8 ting du må vite om å bygge på huset

 

Vurderer du å bygge på huset? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene

Bygge på huset

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge på huset? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Å bygge på huset blir som oftest aktuelt i situasjoner der familien har et ønske eller behov for nye rom eller fasiliteter, uten å måtte flytte på seg. I denne artikkelen har vi samlet 8 tips til deg som vurderer å bygge et tilbygg, påbygg eller underbygg.

1. Undersøk hva som er tillatt

Før man går i gang med enten et tilbygg, påbygg eller underbygg er det viktig å være klar over hvilke endringer som er søknadspliktig. Det finnes en rekke tiltak som ikke utløser søknadsplikt, mens de fleste større byggeprosjekter krever godkjenning fra kommunen. For eksempel setter kommunen en grense for hvor mye man kan bebygge en tomt, hvor høyt man kan bygge og hvor nærme tomtegrensen man kan bygge.

Å vite hvilke regler som gjelder og hvorvidt tiltaket man ønsker faller innenfor eller utenfor regelverket vil i mange tilfeller være krevende uten bistand fra en arkitekt. Et eksempel på dette er tilbygg - enkelte tilbygg er unntatt søknadsplikt, enkelte tilbygg kan man søke om selv mens andre tilbygg krever at en arkitekt eller entreprenør står som ansvarlig søker. Et bygg som er direkte koblet til boligen (tilbygg) vil ikke være søknadspliktig så lenge bygget er mindre enn 15 kvadratmeter. Før 1. mai 2021 kunne ikke tilbygget være ment for varig opphold uten at dette utløste søknadsplikt, men dette er ikke lenger tilfelle. Bygget må videre plasseres minst fire meter fra nabogrensen, og det må være ledig areal på tomten for bebyggelse. For å finne reguleringsplanen som gjelder for din tomt, se kommunens nettsider eller ta kontakt med kommunen, en arkitekt eller oss i Byggstart.

2. Legg en grundig plan

Det viktigste du kan gjøre for å sikre et godt resultat, er å planlegge prosjektet nøye. Tre begreper det er viktig å ha oversikt over, er påbygg, tilbygg og underbygg. Et påbygg er en utvidelse av bygget i høyden - i de fleste tilfeller i form av en ekstra etasje. Et tilbygg er en utvidelse av husets grunnflate. Dette innebærer bygging av ny grunnmur, og at tilbygget kobles direkte til den eksisterende konstruksjonen. Et underbygg er en utvidelse under huset, altså en kjeller eller en sokkeletasje.

En viktig del av forberedelsene er å tidlig forstå om prosjektet krever bistand fra fagpersoner som arkitekter, interiørarkitekter eller rådgivende ingeniører. I Byggstart hjelper vi deg å finne de fagfolkene som er best egnet til ditt prosjekt. Vi har et stort nettverk av kvalitetssikrede rådgivere og entreprenører. Registrerer du prosjektet ditt på vår nettside, vil du motta tilbud fra flere godt kvalifiserte fagpersoner med erfaring fra lignende prosjekter.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

3. Forstå kostnadsrammen

Pris er en avgjørende faktor i mange byggeprosjekter. Det er viktig å få en god forståelse av hva man må betale vurdert opp mot tilgjengelig budsjett, i tillegg til hva man eventuelt vil få igjen den dagen man selger huset. Omfanget på prosjektet, hvorvidt det er søknadspliktig, valg av entreprenører, håndverkere og materialer, og hvor mye egeninnsats man legger inn er alle faktorer som påvirker prisen på prosjektet. I Byggstart har vi opparbeidet en prisdatabase basert på tidligere prosjekter utført av entreprenører og håndverkere i vårt nettverk. Vi ser at gjennomsnittsprisen for et tilbygg ligger på 33.000 kroner per kvadratmeter, et påbygg ca. 37.000 kroner per kvadratmeter og underbygg ca. 17.000 kroner per kvadratmeter. Dette inkluderer alt av arbeidskraft, materialer og administrativt arbeid. Det er imidlertid stor variasjon i prisene for hver av prosjekttypene. Eksempelvis varierer tilbygg fra 27.000 kroner per kvadratmeter til 45.000 kroner per kvadratmeter.

Hva slags rom du ønsker å bygge vil også påvirke prisen i stor grad. Skal du bygge på et nytt bad blir dette betydelig dyrere enn et tilsvarende areal med bod. Spesielt på dyrerere arealer der det derfor viktig å vurdere hvor stort areal man faktisk trenger, og om det finnes smarte måter å innrede arealet på for å redusere omfanget av prosjektet. Enkelte vurderer også muligheten for å tjene inn noe av kostnaden ved å bygge en utleiedel. Dessuten kan det å bygge på huset øke verdien på boligen, som igjen kan gjøre det lettere å få få et romslig byggelån.

Bygge på huset? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

4. Vurder behovet for en arkitekt

Om du bør engasjere en arkitekt, kommer an på prosjektets omfang. Skal du kun føre opp et lite bygg, vil det ofte være tilstrekkelig å samarbeide med en teknisk tegner eller rådgivende ingeniør. I mange tilfeller kan det imidlertid være lønnsomt å engasjere en arkitekt. Arkitekter er flinke til å finne funksjonelle løsninger, og kan komme med verdifulle innspill i planleggingsfasen. Kanskje er det mulig å gjøre tilbygget mindre, uten at det går utover funksjonaliteten. Arkitekten kan også hjelpe deg med søknadsprosessen, og stå som ansvarlig søker i tilfeller der dette kreves.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

5. Bestem entrepriseform

Det er vanlig å skille mellom to måter å organisere et byggeprosjekt: totalentreprise og delt entreprise. Ved en totalentreprise har byggherre kun kontrakt med ett firma. Dette firmaet står ansvarlig for gjennomføringen og koordinering av hele prosjektet. Ettersom totalentreprenøren ofte er et tømrerfirma, vil de ta seg av snekkerarbeidet selv. Fagfeltene de ikke har dekning på internt, for eksempel elektro- og rørarbeid, blir utført av underentreprenører firmaet samarbeider med.

Ved en delt entreprise er det byggherre selv som inngår kontrakter med håndverkere på de ulike fagfeltene. Det er byggherres ansvar å koordinere prosjektet, og sørge for at fremdriftsplanen blir overholdt. Samtidig vil en delt entreprise gi byggherre større fleksibilitet og valgfrihet enn en totalentreprise. Så dersom man har sterke meninger om enkeltfag, eller ønsker spesifikke aktører inn på enkelte fagområder, kan det være en fordel å velge en delt entreprise.

En totalentreprenør vil gjerne ta et påslag på 10 % på underentreprenører.  Det er imidlertid ikke slik at det alltid vil være billigere å velge en delt entreprise. Det er både komplisert og tidkrevende å koordinere et byggeprosjekt, og dersom de ulike aktørene ikke har samarbeidet før kan dette påvirke effektiviteten. Tiden som spares, både av byggherre og teamet som utfører arbeidet, vil ofte kunne føre til at en totalentreprise er det rimeligste alternativet. Hvilken entrepriseform du velger, avhenger imidlertid av omfanget på prosjektet og din egen kompetanse.

Du må også ta stilling til om du skal bo hjemme mens prosjektet pågår. Gjelder det kun et lite tilbygg, er det som oftest ikke et problem å bli boende. Er prosjektet derimot av en viss størrelse eller karakter, kan det være både fysisk og psykisk belastende å bo på en byggeplass over lang tid. Har man små barn må dette også tas med i vurderingen.

6. Vær tydelig i kontrakten

Uavhengig av hvilken entrepriseform du går for, er det viktig at du er tydelig i kontrakten med håndverkerne. Det er fordelaktig både for deg og entreprenøren å være så tydelig som mulig. På den måten unngår dere eventuelle tvister og misforståelser. Skal du utføre deler av arbeidet selv, må det komme tydelig fram hvilket arbeid det er snakk, og når du planlegger å utføre det. Med en detaljert framdriftsplan er det enkelt å følge med på om prosjektet går som det skal, og man er godt rustet dersom det skulle oppstå uforutsette hendelser. Spesifiser også hvordan håndtere eventuelle forsinkelser, pristillegg eller endringer.

Underveis i prosjektet er det viktig å følge opp arbeidet nøye. Om du ikke bor der det bygges, burde du besøke byggeplassen ofte eller engasjere en byggeleder. Med detaljert planlegging er det også enklere for en ufaglært å følge opp arbeidet og se om alt går etter planen.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

7. Ta hensyn til naboer

Mye av arbeidet som omhandler påbygg og tilbygg innebærer at det må sendes nabovarsler. Man bør derfor tidlig ta i betraktning hvordan naboer påvirkes av prosjektet. Hvis tilbygget skygger for ettermiddagssolen på terrassen til naboen, undersøk mulighetene for å føre opp bygget på en slik måte at det begrenser forringelsen av naboens solforhold. Eller om toppen av garasjen ødelegger naboens utsikt, vurder å bygge en meter lavere eller legge garasjen lavere i terrenget. At naboen klager betyr ikke at byggesøknaden ikke blir godkjent, men det vil kunne ta lengre tid. Og tar du hensyn til naboens behov vil de kanskje gjøre det samme for deg ved en senere anledning.

8. Gjør en grundig kvalitetssikring av entreprenører

Når prosjektplanen er klar og eventuell byggesøknad er godkjent, er neste steg å bestemme hvem som skal utføre selve arbeidet. Å kvalitetssikre håndverkere og entreprenører er både vanskelig og tidkrevende, spesielt dersom man ikke selv har erfaring fra byggebransjen. Byggstart jobber derfor med å samle seriøse bedrifter på et sted, slik at det skal være enkelt for deg som byggherre og finne riktig selskap.  Dersom du registrerer ditt prosjekt på Byggstart vil bli kontaktet av en av våre prosjektledere for en gjennomgang av prosjektet. Deretter matcher vi deg med bedrifter som er godt kvalifisert for prosjektet, og som har ledig kapasitet og konkurransedyktige priser.

Finn de rette fagfolkene

Gå til Byggstart for å finne de rette fagfolkene for ditt prosjekt.

Bygge på huset? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.