Skifertak: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Skal du legge skifer på taket? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om priser, regler, prosess, tidsbruk, fallgruver og mye mer. Ikke gå glipp av rådene som sikrer et vellykket prosjekt.

Skifertak

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Få 3 tilbud på nytt skifertak

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Skifer er et klassisk naturprodukt som har vært brukt som taktekke i Norge siden 1300-tallet. Skifertak anses som stilrent og estetisk, og har blitt svært populært igjen de siste årene. Vurderer man å investere i skifertak, er det flere valg man må ta stilling til. Det finnes mange typer skifer å velge blant. Ikke alle typer tak passer for skifer. Og slettes ikke enhver håndverker har erfaring med denne typen taktekke. I denne guiden får du svar på hva som passer best for ditt prosjekt.  

Hva slags skifer kan man legge på taket?

Skifer er en bergart som forekommer flere steder i Norge. Vi finner skiferbrudd i blant annet Alta, Valdres, Oppdal, og Gudbrandsdalen. Under finner du noen vanlige skifertyper:

 • Altaskifer
 • Oppdalskifer
 • Ottaskifer
 • Offerdalskifer

Ettersom skiferen er et rendyrket naturprodukt, arter den seg forskjellig fra brudd til brudd. Det går både på fargenyanser, tekstur og glans. Selv om skiferen ofte kjennetegnes ved sin grå farge, forekommer den også i andre sjatteringer. Det finnes også forskjeller på pris.  

Skifer har en rekke ulike bruksområder. Man kan finne skifergulv innendørs og utendørs. Peiser og piper av skifer er populære. Mange bruker det også til å kle platten eller takterrassen. Historisk sett, har skifer hovedsakelig blitt brukt som taktekke. I dag legges skifertak først og fremst på eldre hus som skal restaureres, men det blir stadig mer populært å legge skifer også på nybygg.

Skifer som skal legges på tak kommer i 4 forskjellige formater:

 • Lappheller: Skiferplater som smalner til oppover og har en avrundet nedre kant (pæreform).
 • Ruteskifer: Skiferplater med rektangulær fasong.
 • Rektangel: Skiferplate formet som et rektangel.
 • Villheller: Skiferplater som er hugget til etter naturlig forekommende sprekker i steinen.

I dag er det de tre øverste formatene som er mest utbredt. Det skyldes at de er betraktelig enklere å legge enn villskifer. Lappheller og ruteskifer har stykker i identisk størrelse, noe som gjør dem til mer håndterlige arbeidsmaterialer. Villheller må man legge der hvert stykke passer, ettersom hver helle har forskjellig størrelse og fasong.

For å legge skifer på taket fester man hver enkel skiferhelle på steinlekter med en spesiell skiferspiker. Altså må det drilles hull i skiferen. Lekteren ligger på et undertak laget av rupanel eller tilsvarende materiale.    

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvilke egenskaper har et skifertak?

Skifertak har vært populære i store deler av Europa i mange hundre år. Det skyldes en rekke praktiske og estetiske egenskaper som gjør denne bergarten egnet som taktekke. Under er typiske karakteristikker ved skifertak:  

 • Visuelt tiltalende: Et skifer anses av mange som et visuelt slående og estetisk materiale som gir bygningen et vilt og naturlig preg. Estetikk er ofte hovedgrunnen til at mange bruker denne bergarten på blant annet tak eller gulv.
 • Vanntett: Skifer har en absorberingsevne på under 0,04 %, noe som tilsvarer svært høy grad av tetthet. At materialet ikke tar til seg vann, gjør at det heller ikke utsettes for frostskader.
 • Lyddempende: Skiferheller som brukes til å legge tak, har en karakteristisk hard klang. Dette fungerer lyddempende, for eksempel mot regn som faller på taket. Tykkelsen på taket demper også støy utenfra.
 • Isolerende: Skifer holder kulde ute og varmen inne. Dette er en av årsakene til at det også brukes til å kle peiser og piper.  
 • Brannhemmende: Et tak med skifer vil ikke utgjøre en brannfare. Det vil derimot bidra til å hemme flammenes evne til å spre seg.  
 • Slitesterkt: Skifer er blant taktekkene med lengst holdbarhet. Selve materialet er bortimot uslitelig og kan vare i flere hundre år. Skiferheller for tak anslås å vare i minst 80 år, og kan ofte holde i over 100 år. Husk imidlertid at undertaket må skiftes ut oftere, i gjennomsnitt hvert 50. år. Man kan allikevel beholde takskiferen ut levetiden, ettersom den kan brukes om igjen.
 • Vedlikeholdsfritt: Skifer krever knapt vedlikehold. Materialet er så slitesterkt at slitasje fra vær og vind kun vil bidra til å gi skiferen mer karakter. Skulle en skiferhelle skades må den byttes ut.

Få 3 tilbud på nytt skifertak

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hvordan velge riktig skifer for ditt hus?

Skifertak har lenge vært brukt hovedsakelig på eldre hus, for å beholde et tradisjonelt eller tidsriktig preg. I senere tid har det blitt stadig vanligere å bruke skifer som tekke også på nybygg. Skifer er likevel et relativt uvanlig valg blant boligeiere.

Det skyldes i særlig grad 4 omstendigheter som kan gjøre skifer mindre egnet:

 • Pris: Kostnad per kvadratmeter takflate blir høyere enn for de fleste alternativer. Dette må riktignok veies opp mot den lange levetiden.
 • Tyngde: Skifer er et tungt taktekke. Vekt per kvadratmeter for et skifertak er på mellom 50 og 150 kg per kvadratmeter, avhengig av tykkelsen på skiferen. Det egner seg derfor ikke til bruk på alle typer bolighus. Utbedring og forsterkning av taket vil ofte være nødvendig, noe som medfører ytterligere kostnader og tidsbruk.
 • Håndverk: Ettersom skifer er et mindre utbredt byggematerial enn f.eks. plater eller takstein av tegl eller betong, kan det være vanskeligere å finne kompetente håndverkere. Selv for en dyktig taktekker er vanskeligere å jobbe med skifer sammenlignet med andre typer tekke.
 • Takets vinkel: Skifer kan kun legges på skråtak med et takfall på minst 22 grader. I områder med mye vind, anbefales et takfall på 34 grader eller mer. Dette utelukker en god del moderne bolighus.    

Har man først bestemt seg for å legge skifer, gjenstår to viktige avgjørelser. Fra hvilket skiferbrudd ønsker man å hente steinen? Og hva slags fasong ønsker man at skiferhellene skal ha? Det er mulig å få skifer fra brudd over hele landet. Hvor man henter skifer fra, vil påvirke farge og tekstur. Det er også prisforskjeller. Farge og tekstur er estetiske valg, som er opp til hver enkel boligeier å ta. Det samme gjelder fasong. Her må man velge mellom lappheller, rektangel eller ruteskifer. Vurderer man ubearbeidet skifer (villheller), må man også ta hensyn til at dette er et vanskeligere produkt å jobbe med, og at det dermed vil koste mer. For å lære mer om hvilken type skifer som passer til ditt tak, kan det være lurt å ta kontakt med en entreprenør som har erfaring med skifertak, eller en leverandør av skiferprodukter for tak.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Hva koster det å legge et skifertak?

Å legge skifer utgjør en større investering enn mange andre taktekker. Det skyldes i hovedsak to faktorer:

 • Materialkostnader: Skifer er gjerne noe dyrere enn alternative produkter.
 • Arbeidskostnader: Skifer er noe vanskeligere å jobbe med. Å legge skifer krever derfor høyere kompetanse og lengre tid.

I Byggstart hjelper vi huseiere å komme i kontakt med entreprenører til sine byggeprosjekter, deriblant å legge skifertak. Basert på prisoverslag vi får tilsendt fra entreprenørene, har vi utarbeidet en prisdatabase. Denne lar oss regne ut gjennomsnittsprisen på en rekke ulike byggeprosjekter.

Vi ser at det i snitt koster 2.800 kroner per kvadratmeter å legge skifertak. Vi ser også prosjekter av denne typen som beløper seg på mer budsjettvennlige 2.300 kroner kvm, men samtidig tilfeller der pris per kvm kommer opp i 4.500 kroner, og noen ganger mer.

Det er viktig å understreke at disse meterprisene ikke inkluderer utgifter til å forsterke taket. Dette er også en kostnad man må beregne dersom man ønsker å kle et eksisterende tak med skifer.

Les mer om prisen for skifertak.

Lønner det seg å velge skifertak?

Tidligere nevnte vi at skifertak vil koste mer enn andre typer taktekke. Dette betyr ikke nødvendigvis at det ikke vil lønne seg å velge skifer. Her må man ta hensyn til:

 • Levetid: Skifer kan vare i 100 år eller mer. Dette gjør at prisen per år kan bli lavere enn for andre typer tekke.
 • Utseende: Et skifertak regnes ofte som estetisk. Dette kan gi boligen en verdiøkning.

Velger man riktig skifer til sitt tak, kan det føre til at boligen stiger i verdi. På den måten kan man oppleve å tjene inn utgiftene man har lagt i prosjektet. Dette gjelder hovedsakelig tilfeller der taket allerede er konstruert for å tåle skifer. Å forsterke taket vil innebære en stor merutgift, som ikke nødvendigvis vil dekkes av verdiøkningen skiferen medfører.

Tar det lang tid å legge skifertak?

Vi i Byggstart ser at det normalt tar mellom 2 og 6 uker å legge nytt tak på et norsk bolighus. Ettersom skifer er et noe uvanlig og krevende produkt, bør man beregne at prosjektet ta opp mot 6 uker. Tidsbruken vil imidlertid avhenge av størrelsen på taket.

Heller ikke dette overslaget tar høyde for arbeid med å forsterke taket. Tiden som man må påregne slike prosjekter, vil komme i tillegg.    

Har man allerede skifer på taket, men ønsker nytt undertak og nye takrenner, vil man først måtte fjerne skiferhellene. Deretter må man lagre dem forsvarlig mens nytt undertak bygges. Dette tar også noe lengre enn arbeid med andre typer tekke, ettersom det er tidkrevende å fjerne skifer på denne måte.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Hvordan finner man en entreprenør til å legge skifertak?

Ettersom skifer er et relativt sjeldent og krevende materiale, kan det være vanskelig å komme i kontakt med de rette fagfolkene. Det kan vi i Byggstart hjelpe deg med. Registrerer du prosjektet ditt hos oss, matcher vi det med egnede entreprenører. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre entreprenørene på vår plattform. Derfor kan du være sikker på at bedriften du velger har både godkjenningene, kompetansen og økonomien som kreves til ditt prosjekt. Det er gratis å registrere prosjektet sitt hos Byggstart, og pristilbudene du mottar, er uforpliktende.

Når man skal legge skifertak vil man ha behov for taktekker, tømrere og blikkenslagere. Tømrere og blikkenslagere er nødvendig ettersom man alltid bør skifte ut renner og undertak når man skal legge nytt tekke. Derfor ser vi i Byggstart at mange byggherrer foretrekker å organisere prosjektet som en totalentreprise. Dette innebærer at man kun skriver kontrakt med én entreprenør. Dette byr på praktiske, og ofte økonomiske, fordeler.  

9 tips for en vellykket gjennomføring

1. Få en takstmann eller annen fagperson til å gjennomføre en sluttbefaring av taket. Taket må blant annet kunne tåle vekten av skifer. Hvis ikke arbeidet er utført skikkelig, må det utbedres.

2. For skifertak må undertaket skiftes oftere enn tekket, helst hvert 50. år. Skiferen kan fjernes forsiktig og legges på ny når undertak er byttet ut.

3. Ikke glem at nye takrenner skal installeres når man legger nytt tak. Også takrennene vil måtte skiftes (betraktelig) oftere enn skiferen.

4. Det er viktig å velge riktig skiferprodukt. Dette kan man gjøre i samråd med en entreprenør eller skifer-leverandør.

5. Husk å ta høyde for uforutsette kostnader når du beregner budsjett. For eksempel kan råte avdekkes i løpet av arbeidet.

6. Finn håndverkere med erfaring og kompetanse på arbeid med skifer. Dette kan du gjøre enkelt ved å registrere prosjektet ditt hos Byggstart.

7. Bli enig med entreprenøren om en detaljert framdriftsplan for prosjektet før igangsettelse.

8. Sørg for å holde øye med fremdriften i prosjektet. Samtidig er det viktig å overlate selve arbeidet til de profesjonelle.

9. Når taket er ferdig, skal man motta skriftlig dokumentasjon fra entreprenøren. Her skal det komme frem nøyaktig hvilke materialer som ble brukt og hvilke byggearbeider som ble utført.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på nytt skifertak

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.