Påbygg: Hva koster det?

 

(2024-pris)

Skal du i gang med et påbyggsprosjekt? I denne prisguiden gir vi deg alt om priser, kostnadsdrivere, finansiering, sparetips og mye mer. Unngå å betale for mye og få rådene som sikrer at prosjektet holdes under budsjett. Les denne prisguiden og lær alt du må vite.

Påbygg

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge påbygg? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Planlegg godt

Første steg når du skal bygge påbygg, er å finne en arkitekt. Arkitektens oppgave er både å tegne prosjektet ditt, og være ansvarlig for søknadsarbeidet. Vær på utkikk etter arkitekter som kan vise til å ha jobbet med påbygg tidligere. Da kan du være trygg på at de har den kompetansen og kunnskapen som kreves for å hjelpe deg med ditt prosjekt.

Uttrykkene påbygg og tilbygg blir ofte brukt om hverandre. Dette til tross for at det er snakk om to forskjellige byggeprosjekter. Begge går ut på å bygge på huset, men på to veldig ulike vis med egne regler og krav. Et tilbygg er en utvidelse av bygningens grunnareal, mens påbygg er en utvidelse av boligen i høyden. Dette fører med seg ulike former for grunnarbeider. Et tilbygg krever at man graver ut og bygger en ny grunnmur. Man også fjerne en vegg på den eksisterende boligen, for å koble tilbygget direkte til huset. Et påbygg, derimot, krever ingen sprengning eller ny grunnmur. Til gjengjeld må du ofte forsterke bærekonstruksjonen i bygget for å tåle vekten av en ny etasje. Ofte vil mang bytte hele taket, og kledning på resterende del huset som en del av påbyggprosjektet. Du må også bygge trapp opp til den nye etasjen.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva koster det i gjennomsnitt?

Hva et påbygg vil koste, avhenger i stor grad av hvordan den eksisterende boligen er konstruert. Hvorvidt man må forsterke konstruksjonen, vil ha stor effekt på sluttsummen. Noen boliger er allerede dimensjonert for den ekstra vekten. Dermed faller deler av arbeidet bort. I andre tilfeller vil man måtte gjøre betydelige grep på eksisterende bygningsmasse for å tilpasse påbygget. Standarden man legger seg på har åpenbart også mye å si for den endelige prisen, og er noe man i stor grad styrer selv som kunde.

For å kunne gi et estimat på hva ulike byggeprosjekter vil koste, har vi i Byggstart opparbeidet en egen prisdatabase. Denne er basert på et høyt antall prosjekter gjennomført av entreprenører og håndverker gjennom vår plattform. Her defineres påbygg som en ny etasje bygget oppå eksisterende hus (typisk utvide fra 1 til 2 etasjer over bakken). Vi ser at påbygg i gjennomsnitt koster 37.000 kroner per kvadratmeter. Denne prisen inkluderer alt av arbeid, materialer og leie av utstyr. Prisen per kvadratmeter for påbygg spenner seg fra 31.000 til 50.000 kroner, og noen ganger enda høyere, så det er store variasjoner!

Bygge påbygg? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Et konkret eksempel

For å forstå omtrent hvor de ulike kostnadene ligger, har vi under inkludert et konkret pristilbud på et påbygg på 60 kvadratmeter. Her ble det bygget en ny etasje på eksisterende hus. Merk at hvert prosjekt er forskjellig, så eksempelet er kun ment som et illustrativt eksempel. Materialer og arbeid inkludert per fag:

 • Tømrer, inkludert forsterking av konstruksjonen: 1.300.000 kr
 • Maler: 220.000 kr
 • Elektriker: 200.000 kr
 • Rørlegger (røropplegg til ett nytt bad): 100.000 kr
 • Flislegger (ett bad): 50.000 kr
 • Taktekker (flatt tak): 80.000 kr
 • Sum: 1.950.000 kr

Dette prosjektet endte på ca. 33.000 kroner per kvadratmeter, som ligger noe under gjennomsnittet for påbyggprosjekter.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva driver prisen?

Det er mange ulike faktorer som er med på å drive prisen på et påbygg. Under er noen av de viktigste:

 • Valg av entreprenør: det er store prisforskjeller mellom ulike aktører. Velg en entreprenør som har erfaring med tilsvarende prosjekter, så kan man få mye verdi for pengene
 • Antall bad / kjøkken: dette er de dyreste rommene i et hus
 • Plassering av bad/kjøkken: dersom du plasserer våtrom rett over der det i dag er våtrom, kan dette redusere prisen ettersom røropplegg og annet tekniske arbeider kan bli enklere.
 • Standard på materialer og overflater: fliser, parkett, kledning, takstein, etc finnes i alle prisklasser. I tillegg er selve kjøkkenet, garderober og baderomsinnredning ofte kostbare elementer
 • Behov for endringer i bærende konstruksjon: dersom bygget ikke er dimensjonert for en ny etasje, vil prosjektet kunne bli betydelig dyrere

Undersøk entreprenører

Når du skal finne entreprenør til ditt prosjekt, er det viktig å finne en som har erfaring med påbygg. At entreprenøren kan vise til vellykkede påbyggs-prosjekter, er en forutsetning for ditt prosjekt blir utført til høy kvalitet, og i henhold til alle regler og forskrifter. Be gjerne entreprenøren om å få tilsendt referanser fra tidligere prosjekter som du kan kontakte. I tillegg kan du undersøke hvilke godkjenninger entreprenøren har. De aller fleste godkjenninger i Norge, er frivillig, men de fungerer likevel som et kvalitetstegn.

I Byggstart har vi gjort det enklere for deg å finne kvalifiserte entreprenører og håndverkere. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Gjøre jobben selv

En måte du selv kan redusere sluttsummen på prosjektet, er ved å gjøre deler av arbeidet selv. Her gjelder det imidlertid å være ærlig med deg selv, både når det gjelder kapasitet og kompetanse. Ikke påta deg oppgaver som krever erfaring du ikke har. Uten tilstrekkelig utdannelse og kunnskap, er det mye som kan gå galt. Vi anbefaler at du i det minste overlater konstruksjon og tekniske arbeider til profesjonelle. Overflatearbeid, som det å legge gulv, male og flislegge, er det derimot noe en del kan klare på egenhånd. Også her er det viktig å ikke overvurdere sine egne evner. Det overflatearbeid som gir de mest synlige resultatene. Dårlig utført arbeid kan fort ødelegge følelsen av de nye rommene.

Det er også viktig å ikke undervurdere tiden som kreves. Skal du legge inn en egeninnsats i prosjektet, og påta deg visse oppgaver, må du vite med sikkerhet at du kan sette av tiden som kreves. Hvis ikke risikerer du å stanse fremdriften i prosjektet, noe som vil skape både forsinkelser og frustrasjon.

Husk søknaden

Et påbygg er søknadspliktig, og du trenger en Ansvarlig Søker. Dette innebærer at du må engasjere et foretak til å stå som ansvarlig søker på dine vegne. Ansvarlig søker vil som regel være en tredjepart, selv om det i noen tilfeller kan være entreprenør. Det vanligste er at en arkitekt søker for deg. En arkitekt har god oversikt over regler og forskrifter. Har du brukt vedkommende til å tegne påbygget, har den dessuten innsikt i prosjektet ditt fra før.

Vanlig kostnad til arkitekt på et påbyggprosjekt ligger mellom 50.000 og 250.000 kroner avhengig av kompleksitet og størrelse på prosjektet. Dersom det må søkes om dispensasjoner til reguleringsplanen, blir det ekstra papirarbeid for arkitekten noe som medfører en del ekstra kostnader. Dersom man vet godt hva man ønsker før man setter i gang prosessen med arktitekt, kan kostnaden bli lavere enn hvis man bruker mye tid sammen med arkitekten på å utforske nye muligheter.

Vær nøye med kontrakter

Når du inngår avtale med både arkitekt og entreprenør, er det viktig for alle parter at dere er tydelige i hva som skal gjøres. Beskriv prosjektet så detaljert som mulig, og vær nøye når dere skriver kontrakt. Bli også enige om hvordan eventuelle forsinkelser, feil eller prisendringer skal håndteres.

Komme i gang

Dersom du har tegninger klare og ønsker å komme i kontakt med aktuelle entreprenører, kan du registrere ditt oppdrag hos Byggstart. Her kan du komme i kontakt med kvalitetssikrede entreprenører med erfaring fra tilsvarende prosjekter. Vi i Byggstart gjør en grundig kvalitetssikring av alle entreprenører på plattformen for at du skal være trygg på at du får tilbud fra seriøse aktører. Vi sjekker referanser, kredittrating og godkjenninger hos alle entreprenører på plattformen.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge påbygg? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.