10 ting du må vite om murpuss

 

Vurderer du å gi din bolig en murpuss? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Murpuss

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på murpuss

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

1. Start med god planlegging

Det første du må gjøre når du skal få lagt ny murpuss, er å kartlegge prosjektet. Det er imidlertid ikke forventet at du skal ha full oversikt, ettersom store deler av prosjektet vil foregå etter du har engasjert en entreprenør. Det du bør ta stilling til er blant annet hvilke vegger som trenger ny kledning, hvilken farge og type overflate du ønsker, og om det skal utføres andre typer arbeid samtidig (f.eks. skifte av vinduer).

Merk samtidig at fasaderehabilitering er en type prosjekt der man kan oppdage nye feil når man fjerner den eksisterende kledning. Dette gjelder særlig på gamle bygg. Man kan for eksempel oppdage at vindsperren har fått hull og må byttes. Dette vil gi ekstra kostnader, men er også nødvendig for kvaliteten på boligen. Dette bringer oss videre til neste punkt.

2. Gå i banken tidlig, og sett opp et godt budsjett

Som med de fleste byggeprosjekter, kan det oppstå uventede hendelser underveis. Derfor lønner det seg alltid holde av mellom 10 % og 20 % av det totale budsjettet til uforutsette kostnader. Underveis i arbeidet skal du heller aldri betale ut mer enn det de utførte arbeidene tilsvarer i verdi.

Det lønner seg alltid å gå i banken tidlig i prosessen. Slik får du et realistisk inntrykk av hvilke budsjettrammer du skal forholde deg til. Dermed blir det enklere å bestemme et realistisk prosjektomfang.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

3. Finn ut hva ny murpuss på boligen vil koste

I Byggstart har vi opparbeidet en prisdatabase basert på gjennomførte bygg- og renoveringsprosjekter. Når det gjelder legging av ny murpuss, ser vi at prisen gjerne havner et sted mellom 500 kroner og 2.500 kroner per kvadratmeter veggflate. Snittprisen ligger på rundt 1.100 kroner per kvadratmeter veggflate. Dette gjelder for prosjekter av gjennomsnittlig standard, størrelse og kompleksitet. Disse prisene inkluderer alt av arbeid og materialer. Som man ser, er det relativt stor variasjon i prisen på denne typen prosjekter. I neste punkt ser vi nærmere på hva som driver prisen når man skal legge murpuss.

4. Dette kan drive prisen opp eller ned på ditt prosjekt

Hva som avgjør sluttprisen når du skal få lagt ny murpuss, vil avhenge av flere faktorer. En av disse er størrelsen på boligen. Har boligen spesielle utsmykninger eller stukkaturer som også har behov for rehabilitering, kan dette drive prisen opp. Hvor tilgjengelig tomten bestemmer hvor krevende det er å sette opp stillaset, noe som også vil påvirke prisen. Dersom du ønsker å få utført andre typer arbeid i tillegg, som etterisolering eller utskifting av vinduer, vil dette kunne gjøre prosjektet betydelig dyrere. Den største driveren av pris, er imidlertid arbeidstiden. Hvor mye tid håndverkerne må bruke avhenger av alle faktorene nevnt over, i tillegg til håndverkernes effektivitet og fagkunnskap.  

Få 3 tilbud på murpuss

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

5. Se etter de rette fagfolkene

Valg av fagfolk er viktig for å sikre at prosjektet holder høy kvalitet. Det vil også påvirke prisen. Håndverkere som har utført flere tilsvarende prosjekter tidligere, har gjerne gode rutiner som gjør at de kan jobbe raskt og effektivt. Erfarne håndverkere har dessuten gode kvalitetssikringsrutiner. Dette gjør igjen at de kan utføre arbeidene raskt, som vil gi et lavere timetall. Slik blir også prosjektet billigere for deg som kunde. Engasjerer du dyktige fagfolk kan du også være sikker på at arbeidet blir utført i tråd med gjeldende regler og forskrifter. Dette reduserer sjansen for at feil og mangler oppstår over tid.

6. Slik blir anbudsprosessen vellykket

Når du skal hente inn pristilbud fra entreprenører, er det visse grep du kan ta som gjør det enklere å velge rett. For det første må du sørge for å hente inn nok tilbud. Dersom alle håndverkerne du henter inn tilbud fra har rett kompetanse og erfaring, vil det være nok å hente inn tre ulike pristilbud. Slik sikrer du en konkurransedyktig pris.

Når du sammenligner tilbud kan det være visse utgiftsposter som prises forskjellig av de ulike håndverkerne. Når det gjelder renovering med murpuss, kan stillas være en slik utgiftspost. Noen huseiere velger derfor å skille ut stillas fra entreprenørens tilbud, og heller leie dette fra et annet firma. Merk imidlertid at dette kan øke tidsbruk på administrasjon for deg som byggherre. For å få full oversikt over hva som dekkes av de ulike anbudene, lønner det seg å sette opp tilbudene i et regneark. Da er det enklere å få oversikt over innholdet i tilbudene, ikke bare totalprisen.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

7. Skriv en god kontrakt og eventuelt en fremdriftsplan

For at ditt murpuss-prosjekt skal gå etter planen, er det lurt å skrive en tydelig kontrakt. Den bør først og fremst inneholde nøyaktige datoer og priser. Blant annet bør dere være enige om oppstartsdato, ferdigstillingsdato og datoer for delbetalinger i takt med arbeidene som utføres. Det bør også komme tydelig frem hvordan dere skal håndtere uforutsette kostnader og forsinkelser. Når dere skal skrive kontrakt kan du benytte Forbrukerrådets kontraktsmaler for håndverkertjenester.

På prosjekter av en viss størrelse er det også lurt å utarbeide en fremdriftsplan i samarbeid med entreprenøren. En fremdriftsplan inneholder typisk flere datoer og spesifikke milepæler for hvilke arbeider som skal utføres når. Denne vil gjøre det enklere å ha oversikt over fremdriften underveis i prosjektet.

8. Dette bør du gjøre underveis i arbeidet

Underveis i prosjektet med murpuss, lønner det seg å besøke byggeplassen jevnlig. Har du skrevet en fremdriftsplan kan du undersøke om prosjektet beveger seg innenfor de satte tidsrammene. Det kan også være nyttig å besøke byggeplassen for å se til at det ikke har oppstått misforståelser. Generelt lønner det seg å ha en aktiv dialog med entreprenøren. Slik holder du deg oppdatert på fremdriften i prosjektet.

9. Avslutt prosjektet med formaliteter på plass

Før du anser prosjektet som fullført, er det visse formaliteter du må ha i orden. Du bør blant annet alltid gå sluttbefaring. Dette gjøres når alle arbeider er avsluttet, men før du betaler ut siste del av kontraktsbeløpet. Sluttbefaring gjøres normalt av en ekstern fagperson, som takstmann eller byggingeniør. Dersom dere oppdager feil eller mangler, kan du kreve at disse utbedres før du betaler ut resten av kontraktsbeløpet.

I tillegg må du sørge for å få tilsendt kopi av alle relevante dokumenter. Dette er fungerer som bevis på at arbeidet er utført av dyktige håndverkere og i henhold til lover og forskrifter. Slike dokumenter kan blant annet være nødvendige ved senere oppussing, eller ved et eventuelt salg. Dokumentene er også viktige å ha dersom man skulle oppdage feil eller mangler på et senere tidspunkt.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

10. Finn den rette entreprenøren

Valg av entreprenør er et av de viktigste valgene du tar i et byggeprosjekt. Erfarne håndverkere jobber raskt og effektivt, samtidig som de leverer et godt og holdbart resultat. Dette reduserer både de umiddelbare utgiftene, og reduserer sjansene for at det oppstår dyre feil og skader i ettertid. Derfor er det helt sentralt å finne en entreprenør med relevant erfaring og kompetanse.

For å komme i kontakt med entreprenører og håndverkerfirmaer, kan du registrere prosjektet ditt hos Byggstart. Vi er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Registrerer du prosjektet ditt hos oss, vil du motta pristilbud fra flere pålitelige aktør som har utbredt erfaring med å legge murpuss.

Få 3 tilbud på murpuss

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.