen. Luftlekkasje skyldes ikke bare dårlig isolering, det kan også komme av hvordan bygningen er konstruert. Tidligere var det for eksempel ikke vanlig å bygge vindtett overgang mellom vindu og veggen, noe som kan lede til stort varmetap.

En termografering er en måling av strålevarme. Et termofotografi vil vise bygningens forskjellige temperaturer ved hjelp av farger. Her kan man se om det mangler isolasjon i deler av veggen, eller om det er områder som er bedre isolert enn andre. Det kan i mange tilfeller vise hvor stor effekt det vil ha å etterisolere.

Husk at etterisolering også påvirker ventilasjonen

Isolering innebærer å gjøre huset tettere. Dette vil også påvirke hvordan luftsirkulasjonen i huset er, og man må være nøye med å tilrettelegge ventilasjonen for å forhindre fuktdannelser. Det er vanlig å kombinere etterisolering med å installere balansert ventilasjon. Viftesystemet vil da trekke brukt luft ut av boligen og erstatte den med frisk, renset og oppvarmet luft. Dette gir en behagelig temperatur og et renere inneklima, noe som kan ha stor effektivt om man sliter med allergi eller astma. Ventilasjonsanlegget vil gjenbruke 70 - 90 % av varmen i den brukte luften. Sammen med etterisoleringen vil dette føre til betydelige besparelser i oppvarmingskostnader. Det vil også redusere eventuell radonkonsentrasjon.

Selv om utgiftene knyttet til energieffektivisering kan virke store, er det viktig å regne med hvilke besparelser tiltakene kan medføre på sikt. Særlig i tilfeller der man gjennomfører flere tiltak samtidig, vil det være mulig å tjene inn utgiftene i løpet av noen år. Besøk gjerne Enovas hjemmesider om du har spørsmål angående ulike tiltak eller muligheten for støtte.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Komme i gang

Dersom du har besluttet å etterisolere din bolig, kan du registrere prosjektet gratis og uforpliktende på Byggstart.no. Du blir da matchet med kvalitetssikrede entreprenører som ønsker å gi pris på ditt prosjekt. Alle firmaene som du kommer i kontakt med gjennom Byggstart er sjekket på referanser, kreditt-rating og godkjenninger, så du kan være trygg på deres seriøsitet.

Få 3 tilbud på etterisolering

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.