Takløft: Må man søke? (Regler i

 

2024)

Vurderer du å utføre et takløft? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Takløft regler

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på takløft

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Takløft - må man søke?

Skal du utføre et takløft er søknader og papirarbeid en uunngåelig del av prosessen. I henhold til Plan- og bygningsloven er du dessuten nødt til å engasjere en ansvarlig søker som tar seg av søknadsarbeidet. I denne artikkelen kan du lese om hvilke lover og regler du må forholde deg til når du skal utføre takløft. Vi ser blant annet på hvilke tiltak som utløser søknadsplikt, hvordan søknadsprosessen ser ut og hvilke roller som inngår i søknadsarbeidet.

Søknader for takløft

Et takløft regnes som et påbygg og vil derfor alltid være søknadspliktig til Plan og Bygg. I tillegg vil tilknyttede søknadspliktige tiltak som fasadeendring eller endring i bærende konstruksjon kunne bli aktuelle.

I tillegg kan det bli aktuelt å søke om bruksendring av loft (dersom det er råloft i dag). Dette kan for eksempel innebære å gjøre råloft om til oppholdsrom, ved å heve takhøyden fra 1,5 meter til 2,5 meter. Når du søker om takløft vil ofte søknaden om bruksendring være en del av søknaden.

Ansvarsrett i byggeprosjekter

I Norge er det krav om at alle prosjekter av en viss størrelse utføres og kontrolleres i henhold til strenge regler. Implementering av reglene sikres ved at kommunen tildeler fagpersoner tydelige roller i byggeprosjekter. Disse rollene inkluderer ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende bedrift og ansvarlig kontrollerende foretak.

For å kunne bli tildelt ansvarsrett må den søkende bedriften kunne vise at de innehar de nødvendige kvalifikasjonene i form av erfaring og formell utdannelse. En del firmaer innehar Sentral Godkjenning. Sentral Godkjenning utstedes av Direktoratet for Byggkvalitet og fungerer som er en forhåndsgodkjenning som gjør at man automatisk blir godkjent når man søker kommunen (såfremt tiltaket faller inn under relevant fagområde for den aktuelle bedriftens Sentral Godkjenning).

Sentral Godkjenning er obligatorisk for ansvarlig kontrollerende, men en frivillig ordning for ansvarlig søker, ansvarlig utførende og ansvarlig prosjekterende. For å være en del av ordningen må foretakene betale et engangsgebyr, i tillegg til et årsgebyr for å bli stående i registeret.

På et omfattende prosjekt slik som takløft, krever Plan- og bygningsetaten at du bruker en profesjonell fagperson som ansvarlig søker for prosjektet ditt. Dette skyldes at man behøver faglig ekspertise for å kunne levere inn en detaljert søknad som er i henhold til de nødvendige spesifikasjonene.

Ansvarlig søker vil ofte være arkitekten du bruker til å planlegge prosjektet. Det kan også være entreprenøren din eller en annen kvalifisert rådgiver. Det er ansvarlig søker som skal lage gjennomføringsplanen for tiltaket ditt. Dette er et detaljert dokument som sendes inn som en del av både byggesøknaden og søknaden om ferdigattest.

Ansvarlig søker har ansvar for å utarbeide søknaden som sendes til kommunen for å få prosjektet ditt godkjent. Ansvarlig søker er også den som samordner papirene for alle de andre med ansvarsrett i prosjektet. Når prosjektet skal avsluttes er det ansvarlig søker som tar seg av søknad om ferdigattest.

I tillegg må søknaden din inneholde erklæring fra ansvarlig prosjekterende. Ansvarlig prosjekterende er den som tegner, beskriver eller beregner prosjektet. Den sørger også for at bygget ditt prosjekteres i henhold til norske lover og forskrifter. Etter at arbeidet er ferdig vil ansvarlig prosjekterende avgi samsvarserklæringer som bekrefter at prosjekteringen er gjennomført i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Ansvarlig prosjekterende kan være arkitekten, ingeniørfirma eller entreprenørene som skal utføre arbeidet på de enkelte fagområdene.

Prosjektet krever også en ansvarlig utførende bedrift for hvert fagområde. Dette er ett eller flere firmaer som skal utføre selve arbeidet. Benytter man totalentreprise, kan hovedentreprenøren vanligvis ta seg av papirarbeidet som omhandler eventuelle underentreprenører innen de forskjellige fagområdene.

Til slutt må man på en del typer prosjekter engasjere et ansvarlig kontrollerende foretak. Dette er et uavhengig firma som kontrollerer at jobben er gjort i samsvar med det som er prosjektert, og i henhold til gjeldende forskriftene og tillatelser som er gitt. Ansvarlig kontrollerende er også pålagt å sjekke at det finnes nødvendig dokumentasjon på dette. Etter at kontrollen er foretatt, vil ansvarlig kontrollerende avgi kontrollerklæring til ansvarlig søker, som en bekreftelse på at kontrollen er gjort.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Pris for å søke?

Det er en rekke kostnader som inngår i søknadsarbeidet. Selve gebyret til kommunen utgjør en relativt liten andel av utgiftene, og varierer fra kommune til kommune (men er sjeldent mer enn 5.000 kr). Det som utgjør en langt større andel av kostnadene, er arbeidet med å forberede søknaden og alle den nødvendige dokumentasjonen. For et større prosjekt, slik som takløft, kan prisen for komplett planlegging komme opp i 100.000 kroner eller mer. Dette inkluderer arbeidet til arkitekten, utarbeidelse av omfattende profesjonelle tegninger, og selve søknaden.

Få 3 tilbud på takløft

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Hvor lang tid tar søknaden?

Søknadsbehandlingen hos Plan- og bygningsetaten vil vanligvis ta mellom 3 og 12 uker. Dette forutsetter at prosjektet ditt er i samsvar med gjeldende lovgivning og planer for området. I tillegg forutsetter det at naboer ikke har merknader på nabovarsel. Merk at dette kun er selve behandlingstiden. Forberedelse av søknaden kommer i tillegg, og vil være betydelig mer tidkrevende.

Dersom du får merknader på nabovarsel, eller trenger uttalelser eller dispensasjoner fra andre myndigheter, kan prosessen ende opp med å ta enda lengre tid.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvilke godkjenninger trenger firmaene?

Takløft er et komplekst prosjekt, og man ønsker å benytte en entreprenør med god erfaring fra tilsvarende prosjekter. Man kan organisere prosjektet som en delt entreprise med en kontrakt per fag, men dette krever at du som byggherre er tett på prosjektet og du bør helst ha en del kompetanse selv. Med en totalentreprise står ett firma ansvarlig for alle arbeidene og du som byggherre har kun ett firma å forholde deg til. Dette er den vanligste entrepriseformen i privatmarkedet. Under er de viktigste godkjenningene som man bør se etter:

Sentral Godkjenning: Sentral Godkjenning er ikke lovpålagt, men fungerer som et kvalitetsstempel. Det viser at firmaet har korrekt kompetanse og erfaring fra fagområdet, tilfredsstillende kvalitetssikringsrutiner, og at firmaet har betalt avgifter og skatter. Det kan også gjøre søknadsprosessen enklere. Firmaer med Sentral Godkjenning er forhåndsgodkjent når det søkes om ansvarsrett i byggesak såfremt tiltaket havner inn under den aktuelle bedriftens ansvarsområde.

Mesterbedrift: Firmaer med en eller flere ansatte med Mesterbrev

Våtromsgodkjenning: Skal man bygge våtrom, lønner det seg å være på utkikk etter bedrifter som har gjennomført våtromskurset til Fagrådet for Våtrom.

DSB-registrering: For firmaer som utfører elektrisk arbeid er det lovpålagt å være DSB-godkjent

Hvordan finne kvalifiserte entreprenører

Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Registrerer du prosjektet ditt hos oss, blir du matchet med de best kvalifiserte fagfolkene for ditt prosjekt. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på takløft

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.