Dette må du vite om graving på tomt

 

Vurderer du å gå i gang med et graveprosjekt? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Graving

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på graving

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

En god utført graving er grunnlaget for et vellykket byggeprosjekt. I denne artikkelen finner du alt du trenger å vite før du setter i gang med prosjektet.

Mange byggeprosjekter krever graving. Det trengs enten man skal bygge et nytt hus, installere et svømmebasseng eller lage en ny vei. Mange tenker at det å grave er en forholdsvis enkel prosess, men slik er det sjelden. Graving er mye mer komplisert enn det folk flest tror.

Når man i tillegg har å gjøre med en rekke uforutsigbare faktorer som vann, fjell, jordtype og andre kompliserende grunnforhold, kan gravingen vise seg å bli en dyr affære.

Hvordan ser prosessen ut?

Alle graveprosjekter er unike, både med tanke på størrelse og kompleksitet, men de fleste gragveprosjekter går gjennom følgende faser:

1. Befaring av tomten

Man må foreta en befaring for å kunne vurdere ting som helling av grunn, jordtype, avstand til annen bebyggelse, vegetasjon, underliggende strukturer og andre forhold. Denne type informasjon kan deretter bli brukt til å lage en plan for hvordan arbeidet skal utføres. Dette inkluderer blant annet å velge hvilke maskiner som egner seg best, og estimere antall timer som er nødvendig for å få arbeidet utført til fastsatt tid.

2. Papirarbeid og forberedelser

Før man begynner å grave, er det en del ting som må være på plass. Man må hente inn reguleringsplan, analysere eventuelle jordprøver, undersøke hvilke kabler og rør som ligger under bakken og innhente nødvendige tillatelser. Hvor omfattende disse forberedelsene er, varierer både med hensyn til prosjektets forutsetning og kommunale krav. Det kan være en fordel å få laget tegninger for hva som skal gjøres. Tegninger vil gjøre gravearbeidet lettere og raskere.

3. Graving

Selve gravingen foregår som regel med dyrt og tungt utstyr som gravemaskiner, heisekraner og lastebiler. Alt dette blir styrt av en eller flere gravere. Gravingen begynner derfor ofte med å flytte disse maskinene til tomten. Gravefirmaet bruker så sin kompetanse til å utføre selve gravingen.

En av de største fordelene med å bruke et profesjonelt gravefirma, er at de har lang og bred erfaring med å grave. Med tunge og kompliserte maskiner, er risikoen for å skade liv og eiendom betydelig. Å velge et seriøst gravefirma er derfor viktig.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva er typiske gravearbeid?

Gravefirmaene mye mer enn bare å flytte jord. Deres ansvar omfatter også utgraving for fundamentet for bygninger, gradering av landskapet, sprengning, massetransport, erosjonskontroll og andre relaterte oppgaver. Her er de vanligste gravejobbene som blir utført for privatpersoner:

  • Graving for hus og hytte: Graving er et av de første stegene til å bygge hus og hytte. Det er helt avgjørende for prosjektets fremgang å få en god start. Ved husbygging er målet med gravearbeidet først og fremst å planere og rydde et område for å gjøre tomten, men det inkluderer også å grave ut fundamentet og drenere. Selv om du bygger et hus på et helt flatt område, har du likevel behov for graving.
  • Vann og avløp: Når nye vann- og avløpsledninger skal legges eller repareres, er det vanlig å tilkalle et gravefirma for å få jobben gjort. Kommunen har ansvar for de kommunale ledningene, men den siste biten bort til huset er ofte huseiers ansvar.
  • Drenering og isolering av grunnmur: Noe av det viktigste du kan gjøre for din bolig er å sørge for god drenering. Drenering rundt huset hindrer fukt- og kondensskader. Om du kun isolerer innvendig, er faren større for at det oppstår fukt. Særlig eldre hus har behov for ny drenering.
  • Andre gravejobber: Andre gravejobber inkluderer å grave for støttemur, veier, svømmebasseng, landskapsutvikling, snømåking, sprengning, massetransport og drenering.

Hva kan gå galt ved graving?

Det er mange kompliserende faktorer som kan drive prisen opp dersom man ikke har gode håndverkere. Det er derfor viktig å bruke et kvalitetssikret gravefirma. Et profesjonelt gravefirma med solid erfaring vil håndtere selv vanskelige grunnforhold.

Dette er forhold som kan komplisere gravearbeidet:

  • Type jord: Før gravearbeidet begynner, gjør gravefirmaet en kvalifisert gjetning på hva slags type jord som ligger under bakken, men det er først når man setter i gang arbeidet at man vet hva som er under bakken. Det er stor variasjon innholdet i forskjellig type jord. Hvis det er sand eller leire, må man fortsette å grave til man treffer byggbar grunn. Da graver man til jorden er stabil. Dette fører til ekstra kostnader ved at det blir flere arbeidstimer, bortkjøring av masser, kjøp av ren jord og deponeringskostnader.
  • Vann: Hvis det er store mengder vann i området, kan det forsinke gravingen betydelig. Da kan det bli nødvendig å grave grøfter for å føre vannet andre steder.
  • Fjell: Arbeid med fjell kan bli komplisert og kostbart, avhengig av hvilken type fjell det er, størrelsen på fjellet, og hva som trengs for å fjerne fjellet. Det blir spesielt dyrt hvis det er nødvendig med sprengningsarbeid.

Bør du gjennomføre geoteknisk undersøkelse?

Graving er en kompliserende faktor når man skal bygge nytt. Det kan fort bli dyrt, og uten en geoteknisk undersøkelse er det vanskelig å vite hva slags jord som ligger under bakken. Det er ikke uvanlig at det oppstår konflikt mellom byggherre og entreprenør fordi man ikke har tatt høyde for risikoen for vanskelige grunnforhold. I verste fall kan tidsfrister ryke, budsjetter sprekke og kontrakter bli hevet. Mange problemer kan bli unngått ved å gjennomføre en geoteknisk undersøkelse.

Få 3 tilbud på graving

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Hvordan velge gravefirma?

Det er viktig å velge en pålitelig og profesjonell aktør. På den måten reduserer man risikoen for at noe går galt under gravingen. En mindre erfaren graver kan for eksempel kutte en kabel i bakken, noe som vil forsinke byggeprosjektet en god del. Gravefirmaet du velger bør derfor ha høy kvalitet slik at det aldri trengs å graves opp på nytt eller foreta annen form for rehabilitering etter jobben er utført.

Du bør velge et firma som har lang og bred erfaring med tilsvarende prosjekter og har det nødvendige utstyret. Vi anbefaler å hente inn tilbud fra tre forskjellige aktører. Det bør være skriftlige tilbud der deres forslag til løsning og pris kommer frem. Inviter firmaene til å se området der det skal graves, særlig hvis det er en større jobb.

I Byggstart har vi samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndverkerfirmaer på ett sted, så det skal være enkelt å velge riktig bedrift. Hvis du registrerer prosjektet ditt hos oss, blir du matchet med godt egnede entreprenører. Det er kostnadsfritt og uforpliktende for deg som byggherre, og du vil motta tilbud fra flere kandidater.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på graving

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.