Tilbygg: Den komplette guiden (priser, regler, prosess)

 

Skal du bygge tilbygg? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om priser, regler, prosess, tidsbruk, fallgruver og mye mer. Ikke gå glipp av rådene som sikrer et vellykket prosjekt.

Tilbygg

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Bygge tilbygg? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Når man skal i gang med et tilbyggprosjekt er det mange spørsmål som melder seg. Må jeg søke kommunen? Bør jeg bruke arkitekt? Hvor mye koster et tilbygg? Vil det lønne seg som en investering? Og hvordan finner jeg en bra entreprenør? I denne artikkelen får du svar på disse spørsmålene, i tillegg til konkrete tips for å lykkes med ditt tilbyggprosjekt.

Hva er forskjellen på tilbygg og påbygg?

Begrepene tilbygg og påbygg brukes ofte en del om hverandre. Formelt sett defineres et tilbygg som en utvidelse av en bygnings grunnflate, i motsetning til et påbygg som er en ny bygningsdel som plasseres oppå en eksisterende konstruksjon. Et underbygg er en utvidelse av bygningen nedover, normalt som utgraving av kjeller under eksisterende hus. Et tilbygg kan være alt fra en liten utvidelse av inngangspartiet til en utvidelse på flere hundre kvadratmeter. Eksempler på et tilbygg kan være at man bygger en bod, garasje eller vinterhage inntil huset eller at man utvider huset med en større stue eller et nytt inngangsparti.


Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva koster et tilbygg?

Priser på tilbygg varierer mye fra prosjekt til prosjekt. Den vanligste benevningen er pris per kvadratmeter, som regnes ut som totalpris delt på antall kvadratmeter tilbygg totalt. Basert på prosjekter som er gjennomført av kvalitetssikrede entreprenører i Byggstart, ser vi at den gjennomsnittlige prisen på tilbygg er ca 33.000 kroner per kvadratmeter. Dette er et gjennomsnitt av mange gjennomførte prosjekter, og inkluderer alle kostnadene knyttet til prosjektet. Følgende kostnadsposter er normalt med i et tilbyggprosjekt (for hvert av fagområdene er tilhørende materialer inkludert):

 • Arkitekt / prosjektering
 • Søknad til kommunen
 • Graving og grunnarbeider
 • Betong / grunnmur
 • Tømrerarbeid
 • Flislegger
 • Elektriker
 • Rørlegger
 • Blikkenslager
 • Membran
 • Materialer som byggherre kjøper inn selv (f.eks. fliser, parkett, kjøkken og baderomsinventar)

Selv om gjennomsnittsprisen er på 33.000 kroner per kvadratmeter, er det sjeldent at prisen havner nøyaktig der. Vi ser imidlertid at de fleste prosjekter havner mellom 27.000 kroner per kvadratmeter og 45.000 kroner per kvadratmeter.

Les mer om prisen for tilbygg.

Flere faktorer avgjør prisen

Tilbyggets størrelse er den viktigste prisdriveren. Bygger du et stort tilbygg, må du betale for flere arbeidstimer og mer materialer, og til gjengjeld vil prisen også bli høyere. Likevel vil prisen per kvadratmeter være lavere for større tilbygg, så det kan fort bli lønnsomt å bygge stort.

Standarden du velger på det nye tilbygget, vil også være en viktig faktor. Her er det mulig å spare mye penger ved å velge rimelige produkter og materialer, men du ønsker samtidig at tilbygget skal holde tilstrekkelig høy kvalitet og se pent ut. Derfor vil dette avhenge av dine prioriteringer. Fliser, vinduer, parkett, taktekke og dører finnes i mange prisklasser og det lønner seg derfor å undersøke markedet grundig før. Om du skal ha kjøkken og bad i tilbygget, vil dette presse opp prisen, da disse er husets mest kostbare rom.

Grunnarbeidene kan føre til at prisen går opp betydelig. Særlig hvis det er fjell under tomten der du skal bygge. I slike tilfeller må en i gang med kostbar sprenging eller pigging. Tilbyggets tilknytning til din nåværende bolig vil også være av betydning. Om du må gjøre endringer i boligens bærende konstruksjon for å koble på tilbygget, vil det fort medføre ekstra utgifter.

Ditt valg av entreprenør kan også få stor betydning for totalkostnaden på tilbygget. Entreprenører varierer både i pris og kvalitet, noe som understreker behovet for å gjøre grundige vurderinger før du engasjerer entreprenør. For å sikre et godt valg, bør du hente inn tilbud fra flere aktører og vurdere disse grundig opp mot hverandre. Det hjelper imidlertid ikke at entreprenøren er rimelig hvis han ikke har tilstrekkelig kompetanse og erfaring til å bygge tilbygg.

Bygge tilbygg? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lønner det seg å bygge tilbygg?

Med økende boligpriser er det mange nordmenn som ønsker å utvide eksisterende bolig. Stadig flere har mulighet til å låne opp på huset for å finansiere en utbygging, og dette kan ofte vise seg å være en god investering.

I bynære strøk er som regel kvadratmeterprisene på eneboliger betydelig høyere enn kvadratmeterprisen for bygging av tilbygg. Det vil normalt si at en utvidelse av boligen er noe som vil generere mer verdi ved et eventuelt salg enn hva det vil koste å bygge ut.

Samtidig vil et større hus normalt ha noe lavere kvadratmeterpris enn et mindre hus, så “overskuddet” på prosjektet blir noe negativt påvirket av dette. I tillegg vil en kompetent kjøper av et nytt hus også kunne vurdere tomtens utbyggingspotensiale og prisene for en slik utbygging, noe som gjør at økningen i boligens verdi ikke nødvendigvis økes 1:1 med dagens kvadratmeterpris.

Slik reduserer du kostnadene

Selv om det for mange vil være kostbart å bygge et nytt tilbygg til bolig, er det mye du kan gjøre for å spare penger. Det anbefales derfor at du går nøye gjennom mulighetene dine slik at du unngår å betale mer enn nødvendig. Blant annet kan du følge disse rådene:

 • Gjør mest mulig ut av prosjektet: Når du først er i gang med å bygge tilbygg, bør du vurdere alle tiltak som kan være med på å øke boligens verdi. Skal du for eksempel bare utvide inngangspartiet, kan se om det er mulig å samtidig gjennomføre andre tilknyttede tiltak som bidrar til å øke verdien på boligen ytterligere. Vanligvis er det rimeligere å utføre slike ekstra tiltak som en del av et prosjekt man allerede holder på med, enn å gjøre det til to ulike prosjekt.
 • Ikke betal mer enn markedspris: I jakten på riktig entreprenør for prosjektet, er det viktig at du undersøker markedet grundig slik at du unngår å betale mer enn du egentlig trenger. Ved å hente inn flere tilbud, kan du sammenligne priser og finne ut hva den reelle markedsprisen er.
 • Benytt deg av entreprenørens prisavslag: En vesentlig del av utgiftene dine vil gå til materialer og produkter som trengs til det nye tilbygget. Entreprenører har ofte tilgang til gunstige rabatter og tilbud hos sine leverandører fordi de ofte handler hos dem. Ved å overlate innkjøpet av materialer og produkter til entreprenør, kan du fort oppnå svært gode priser på byggevarer og innredning til det nye tilbygget.

Hent inn minst tre tilbud

Det er ikke så lett å vite hvor mange tilbud man trenger å hente inn for å få en god forståelse av hva en konkurransedyktig pris er. På en side vil mange pristilbud bidra til å gi et mer nøyaktig bilde av prisnivået for ditt prosjekt, men på en annen side kan du fort miste oversikten hvis du har for mange tilbud å sammenligne. Derfor anbefaler vi en tilnærming et sted midt i mellom. I de fleste tilfeller er tre tilbud tilstrekkelig, forutsatt at alle tilbudene kommer fra seriøse aktører. Hvis du ikke er fornøyd med noen av tilbudene, kan du hente inn flere eller arrangere en ny anbudsrunde, men husk at det både er tidkrevende og kostbart for entreprenøren å utarbeide pristilbud, noe man bør ha respekt for.

Hvor nøyaktige pristilbudene er, avhenger av prosjektbeskrivelsen din. Skal du søke tillatelse fra kommunen, bør du uansett begynne med å engasjere en arkitekt for å få utarbeidet tegningsunderlag og prosjektbeskrivelse. Detaljerte tegninger og prosjektbeskrivelser vil gjøre jobben med å prise prosjektet mye enklere for entreprenøren. Er prosjektbeskrivelsen mangelfull, risikerer du å få ulike pristilbud med store prisvariasjoner som skyldes ulik forståelse av prosjektet. For forutsigbarhetens skyld, bør dette unngås så langt det lar seg gjøre.

Foreta en grundig sammenligning av tilbud

Sammenligning av pristilbud er en viktig del av anbudsprosessen. Man vil helst ha så lav pris som mulig uten at det går på bekostning av kvalitet. Mange tror det er tilstrekkelig å bare se på totalprisen oppgitt av entreprenøren, men dette kan fort føre til at du velger feil entreprenør. Først og fremst må du sørge for at pristilbudene sammenlignes på likt grunnlag. Noen ganger skyldes prisvariasjonen at ulike poster har blitt inkludert i de forskjellige pristilbudene og derfor må du se på hver individuelle post og finne ut om alle entreprenørene har inkludert det samme i sine tilbud. Her er det viktig å se om noen poster er definert som tillegg eller om alt er inkludert i prisen.

Vær oppmerksom på hvordan prisene er definert. Noen ganger oppgis en fastpris, mens det andre ganger oppgis et overslag eller bare en uforpliktende prisantydning. Hvis entreprenøren har gitt deg et overslag, må du vite at den reelle prisen ikke kan avvike mer enn 15% fra overslaget. Dette er nedfelt i håndverkertjenesteloven. Hvis du har fått en uforpliktende prisantydning, må du være forberedt på at prisen kan avvike i stor grad. Husk også på å se om entreprenøren har tatt visse forbehold. Er det mange forbehold, så er det vanskelig å forutsi hva den endelige prisen ender opp med å bli.

Ofte ser vi store prisforskjeller på noen av enkeltpostene i pristilbudet. Som regel skyldes ikke dette at den ene entreprenøren er mye rimeligere enn den andre. Mer sannsynlig er det at ulik forståelse av prosjektet ligger til grunn for de store prisforskjellene. Hvis du oppdager slike variasjoner i tilbudet du får, bør du derfor ta kontakt med entreprenørene for å kontrollere at de har forstått prosjektet riktig og oppklare eventuelle misforståelser.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Trenger jeg godkjenning fra kommunen?

For en del typer tilbyggprosjekter må man søke kommunen. Les gjerne Beskrivelse av søknadsregler tilbygg for flere detaljer.

Grovt sett gjelder imidlertid følgende regler:

 1. Du kan bygge tilbygg under 15 kvadratmeter uten å sende inn byggesøknad. Før 1. mai 2021 måtte man alltid søke dersom tilbygget var ment for varig opphold, men nye regler gjør at varig opphold ikke automatisk utløser søknadsplikt. Husk at det er andre krav som kan utløse søknadsplikt, og at du uansett må melde kommunen når prosjektet er ferdigstilt.
 2. Du kan sende byggesøknad på egen hånd dersom tilbygget har en BRA eller BYA på mindre enn 50 kvadratmeter (tilbygget kan i tillegg ha kjeller dersom kjellertaket er mindre enn 1,5 meter over terrenget rundt bygningen)
 3. Du må få fagfolk til å sende inn byggesøknad dersom tilbygget er på mer enn 50 kvadratmeter. Dette er som regel en arkitekt eller ingeniør, men det kan også være en entreprenør.

Dersom tiltaket er søknadspliktig, kan man velge mellom to ulike prosesser:

 • 2-trinns søknad: Her søker man først om en rammesøknad, og deretter om en igangsettingstillatelse. Det er først når man sender søknad om igangsetting at man inkluderer oversikt på utførende entreprenører
 • 1-trinns søknad: Her sendes det kun en søknad og denne inneholder oversikt over alle utførende entreprenører

Normalt sett benytter man kun 2-trinns søknad der det er snakk om større tilbygg eller dispensasjoner fra reguleringsplanen.

Hva slags dokumentasjon trenger jeg?

Når tilbyggprosjektet er ferdigstilt, er det normalt at du får relevant dokumentasjon fra entreprenøren. Generelt bør det overleveres dokumenter som beskriver hvordan man skal bruke det som er levert, hvordan det skal vedlikeholdes og hvordan det er bygd opp.

Om det er utført elektriske arbeider, må elektrikeren gi en samsvarserklæring. For bad bør man få en FDV-instruks eller DDV-instruks. Ellers fungerer som regel kontrakten med vedlegg og fakturaene fra entreprenøren som dokumentasjon på prosjektet.

Prosjektdokumentasjon

En entreprenør som skal prise prosjektet, vil normalt ønske at prosjektet er godt dokumentert i forkant. For tilbyggprosjekter er følgende dokumentasjon vanlig å bruke som underlag for prising.

Søknadstegninger:

 • Fasadetegninger
 • Snittegninger
 • Plantegninger
 • Situasjon

Detaljprosjektering (særlig ønskelig for større tilbygg):

 • Romskjema: Beskrivelse av materialvalg, belysning, varme, etc., per rom
 • Arbeidstegninger: Mer detaljerte tegninger enn søknadstegningene (gjerne i 1:50), typisk med henvisning til byggemetode (dette kan entreprenør noen ganger utarbeide selv)
 • Dør- og vindusskjema: Betegnelse av størrelse og type dører / vinduer

Dette er dokumentasjon som forenkler entreprenørens jobb med å prise prosjektet. I tillegg gjør dette deg bedre i stand til å sammenligne pristilbud, ettersom du vet at entreprenørene har priset det samme. Detaljprosjektering øker også sannsynligheten for et vellykket resultat, ettersom utførende entreprenør ikke må ta like mange antakelser underveis i prosjektet.

Det er imidlertid ikke alltid nødvendig for entreprenørene å få all detaljprosjekteringen utarbeidet før prisingen av prosjektet. Noen entreprenører synes det er best å bli inkludert i prosessen før detaljprosjekteringen, ettersom de da kan komme med sine innspill tidligere, for eksempel knyttet til byggemetode. Ved å gå i dialog med entreprenører før detaljprosjekteringen utarbeides, kan man enkelt løse slike problemstillinger.

Tidsbruk avhenger av størrelsen

Vanligvis går det mye raskere å bygge et nytt tilbygg enn å bygge et nytt hus, fordi et tilbygg er mindre. Størrelsen på tilbygget vil i stor grad avgjøre tidsbruken på prosjektet. I tillegg vil andre faktorer kunne føre til at prosjektet gjennomføres raskere eller mer langsomt enn gjennomsnittet. Kompleksiteten på tilbygget ditt er en viktig faktor her. Ønsker du mange spesialtilpassede løsninger på tilbygget ditt, vil det ta lengre tid enn det tar med relativt standardiserte løsninger. Dessuten vil antall arbeidere spille en viktig rolle. I følge tommelfingerregelen tar det omtrent 40 timer å bygge én kvadratmeter tilbygg med én arbeider, men gravearbeid vil komme på toppen av dette. Hvis du bruker 4 arbeidere og bygger et tilbygg på 50 kvadratmeter, ender du opp med følgende regnestykke:

 • 50 kvadratmeter x 40 timer = 2000 timer
 • 8 arbeidstimer per dag fordelt på 4 arbeidere tilsvarer 32 timers arbeid hver dag
 • 2000 timer delt på 32 = 62 arbeidsdager (omtrent 12 uker).
 • 12 uker + 1 til 2 uker med gravearbeid = 13 til 14 uker.

Hvis vi bruker samme regnestykke for større tilbygg, ser vi at et tilbygg på 100 kvadratmeter vil ta omtrent 20 til 30 uker, et tilbygg på 150 kvadratmeter tar rundt 30 til 40 uker, mens et stort tilbygg på 200 kvadratmeter kan ta så lang tid som 40 til 50 uker å ferdigstille.

Hvilken årstid egner seg best?

Store deler av jobben med å bygge tilbygg kan gjennomføres når som helst på året. Likevel er det enkelte arbeidsoppgaver som bør forbeholdes spesifikke årstider. Dette gjelder særlig gravearbeid og betongarbeid. I de kaldeste vintermånedene kan frost i bakken komplisere arbeidet med utgraving, og kulden kan dessuten hindre betong i å herde på riktig måte. Utvendig maling er også enklere å gjennomføre når det er litt varmere ute, og hvis du vurderer å ha sink på taket, bør takjobben unngås om vinteren.

Kaldt vær kan altså hindre fremgangen for enkelte deler av prosjektet, men det er også noen arbeidsoppgaver som egner seg godt for vinteren. Om du skal drenere langs husveggen, vil det være passelig å gjøre dette på vinteren, da kulden kan føre til mindre skader på utearealene. Skal du legge nytt tak eller bytte kledning, kan dette med fordel gjøres om vinteren (forutsatt at taket ikke er av sink), da det vanligvis er tørrere enn om sommeren. I tillegg er det mange som velger å gjennomføre innvendig oppussing om vinteren fordi håndverkere har mindre å gjøre på den årstiden, noe som fører til økt tilgjengelighet og lavere priser. Hvis du bruker god tid på planleggingen sammen med entreprenør, skal det ikke være så vanskelig å finne egnede årstider for alle delene av prosjektet.

Bør jeg bruke arkitekt?

De fleste som skal i gang med større tilbyggprosjekter, starter med å knytte seg til en arkitekt som kan tegne og søke kommunen om byggetillatelse. De fleste arkitekter kan også bistå med å tegne opp de innvendige løsningene, som interiør, belysning, etc. Imidlertid kan det noen ganger være behov for å knytte seg til en interiørarkitekt for denne typen oppgaver. For mindre tilbygg kan det ofte være tilstrekkelig å benytte en teknisk tegner, som normalt er rimeligere enn en arkitekt. Merk at det da forventes at byggherre har en tydelig formening om utforming på tilbygget, og gjerne en egen skisse.

Dersom man er ute etter inspirasjon og kreative løsninger, lønner det seg å benytte en arkitekt. De fleste byggmestere foretrekker at tilbygget er ferdig tegnet og søkt før de engasjerer seg i prising av byggingen.

Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Hvordan organisere prosjektet?

Når man har et underlag klart for prising, må man bestemme seg for hvordan man ønsker å organisere prosjektet. Normalt skilles det mellom delt entreprise eller totalentreprise (kalt hovedentreprise når det kun er utførende fag).

Ved en delt entreprise skriver du som byggherre kontrakt direkte med de ulike fagene, og du er selv ansvarlig for koordinering av disse. Benytter man derimot en totalentreprise, har man kun kontrakt med ett firma som igjen har underentreprenører på de andre fagområdene.

En totalentreprenør er normalt en tømrerbedrift, og utfører selv alt av tømrer- og snekkerarbeid. I tillegg har en del av disse murere og malere internt ansatt, mens de bruker underentreprenører på graving, betong, blikkenslager, elektriker og rørlegger. En totalentreprenør er ansvarlig for all koordinering, fremdrift og sluttresultat. Totalentreprenøren tar et påslag på prisene fra sine underentreprenører, noe man slipper på en delt entreprise.

Merk imidlertid at det ikke trenger å bli dyrere ved en totalentreprise, ettersom totalentreprenøren ofte har fremforhandlet gode priser hos sine underentreprenører, og har jobbet med disse over tid så han vet at de fungerer godt sammen. Den vanligste entrepriseformen som vi i Byggstart ser på tilbyggprosjekter, er totalentreprise. Generelt bør man velge dette alternativet  Dersom noe skilles ut, er det vanligste å ha en egen kontrakt på grunnarbeidene som er relativt adskilt fra de andre fagene.

Hvordan finne riktig entreprenør?

Et avgjørende valg for å lykkes med prosjektet, er valg av entreprenør.

Her er det viktig å vurdere flere faktorer:

 • Relevant erfaring
 • Referanser fra tidligere kunder
 • Pristilbud
 • Kapasitet for utførelse
 • Økonomiske soliditet
 • Godkjenninger
 • Forsikringer
 • Personlig kjemi og entreprenørens engasjement for prosjektet

Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.

Innkjøp av byggevarer

Før arbeidet settes i gang, må dere kjøpe inn materialer og produkter som skal brukes. Som hovedregel bør innkjøpet overlates til entreprenør, da mye kan gå galt her. Særlig hvis du ikke har kompetanse og erfaring med bygg. Det forutsettes at oppmålingen gjøres korrekt, at materialene man kjøper passer sammen med hverandre og at de er enkle å jobbe med. Ved å la entreprenøren ta seg av innkjøp av materialer og produkter, slipper du selv ansvaret med å kjøpe inn riktige materialer i riktig format og mengde. Dessuten vet en erfaren entreprenør hvilke materialer som er enkle å jobbe med og hvilke produkter som fungerer bra sammen. Håndverkere handler i tillegg ofte hos faste leverandører og har derfor tilgang på gunstige tilbud og rabatter som du kan dra nytte av. Det er likevel viktig at du liker materialene og produktene som brukes, særlig de som får betydning for tilbyggets utseende. Ved å kommunisere med entreprenør, kan dere sammen finne gode alternativer som passer med dine preferanser.

Hva slags kontrakt skal jeg bruke?

Som med alle bygg- og renoveringsprosjekter, er det viktig å lage en skriftlig avtale. Dette er for å sikre enighet om pris, gjennomføring, betalingsplan osv, og for å ha et referansedokument dersom det skulle oppstå uenigheter. Norsk Standard har utarbeidet et sett med standard kontraktsmaler som er tilgjengelig på nett.

For de fleste tilbygg vil det være tilstrekkelig å benytte de vanlige kontraktsmalene for kjøp av håndverkertjenester, disse finner du her: Norsk Standard Kontrakt. Her dekkes elementer som betalingsplan, tidsplan og eventuelle kompensasjon i tilfellet forsinkelser.

Finansiering av tilbygg

Finansieringen av det nye tilbygget må være på plass i god tid før du setter i gang med prosjektering. Det finnes ulike måter å finansiere et nytt tilbygg på, men et godt utgangspunkt vil være å sette opp detaljert budsjett i forkant, med alt av utgifter på den ene siden og det du har til rådighet på den andre siden. Finn ut hvor mye du kan investere av eksisterende midler og hvor mye du eventuelt trenger å låne. De aller fleste vil ha behov for lån for å bygge et nytt tilbygg. Nedenfor ser du en oversikt over de vanligste måtene å finansiere et nytt tilbygg på:

 • Øke eksisterende boliglån: Ved å øke boliglånet, kan du låne opptil 85% av boligens verdi. Hvis du ønsker å gjøre dette, vil det være lurt å gjennomføre en ny verdivurdering av boligen din, da verdien kan ha økt siden du opprinnelig tok opp boliglånet. På den måten får du en låneramme som er tilpasset boligens markedspris.
 • Fleksilån: Fleksilån, også kjent som rammelån, gir deg en låneramme på inntil 60% av boligens verdi. Du trenger ikke å låne så mye hvis du ikke trenger det. Lånet er fleksibelt på den måten at du selv henter ut det du trenger, innenfor lånerammen, når du har behov for det. En fordel med fleksilån er at du kun betaler renter av det du faktisk bruker.
 • Forbrukslån: Forbrukslån kan være et alternativ for deg som har behov for pengene raskt og som er i stand til å betale tilbake til banken i løpet av kort tid. Forbrukslån kommer med høyere renter enn andre typer lån og det kan bli et kostbart alternativ hvis du ikke kan betale ned lånet kjapt.
 • Egenkapital: Har du nok penger på bok allerede, kan du finansiere prosjektet selv. Dette vil i de aller fleste tilfeller være en lønnsom investering når vi tar boligens verdiøkning i betraktning.

Hvor lang tid tar et tilbyggprosjekt?

Lengden på et tilbyggprosjekt varierer selvsagt med størrelse og kompleksitet på prosjektet. For små tilbygg, for eksempel utvidelse av et inngangsparti, kan prosjektet gjennomføres på noen få uker, mens større tilbygg går over flere måneder. Sammenlignet med oppføring av enebolig som typisk tar opp mot 12 måneder, tar tilbyggprosjekter normalt betydelig kortere tid og er til en viss grad proporsjonalt med størrelsen på tilbygget relativt til en hel bolig.  

Det kan være greit å legge inn noe slingringsmonn i tidsplanen, ettersom det kan oppstå uforutsette hendelser. Det er avgjørende å være tidlig ute med bestilling av materialer som det er ventetid på, for eksempel kjøkken og visse typer parkett og fliser. Igjen er det viktig med god planlegging, og enighet om en fremdriftsplan med entreprenøren som skal gjøre jobben.

Mens arbeidet pågår

Gode forberedelser og tett dialog med entreprenør er nøkkelen til et vellykket prosjekt. For å ha bedre oversikt over fremgangen i prosjektet, er det lurt å lage en sjekkliste som inkluderer alle stegene i prosessen og som du kan krysse av etterhvert som ting blir gjort. Kommuniser jevnlig med entreprenøren og noter ned milepæler med tidspunkter for fullføring av de ulike delene i prosjektet. På den måten vet du hvordan dere ligger an til enhver tid og du unngår at eventuelle forsinkelser kommer som en ubehagelig overraskelse. Hvis du har naboer som bor tett på, bør du informere dem om planene dine og fortelle omtrentlig når prosjektet forventes å være fullført.

Etter at tilbygget er på plass, drar du på en sluttbefaring sammen med entreprenøren og en uavhengig tredjepart (som regel en takstmann). Dere ser over arbeidet som er gjort og kontrollerer at alt er i henhold til gjeldende regelverk. Deretter må du sørge for å få alt av dokumentasjon. Dette vil du ha bruk for senere i forbindelse med forsikring, salg eller oppussing. Ferdigdokumentasjonen skal gi en komplett oversikt over alt arbeidet som er gjort og hvilke materialer som har blitt brukt. Du må få en samsvarserklæring som dokumenterer at det elektriske arbeidet er utført i henhold til gjeldende regler, og FDV-dokumentasjon for bad og våtrom.

Hvordan sikre en god prosjektgjennomføring

Her gir vi deg 10 tips til en vellykket prosjektgjennomføring:

 1. Begynn planleggingen tidlig: minst 3-6 måneder før byggingen skal begynne (avhengig av søknadsplikt).
 2. Sørg for å ha alt av finansiering på plass før kontraktsinngåelse, inkludert eventuelt byggelån fra banken.
 3. Vær trygg på at tegninger og prosjektbeskrivelse er på et faglig nivå før du henvender deg til entreprenører. Dersom du er usikker, så få bistand fra arkitekt eller annen fagperson.
 4. Få inn flere tilbud: anbefalt er gjerne 3 tilbud fra godt kvalifiserte entreprenører.
 5. Sett av nok tid til anbudsprosessen: gjerne 4-8 uker så entreprenørene får tilstrekkelig med tid til å lage fullstendige pristilbud, og dere kan gå noen runder med oppdateringer.
 6. Lag en skriftlig kontrakt og benytt gjerne Norsk Standard sine kontraktsmaler.
 7. Følg opp prosjektet underveis med tett og god dialog med entreprenøren.
 8. Gå sluttbefaring sammen med entreprenøren. Her lønner det seg å ta med en ekstern fagperson (for eksempel en takstmann) som kan vurdere det byggtekniske.
 9. Husk å få tilsendt alt av relevant dokumentasjon etter prosjektslutt.
 10. Kun ta på deg det du har tid og kompetanse til av egenarbeid.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge tilbygg? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.