5 ting du må vite om tilbygg på hytter

Tilbygg hytte

Innhold:

- En kort introduksjon- 5 ting du bør vite- Dette er neste steg

Flere og flere ønsker å bygge på hytta for å øke bruksverdien og kunne samle flere familiemedlemmer på én gang. I denne artikkelen kan du få tips til hva du må tenke på når du skal sette i gang med et slikt tilbygg på hytta. Du kan blant annet lese om pris, hva du må gjøre for å få prosjektet godkjent, og hvordan du finner de riktige håndverkerne.

Få pristilbud på jobben? Få opp til 3 uforpliktende tilbud her.

1. Finn ut om du må søke kommunen

Før du går i gang med prosjektet, må du få en oversikt over hva du har tillatelse til å sette opp. Skal tilbygget brukes som oppholdsrom, må du alltid søke om tillatelse. I visse tilfeller behøver du ikke søke kommunen om tillatelse til å bygge. Dette gjelder for eksempel om du skal bygge en bod eller et overbygget inngangsparti. Du må imidlertid søke om tillatelse dersom bygget skal være større enn 15 kvadratmeter. Det er også med forbehold om at det er over 4 meter til nabogrensen. Unntaket er terrasse. Denne kan du bygge helt inntil nabogrensen, forutsatt at den er mindre enn 15 kvadratmeter og ikke høyere enn 0,5 meter. Det kan likevel lønne seg å ta en prat med naboen før du setter i gang. Skal du bygge over 50 kvm tilbygg, må du få bistand fra en fagperson for å søke.

Skal du sette opp et frittstående bygg, kan du bygge enda større. Her kan du bygge opptil 50 kvadratmeter uten at prosjektet utløser søknadsplikt. Dette bygget kan også brukes til beboelse, men ikke varig opphold. Det innebærer at du kan sette opp for eksempel et hobbyverksted eller øvingslokale, men ikke bad eller soverom. Mønehøyden kan ikke være høyere enn 4 meter, og gesimsen ikke over 3 meter.

Selv om prosjektet ditt ikke er søknadspliktig, må du likevel melde fra til kommunen når du er ferdig. Det skal nemlig tegnes inn i kommunens kartdata. I tillegg finnes det flere regler som kan påvirke prosjektet. Du må alltid sjekke eiendommens reguleringsplan. Det finnes også restriksjoner på hvor nærme du kan bygge sjø og vassdrag, jernbane eller offentlig vei. I tillegg har du i utgangspunktet ikke lov til å bygge i strandsonen uten dispensasjon. Er du usikker på om du kan bygge, kan du be kommunen om en forhåndskonferanse for å få klarhet i reglene.

2. Sett opp et realistisk budsjett

I Byggstart har vi samler vi prisdata basert på gjennomførte prosjekter i vår egen prisdatabase. Basert på våre tall, ser vi at tilbygg til hytte ligger på ca 24.000 kr inkl mva per kvadratmeter. Dette er noe lavere enn tilbygg til enebolig, som ligger på ca 28.000 kr inkl mva per kvm. Dette grunner trolig i noe lavere standard, i snitt færre våtrom og noe rimeligere entreprenører i hytteområder enn i storbyområder. Registrerer du prosjektet ditt på vår nettside, blir du matchet med entreprenører med relevant erfaring og kompetanse.

Merk imidlertid at prisene for tilbygg til hytte varierer mye, fra ned mot 18.000 kr per kvm til over 50.000 kr per kvm.

3. Snakk med en arkitekt

Dersom du kun skal gjennomføre et lite prosjekt, som for eksempel å sette opp en levegg, vil er det ikke nødvendig å engasjere en arkitekt. Er tilbygget av en viss størrelse, vil en arkitekt være til stor hjelp, og vil kunne organisere søknadsarbeidet for deg. Arkitekten kan finne funksjonelle løsninger som gjør at du ikke trenger å bygge så stort som du først trodde. Dermed kan arkitekten gjøre hele prosjektet litt rimeligere. Den har også kunnskap om tilgang til dagslys, ventilasjonsmuligheter og brukskvalitet. I tillegg kan arkitekten stå for prosjektering og søknaden til kommunen.

4. Finn en passende entreprenør

For at byggeprosjektet skal gå som du vil, er det viktig å finne den rette entreprenøren. I anbudsprosessen er det flere ting å fokusere på. Undersøk for eksempel om entreprenøren innehar nødvendige godkjenninger og forsikringer. Selv om de fleste godkjenningsordningene i Norge er frivillige, fungerer de likevel som et kvalitetsstempel. Våtromsnormen, Sentral Godkjenning og mesterbrevordningen er eksempler på slike ordninger. Disse er klare kvalitetstegn og kan gi deg ekstra trygghet når det kommer til valg av entreprenør. I tillegg bør du alltid sjekke selskapets referanser. De fleste aktørene har skriftlige referanser på nettsidene sine, og det er lurt å lese gjennom disse for å få et inntrykk av tidligere kunders erfaringer. I tillegg kan du også ta kontakt med referansene selv. Du vil ofte få kontaktinformasjonen til flere referanser om du spør entreprenøren.

Du bør også undersøke selskapets økonomi. Du kan finne regnskapet på nettet, men det lønner seg også å gjennomføre en kredittsjekk. Forsikre deg om at selskapet har en stabil økonomi, og er i stand til å håndtere eventuelle tap. hvis ikke risikerer du at selskapet går konkurs, enten i løpet av selve prosjektet eller garantiperioden etterpå.

I Byggstart har vi samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere basert på referanser, kreditt-rating og godkjenninger. Registrerer du prosjektet ditt på vår nettside, setter vi deg i kontakt med entreprenører som har den relevante erfaringen og kompetansen som kreves til ditt prosjekt. Vi anbefaler at du hente inn tilbud fra flere entreprenører, så du har bedre grunnlag for å gjøre riktig valg. Pris, tidsperspektiv og kvalitet er alle viktige faktorer, så sørg for at du har flere aktører å velge mellom.

5. Lag en tydelig kontrakt

Pass også på så du setter opp en grundig kontrakt med entreprenøren du velger. Vær så nøye som mulig, så unngår dere uenigheter og misforståelser underveis i prosjektet. Vær tydelig på hvordan dere skal håndtere eventuelle forsinkelser, og hvilke oppgaver som skal utføres.

Det er viktig at du har realistiske forventninger til hvor lang tid prosjektet skal ta. Det er ikke mye som er mer frustrerende enn forsinkelser i byggearbeider. Avhengig av størrelsen på prosjektet, kan det være smart å sette opp delmål. Ha en klar plan på når grunnarbeidene skal være ferdige, når råbygget skal være ferdig satt opp, og når tilbygget er klart til bruk. Dette gjør det lettere å følge opp prosjektet underveis. Både om du velger å gjøre arbeidet selv, eller om du engasjerer håndverkere.

Få pristilbud på jobben? Få opp til 3 uforpliktende tilbud her.

Finn de rette fagfolkene

Gå til Byggstart for å finne de rette fagfolkene for ditt prosjekt.

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.