10 råd ved bygging av tomannsbolig

Tomannsbolig

Innhold:

- En kort introduksjon- 10 råd ved bygging av tomannsbolig- Kom i gang med byggeprosjektet

Med dagens boligpriser er det ikke alltid så lett å få boligdrømmen til å gå opp økonomisk. Spesielt om man er ung kan det være utfordrende å finne en vei inn i markedet. En tomannsbolig kan være en glimrende måte å få innpass på, og de er også lette å omsette. Har du tilgang på tomt kan det være lurt å slå seg sammen med venner eller bekjente, og samarbeide om boligen. Men det er også noen punkter man må passe litt på. Vi gir deg 10 tips for å forberede deg på prosessen, og senke terskelen for å komme i gang med prosjektet.

Få pristilbud på ditt prosjekt: Legg ut jobben på Byggstart.no

1. Finn den riktige naboen

Godt naboskap er viktig. Spesielt når dere skal dele huset, og vil bli nødt til å samarbeide om vedlikehold og nødvendige kostnader. Tenk nøye gjennom hvem du vil ha som nabo i tomannsboligen. Selv om dere er gode venner er det ikke alltid en god idé å bo sammen, og en nabokonflikt kan fort bety kroken på døra for vennskapet. Om én av partene for eksempel vil skifte kledning mens den andre parten ikke ser behovet, kan det bli vanskelig å bli enige. Det samme gjelder ved daglig vedlikehold som klipping av gress og det å holde fellesområdene rene. Det er også gunstig om de to partene er omtrent på samme sted i livet. Noen vil nok synes det er slitsomt å bo i samme hus som små barn, mens det kan være lurt hvis man har små barn selv. Når man er flere om det blir det lettere å få ting som barnepass og fritidsaktiviteter til å gå opp.

2. Ha gode avtaler

Dette går i grunnen på mye av det samme. Har du en god avtale med naboen, mindsker det risikoen for at det oppstår en konflikt. Ha det klart hvem som har ansvar for hvilken del av vedlikeholdet, og hvordan dere gjør det med finansiering når det er nødvendig med håndverkertjenester. Om du planlegger å eie hele boligen selv og leie ut den andre parten vil dette forenkle mange situasjoner, men det er ikke alle som har mulighet til denne løsningen. Er det to eiere av tomannsboligen, vil dette være et sameie lovlig sett, og må ha både vedtekter og et styre. Det kan virke omfattende om man skal bygge sammen med gode venner, men det er mange faktorer som kan utløse en konflikt. Har dere det juridiske i orden på forhånd vil det gjøre situasjonen betraktelig enklere.

3. Planlegg godt

Når dere er to parter som må bli enige, er det avgjørende at dere bruker litt ekstra tid på å planlegge. Det er mange avgjørelser dere må ta, og det kan være vanskelig nok å bli enig med seg selv. Det kan være lurt å involvere en entreprenør eller arkitekt tidlig i prosessen for å få råd og innspill fra en profesjonell fagperson, vedkommende kan komme med vinklinger man ikke har vurdert selv. Men man trenger ikke bli enige om hver lille detalj heller. De to boenhetene trenger ikke nødvendigvis være identiske, ting som planløsning og antall rom kan speialtilpasses hver enkelt.

4. Bruk en entreprenør med erfaring fra lignende prosjekter

Når du skal på på anbudsjakt for å finne håndverkere, burde du prøve å finne noen som har erfaringe fra den typen prosjekt du skal i gang med. Det er imidlertid ikke nødvendigvis så enkelt å vite hvor man skal lete. Her kan vi i Byggstart hjelpe deg. Vi har samlet kvalitetssikrede og erfarne entreprenører og håndverkere på ett sted for å gjøre det enklere for deg som byggherre å finne kvalifiserte fagfolk. På våre nettsider kan du registrere prosjektet ditt, og vi vil matche deg med håndverkere som har ekspertisen du er ute etter. Du vil så bli kontaktet av entreprenører skreddersydd etter dine behov, og dere kan avtale tid for befaring. Det kan være lurt å hente inn tilbud fra flere aktører samtidig, så kan du sammenligne tilbudene og sette de opp mot hverandre.

5. Sikre en konkurransedyktig pris

Noe av det beste man kan gjøre for å vite hva som er en rimelig pris for prosjektet, er jo å hente inn tilbud fra flere aktører. Men det er god grunn til å være litt forsiktig også. Det er slett ikke slik at det billigste er det beste når det kommer til oppussing, det finnes dessverre useriøse aktører på markedet som tilbyr kunstig lav pris på bekostning av kvalitet. Med ufaglærte håndverkere og billige materialer kan de utkonkurrere de mer seriøse aktørene på prisen, så som byggherre er det viktig at man gjør tilstrekkelig bakgrunnssjekk.

For å kunne vite hva et prosjekt burde koste, har vi i Byggstart utarbeidet en prisdatabase basert på tidligere prosjekter. Når utbyggere benytter seg av vår tjeneste for å finne håndverkere, mottar vi en kopi av tilbud og faktura. Dermed har vi god oversikt over hva tilsvarende prosjekter koster. I databasen vår kan vi se at det å bygge en tomannsbolig har en gjennomsnittspris på 28. 000 kroner per kvadratmeter. Selvsagt er det litt variasjon her, men avhengig av grunnforhold og standard ender de fleste opp med en kvadratmeterpris på mellom 22. 000 og 40. 000 kroner.

6. Ha byggetillatelsen i orden

Det er jo ikke fritt frem å bygge det man vil her i landet, og man trenger tillatelse til å sette opp en tomannsbolig. Her er det viktig å ha tunga rett i munnen, det er en hel rekke regler og forskrifter man må følge for at søknaden skal bli godkjent. man slipper imidlertid å sette seg 100% inn i reglene selv, et prosjekt av denne størrelsen krever at søkeren er godkjent for ansvarsrett. Dette betyr gjerne at en arkitekt eller lignende sender inn søknaden på vegne av byggherren. Vi har skrevet en lengre artikkel om alle reglene og hvordan søknadsprosessen fungerer, du kan lese denne artikkelen her.

7. Skriv gode kontrakter med entreprenøren

Det er viktig at man er så nøye som mulig i prosjektbeskrivelsen man gir til entreprenøren. Det er til fordel for både utbygger og entreprenør at man er enige og sikker på at begge parter forstår hva som inngår i arbeidet. Et prosjekt av denne størrelsen har mange fallgruver, og det er mye som kan skje underveis. Grunnforholdene er kanskje ikke som man så for seg på forhånd, og alt tar rett og slett litt lengre tid. Har man gode avtaler og har på forhånd diskutert hvordan man løser det med tillegg i pris og forsinkelser, unngår man konflikter som kan sette hele prosjektet i fare. På nettsidene til Forbrukerrådet finner du forslag på kontrakter for kjøp av håndverktjenester, disse er det lurt å ta utgangspunkt i.

8. Besøk byggeplassen ofte

For å ha kontroll på prosjektet hele veien, burde man besøke byggeplassen ofte og ha en god dialog med entreprenøren. Hyppige møter underveis kan gjøre alle parter tryggere på prosjektet, og man er bedre rustet til å håndtere uforutsette utfordringer når man vet hva status for arbeidet er. Ikke minst er det jo spennende å følge med på hvordan det ligger an med den nye boligen. Du er også oppdatert på tidsbruken, og får tidlig oversikt om arbeidet ligger bak planene.

9. Følg budsjettet nøye

Dette er spesielt viktig når man er flere parter, og det er avgjørende å holde rede over utgiftene. Som en del av forberedelsene burde man være nøye med budsjettet, og skrive så detaljert som mulig. Egne poster til ting som gravearbeid, fundament og råbygg gjør at man har oversikt hele veien, og man ser det tidlig om utgiftene er på vei til å ta overhånd. Når man er flere om et prosjekt og skal dele utgiftene, kan det også oppstå en konflikt om prosjektet plutselig blir dyrere enn antatt. Husk at det alltid kan skje ting i en byggeprosess man ikke er helt forberedt på, så det kan være en god idé å sette av litt ekstra plass i budsjettet for å dekke disse utgiftene. Og skjer det ingenting, ja, da blir det penger til overs.

10. Fordeler ved å bo i tomannsbolig

Selv om noen nok vil foretrekke å bo alene uten å måtte forholde seg til naboer og andre ting på tomten, finnes det mange fordeler ved å bo i tomannsbolig. For det første blir alt av utvendig vedlikehold halvert. Både vedlikehold av huset og ting som snømåking og klipping av gress er det to om, og så lenge begge parter er flinke til å ta sin del av ansvaret kan dette fungere veldig bra. I tillegg er det jo det sosiale. Har man barn i samme alder er det alltid kort vei til en lekekamerat, og man kan samarbeide på barnepass og kjøring til fritidsaktiviteter. I tillegg er det noen hjemme til å passe på huset når man skal på feire. Alle felleskostnader vil også bli delt på to, og man slipper å sitte igjen med hele regningen hvis man for eksempel skal legge nytt tak. Men det forutsetter også at begge parter er enige om hva som er nødvendig og har finansieringen i orden.

Trenger du fagfolk til jobben? Legg ut prosjektet på Byggstart.no

Finn de rette fagfolkene

Gå til Byggstart for å finne de rette fagfolkene for ditt prosjekt.

Neste steg:

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.