Bygge tomannsbolig: Hva koster det?

 

(2024-pris)

Skal du bygge en tomannsbolig? I denne prisguiden gir vi deg alt om priser, kostnadsdrivere, finansiering, sparetips og mye mer. Unngå å betale for mye og få rådene som sikrer at prosjektet holdes under budsjett. Les denne prisguiden og lær alt du må vite.

Tomannsbolig

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge tomannsbolig? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Det vil alltid være store summer involvert når man skal bygge hus. Dersom man opplever at budsjettet ikke strekker til, eller man kun ønsker å redusere utgiftene, kan det være en praktisk løsning være å bygge tomannsbolig. Det er også mange utviklere som bygger tomannsboliger for salg ettersom man da kan få en god utnyttelse av tomten.

Del kostnadene

Ettersom prisen på en tomannsbolig vil avhenge av en rekke faktorer, er det vanskelig å anslå prisen på spesifikke prosjekter uten å ha gjennomført en befaring. For at entreprenøren skal kunne komme med et realistisk pristilbud må den blant annet ha informasjon om grunnforholdene på tomten, hvor mye grunnarbeid som kreves og hvilke rom og fasiliteter boligen skal ha. Basert på jobber som er gjennomført av entreprenører på Byggstart.no, har vi beregnet snittprisen på bygging av tomannsboliger til ca. 33.000 kr per kvadratmeter. Dette er tilsvarende som for bygging av eneboliger, og inkluderer alle kostnader (både arbeid og materialer). Lav pris ligger på ca. 27.000 kr per kvadratmeter, mens høy pris ligger på 45.000 kr, og noen ganger mer. Prisene inkluderer imidlertid ikke kostnader knyttet til arkitekt og søknad.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Mange fagområder som skal dekkes

Å bygge en tomannsbolig krever et mangfold av kompetanse. Man trenger tømrere til å bygge, rørlegger som kan legge opplegg for vann og avløp, elektriker som kan installere alt av elektrisk anlegg, og en rekke andre fagpersoner. Med så mange ulike fagfelt og involverte aktører, er husbygging et krevende prosjekt å organisere og koordinere. Når man skal organisere prosjektet har man hovedsakelig to valg: totalentreprise/generalentreprise og delt entreprise.

Ved en delt entreprise, er du som byggherre leder for hele prosjektet, og det er ditt ansvar å finne håndverkere til å dekke de forskjellige fagområdene. Det er også du som skal organisere og koordinere mellom fagområdene. Da er ditt ansvar at de ulike arbeidene er utført i tide, slik at nye aktører kan komme i gang med neste oppgave. Håndverkeren skal ha betalt etter avtalen uansett om forrige fagområde er klart eller ikke. Det er altså et stort ansvar som hviler på deg som byggherre. Fordelen med delt entreprise er at du har større frihet til å velge de håndverkerne du vil.

Organiserer du prosjektet som en totalentreprise (generalentreprise dersom det kun er utførende fag), skriver du kontrakt med kun ett firma. Denne hovedentreprenøren vil ofte være en tømrerbedrift. Denne står da ansvarlig for å organisere prosjektet og koordinere arbeidet mellom de ulike fagområdene. Bedriften vil utføre deler av arbeidet selv, og hente inn underentreprenørene på de øvrige fagområdene. Hovedentreprenøren står også ansvarlig for at arbeidet holder høy kvalitet og blir utført i henhold til gjeldende forskrifter og lover. Dersom man avdekker feil eller mangler, er det hovedentreprenøren som står ansvarlig for å utbedre disse, uavhengig av hvilke håndverkere feilen kan spores tilbake til. Å kun ha én bedrift å forholde seg til gjør både ansvarsfordeling og kommunikasjon enklere. Entreprenøren tar gjerne et påslag på rundt 10-15% på arbeidet som blir utført av underentreprenøren. Dette trenger imidlertid ikke bety at det er rimelig å velge delt entreprise. At en hovedentreprenør sørger for at prosjektet blir gjennomført effektivt og dermed også billigere. I Byggstart ser vi at de fleste som skal bygge tomannsbolig velger å organisere prosjektet som en totalentreprise.

Bygge tomannsbolig? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Finn dyktige fagfolk

Det er alltid viktig å engasjere en pålitelig og kompetent entreprenør, særlig på et prosjekt av denne størrelsen. Derfor er det viktig å legge tilstrekkelig innsats i anbudsprosessen. Hent alltid inn tilbud fra minst 3 ulike firmaer. Dette er den eneste måten du kan sammenligne tilbud og forsikre deg om at du mottar konkurransedyktige priser. Samtidig er det viktig at du er nøye når du sammenligner tilbudene. Rimeligere priser kan i noen tilfeller skyldes at innholdet i tilbudene er forskjellige. Sammenlign derfor hver enkel post i tilbudene, ikke bare totalprisen.

Husk også at kvalitet koster penger. De dyktigste entreprenørene vet hva tjenestene deres er verdt og vil ofte prise seg deretter. Prioritere kvalitet i den grad budsjettet tillater. Å velge de rimeligste entreprenørene kan vise seg å bli dyrt på sikt. Vær ekstra varsom dersom du oppdager pristilbud som er betydelig lavere enn de øvrige. Dette kan være et tegn på at entreprenøren sparer inn på penger ved å benytte dårlige materialer eller ukvalifisert arbeidskraft.

For å gjøre det enklere for deg å finne kompetente og pålitelige entreprenører, har vi i Byggstart samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere på ett sted. Finner du fagfolk ved hjelp av vår tjeneste, kan du være trygg på at de har solid økonomi, nødvendige godkjenninger, og gode referanser. Registrerer du prosjektet ditt hos oss, setter vi deg i kontakt med lokale entreprenører som har kompetansen og erfaringen som kreves for å bygge din tomannsbolig. Det er gratis å registrere prosjektet, og pristilbudene du mottar er uforpliktende.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvordan påvirke prisen

Prisen vil ofte spille en viktig rolle i mange av avgjørelsene man skal ta i et slikt prosjekt. Ønsker man å holde kostnadene nede, er det flere grep man kan ta.

Standard på materialer vil åpenbart påvirke sluttprisen. Her finnes det en rekke alternativer innenfor de fleste prisklasser, og det går fint an å variere standard og materialvalg i de to ulike enhetene i tomannsboligen. Fasade og tak vil imidlertid være det samme for de to enhetene.

Byggemetode er også avgjørende for totalprisen. De fleste velger å bygge i tre, men det er også mulig å bygge i mur eller betong. Betongkonstruksjoner blir gjerne regnet som det dyreste.

Videre vil antall kjøkken og bad være viktig for prisen. Dette er husets dyreste rom, så tenk gjennom hvor mange som trengs.

I tillegg er grunnarbeider en betydelig kostnad i prosjektet som varierer mye med grunnforhold på tomten og behovet for sprenging / pigging av fjell.

Når man beregner kostnadene til prosjektet, bør man også regne med behovet for fremtidig vedlikehold. Selv om et murhus er dyrere å sette opp enn et trehus, krever mur betydelig mindre vedlikehold. Dette er et valg eierne av de to enhetene må ta i fellesskap. Et murhus holder normalt i flere tiår før du må gjøre noe med det, mens et trehus må males og beises regelmessig. I tillegg er det betydelig mindre risiko for brann, ettersom mur ikke brenner. Bygger man i mur er det imidlertid dyrere og mer omfattende å gjøre endringer på huset i ettertid. Det kan også være mer krevende håndverkere som har tilstrekkelig kompetanse på mur, ettersom det er et begrenset antall spesialister i Norge.

Tenk over boligens verdi

Uansett hvor fornøyd man blir med det ferdige resultatet, er sjansen stor for at det på et tidspunkt vil bli aktuelt å selge boligen videre. Noe som gjerne er med på å påvirke verdien av en tomannsbolig, er om boligen er vertikaldelt eller horisontaldelt. Altså om de to enhetene er bygget henholdsvis over/under hverandre eller ved siden av hverandre En vertikaldelt tomannsbolig vil gjerne ha en noe høyere markedspris, ettersom begge enhetene vil ha direkte tilgang til uteområdene. 

Denne artikkelen har hovedsakelig tatt utgangspunkt i at to husstander skal samarbeide om å bygge tomannsbolig. Et annet alternativ er å bygge en tomannsbolig på egenhånd, og bruke den ene enheten som en utleiedel eller salg. Dette kan være en effektiv måte å finansiere byggeprosjektet på, men sørg for å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for utleie. Bor du selv i 50 % av boligen eller mer, kan du leie ut skattefritt. Du kan også føre driftskostnader knyttet til utleieboligen, som fradrag. Dette innebærer blant annet forsikring, eiendomsskatt og kommunale avgifter.

Uavhengig av om du skal bygge en tomannsbolig på egenhånd eller i samarbeid med din fremtidige nabo, er det sentralt at du engasjere en dyktig og pålitelig entreprenør. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge tomannsbolig? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.