Skifte tak: Må man søke? (Regler i

 

2024)

Vurderer du å skifte taket? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Skifte tak regler

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Skifte taket? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Det lønner seg alltid å vite hvilke tillatelser man må ha før man går i gang med et byggeprosjekt. Det er også viktig at alle relevante søknadsprosedyrer gjennomføres i god tid før byggingen skal starte. Hvis man planlegger å skifte tak, er det kun noen få tilfeller som vil utløse søknadsplikt. Det er likevel viktig å sette seg inn i reglene, for å få en oversikt over hvilke som gjelder ditt prosjekt.

Må man søke?

Takskifte er et byggeprosjekt som normalt ikke krever godkjenning fra kommunen eller annen offentlig instans. Dette gjelder så lenge takskifte ikke innebærer betydelige endringer på boligen. Du trenger altså ikke søke om godkjenning i tilfeller der husets størrelse eller utseende ikke vil bli vesentlig endret. Dette vil være tilfellet ved de aller fleste prosjekter med bytte av tak. Du kan utføre følgende endringer uten å måtte søke om tillatelse:

 • Legge nytt taktekke
 • Skifte undertak
 • Bytte fra eksisterende taktekke til en annen type, f.eks. fra skifer eller shingel til Decra, e.l.

Derimot finnes det tilfeller der et nytt tak vil kreve godkjenning fra kommunen. Dette gjelder særlig når et nytt tak legges i anledning andre ombygginger av huset. For eksempel:

 • Påbygg: det bygges en ny etasje på huset som taket skal legges på. Denne formen for heving av tak vil medføre søknadsplikt i bortimot alle tilfeller.
 • Ark, takopplett eller takløft: Dette regnes som påbygg, og må også søkes om

Selv om takskifte utgjør en del av vanlig vedlikehold, og sjeldent krever godkjenning, er det viktig å være helt sikker, så sjekk med kommunen om du er i tvil. 

Normalt kan lønne seg å få en takstmann til å sjekke takets tilstand ca. hvert 20-30. år. Skulle takstmannen anbefale et nytt tak, er dette et gunstig tidspunkt å forhøre seg om hvorvidt prosjektet vil være søkepliktig. Det samme gjelder når man først tar kontakt med en takentreprenør for å hente tilbud.

Hvem kan søke?

Utløser takskifte søknadsplikt, er det visse fagpersoner du må engasjere. Her er en oversikt over alle de som vil være involverte i denne prosessen.

 • Tiltakshaver: Dette er deg som byggherre som bestiller arbeidet.
 • Ansvarlig søker: En bedrift eller en person som tar seg av søknadsprosedyren og innsamling av relevant dokumentasjon. En ansvarlig søker vil være en kvalifisert fagperson, gjerne en byggingeniør eller en arkitekt.
 • Ansvarlig prosjekterende: Dette er bedriften som er ansvarlig for prosjektering. I de fleste tilfeller der skifte av tak er involvert, vil dette være en takentreprenør eller et tømrerselskap.
 • Ansvarlig utførende: Dette innbefatter alle de bedriftene som står ansvarlig for de diverse aspektene av et byggeprosjekt. For større arbeider vil dette si elektrikere, tømrere, rørleggere, osv. For noe såpass enkelt som å skifte tak, vil dette som regel kun være et firma (tømrer eller taktekker)
 • Ansvarlig kontrollerende foretak: Et uavhengig selskap som gjennomfører en kontroll for å garantere at alt arbeid har blitt utført forskriftsmessig. Dette er kun påkrevd i visse byggeprosjekter.

Det er verdt å understreke at det er ansvarlig søker som tar seg av søknadsprosessen. Tiltakshaver (huseier) er ikke direkte deltakende i prosedyren. Vær klar over at entreprenører flest vil overlate det direkte ansvaret til noen andre, for eksempel en arkitekt eller byggingeniør de samarbeider med. Det kan også hende at tiltakshaver blir bedt om å rekruttere en kvalifisert tredjeperson til å stå som ansvarlig søker. Dette varierer fra prosjekt til prosjekt.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvor mye koster det å søke?

Ettersom takskift sjeldent utløser søknadsplikt, er dette en utgiftspost man ofte kan se bort fra. Dersom takskiftet kombineres med bygging av ark, takopplett eller andre tiltak som utløser søknadsplikt, vil hovedkostnaden være knyttet til prosjektering og tegning av dette. Selve innsendingen av søknad og papirarbeidet vil kunne beløpe seg til 10.000 - 20.000 kr. Er det snakk om omfattende endringer som må prosjekteres, vil arkitektkostnadene fort komme over 50.000 kr.

Skifte taket? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Hvor lang tid tar det å søke?

I tilfeller der et takskifte er søknadspliktig, vil det ofte dreie seg om en såkalt ett-trinns søknad. Denne er mindre omfattende enn en to-trinns søknad. En ett-trinns søknad medfører at alle bedriftene og fagområdene som deltar i prosjektet inngår i én søknad. For en slik søknad er behandlingstiden normalt på 3 uker. Hvis svar ikke foreligger innen denne tidsfristen, kan man anta at søknaden har blitt godkjent. Det forutsetter at følgende krav har blitt innfridd:

 • Ingen merknader foreligger fra naboer eller gjenboere.
 • Prosjektet bryter ikke med gjeldende bestemmelser og lover.
 • Det kreves ikke videre tillatelse, uttalelse eller samtykke fra en annen myndighetsinstans.

Selv om man ikke trenger å vente mer enn tre uker på at søknaden behandles, må man sette av god tid til selve søknadsprosessen. Å samle dokumentasjon og gjennomføre papirarbeid kan være tidkrevende. Det lønner seg alltid å gå i gang med forberedelser til et byggeprosjekt så tidlig som mulig.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvilke godkjenninger må firmaene ha?

For å skifte tak, må man sørge for å finne en dyktig takentreprenør. Det kan lønne seg å velge kvalifiserte fagfolk som kan vise til Mesterbrev eller Sentral Godkjenning. Selv om disse ordningene ikke påkrevd for å fylle en rolle i søknadsarbeidet, fungerer de som et kvalitetsstemepel.

Et Mesterbrev er den høyeste formen for håndverskfagutdanning i Norge. Det foreligger mesterbrev for alle fagområdene som normalt sett er involvert i å skifte tak(tømrere, blikkenslagere og taktekkere).

Sentral Godkjenning utstedes av Direktoratet for byggkvalitet. Kun markedsaktører som innfrir visse sentrale krav, får en slik godkjenning. Det innbefatter at ansatte har korrekt erfaring og fagkompetanse, at selskapet betaler skatt og relevante avgifter, og at selskapet har gode rutiner for kvalitetssikring. Det er verdt å påpeke at Sentral Godkjenning er en frivillig ordning. Det finnes altså flere selskaper som innfrir kravene for en slik godkjenning, men som likevel ikke har den. Grunnen er da at de ikke har søkt om Sentral Godkjenning.

Hvordan finne rett entreprenør?

Det er viktig å benytte kvalifiserte fagfolk når man bytter taket. Et tak som lekker eller har strukturelle svakheter, kan by på svært alvorlige problemer for hele bygget. Derfor lønner det seg å sørge for jevnlig inspeksjon. På den måten unngår man dyre skader som kunne ha vært unngått ved jevnlig vedlikeholdsarbeid.

Skal man først skifte tak, er det viktig å engasjere en dyktig entreprenør. En takentreprenør vil stå som ansvarlig for arbeidet og sørge for at det blir gjennomført av kvalifisert arbeidskraft. Videre er det viktig å forsikre seg om at man kun skriver kontrakt med selskaper som har økonomien i orden.

Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Hvis du har tenkt å skifte tak, kan første steg på veien være å registrere prosjektet hos oss. Registrerer du prosjektet ditt på vår nettside, setter vi deg i kontakt med entreprenører som har erfaringen og kompetansen som kreves.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Skifte taket? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.