Tilbygg: Hva koster det?

 

(2024-pris)

Skal du i gang med et tilbyggsprosjekt? I denne prisguiden gir vi deg alt om priser, kostnadsdrivere, finansiering, sparetips og mye mer. Unngå å betale for mye og få rådene som sikrer at prosjektet holdes under budsjett. Les denne prisguiden og lær alt du må vite.

Tilbygg

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge tilbygg? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Påbygg eller tilbygg?

Begrepene tilbygg og påbygg brukes ofte om hverandre. Det er imidlertid snakk om to forskjellige byggeprosjekter. Et påbygg er en utvidelse av boligen i høyden. Det innebærer for eksempel å bygge en ny etasje på det eksisterende bygget. Et tilbygg, derimot, er en utvidelse av bygningens grunnflate. Tilbygg kobles på det eksisterende huset, og man fjerner ofte vegger for å innlemme tilbygget i resten av boligen. Denne nye delen må understøttes på samme måte som huset ellers, og arbeidet innebærer å grave opp deler av tomten for å bygge ny grunnmur.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva innebærer arbeidet?

Tilbyggprosjekter varierer både i kompleksitet og størrelse, fra små inngangspartier til tilbygg på over 100 kvadratmeter over flere etasjer med kjøkken og bad. Som regel vil følgende fagområder være involvert:

  • Arkitekt
  • Graving / grunnarbeider
  • Murer / betong
  • Tømrer
  • Elektriker
  • Rørlegger
  • Ventilasjon
  • Blikkenslager

Hvilke fagfolk du trenger, avhenger av hvilket arbeid som skal utføres. De fleste organiserer prosjektet som en totalentreprise, der tømrerfirmaet står som kontraktspart og bruker sine faste underentrepreprenører på andre områder.

Bygge tilbygg? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva koster et tilbygg?

I Byggstart har vi samlet et nettverk av kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Når byggherrer engasjere noen fra vårt nettverk, mottar vi en kopi av faktura og tilbud. På denne måten har vi opparbeidet en egen prisdatabase. Denne gjør det mulig å estimere hvor mye ulike byggeprosjekter vil komme til å koste. Databasen blir stadig oppdatert, og vi har derfor god oversikt hva et tilbygg vil kunne koste. Du kan registrere ditt prosjekt hos Byggstart, så hjelper vi deg å komme i kontakt med den håndverkerne som egner seg best til ditt prosjekt. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Vår prisdatabase viser at gjennomsnittsprisen på tilbygg er 33.000 kroner per kvadratmeter.  Dette vil imidlertid avhenge hva slags tilbygg du ønsker å bygge. Prisen på tilbygg ligger vanligvis på et sted mellom 27.000 kroner og 45.000 kroner per kvadratmeter. Noen prosjekter havner også utenfor dette spennet. Prisene inkluderer alt av materialer, arbeidskraft og administrativt arbeid (men ikke arkitektkostnadene som varierer fra 20.000 til over 200.000 kr avhengig av størrelse og kompleksitet på prosjektet).

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvordan kan jeg påvirke prisen?

Flere som vurderer å bygge tilbygg, ser dette som et alternativ til å flytte. Derfor er prisen ofte en avgjørende faktor. Vi skal nå se nærmere på hva som driver prisene på et slikt prosjekt.

Størrelsen på tilbygget er noe som vil ha stor effekt på totalprisen. På den annen side er det også sånn at kvadratmeterprisen ofte blir lavere jo større bygget er. Grunnen er at større jobber fører med seg noen skalafordeler for entreprenøren. For eksempel er transport og planlegging poster som i liten eller ingen grad blir påvirket av størrelsen på arbeidet.

Materialene har også en stor effekt på prisen. Det finnes mange valgmuligheter, og det kan være store forskjeller i både kvalitet og funksjonalitet. Dette er en post du i stor grad er i stand til å kontrollere seg, avhengig av uttrykket og kvaliteten du ønsker deg. Våtrom, som bad og vaskerom, vil også være med på å dra prisen opp. Også her har valget av materialer mye å si. I tillegg vil det påvirke prisen om prosjektet innebærer kompliserte grunnarbeider. For eksempel å sprenge fjell, eller legge nye vann- og avløpsrør.

En annen prisdrivende faktor, er arbeidskraft. Mange ønsker å utføre deler av arbeidet selv, for å spare penger. Her er det viktig å ikke overvurdere sine egne evner. Selv om egeninnsats kan spare deg penger, vil en profesjonell håndverker alltid kunne utføre jobben bedre og mer effektivt. Det er også viktig å ikke ta på seg mer arbeid enn man har tid til. Dette kan føre til at prosjektet stopper opp, noe som medfører både forsinkelser og frustrasjon. Har man både tid og kompetanse, er det imidlertid helt akseptert å legge inn en viss egeninnsats.

Vil det lønne seg å bygge ut?

Hvor mye tilbygget vil påvirke verdien er avhengig av hva slags tilbygg du skal sette opp. Likevel skal det ikke mye til før tilbygget skaper en verdiøkning. Her kan et vedskjul eller en bod være nok. Skal du bygge oppholdsrom eller våtrom, vil tilbygget kunne føre til en betydelig verdiøkning. Dermed vil tilbygget kunne ende opp med å betale seg selv, og i noen tilfeller medføre en gevinst. Dette er imidlertid verdi som ikke blir realisert før du eventuelt selger boligen, noe du bør regne med når du setter opp budsjettet. For å gjøre et overslag for hva du kan forvente av prisøkning, kan du undersøke kvadratmeterprisen på boliger i nærområdet. I bynære strøk vil ofte prisen på bolig ligge langt over byggekostnadene, per kvadratmeter.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Planlegg godt

God planlegging er viktig dersom byggingen av tilbygget skal gå effektivt. Kom tidlig i kontakt med en entreprenør og involver vedkommende i prosessen. Dyktige fagfolk med relevant erfaring vil kunne hjelpe deg med å utarbeide prosjektet best mulig. For eksempel vil en arkitekt kunne gi deg tips til hvordan du får mest mulig ut av plassen i det nye tilbygget. Nøye planlegging ruster deg også mot eventuelle problemer og forsinkelser som skulle oppstå. Dessuten vil mange entreprenører kunne gi deg et bedre tilbud dersom du starter anbudsprosessen tidlig.

Må jeg søke?

Det er flere faktorer som avgjør om et tilbygg utløser søknadsplikt. Skal du bygge over 15 kvadratmeter, må du sende søknad. Takket være nye regler som trådte i kraft 1. mai 2021 blir ikke tilbygget lenger automatisk søknadspliktig hvis det er ment for varig opphold og beboelse. Du kan altså bygge et tilbygg ment for varig opphold uten å søke, forutsatt at tilbygget er under 15 kvadratmeter. Samtidig er det andre krav som kan utløse søknadsplikt, og man har selv ansvar for å avklare om tilbygget er i samsvar med relevant regelverk. I mange tilfeller kan du søke på egenhånd. Er prosjektet av en viss størrelse, trenger du et ansvarlig foretak til å sende inn søknaden for deg. Dette er noe entreprenøren din har oversikt over. Den kan også hjelpe deg med å finne noen som kan stå som ansvarlig søker.

Hvordan finne rett entreprenør?

En avgjørende faktor for om ditt prosjekt blir vellykket er valget av entreprenør. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Sjekk ut Byggstart.no for mer informasjon.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge tilbygg? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.