Bygge inngangsparti: Må man søke? (Regler i

 

2024)

Vurderer du å bygge nytt inngangsparti? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene. 

Inngangsparti regler

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge inngangsparti? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Bygge nytt inngangsparti - Må man søke?

Et inngangsparti vil være en form for tilbygg. Tilbygg og påbygg har litt forskjellige regler, og det er greit å være klar over hva forskjellen er. Mens et påbygg er en ny bygningsdel som plasseres på en allerede eksisterende konstruksjon, altså en utvidelse i høyden, er et tilbygg en utvidelse av boligen i grunnareal. Et påbygg vil alltid søknadspliktig, mens tilbygg ikke alltid trenger å være det. Etter at det kom nye byggeregler i 2015 og 2021, ble det enklere å sette opp et tilbygg uten å søke. Men det er jo fortsatt regler du må forholde deg til. Vi skal hjelpe deg med å forstå hva reglene innebærer, og om du er nødt til å søke for å sette opp inngangspartiet ditt.

Hva er nytt?

De nye reglene skulle gjøre det lettere for folk flest å sette opp enkle tilbygg og små frittstående bygninger på tomten sin. Dermed kan vi i noen tilfeller sette opp et tilbygg uten å måtte søke i det hele tatt. Det er riktignok med forbehold om at vi følger de reglene som er fastsatt, og det er på ingen måte fritt for alle å sette opp det de vil. Reglene kom først og fremst for å unngå overdrevet byråkrati og papirarbeid, og faktisk ble rundt 20 prosent av kommunens byggesaksbehandlinger borte da de  reglene fra 2015 trådte i kraft. Det gjør det også billigere for oss som forbrukere å bygge ut når søknadsplikten bortfaller. Men husk for all del å melde fra til kommunen når du er ferdig med å bygge, selv om det ikke er søknadspliktig. De trenger opplysningene for å tegne det tilbygget inn i de digitale kartene.

Bygg uten å søke

Når det gjelder inngangsparti som tilbygg, er regelen at du kan bygge et nytt tilbygg på opptil 15 kvm uten at det omfatter søknadsplikten såfremt det er minst 4 meter unna tomtegrensen. 1. mai 2021 kom det igjen nye regler som forenklet bygging på egen eiendom. Disse reglene fastlår at bruk til varig opphold ikke automatisk utløser søknadsplikt når man bygger tilbygg, slik det gjorde før. Man kan altså bygge mindre tilbygg ment for varig opphold uten å søke. Er det mindre enn 8 meter til et bygg på nabotomten, må du brannsikre de delene av tilbygget som havner nærmere. Du trenger fortsatt ikke søke, men be om hjelp fra en fagperson om du er usikker på hvordan du skal gjøre brannsikringen. Tilbygget må også være understøttet. I tillegg må det befinne seg 30 meter unna trikk, t-bane eller tog.

Det er alltid viktig å undersøke hvilke regler som gjelder for nettopp ditt byggeprosjekt og om du faktisk er unntatt fra søknadsplikten. Selv om du oppfyller alle de ovennevnte kravene, kan det fortsatt finnes bestemmelser som hindrer deg i å sette opp det du vil. Du må også se på kommunale regler som kan gjelde for eiendommen din, reguleringsplanen og kommuneplanens arealdel. Du kan jo faktisk ikke bygge så mye du vil på egen tomt, så pass på at du holder deg innenfor utnyttelsesgraden. Lurer du på hva reglene er der du bor? Da må du ta kontakt med kommunen, dette varierer etter hvor i landet du er.

Så, når må jeg søke?

Hvis inngangspartiet krever et større tilbygg enn 15 kvm, må du altså søke, enten det skal være innvendig eller utvendig. Men med mindre du trenger et tilbygg på mer enn 50 kvm i totalstørrelse, trenger du ikke å erklære ansvarsrett. Med andre ord kan du gjøre alt selv, både søke og føre opp tilbygget. Unntaket fra ansvarsretten gjelder imidlertid kun ved oppføring av ett tilbygg, søknaden kan ikke gjelde for flere.

For et tilbygg på opp til 50 kvm, må følgende vedlegg følge med søknaden:

  • Følgebrev
  • Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
  • Dokumenter som omhandler nabovarsel
  • Situasjonskart i målestokk
  • Plan-, snitt- og fasadetegninger med terrenglinjer
  • Estetisk redegjørelse

Flere vedlegg kan også være nødvendige i noen tilfeller, så denne listen er ikke nødvendigvis komplett. Søknad om dispensasjon og søknad om avkjørselstillatelse er eksempler på vedlegg som kan være obligatoriske i enkelte saker. Dette er imidlertid en komplisert prosess, og det kan være krevende å sørge for at alle punktene er riktig fylt ut og at alle obligatoriske dokumenter. Selve søknaden kan leveres digitalt gjennom ByggSøk, og du finner alle nødvendige blanketter på nettsidene til Direktoratet for Byggkvalitet. Der finner du også en veileder som kan vise deg om arbeidet ditt er søknadspliktig.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva hvis inngangspartiet blir større?

Hvis du skal ha et tilbygg på over 50 kvm, kommer kravet om ansvarsrett i tillegg til alle andre krav. Det innebærer at du trenger en ansvarlig søker til å fylle ut søknaden på dine vegne. Dette er typisk en arkitekt eller ingeniør, men i noen tilfeller kan også entreprenøren din stå for søknaden. I utgangspunktet skal all planlegging og utførelse da settes bort til kvalifiserte foretak. Når du må søke med ansvarsrett, er det ikke lenger du som står ansvarlig for at regler og forskrifter blir opprettholdt. Det er likevel viktig at du mottar all dokumentasjon på at arbeidet har gått skikkelig for seg. Kommunen kan komme på befaring både i byggeperioden og i ettertid, og da må du kunne vise frem alle nødvendige dokumenter.

Dersom det er vanskelig å oppfylle alle de nødvendige kravene når du skal sette opp tilbygget, eller om du bryter med noen av kommunens planer, kan du søke om dispensasjon. Det er egentlig ingen begrensing for hva du kan søke om dispensasjon for, men du må også komme opp med gode argumenter for hvorfor du skal få fritak fra reglene. Avhengig av hva du ber om og til hvilken grad det bryter med andre kommunale planer, kan det godt hende du faktisk får dispensasjon. Det er likevel ingen automatikk i det, og du bør helt klart prøve å holde deg innenfor regelverket i første omgang.

Ansvarsrett

For at et foretak skal kunne erklære ansvarsrett, er de pliktig å oppfylle krav til kvalifikasjoner og kvalitetssikring. Foretaket må kunne vise til at de har den nødvendige faglige utdannelsen og kompetansen som skal til for å gjennomføre de aktuelle oppgavene. Foretaket forplikter seg også til å følge plan- og bygningsloven under utførelsen av arbeidet, og dersom kommunen oppdager alvorlige overtredelser eller at foretaket ikke er kvalifisert for oppgaven, kan ansvarsretten inndras.

Bygge inngangsparti? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Hva koster en byggesøknad

Uavhengig om du søker med eller uten ansvarsrett tar kommunen et saksbehandlingsgebyr for å gå gjennom søknaden din. Gebyret varierer fra kommune til kommune, men skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader i forbindelse med søknaden. Kommunen vil faktisk behandle søknaden din selv om dette gebyret ikke blir betalt, men du vil ikke få byggetillatelsen innvilget hvis betaling bortfaller. Ved siden av gebyret til kommunen, skal også ansvarlig søker ha betalt. Det er en del arbeid å samle inn alle de nødvendige dokumentene og tillatelsene, og avhengig av hvor kompleks søknaden er vil de ta en administrasjonsavgift deretter. Er det et meget enkelt inngangsparti, kan man komme ned i 15.000 - 20.000 kr totalt for tegninger og søknad.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Husk å varsle naboen

Ved alle arbeider som er søknadspliktige, er du også nødt til å sende ut et nabovarsel. Dette må du gjøre før du søker til kommunen, kopi av nabovarselet skal nemlig følge med søknaden. I nabovarselet skal du beskrive prosjektet så nøyaktig som mulig, så naboene kan bedømme i hvilken grad de blir berørt av arbeidet. Utover det skal varselet inneholde de samme dokumentene som du sender med søknaden, og dersom byggingen krever dispensasjon, må du også opplyse om det. Både naboer og gjenboere skal varsles, og er det flere eiere av samme eiendom må du sende varselet til alle eiere. Hvis naboen er et borettslag, holder det å varsle styret.

Når du sender ut nabovarsel, skal du også gi dem en frist på minimum to uker på å komme med eventuelle merknader. Dersom du ikke hører noe, er det bare å sende inn søknaden. Hvis det kommer inn noen merknader derimot, bør du prøve å tilpasse byggingen så langt det går. Hvis du har fulgt alle regler og lover med prosjektet, er det i grunnen lite naboen kan gjøre for å nekte deg å bygge på egen tomt, men det er likevel lov å vise hensyn. Et godt forhold kan komme godt med når det er naboen sin tur til å bygge ut, og dere skal jo bo ved siden av hverandre i tiden fremover også.

Behandlingstiden

Normal har kommunen frist for å behandle byggesaker på 12 uker. Det er likevel noen punkter som kan korte ned behandlingstiden til bare 3 uker. Dersom tiltaket er i samsvar med plan- og bygningslovgivningen og gjeldende planer er du godt på vei. Så lenge du ikke trenger tillatelse fra en annen myndighet eller naboene ikke har noen innspill, skal søknaden avgjøres i løpet av 3 uker. Dersom du ikke hører noe i løpet av de 3 ukene, kan du regne med at du har fått tillatelse. Men ting og hør for sikkerhets skyld før du setter i gang arbeidet.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge inngangsparti? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.