Bygge arker: Må man søke? (Regler i

 

2024)

Vurderer du å bygge arker? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Arker regler

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge arker? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Teknisk sett blir arker regnet som et påbygg på huset. Dette betyr at man må søke til kommunen om tillatelse til å bygge. I denne artikkelen går vi gjennom søkeprosessen som inngår i å bygge arker. Du får en beskrivelse av prosessen, hvem som kan søke for deg, hvor mye søknadsprosessen vil koste, og hvor lang tid det vil ta å få unnagjort søknaden.

Hvorfor man må søke?

Ifølge byggeforskriftene er arker klassifisert som påbygg. Når man bygger på kan det få konsekvenser både for de som bor i huset og området rundt. I tillegg kan denne typen prosjekter innebære endring av karakteristiske trekk på vernede bygninger som er en del av vår felles kulturarv.

Alle vesentlige endringer på fasade utløser søknadsplikt. Hensikten med dette er at bygg til en viss grad skal stå i stil med området rundt. I forbindelse med disse reglene er også tak regnet som del av husets fasade. Det er også sikkerhetsmessige faktorer å ta i betraktning når det gjelder fasade. For eksempel kan deler av fasaden falle ned og skade påføre skade på enten personer eller eiendom mens arbeidet pågår. Dette kan også skje i etterkant av byggingen dersom jobben ikke er forskriftsmessig utført.. I tillegg kan endringer i fasade ha innvirkninger på privatlivet til naboene. Dette gjelder særlig i de tilfeller der man vil bygge vinduer eller terrasse på steder som vil gi innsyn i naboenes boliger.

Arker krever ofte også strukturelle endringer i huset. Dette må godkjennes for å ivareta sikkerheten til de som benytter boligen. I mange tilfeller vil også bygging av arker resultere i utvidelse av hovedarealet til boligen. Når deler av huset skal endres fra tilleggsareal til hovedareal, må man alltid søke om bruksendring. Ved nytt hovedareal må brannsikring og andre regler for beboelighet, godkjennes i henhold til forskriftene. Bruksendring kan også i noen tilfeller ha skattemessige konsekvenser for boligen din.

Roller i søknaden

Til søknadspliktige prosjekter som å bygge arker, trenger du en ansvarlig søker. Dette er den bedriften som tar ansvaret for å sende inn søknaden din til Plan- og bygningsetaten. I tillegg til ansvarlig søker er det flere andre roller som også skal fylles i søknadsprosessen. Her følger en oversikt over disse rollene og hva de innebærer::

Tiltakshaver vil som regel være deg som huseier.

Ansvarlig søker er firmaet som søker om ansvarsrett for tiltaket. Ansvarlig søker vil ofte være arkitekten din, men kan også være entreprenøren din eller en annen rådgiver som er kvalifisert for denne jobben. For de fleste prosjekter er det ikke tillatt for deg som tiltakshaver å selv være ansvarlig søker.

Ansvarlig prosjekterende er firmaene som tar ansvar for prosjekteringen på sine respektive fagområder. Ansvarlig prosjekterende er ofte den samme bedriften som ansvarlig utførende.

Ansvarlig utførende er firmaene som utfører selve arbeidet. De erklærer ansvar for utførelsen av tiltaket innenfor sine respektive fagområder.

Ansvarlig kontrollerende er et uavhengig firma som kontrollerer at jobben er gjort forskriftsmessig, i henhold til den gitte byggetillatelsen og i samsvar med det som er prosjektert. Ansvarlig kontrollerende er også pålagt å sjekke dokumentasjonen for prosjektet, og vil avgi kontrollerklæring til ansvarlig søker som en bekreftelse på at kontrollen er gjort.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Kostnad for søknadsprosessen

Når du bygger arker vil søknadsprosessen vanligvis koste totalt 30.000 - 100.000 kr, avhengig av størrelse og kompleksitet. Denne prisen inkluderer alle kostnader knyttet til arkitekten og innsending av søknad. Merk at det er store forskjeller mellom ulike prosjekter. Dersom man kun skal bygge en liten ark, så vil man havne i det nedre sjiktet, mens hvis man skal bygge flere og kompliserte arker, så blir det dyrere.

Bygge arker? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Tid for søknadsprosessen

Plan- og bygningsetaten vil vanligvis bruke mellom 3 og 12 uker på behandling av søknaden din. Dette forutsetter at prosjektet ditt faller innenfor det som er tillatt under gjeldende lovgivning og planer for området. Dersom du får reaksjoner fra naboer på nabovarselet ditt, eller dersom du søker om dispensasjoner, må du beregne ytterligere tid og kostnader.

Selv om behandlingstiden på selve søknaden er rundt 3 uker, må du også beregne tiden arkitekten din vil trenge for å utarbeide planene og papirarbeidet for søknaden. Derfor lønner det seg å komme i gang tidlig.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Nødvendige godkjenninger for firmaene

Du må vanligvis involvere en rekke forskjellige fagfolk når du bygger ark på huset ditt. Det vil ofte være nødvendig med en kombinasjon av flere firma med forskjellige spesialiseringer og godkjenninger. Dersom du for eksempel vil bygge bad i det nye bruksarealet ditt, bør du se etter håndverkere som har fullført våtromskurset til Fagrådet for Våtrom. Firmaer som skal utføre elektrisk arbeid er lovpålagt å være DSB-godkjent.

Sentral Godkjenning fra Direktoratet for byggkvalitet, er et godt kvalitetsstempel for entreprenører. Denne godkjenningen er ikke lovpålagt, men fungerer som en sikkerhet for deg som tiltakshaver. Sentral Godkjenning innebærer at firmaet har korrekt kompetanse og erfaring på fagområdet, tilfredsstillende kvalitetssikringsrutiner, og at firmaet har betalt skatter og avgifter. Sentral Godkjenning er derfor en god pekepinn når man vurderer hvor seriøst et firma er.

Dersom entreprenøren din har Sentral Godkjenning, kan søknadsprosessen bli litt enklere. Kommunen kan da automatisk godkjenne entreprenøren for prosjektet ditt, uten at ytterligere dokumentasjon på erfaring og kompetanse må fremlegges.

Hvordan finne kvalifiserte entreprenører

Det kan være krevende og komplisert å finne egnede entreprenører. Et tips for å gjøre dette enklere, er å organisere prosjektet ditt som en totalentreprise. Da skriver du kun kontrakt med én entreprenør, som tar på seg ansvaret for alt arbeidet. Denne bedriften vil da stille med kvalifiserte entreprenører med de rette godkjenningene på alle de forskjellige fagområdene. En annen fordel med å velge totalentreprise er at du bare trenger å ha kontrakt med ett firma, noe som gjør ansvarsforholdene mer oversiktlige dersom arbeidet skulle vise seg å inneholde feil eller mangler.

At totalentreprenøren står ansvarlig for gjennomføringen og koordineringen av prosjektet, gjør det desto viktigere å finne en du kan være trygg på.

Av og til kan de beste bedriftene være vanskeligere å finne ettersom disse ofte har nok av jobber, og dermed bruker lite tid på markedsføring. Det kan til tider være lettere å komme i kontakt med useriøse aktører, som er bedre på markedsføring enn håndverk.

Denne problemstillingen har vi tatt hånd om i Byggstart. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Når du registrerer prosjektet ditt hos oss, setter vi deg i kontakt med firmaer som er kvalifiserte for rollene som ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende eller ansvarlig kontrollerende foretak.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge arker? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.