Inngangsparti: En komplett byggeguide (pris, regler, tips)

 

Skal du bygge et inngangsparti? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om priser, regler, prosess, tidsbruk, fallgruver og mye mer. Ikke gå glipp av rådene som sikrer et vellykket prosjekt.

Inngangsparti

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Få 3 tilbud på nytt inngangsparti

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Er tiltaket søknadspliktig?

Når du skal i gang med et utbyggingsprosjekt, må du alltid undersøke om det er søknadspliktig. Selv om det er flere prosjekter du kan gjennomføre uten at det krever tillatelse fra kommunen, er det en rekke regler du må ha oversikt over. Forskriftene tar for seg både det byggtekniske, det estetiske og hvordan tiltaket passer inn i kommunale planer. Hva sier reguleringsplanen om utnyttelsesgraden på tomten din? Dette kommer utenom de generelle reglene, og vil varierer ut ifra hvor i landet du bor. Under tar vi for oss de mest grunnleggende retningslinjene som gjelder når du skal bygge nytt inngangsparti. For å få fullstendig oversikt over hvilke regler som gjelder for ditt prosjekt, bør du imidlertid kontakte kommunen og be om de kommunale retningslinjene.

En utvidelse av boligen er enten et påbygg, underbygg eller tilbygg. Et påbygg vil si en utvidelse i høyden, for eksempel en ark eller en ny etasje over eksisterende bygg. Et underbygg er utvidelse nedover, mens et tilbygg er en utvidelse av bygningens grunnflate. Når du skal bygge et nytt inngangsparti, vil det gjerne gjelde som et tilbygg. Før 1. mai 2021 var inngangsparti alltid søknadspliktig ettersom rommet ville bli brukt til varig opphold. Etter nye regler trådte i kraft falt søknadsplikt ved bruk til varig opphold bort, og gjorde det mulig å bygge mindre tilbygg som inngangsparti uten å søke. Blir tilbygget større enn 15 kvadratmeter, må man imidlertid søke. Bygget er videre normalt under 50 kvadratmeter, så man kan søke på egenhånd. Merk at det uansett kan lønne seg å koble på en arkitekt eller prosjekterende ingeniør for å tegne inngangspartiet korrekt og utarbeide underlag som tømreren kan gi pris på. For enklere utvidelser, kan man også henvende seg direkte til en entreprenør eller tømrer. Dersom du ikke vet hvilket firma du skal bruke, kan du registrere prosjektet ditt på Byggstart, så blir du matchet med kvalitetssikrede entreprenører med erfaring fra tilsvarende prosjekter.

Ikke glem naboene

Når et byggeprosjekt er søknadspliktig, vil det i de fleste tilfeller bety at du må sende ut et nabovarsel. Her skal du beskrive prosjektet så nøye som mulig for at naboene skal kunne ta stilling til om de blir berørt av planene dine eller ikke. Nabovarsel er ikke nødvendig hvis du kun gjør innvendige arbeider, eller hvis arbeidet berører naboene i liten grad. Det vil imidlertid aldri skade å ta en prat om planene dine med naboen.

Et nabovarsel skal inneholde en prosjektbeskrivelse, der du går i detalj på hva du planlegger å bygge ut. Varselet skal inneholde all relevant dokumentasjon som følger med søknaden, og hvis byggingen krever dispensasjon, skal det opplyses om det. Du må også gi naboene en frist på når de må komme med eventuelle kommentarer, minimum to uker etter at varselet er sendt ut. Hvis naboene har merknader til arbeidet, burde du prøve å endre planene dine med hensyn til disse. Hvis endringene er av den grad at de får betydning for andre naboer, må du sende nytt varsel. Nabovarselet skal også følge med søknaden, hvor du redegjør for hvordan du har forholdt deg til merknader som har kommet inn.

Har du flere spørsmål om søknadsprosessen kan du gå til Direktoratet for byggkvalitet. Der finner du også veivisere som forteller deg om hvorvidt tiltaket er søknadspliktig eller ikke, sammen med hele lovteksten.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Er det nødvendig med arkitekt?

Svaret på dette spørsmålet er avhengig av hvor stort og komplekst prosjektet er, om søknaden krever dispensasjon, og hvor klar oppfatning du selv har av hvordan det nye inngangspartiet skal se ut. En arkitekt kan hjelpe deg med å se muligheter du ikke tenker på selv. Det er imidlertid mulig at arkitekten finner effektive løsninger, som gjør at du ikke trenger å bygge så stort som du hadde planlagt. Arkitekten kan også hjelpe deg med søknaden. Det innebærer at et ansvarlig foretak må stå for utfylling og innsending av søknaden. En arkitekt vil også kunne fungere som ansvarlig søker.

Merk at et nytt inngangsparti regnes som et svært lite prosjekt for de fleste arkitekter, så forsøk å finn ut hva slags arkitekter som er interessert i denne typen arbeid. Her finnes etter hvert noen online arkitekt-kontorer som tar på seg mindre prosjekter rimelig.

Få 3 tilbud på nytt inngangsparti

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Finn en byggmester du kan stole på

Når du skal bygge ut boligen din, er det viktig at arbeidet holder høy kvalitet. Tilbygget ditt skal holde i mange år fremover, og med mindre du har lang erfaring og kompetansen som kreves, vil du dra fordel av å bruke profesjonelle fagfolk til å gjennomføre arbeidet. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. På den måten kan du sammenligne tilbudene, og gjøre et valg du selv ønsker.

Dessverre er det mange useriøse aktører i bransjen, og flere vil kunne tilby en kunstig lav pris på bekostning av kvaliteten. Vær derfor påpasselig dersom du mottar et tilbud som er betraktelig billigere enn andre. For å være sikker på at håndverkerne du vurderer er seriøse og leverer arbeid til høy kvalitet, bør du gjøre et søk på nettet før du skriver under på noen papirer. Da vil du finne tidligere kunders erfaringer med foretaket, og du kan få et inntrykk av om de driver profesjonelt. Du kan også undersøke om foretaket innehar aktuelle godkjenninger. De fleste godkjenningsordninger i Norge er frivillige, men fungerer likevel som et kvalitetsstempel. For å sikre en konkurransedyktig pris, burde du også hente inn tilbud fra flere håndverkere. Se om du finner noen som har tilbygg som ekspertise, og som har erfaring fra lignende prosjekter.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Vær nøye med kontrakter og avtaler

Når du inngår avtale med en håndverker, må dere begge passe på at dere har en felles oppfatning av prosjektet. Vær så nøye som mulig i prosjektbeskrivelsen, så håndverkeren vet nøyaktig hva den skal gjøre. Spesifiser om du ønsker et helt ferdig inngangsparti, eller om du skal besørge enkelte materialer selv. Vanligst her er å sørge for parketten selv. Den koster penger å ha håndverkere på jobb, og for å spare inn er det mange som velger å gjøre de siste overflatearbeidene selv. Få eventuell egeninnsats med i kontrakten. Da unngår du at håndverkeren avslutter arbeidet for tidlig, eller gjør mer enn det du hadde tenkt og dermed krever høyere pris. Få det skriftlig hvem som er ansvarlig for å skaffe materialer, og om dette er inkludert i prisen eller ikke. Dere bør også bli enige om hvordan dere skal håndtere eventuelle forsinkelser og problemer som skulle dukke opp underveis. Forbrukerrådet har utarbeidet kontraktsmaler spesielt med tanke på kjøp av håndverkertjenester.

Bli også enige om en fremdriftsplan, så du vet hva du kan forvente av tidsbruk. Gjør dette sammen med entreprenøren. En profesjonell fagperson har gjerne bedre forutsetninger for å si hvor lang tid arbeidet tar. Hvis du skal gjøre noe av jobben selv, må du ta med i betraktningen at en som gjør dette til daglig sannsynligvis er raskere enn deg. Beregn derfor noe ekstra tid for å være sikker på at du holder deg innenfor tidsrammene. Med i planen burde du ha konkrete delmål, for å se hvordan det ligger an underveis. Fastslå når sålen skal være ferdig, når råbygget skal være satt opp og når hele prosjektet er ferdig. Da ser du tidlig om du ligger etter skjemaet, og om du må forvente et senere sluttpunkt. Ikke minst er det viktig at du setter opp et budsjett. Lag egne poster for de forskjellige utgiftene, og følg med så kostnadene ikke løper fra deg.

Kostnader knyttet til et nytt inngangsparti

Det er mye som kan være med på å påvirke prisen. For å gi en indikasjon på hva man kan forvente, har vi i Byggstart utarbeidet en prisdatabase basert på gjennomførte prosjekter. Basert på dette kan vi si hva ulike prosjekter normalt koster. Ifølge prisdatabasen har nytt inngangsparti en gjennomsnittspris på ca. 30.000 kroner per kvadratmeter. Vi ser imidlertid stor variasjon i priser. Noen prosjekter kan ha en kvadratmeterpris på opp mot 40.000 kroner. På den andre siden av skalaen finner vi inngangspartier som står ferdige for 25.000 kroner per kvadratmeter.

Det er en rekke faktorer som driver prisen på et slikt prosjekt. Det er visse skalafordeler som følger med, og derfor vil mindre tilbygg generelt ha en høyere kvadratmeterpris enn større. På den måten kan man få et inntrykk av at prisen lyver litt. Hvis du skal forlenge et allerede eksisterende inngangsparti med et par kvadratmeter, vil dette gjerne koste noe mer per kvadratmeter enn et stort tilbygg med en helt ny entré. Dette kommer av at arbeidet likevel krever prosjektering og planlegging, som da skal fordeles på et mindre areal.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Hvordan organisere prosjektet

Hvordan du velger å organisere prosjektet, avhenger av størrelse og hvor mye involvert selv. Fagområder som kan bli aktuelle for bygging av inngangsparti kan være:

  • Arkitekt / prosjekterende ingeniør / teknisk tegner
  • Graveentreprenør
  • Murer / betong for grunnmur / fundament
  • Tømrer
  • Blikkenslager
  • Maler
  • Elektriker
  • Flislegger
  • Rørlegger (dersom prosjektet påvirker røropplegg)

Det er med andre ord potensielt mange firmaer som skal involveres, noe som gjør at de fleste velger å organisere det som en totalentreprise, evt skille ut tegninger/prosjektering fra resterende arbeider. En totalentreprise vil sikre god fremdrift i prosjektet. Det vanligste er at tømreren tar totalkontrakten og organiserer andre fag. Grunnen til dette er at tømreren som regel utfører størstedelen av arbeidet, og trenger koordinering med de andre fagene.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på nytt inngangsparti

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.