8 ting du må vite om å skifte tak

 

Vurderer du å skifte taket? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Skifte tak

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Skifte taket? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

1. Velg riktig type tak

Skal man legge nytt tak, kan det i noen tilfeller også være aktuelt å skifte taktype. Her finnes det en rekke alternativer. De vanligste taktypene er pulttak, saltak og flatt tak. Å skifte fra en taktype til en annen, er et omfattende byggeprosjekt. Det kan medføre langt høyere kostnader og lengre arbeidstid enn i tilfeller der man beholder den eksisterende taktypen. Det er også mer sannsynlig at denne typen arbeid vil utløse søknadsplikt.

Vanligvis velger huseiere som skifter tak å beholde samme taktype som før. Dette er et langt mindre omfattende prosjekt, men helt nødvendig for å vedlikeholde boligen.

2. Velg riktig taktekke

Å velge en ny type taktekke er langt vanligere enn å skifte taktype. Faktisk kan en viktig grunn til å skifte tak være å få ny type tekke. Taktekke er avgjørende når det kommer til mange av takets egenskaper. Utseende, levetid, vedlikeholdsbehov, støy, isolasjonsevne - alt dette varierer mellom forskjellige typer tekke. Hva slags tekke som egner seg best, avhenger av en rekke forhold. Klima, husets alder og utseende, budsjett og taktype er alle aspekter påvirker valg av tekke. Under finner du de mest populære typene taktekke i Norge:

  • Tre

Er man i tvil om dette valget, kan man forhøre seg med en takentreprenør. Dette kan være sentralt for å velge riktig tekke, og dermed spare deg for mange problemer fremover i tid.

3. Husk at du nok bør skifte undertaket også

På luftede tak (skråtak) er undertaket et lag, ofte av papp og/eller membran, som ligger direkte under taktekket. Undertaket bidrar, sammen med primærtekkingen, til å holde taket tørt. Foreligger det skader på undertaket, må det derfor skiftes ut. Mange huseiere velger å skifte taktekke og undertak på samme tid. Dette er selvsagt praktisk, ettersom disse ofte slites i takt med hverandre. Den eneste grunnen til å utelukkende skifte taktekke, vil være overflateskader på et relativt nytt taktekke. Da kan man utbedre taktekket, men la undertaket ligge.

Også på dette feltet bør huseiere flest tjene på å lytte til fagfolk. Mange velger å få en takstmann til å undersøke både taktekke og undertak en gang hvert 10-20. år eller ved mistanke om fuktinntrenging. På den måten holder man seg oppdatert på hvilke utskiftninger som behøves. Det er alltid fint å ligge i forkant, og ikke vente med utskiftning til skaden allerede er skjedd.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

4. Vær forberedt på uforutsette kostnader

Skal man skifte tak, må man være forberedt på å avdekke ukjente problemer underveis. Dette gjelder særlig råte. Det er vanskelig å fastslå hvorvidt det foreligger råte før taket er fjernet. Oppdager man råte, står man straks overfor et langt mer omfattende prosjekt. Vanligvis vil et anbud fra en takentreprenør inkludere forbehold om at råte ikke finnes. Avdekker man råte, vil entreprenøren enten komme med et nytt tilbud hvor utbedring av råte inkluderes, eller fortsette arbeidet i henhold til avtalt timepris. Uansett lønner det seg for byggherren å være forberedt på at dette kan skje, og sørge for at det tas høyde for dette i budsjettet.

Skifte taket? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

5. Finn riktig entreprenør

Når man skal skifte tak, vil man som regel ha behov for fagarbeidere på tre områder: blikkenslager, taktekker, tømrer. For huseiere er det enklest å leie inn en entreprenør som kan ta seg av alle tre feltene. Enten ved å ha alle tre blant sine ansatte, eller gjennom underleverandører. Det finnes både spesialiserte takentreprenører og tømrerbedrifter som opererer innenfor dette feltet. Skal man skifte tak på et gjennomsnittlig bolighus, vil det som regel lønne seg å engasjere en tømrerbedrift med kompetanse på tak. Spesialiserte takentreprenører er som regel kun påkrevet for større eller mer kompliserte prosjekter.

Å velge riktig entreprenør er helt essensielt. Her snakker vi om bedriften som skal stå ansvarlig for å gjennomføre hele prosjektet. Et godt utgangspunkt er å forsikre seg om at entreprenøren innehar riktig fagkompetanse. Mange gode entreprenører har også fått utstedt Sentral Godkjenning fra Direktoratet for byggkvalitet. Dette er et godt kvalitetsstempel.

Det lønner seg også å sjekke bedriftens økonomiske soliditet. Dette vil si hvorvidt bedriften er i stand til å håndtere tap og nedgang. Skulle entreprenøren gå konkurs, eller få betalingsvanskeligheter i løpet av prosjektet, kan mange komplikasjoner oppstå. Den mest pålitelige måten å undersøke firmaets økonomi, er ved å utføre en kredittsjekk. Et tak skal stå i mange år, så det er viktig å engasjere en bedrift som også vil være tilstede i årene fremover dersom det skulle oppstå problemer.

Man bør også sørge for å velge en bedrift som har tilstrekkelig kapasitet til å prioritere prosjektet. Har bedriften mange andre pågående arbeider, risikerer man at det kun vil bli jobbet på halv kapasitet på ens eget hus. Dette kan føre til forsinkelser.

En praktisk måte å få et realistisk inntrykk av en entreprenør, er ved å sammenligne referanser. Det gjelder å finne referanser som er relevante til prosjektet man selv skal i gang med. På den måten avdekker man gjerne både styrker og svakheter.

Pris er også selvsagt avgjørende når man skal velge entreprenør. Sørg for å hente inn tilbud fra tre entreprenører. Det er viktig at tilbudene er direkte sammenlignbare. Husk også at pris ikke er alt. Å velge den billigste løsningen kan fort bli dyrt på sikt, hvis entreprenøren ikke innfrir på andre punktene vi har nevnt over.

I Byggstart har vi samlet dyktige entreprenører og håndverkerbedrifter på ett sted, så det skal være enkelt å finne flinke fagfolk. Vi  er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Tjenesten er både gratis og uforpliktende for deg som byggherre.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

6. Sjekk hvorvidt du behøver å søke om tillatelse

Skifte av tak vil i de fleste tilfeller ikke utløse søknadsplikt. Dette gjelder alle tilfeller der arbeidet ikke vil føre til endringer i husets størrelse eller fasadens utseende. Altså vil man måtte søke hvis man planlegger å skifte taktype. Man må også søke dersom det nye taket vil påvirke husets bruksområde - for eksempel hvis man bygger om et kryploft til boareal.

Det vil altså ikke medføre søknadsplikt dersom prosjektet kun går ut på å legge nytt tak og undertak.

Allikevel bør man alltid forhøre seg med fagfolk, i dette tilfellet takstmann eller entreprenør. Da kan du være sikker på at du har oversikt over hvilke regler som gjelder for ditt prosjekt. Det er lurt å gjøre dette tidlig, ettersom søknadsprosessen kan bli tidkrevende.

7. Sett av tilstrekkelig tid til byggearbeidet

Å skifte tak trenger ikke være en tidkrevende prosess. Som regel vil man kunne skifte tak på en enebolig på under 2 måneder. I enkelte tilfeller betydelig mindre. Allikevel er det alltid lurt å beregne for god tid. Uventede hendelser kan inntreffe og påvirke tidsrammene. Råte er et eksempel på denne typen hendelser. Det kan også hende leveringstiden på materialer blir lengre enn forventet. En eventuell søknadsprosess vil også gjøre prosjektet betydelig mer tidkrevende.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

8. Sørg for godt vedlikehold av det nye taket

Når det nye taket er på plass, gjelder det å ta godt vare på det. Avhengig av hva slags tekke man har, kan et tak vare mellom 30 og 60 år. Tak med skifer eller teglstein som tekke kan ha betydelig lengre levetid enn dette også. Men slike estimater er basert på at man tar godt vare på taket. Vedlikehold er av stor betydning for hvor lenge taket holder. Renhold er viktig. Sørg også for at takrenner fungerer godt, at det ikke oppstår rust, og at det er god tetting rundt piper og lignende.

Slik kommer du i gang med en entreprenør

Skal man legge nytt tak, er det viktig å komme i kontakt med de rette håndverkerne. Det kan vi i Byggstart hjelpe deg med. Vi byr på en online tjeneste der vi setter deg i kontakt med entreprenørene som passer best til ditt prosjekt. Registrerer du prosjektet ditt på vår nettside, kontakter vi deg via telefon for en mer grundig gjennomgang. Basert på informasjonen du oppgir, blir du matchet med entreprenører som er godt egnet for ditt prosjekt.

Skifte taket? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.