Renovere bad: 10 tips til et vellykket prosjekt

 

Vurderer du å renovere badet? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Renovere bad tips

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på renovering av bad

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Baderenovering er både kostbart og tidkrevende. Rommet er det mest kompliserte i hele huset og utvilsomt det som krever mest forarbeid og planlegging. Men som alltid vil et grundig forarbeid gjøre jobben lettere og billigere.

1. Ta deg god tid til planlegging

Det kan høres selvfølgelig ut og litt kjedelig. Men en vellykket baderenovering er helt avhengig av at arbeidet planlegges godt. For å sikre en god fremdrift bør du lage en prosjektplan også over de nødvendige forberedelsene til renoveringen.

Da unngår du at det dukker opp uforutsette ting som må håndteres raskt. Det vil igjen spare deg for dyre reserveløsninger.

Fordelen med baderomsrenovering er at du som oftest ikke behøver å tenke på noen søknadsprosesser og godkjenninger (men det finnes unntak). Dermed er det heller ingen formelle frister som du må forholde deg til. Du kan derfor konsentrere alt på det praktiske og byggtekniske.

Det viktigste med planleggingen er å ikke undervurdere tidsaspektet. Det gamle ordtaket om at ting tar lengre tid enn man tror, gjelder i høyeste grad for renoveringer av bad. Sett av god tid til hele prosjektet, siden det garantert kommer til å dukke opp forhold underveis som forlenger prosessen. En tidsplan for prosjektet må være så detaljert som mulig. Før opp alle elementer som skal gjøres, med god tidsmargin.

2. Bestem deg på forhånd

En sentral del av planleggingen er å bestemme alle detaljene for hvordan badet skal bli seende ut til slutt. Hvis du tidlig bestemmer deg for hva slags inventar du er på jakt etter, er det mulig å spare mye penger ved innkjøp. Detaljer er alltid viktig, men det er også helt avgjørende å tenke på helheten.

Helheten legger grunnlaget for de senere detaljene. Begynner du med detaljene, så er det veldig lett at kostnadene baller på seg fordi detaljene kolliderer med hverandre. Jo mer du har tenkt ut på forhånd, jo bedre grunnlag har fagfolkene for å gjøre jobben sin.

3. Få hjelp av fagfolk

En renovering av bad innebærer å rive eksisterende inn til grunnen og bygge det opp på nytt. Dette er en jobb for fagfolk. Det meste av arbeidet med renovering av bad er av en slik art at det sterkt frarådes å gå løs på det på egenhånd.

Feil ved renovering av et baderom får mye større konsekvenser enn når det gjøres feil i andre rom i huset. Ikke minst gjelder det alt knyttet til membraner, røropplegg og elektrisk. Det siste er ulovlig å gjøre selv. Som ellers i boligen skal alt elektrisk arbeid utføres av fagfolk. Derfor kan du like gjerne alliere deg med ekspertise med en gang.

En del ønsker også bistand i planleggingen og kobler seg da opp med en interiørarkitekt. Dette er særlig aktuelt for high-end bad av en viss størrelse, da interiørarkitekten gjerne tar mellom 5.000 og 20.000 kr for design og av et bad. Dette kan imidlertid være en god investering dersom du har et bra budsjett og ikke finner de beste løsningene selv.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

4. Vær bevisst på kostnader

Baderommet er det definitivt dyreste rommet å renovere, målt i pris per kvadratmeter. Det skyldes at det er så mange krav som må følges opp. Snittpris basert på våre data i Byggstart viser at en totalrenovering av bad ligger på ca. 275.000 kr (hvorav ca. 40.000 er kundens egne innkjøp som fliser, armaturer og baderomsinventar).

Dessverre er mye av dette kostnader man ikke kommer utenom. Leggingen av membran, røropplegg og elektrisk anlegg har den prisen det har. Variabelen, som du kan gjøre noe med selv ligger stort sett i valg av fliser og innredning. Her kan det være mye penger å spare ved å bruke litt tid på å lete etter de gode tilbudene. Dersom du begynner allerede tidlig i planleggingsfasen kan du benytte deg av kampanjetilbud som dukker opp med jevne mellomrom.

Ellers er det i planleggingen og detaljeringen at kostnadskontrollen ligger. Som i alle andre sammenhenger er det overraskelsene som koster penger. Derfor bør du legge ekstra mye ressurser i den fasen av jobben.

Gå gjennom alle ting som skal gjøres og diskuter dem nøye med entreprenøren. Da unngår du ubehagelige overraskelser så langt det lar seg gjøre. Sørg også for å ha en god avtale med entreprenøren om at alle situasjoner som skulle dukkes opp skal diskuteres så tidlig som mulig.

Få 3 tilbud på renovering av bad

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

5. Hent inn flere tilbud

Som nevnt tidligere er du helt avhengig av å bruke fagfolk til en baderomsrenovering. Det gjør at du også bør sjekke prisoverslaget hos flere entreprenører. Da er du sikker på at du får den rette prisen for jobben. Før du bestemmer deg og tegner kontrakt, så kan det være lurt å få entreprenørene hjem på en befaring og gjennomgå alt som skal gjøres.

Tilbudsinnhentingen kan ta litt tid og det er lurt å sette av god tid til dette som en del av planleggingsarbeidet, gjerne noen måneder før oppstart av prosjektet.

6. Velg riktig entreprenør

Etter at du har hentet inn tilbudene fra entreprenørene starter jobben med å velge den rette. Det er viktig å ikke bare gå etter pris alene. Baderommet krever helt spesielle kvaliteter og erfaringer hos en entreprenør og du må forsikre deg om at den du gir jobben vet hva de skal gjøre og hvordan de gjør det.

I Norge er de fleste godkjenningsordninger for byggebransjen frivillige. Men de gir en god indikasjon på at entreprenøren er erfaren innenfor det aktuelle feltet. Ved renovering av bad vil en entreprenør med våtromsgodkjenning eller sentral godkjenning være å foretrekke.

Våtromsgodkjenning gis av Fagrådet for Våtrom og er et bevis for at en eller flere av lederne i selskapet har gjennomført kurset som holdes av fagrådet. Kurset er ikke lovpålagt eller noen statlig godkjenning, men den indikerer seriøsitet. Sentral godkjenning er også frivillig, men stiller krav til faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet. Godkjenningen utstedes av Direktoratet for Byggkvalitet og tildeles for ulike godkjenningsomårder. I tillegg til godkjenninger bør du selvsagt sjekke referanser. På nettsteder som Byggstart kan du finne referanser fra tidligere byggherrer, og motta flere tilbud. Det viktigste er at du velger en entreprenør som har gode referanser, solid økonomi og de rette godkjenningene på plass.

Du bør også spørre entreprenøren om tidsrammen du har satt for prosjektet er forenlig med entreprenørens ordrebok. Noen entreprenører har avtalt prosjekter langt frem i tid og derfor kan det bli en del ventetid. Det er ikke sikkert at det passer overens med din tidsplan.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

7. Lag en detaljert avtale

Når du har bestemt deg for entreprenør, så går prosjektet over i en ny fase. Da er det viktig at dere setter dere ned sammen og lager en prosjektplan.

Planen bør være så detaljert som overhodet mulig. Ikke minst er det viktig å lage en tidsplan som er inndelt i byggesteg. Da kan du enklere holde følge med prosjektet underveis og sikre deg at fremdriften er som avtalt.

Kontrakten må også inneholde pris og hvordan eventuelle avvik håndteres, slik at du ikke får en stor overraskelse når regningen kommer til slutt. Dersom det underveis dukker opp situasjoner som gjør at kostnadene øker, så må kontrakten si at dette skal avtales før entreprenøren begynner å gjøre endringer.

I kontrakten bør du også sikre deg at eventuelle underleverandører er oppgitt, slik at du er sikker på at ikke entreprenøren benytter seg av arbeidere som ikke holder et høyt nok nivå. Det sikrer også at du kan være trygg på at alle skatter og avgifter betales som de skal.

Dersom du selv skal gjøre deler av arbeidet eller har kjøpt inn inventar, fliser eller annet utstyr som skal brukes på badet, så må dette spesifiseres i kontrakten. Vær oppmerksom på at entreprenøren ikke har ansvar for at ting byggherren har bestilt utenfor entreprisen leveres til rett tid. Det betyr at du som byggherre må ta ansvar og kostnaden dersom det blir forsinkelser i noen leveranser av denne typen.

8. Lag en plan for byggeperioden

Mange glemmer å tenke på hvordan de skal forholde seg til selve byggeperioden. En renovering krever at vann og avløp til tider stenges av. Dermed er det vanskelig å bo i boligen som normalt. Foruten at vann og kloakk ikke fungerer, så er deler av baderomsrenovering svært støyende.

For mange vil det ikke være mulig å bo i boligen under hele eller deler av prosjektet. Derfor må du ha tenkt ut hvordan du skal løse det. Avtal med entreprenøren dersom du har tenkt til å bli boende i deler av perioden, slik at arbeidet kan tilpasses best mulig.

Men det aller beste er om du kan finne et annet bosted mens arbeidet pågår, såfremt du ikke har flere bad i huset. Enten om man blir boende hos venner og familie eller om man velger å reise på ferie.

Uansett hva du ender på som bosituasjon, så er det viktig at du som byggherre følger opp prosjektet. Ha jevnlig og hyppig kontakt med entreprenøren og forsikre deg om at fremdriftsplanen dere ble enige om følges.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

9. Gjør en grundig sluttbefaring

Etter at arbeidet er avsluttet, må det gjennomføres en grundig befaring. Da går du sammen med entreprenøren gjennom alt som er gjort og krysser av i prosjektbeskrivelsen og avtalen etter hvert som dere har gjennomgått detaljene. Til denne befaringen kan det være lurt å ha med seg en fagperson som ikke har vært involvert i prosjektet.

10. Avtal en ettersjekk

På et våtromsprosjekt er det ofte lurt å ta en befaring etter en tids bruk, for eksempel etter seks måneder. Dersom du oppdager feil eller mangler tar du selvsagt kontakt med entreprenøren straks det skjer, men en brukssjekk vil kunne avdekke feil du ikke har oppdaget. Det er en forsikring for dere begge for å unngå krangler i etterkant.

Kom i gang med entreprenørjakten

Byggstart kan du finne entreprenører med lang erfaring og kompetanse innen renovering av baderom. Vi hjelper deg med å finne rett entreprenør til ditt prosjekt, basert på referanser, godkjenninger og økonomisk soliditet.

Få 3 tilbud på renovering av bad

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.