8 ting du må vite om å legge flatt tak

Flatt tak

Innhold:

- Introduksjon- Dette må du vite- Kom i gang

Flate tak blir stadig mer populære på norske bolighus. Å legge et flatt tak er et omfattende prosjekt. Det krever stor kompetanse, og byr på en del unike utfordringer. I denne artikkelen har vi i Byggstart samlet 8 tips som kan være nyttige for alle byggherrer som vurderer å legge flatt tak. Vi gir også råd om hvordan man finner riktig takentreprenør til oppdraget.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få opp til 3 uforpliktende tilbud ved å klikke deg videre til hovedsiden.

1. For nybygg: vurder nøye hvorvidt et flatt tak passer for prosjektet

Flate tak har raskt blitt populært på norske hus. Et flatt tak er på mange måter et kjennetegn for moderne husdesign. Formgivningen anses som attraktiv, og gir et visuelt særpreg som appellerer til mange.

Flate tak byr også på noen unike utfordringer. Det er veldig viktig å være klar over disse før man velger å bygge et hus som har flatt tak. Det går særlig på følgende punkter:

  • Drenering – hvis taket ikke har blitt bygget etter forskriftene, materialene ikke holder riktig kvalitet, eller sluk og avløp blir tette, kan man risikere alvorlige vannskader på bygningen. Det er et faremoment man ikke finner på skrå tak.
  • Byggetekniske utfordringer – det er ikke alle entreprenører eller håndverksbedrifter som har riktig kompetanse for å jobbe med flate tak. Da kan det bli mer krevende å finne riktig selskap for oppdraget.
  • Levetid – et flatt tak må skiftes ut om lag hvert 20. eller 30. år. Når vi snakker om tak, er dette er relativt ofte. Flere andre taktyper kan vare atskillig lengre. Dette spiller inn både på kostnad og miljøhensyn.    

Det er viktig at man er klar over at å bygge et flatt tak skiller seg fra de mer utbredte skråtakene på flere måter. Det betyr ikke at det er komplisert eller uegnet med flate dag. Men de byr på utfordringer som ikke finnes for andre typer tak.  

2. For skifte av eksisterende flatt tak: prioriter kvalitet over pris

Skal man skifte ut det flate taket på huset, er det særlig to ting det er viktig å huske på:

  • Kvalitet – å spare penger på taket er sjeldent noen klok investering på sikt. Går noe galt, kan konsekvensene bli alvorlige for hele bygningen. Av den grunn er det viktig å prioritere kvalitet over pris når nytt flatt tak behøves. Å kutte kostnader, for eksempel ved å velge et billig takbelegg, bør unngås så fremt budsjettet tillater det. Vi i Byggstart kjenner til eksempler der dårlig takbelegg på flate tak har ført til store, langvarige skader. Her gjelder det å prioritere klokt.
  • Takentreprenør – å legge nytt flatt tak er ikke nødvendigvis komplisert eller tidkrevende. Men det er en oppgave ikke alle bedrifter har riktig kompetanse for å utføre. Det kreves egen, spesialisert kunnskap for å bygge flate tak. Her i Norge har fremdeles det store flertallet av bolighus skråtak. Av den enkle årsaken er det ikke alle entreprenørselskap som har riktig erfaring. For flate tak bør man finne en spesialisert takentreprenør.

3. Sett opp et realistisk budsjett

Når man skal bygge et flatt tak bør man investere i kvalitet. Å spare penger på taktekke er ingen klok langsiktig investering. Av den årsak bør man sette av nok rom i budsjettet til å få jobben utført med materialer av høy kvalitet, og dyktige håndverkere med riktig kompetanse. Det er også lurt å ha rom i budsjettet til uventede ekstrautgifter. Skal man for eksempel legge nytt flatt tak på en eksisterende bygning, kan råteskader oppdages underveis. Disse må utbedres før arbeidet kan fortsette. Da gjelder det å ha nok slingringsmonn i budsjettet til å dekke de resulterende utgiftene.  

4. Finn en kompetent takentreprenør med riktig erfaring

Kompetente fagfolk bør alltid prioriteres høyt for ethvert byggeprosjekt. Når det gjelder flate tak, møter man en ekstra utfordring på dette punktet. Det er ikke alle entreprenører som har riktig kunnskap eller ekspertise. Mange tømrerbedrifter kan for eksempel ta på seg å bygge nye skråtak. Det er ikke nødvendigvis tilfelle for flate tak. Skal man ha flatt tak, kan det gjerne være slik at man må finne en spesialisert takentreprenør. Dette gjør at man kan få færre alternativer å velge blant.

En praktisk og enkel måte å forsikre seg om at man finner riktig selskap til å ta jobben, er å benytte seg av Byggstart. Vi har et landsdekkende nettverk av entreprenører med spesialkompetanse innen en rekke felt (blant annet flate tak). Du kan registrere ditt prosjekt på vår nettside ved å fylle ut et kort skjema. Etter en oppfølgingssamtale på telefon, vil vi matche prosjektet med noen velegnede entreprenører. Du velger så det tilbudet som passer best.

Alle bedriftene på Byggstart med har gjennomgått kredittsjekk. Vi sørger også for å hente inn referanser og at alle relevante godkjenninger foreligger.  

5. Følg opp byggearbeidet underveis

Det er naturlig for en byggherre å besøke byggetomten hyppig i løpet av et slikt prosjekt. Man kan besvare spørsmål som kan dukke opp underveis, og holde seg oppdatert om mulige forsinkelser eller komplikasjoner. Jo mer man ligger i forkant på det punktet, desto mer sømløs prosjektgjennomføring kan man ha håp om. Når det gjelder flate tak, vil ikke huseier selv vil ha mye å bidra med direkte i byggearbeidet. Det skyldes at dette er prosjekter som krever spesialisert kompetanse.

6. Få gjennomført sluttbefaring

Når taket er på plass, kan man få gjennomført en sluttbefaring. Den skal utføres av en selvstendig fagperson. Det vil ofte si en takstmann. Sluttbefaringen skal bekrefte at alt arbeid har blitt utført i henhold til forskriftene, og at det ikke foreligger noen mangler. Det er særlig viktig å forsikre seg om at takbelegget har blitt riktig sveiset slik at det er vanntett, og at alle sluk og nedløp fungerer som de skal.

7. Sørg for godt renhold og vedlikehold

Alle tak bør vedlikeholdes godt. Enkelte taktyper krever mer vedlikehold og oppfølging enn andre. Selv om flate tak ikke er mer utsatte for skader enn skråtak, er det en del spesielle omstendigheter en må følge opp med slike tak. Det gjelder først og fremst å sørge for at dreneringen fungerer som den skal. Flate tak har indre nedløp. Hvis ikke de er i god stand, risikerer man at vann blir stående på taket. Dette kan medføre skader. Sluk må alltid holdes fritt for løv, kvister og annet. Man må også sørge for at is – som potensielt sett kan føre til blokkeringer – ikke former seg. Derfor må nedløp være oppvarmet. I noen deler av landet må man måke flate tak om vinteren for at vekten av snø som samler seg ikke skal bli belastende.

8. Gjennomfør hyppige inspeksjoner

Et særtrekk ved flate tak, versus en del andre taktyper, er at de har kortere forventet levetid. Det anslås at et flatt tak bør byttes minst hvert 30. år. Her er det klokt å ligge i forkant. Det er aldri en god idé å vente til skade oppstår før man går i gang med vedlikehold. Det gjelder for alle deler av huset. Derfor er det klokt å få gjennomført jevnlige befaringer. På den måten kan eventuelle problemer oppdages og utredes i god før skader kan oppstå. Kostnaden av å få en kompetent fagmann til å ta en titt på taket i ny og ne, er ubetydelig i forhold til kostnaden av å utbedre et flatt tak som lekker.

Kom i gang med en takentreprenør for flate tak

Flate tak er gjerne mer komplisert å bygge enn skråtak, og det kreves spesialkompetanse. Her hos Byggstart kan huseiere med flatt tak, og byggherrer som ønsker å få oppført et nytt hus med flatt tak, finne riktige entreprenører for oppgaven.

I vårt nettverk av kvalitetssikrede bedrifter finnes også spesialiserte takentreprenører som har erfaring med flate tak. Byggherrer kan gratis og uforpliktende legge ut sin jobb på våre nettsider. Vi vil deretter matche huseier med flere aktuelle entreprenører med riktig profil. Alt som gjenstår er å velge bedriften som passer best for den enkelte.

Neste steg:

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.