10 råd ved bygging av tomannsbolig

 

Vurderer du å bygge en tomannsbolig? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Tomannsbolig

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge tomannsbolig? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

1. Finn den riktige naboen

Godt naboskap er viktig, særlig når man skal dele hus. En felles eiendom og bolig innebærer at man må samarbeide om vedlikehold og nødvendige kostnader. Derfor bør man vurdere nøye hvem man ønske bo ved siden av. Her er det både praktiske og sosiale aspekter å vurdere. Man bør blant annet kartlegge hvordan man ønsker at boligen skal se ut, både nå og i fremtiden. Det kan bli problematisk dersom en av dere ønsker å skifte kledning på et tidspunkt, mens den andre ønsker å beholde den eksisterende. Man bør også kartlegge hvilke forventninger og krav man har til vedlikehold og ryddighet. Det er en stor fordel å bygge tomannsbolig sammen med noen som befinner seg i en lignende livssituasjon. Har man barn på samme alder, er det enklere å organisere f.eks. fritidsaktiviteter og barnepass.

2. Ha gode avtaler

Har du en god avtale med naboen, minsker det risikoen for at det oppstår en konflikt. Bli enige om hvem som har ansvar for ulike vedlikeholdsarbeider, og hvordan dere skal finansiere håndverkertjenester dersom det skulle oppstå skader på boligen. Er det to eiere av tomannsboligen, er det juridisk ansett som et sameie, noe som krever at man må ha både vedtekter og et styre. Dette kan virke omfattende, men det gjør det enklere å både unngå og å løse konflikter. Har dere det juridiske i orden på forhånd vil det gjøre situasjonen betraktelig enklere. Slike ordninger er ikke nødvendig dersom du skal eie hele boligen selv og kun leie ut den andre enheten.

3. Planlegg godt

Når dere er to parter som må bli enige, er det avgjørende at setter av tilstrekkelig med tid til planlegging. Det er mange avgjørelser å ta, og det kan være tidkrevende å komme frem til løsninger begge er fornøyd med. For å komme frem til de beste avgjørelsene, kan det lønne seg å engasjere en entreprenør eller arkitekt tidlig i prosessen. Det er imidlertid ikke nødvendig å bli enige om hver minste detalj. De to enhetene trenger ikke være identiske. For eksempel kan man velge ulike planløsninger, romtyper og interiør.

4. Bruk en entreprenør med erfaring fra lignende prosjekter

I anbudsprosessen bør du være på utkikk etter entreprenører som har gjennomført lignende prosjekter tidligere. Da kan du være sikker på at du de involverte håndverkerne har den nødvendige kunnskapen, erfaring og kompetansen. I tillegg vil entreprenøren ha innarbeidet gode rutiner som gjør at arbeidet går effektivt.

På Byggstart.no har vi samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndverkerfirmaer på ett sted, for å gjøre det enklere å finne frem til seriøse aktører. Finner du entreprenør ved hjelp av vår gratis tjeneste, kan du være trygg på at de har solid økonomi, nødvendige godkjenninger og relevant erfaring og kompetanse. Når du registrerer prosjektet ditt hos oss, setter vi deg i kontakt med entreprenører som godt egnet å bygge din nye tomannsbolig. Du vil da motta uforpliktende pristilbud fra flere bedrifter, slik at du kan sammenligne tilbudene og finne det som passer deg best.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

5. Sikre en konkurransedyktig pris

For å være sikker på at du mottar konkurransedyktige priser i anbudsprosessen, bør du alltid hente inn tre tilbud. Vær nøye når du sammenligner tilbud. Variasjoner i prisen kan skyldes at tilbudene har ulikt innhold. Sørg derfor for å sammenligne de ulike postene i tilbudene, ikke bare totalprisen. Vær også varsom dersom du mottar pristilbud som er betydelig lavere enn de øvrige. Noen entreprenører velger å benytte dårlige materialer og ukvalifisert arbeidskraft for å kunne tilby de laveste prisene. Å velge disse vil imidlertid kunne medføre store kostnader på sikt, ettersom arbeidet ikke nødvendigvis blir skikkelig utført. Det lønner seg alltid å investere litt ekstra penger i en god entreprenør, så slipper man å måtte dyre summer for konsekvensene av dårlig arbeid.

Ettersom prisen på et slikt prosjekt avhenger av en rekke faktorer, er det vanskelig å anslå hva spesifikke prosjekter vil koste. Dette vil først være mulig etter entreprenøren har vært på befaring og mottatt de nødvendige dokumentene. Basert på gjennomførte prosjekter av entreprenører i Byggstart, ser vi at snittprisen på oppføring av tomannsbolig ligger på ca. 33.000 kr per kvm.

Bygge tomannsbolig? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

6. Ha byggetillatelsen i orden

Å føre opp en tomannsbolig vil alltid utløse søknadsplikt. Derfor er det viktig å ikke gå i gang med noe byggearbeid før du har alle tillatelser på plass. På et slikt prosjekt kan du imidlertid ikke søke selv. I stedet må du engasjere en fagperson som kan ta rollen som ansvarlig søker. Dette er som regel en arkitekt. Ansvarlig søker vil ha ansvar for å utarbeide og sende inn søknaden til kommunen. Dette innebærer blant annet å forberede all nødvendig dokumentasjon. Derfor er det ikke nødvendig for deg (som tiltakshaver) å sette seg inn i alle gjeldende regler og forskrifter. Det er imidlertid ditt ansvar å engasjere en ansvarlig søknad, og sørge for at denne sender inn søknaden.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

7. Skriv gode kontrakter med entreprenøren

En presis kontrakt og en detaljert prosjektbeskrivelse vil være til fordel for både deg og entreprenøren. På den måten kan dere få en felles forståelse av arbeidet som skal utføres, noes om reduserer risikoen for at det oppstår misforståelser eller uenighet underveis. I kontrakten bør det kommer tydelig frem hva som skal gjøres, og hvordan dere skal håndtere eventuelle forsinkelser eller tillegg i prisen. Det kan ofte oppstå uforutsette hendelser i et slikt prosjekt. For eksempel kan man avdekke at forholdene i grunnen er mer krevende enn først antatt. Da vil en gjennomarbeidet kontrakt gjøre det enklere å tilpasse en slik utfordring.

8. Besøk byggeplassen ofte

For ha kontroll over fremdriften i prosjektet underveis, er det lurt å besøke byggeplassen jevnlig. Av samme grunn bør man opprettholde en god dialog med entreprenøren. Hyppige møter underveis kan gjøre alle parter tryggere på prosjektet. Å ha oversikt over prosjektet gjør det også enklere å gjøre nødvendige justeringer underveis. Da er du også oppdatert på tidsbruken, og kan undersøke hvorvidt arbeidet blir fullført innenfor de satte tidsrammene.

9. Følg budsjettet nøye

Dette er spesielt viktig når man er flere parter. Sørg for å sette opp et detaljert og nøyaktig budsjett tidlig i prosessen. Lag egne poster til de ulike delene av prosjektet. På den måten kan du enklere holde oversikt over utgiftene underveis, og oppdage eventuelle budsjettoverskridelser. Når man er flere om et prosjekt og skal dele utgiftene, kan det også oppstå en konflikt om prosjektet plutselig blir dyrere enn antatt. Husk at det alltid kan oppstå uforutsette hendelser i byggeprosess. Derfor lønner deg seg å sette av midler beregnet spesielt til slike situasjoner.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

10. Fordeler ved å bo i tomannsbolig

Det er flere fordeler forbundet med å bygge tomannsbolig. Blant annet deles utgiftene på to. Det betyr ikke nødvendigvis at kostnadene blir halvert sammenlignet med  en enmannsbolig. Plassen skal jo også være tilsvarende større. Det finnes imidlertid skalafordeler som vil gjøre at noen utgiftsposter blir mindre. Det er også gunstig med tanke på oppvarming, ettersom den ene veggen ikke ligger ut mot friluft. I tillegg deler man ansvaret for vedlikehold, som for eksempel maling og snømåking. Det kan også gi en ekstra trygghet å vite at det er noen hjemme og passer på huset når man er på ferie.

Finn de rette fagfolkene

Uansett om du skal bygge tomannsbolig på egenhånd eller i samarbeid med din fremtidige nabo, eller for utvikling og salg, er det sentralt at du engasjerer en pålitelig og kompetent entreprenør. For å komme i kontakt med kvalitetssikrede entreprenører i ditt område, kan du legge ut jobben på Byggstart.no. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.

Bygge tomannsbolig? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.