Interiørarkitekt: Hva koster det?

 

(2024-pris)

Leter du etter en interiørarkitekt? I denne prisguiden forteller vi deg alt om priser, kostnadsdrivere, finansiering, sparetips og mye mer. Unngå å betale for mye og få rådene som sikrer at prosjektet holdes under budsjett. Les denne prisguiden og lær alt du må vite.

Interiørarkitekt

Har du prosjekt ditt klart og ønsker et pristilbud, kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få tilbud fra interiørarkitekter nær deg

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hvorfor benytte interiørarkitekt?

Dersom du skal i gang med å bygge hus, eller i gang med å renovere din nåværende bolig har du kanskje vurdert å benytte interiørarkitekt. Det kan være mange fordeler med å gjøre dette og det trenger heller ikke være spesielt kostbart i forhold til andre utgiftsposter i prosjektet. I tillegg kan du oppnå økt funksjonalitet, trivsel og salgsverdi på boligen din. I denne artikkelen tar vi for oss prisspørsmål knyttet til det å benytte interiørarkitekt, som for eksempel hva det typisk vil kunne koste for boliger av ulik størrelse og hva som er de største driverne av pris.

Det finnes flere grunner til at boligeiere velger å benytte interiørarkitekt. Noen gjør det kanskje for å få god plassutnyttelse dersom man har begrenset med plass. Andre gjør det for å oppnå en bestemt stil eller for å slippe å bruke tid på planlegging av interiør selv. Det er også mulig å benytte interiørarkitekt før et eventuelt salg for å heve verdien av boligen. Årsaken kan gjerne også være en kombinasjon av flere av disse elementene. Mange har dessuten et ønske om å få et best mulig resultat når man først skal i gang med et så omfattende prosjekt som nybygg eller et renovering tross alt er.

Det kan være mye å tjene når det kommer til økt verdi i boligen ved å benytte interiørarkitekt. Ikke bare vil dette fungere som et salgsargument i seg selv, men det at du har gjort det vil også være tydelig synlig for eventuelle kjøpere. Du vil trolig oppnå en bolig med smartere,  mer funksjonelle og arealeffektive løsninger, og et estetisk uttrykk som kan være med på å heve boligen verdi betraktelig. For eksempel vil en renoveringsjobb for en million kroner i gjennomsnitt svare til en verdiøkning på rundt halvannen million kroner. Dersom arbeidet er lite gjennomtenkt kan denne fortjenesten synke betraktelig. Har du derimot fått innført smarte løsninger og et estetisk uttrykk som fungerer godt og er attraktivt, kan du i noen tilfeller tjene inn mye mer enn halvparten av summen du har lagt inn.

Du kan lese enda mer om hvorfor det kan lønne seg å benytte interiørarkitekt i vår komplette guide for interiørarkitekttjenester. Uansett hva som er årsaken til at nettopp du vurderer å benytte en interiørarkitekt kan det være lurt å få et inntrykk av kostnadene før du bestemmer deg.  Vi har derfor snakket med Nancy Sporsheim i Unilon Interiørarkitekter for å få svar på dine spørsmål om priser og kostnadsdrivere.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva koster det å benytte interiørarkitekt?

Det finnes ikke et fasitsvar på hva det vil koste å benytte interiørarkitekt, men flere interiørarkitektbyråer, slik som Unilon, opererer med ferdig prisede pakketilbud for boliger av ulik størrelse. Pakkene til Unilon kommer i tre versjoner; en pakke med basistjenester, en oppgradert pakke for deg som ønsker et noe utvidet tilbud og en full pakke for deg som ønsker hjelp helt ned på detaljnivå. Andre interiørarkitektbyråer har kanskje ikke nøyaktig like pakketilbud, men vil kunne tilby omtrent de samme tjenestene på et noenlunde tilsvarende prisnivå. Det finnes riktignok visse forskjeller i pris fra firma til firma. I tillegg er det også mulig å velge timepris. En vanlig timepris for interiørarkitekt ligger på mellom 1200 og 1500 kroner. I noen tilfeller kan det være pakketilbud som lønner seg for deg mens i andre tilfeller er timepris som er mest lønnsomt. Et seriøst interiørarkitekter vil kunne hjelpe deg med hva som er mest hensiktsmessig i ditt tilfelle.

Den store fordelen ved å velge pakkepris er at du på forhånd kan være helt sikker på hva du får og på hva du skal betale. For eksempel inneholder Unilon sin basispakke plantegninger og forslag til plassering av møbler, digital farge- og materialpalett og forslag på fast innredning som kjøkken-og baderomsinnredning. Dersom du velger oppgradert pakke får du i tillegg farge- og materialbeskrivelse på plantegningene, plan over gardiner og solblending, lysplan og 3D-illustrasjoner. Totalpakkene inneholder enda flere poster og hjelp på et mye mer detaljert nivå. I tillegg vil du motta paletter for farger og materialer i fysisk format. Ved å velge pakkepris kan du altså være helt sikker på at du ikke får noen overraskelser som kan gjøre at at utgiftene overgår det du har satt av i ditt budsjett.

For å gjøre det lettere å forstå hvor stor del av totalkostnadene hjelpen fra interiørarkitekt vil utgjøre kan vi ta for oss et konkret eksempel. For en bolig på 100 kvm vil prisen for basispakken til Unilon komme på 40.000 kroner. Oppgradert pakke vil komme på litt over 60.000 kroner, mens totalpakken koster rett over 90.000 kroner. Til sammenligning vil de resterende kostnadene for bygging av en bolig på 100 kvm, altså materialer og arbeidskraft, i snitt ligge på rundt 3,3 millioner. Er det er renoveringsprosjekt du skal i gang med vil gjennomsnittspris for materialer og arbeidskraft ligge på ca. 1,4 millioner. Utgiften til interiørarkitekt er dermed forsvinnende liten i forhold til totalsummen i prosjektet. I tillegg kan dette arbeidet ofte bli spart inn i form av økt verdi på boligen.

Husk at kostnadene til interiørarkitekt ikke inneholder fysiske produkter. Du mottar forslag på hvilke produkter du skal kjøpe, basert på det du har fortalt om din stil, dine ønsker og ditt budsjett. Det er derfor viktig at du er ærlig med interiørarkitekten om dine budsjettbegrensninger helt fra starten av. For å få oversikt over budsjettet ditt bør du gå i banken tidlig i prosessen. Dersom interiørarkitekten legger frem produktforslag basert på et feilaktig budsjett kan det hende du ikke har råd til produktene i forslaget, og denne delen av arbeidet vil kunne være forgjeves. Interiørarkitektene er spesialister på å finne gode og helhetlige løsninger uansett hva budsjettet ditt er. Du unngår også å bli skuffet fordi du ikke hadde råd til alt det du så for deg.

Få tilbud fra interiørarkitekter nær deg

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hvilke arbeider er inkludert i prisen?

Hvilke tjenester som er inkludert i tilbudet fra interiørarkitekten kan du i stor grad velge selv. Noen ønsker for eksempel kún hjelp med plantegning og fargesetting. Andre vil ha hjelp helt ned på detaljnivå med møblering, styling og innkjøp av kunst. Du kan altså velge både pakker med anbefalt innhold til ulike prisnivåer eller velge selv blant alle tjenestene interiørarkitekter utfører. Mange ønsker for eksempel hjelp til lysplassering, valg av gardiner og annen solblending.

Dersom du allerede har gjort en del av planleggingsarbeidet selv, eller ønsker å gjøre det, er det også mulig å benytte interiørarkitekten mer som en sparringspartner. Denne typen arbeid koster normalt noe mer enn vanlig timepris, fordi det krever mer dialog og et tettere samarbeid med kunden. Det trenger derimot ikke bli mer kostbart til slutt fordi dersom du i denne situasjonen trenger du trolig ikke like mange timers arbeid.

I visse prosjekter kan det også være aktuelt å benytte interiørarkitekten til videre oppfølging underveis i arbeidene. Dette er kanskje mest aktuelt og mer hensiktsmessig på de større og mer omfattende prosjektene. Her vil du kunne ta en avgjørelse i samarbeid med interiørarkitekten på hvor mye oppfølging som er nødvendig på nettopp ditt prosjekt. På denne måten kan interiørarkitekten altså fungere som et bindeledd mellom deg og håndverkerfirmaer du velger. Dette kan spare deg for en del tid som kreves for oppfølging. Du kan også unngå misforståelser og oppnå en mer sømløs arbeidsprosess.

En stor fordel ved å velge å benytte interiørarkitekt er at når det er tid for anbudsprosessen, der du skal finne en entreprenør til prosjektet ditt, har du allerede et detaljert underlag for prising klart. Et underlag for prising består blant annet av plantegninger og prosjektbeskrivelse. Underlaget for prising er en svært sentral del av anbudsprosessen. Det er disse dokumentene de ulike håndverkerfirmaene skal bruke for å prise prosjektet ditt. Jo mer detaljert dette underlaget er, desto mer nøyaktig vil pristilbudene du mottar være. Når underlaget er utformet av en interiørarkitekt vil det som regel være mye mer omfattende enn det du hadde klart å utforme på egenhånd. Dette gjelder særlig dersom du ikke har noen erfaring fra bygg eller interiør fra før. Når tilbudene du mottar er mer nøyaktige vil du kunne unngå overraskelser fordi det oppstår nye utgiftsposter som du har glemt å beskrive i underlaget for prising. De ulike tilbudene du mottar vil også være lettere å sammenligne, fordi det vil være lettere for de ulike entreprenørene å forstå arbeidsbeskrivelsen noenlunde likt. På denne måten sparer du tid i utvelgelsesprosessen.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva er de største driverne av pris når man skal benytte interiørarkitekt?

Størrelsen på boligen din, og hva du ønsker hjelp med er de største driverne av pris. Mange interiørarkitekter har priser åpent tilgjengelig på sine nettsider, slik som Unilon. Her kan du altså gjøre undersøkelser på forhånd for å finne ut nøyaktig hva som vil gjelde for de arbeidene som er aktuelle i nettopp din bolig. Det vil også være hensiktsmessig å kontakte interiørarkitekten i god tid før arbeidene skal begynne. Dersom det er lite tid til rådighet vil arbeidene med interiørarkitekten kreve et mer intenst samarbeid og en mye tettere dialog med deg som er tiltakshaver. Dette koster som regel en del ekstra.

Der er også viktig å merke seg at valg av entreprenør i mye større grad legger føringer for prisen på prosjektet ditt enn valg av interiørarkitekt. Denne utgiftsposten utgjør, som beskrevet tidligere i artikkelen, bare en liten prosentdel av sluttsummen i denne typen byggeprosjekter. Du trenger heller ikke velge svært omfattende pakker for å få en tydelig resultatet. Interiørarkitekten har som oppgave å levere et best mulig resultat basert på det arealet du har til rådighet og de områdene du ønsker hjelp på. Bare fargesetting og planløsning alene kan gjøre underverker i ethvert renoveringsprosjekt eller nybygg.

Hvordan komme i gang?

Byggstart samarbeider med en rekke dyktige interiørarkitektbyråer. I tillegg har Byggstart et stort nettverk av dyktige entreprenører. Er du i planleggingsfasen på et prosjekt innen nybygg eller renovering og ønsker hjelp av interiørarkitekt? Byggstart Kvalitetssikrer alle firmaer i sitt nettverk kontinuerlig for at du skal slippe å gjøre det. Firmaene sin økonomiske soliditet kontrolleres også. Klikk her for å komme i gang med planlegging med interiørarkitekt eller for å få hjelp til å finne de best egnede entreprenørene til ditt prosjekt.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få tilbud fra interiørarkitekter nær deg

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.