Heve taket? Her er 8 ting du må vite

Heve tak

Innhold:

- En kort introduksjon- Dette må du vite- Slik kommer du igang

Ved å heve taket kan du utvide boligen med opptil en hel etasje, uten å måtte flytte eller bruke av hage- og utearealer. Det er noen begreper som ofte brukes om hverandre i forbindelse med takheving. Både takløft, heve taket, takopplett og påbygg er begreper du kan komme over. Takopplett er et mindre inngrep, og brukes ofte dersom sidene av et skrått tak skal heves. Husets høyeste punkt blir her stående uberørt. Dette er altså en mindre prosjekt enn en vanlig takheving, der hele takhøyden i boligens øverste etasje, heves. Påbygg brukes ofte når man ikke bygger ut ifra et eksisterende loft, og er gjerne noe mer krevende og kostbart enn ved takløft eller takheving.

I denne artikkelen får du 8 råd til hva du bør tenke på dersom du planlegger å heve taket på boligen din. Du kan blant annet lese om hva som skal til for å få prosjektet godkjent, hvilke forberedelse du bør gjøre, og hvordan du finner de rette håndverkerne til ditt prosjekt.

Få pristilbud på jobben? Få opp til 3 uforpliktende tilbud her.

1. Sett av god tid til planleggingen

Det å heve taket vil ofte være et omfattende og tidkrevende prosjekt. Derfor er det lurt å starte planleggingen og anbudsprosessen i god tid. Anbudsprosessen alene vil ofte ta et par måneder på denne typen prosjekter. Du bør også beregne tilsvarende tid til prosjektering og eventuelt arbeid med arkitekt i forkant av anbudsprosessen.

Selve gjennomføringen vil normalt ta mellom to måneder og et halvt år, avhengig av kompleksiteten og størrelsen på prosjektet. Det er derfor lurt å komme i gang med anbudsprosessen, eller prosjektering med arkitekt, så raskt som mulig.

Når du kontakter entreprenører, er det nyttig å ha planene mest mulig klare. Jo tydeligere din prosjektering er, desto mer nøyaktige og sammenlignbare pristilbud vil du få. Dersom du allerede er klar for å engasjere en entreprenør, kan registrere prosjektet ditt på Byggstart.no. Vi har samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndverkerfirmaer på ett sted, så det skal være enkelt for deg å velge rett.

2. Sett opp et realistisk budsjett

I Byggstart har vi opparbeidet en prisstatistikk basert på prosjekter utført av entreprenører gjennom vår plattform. Ut ifra denne statistikken ser vi at takløft er et prosjekt som ofte vil ende på rundt 20.000 kroner per kvadratmeter. Denne kvadratmeterprisen vil være realistisk på prosjekter med normal standard på materialer og løsninger. Prisen gjelder prosjekter med gjennomsnittlig kompleksitet. Noen prosjekter kan havne ned mot 15.000 per kvadratmeter mens andre ender på 30.000 eller mer. Dersom du ønsker løsninger av høyere standard, eller prosjektet er svært komplekst, vil prosjekt kunne havne i det øvre prissjiktet. Prosjekter med basisløsninger og enklere standard blir tilsvarende billigere. Det er også verdt å nevne at store prosjekter gjerne har en noe lavere kvadratmeterpris, fordi det finnes visse skalafordeler ved større byggeprosjekter.

3. Finn ut hvor du kan gjøre innsparinger

Ved takløft er det mange faktorer som vil kunne drive prisen opp eller ned. Det mest sentrale er ofte størrelsen og kompleksiteten på jobben. Kompleksiteten avhenger i stor grad av boligens konstruksjon, tilstand og tilkomst. Derfor har du liten mulighet til å påvirke akkurat dette. Det finnes imidlertid flere andre prisdrivende faktorer du har mer kontroll over.

Spesialtilpassede løsninger og plassbygde elementer er gjerne betydelig dyrere enn tilsvarende løsninger som er kjøpt i butikk. Ved å snakke med en arkitekt eller interiørarkitekt kan man komme frem til smarte og plassbesparende løsninger for både oppbevaring, soveplasser og annet, men dette drar normalt prisen opp sammenlignet med standard løsninger.

Bad og kjøkken er de dyreste rommene å bygge. Bygger man slike rom, vil prosjektet mest sannsynlig havne i den øvre delen av prissjiktet. Hvilke innvendige løsninger, kledning og materialer du velger å bruke i den nye etasjen, vil også ha mye å si. Bare på gulvkledning kan prisen per kvadratmeter variere med flere tusen kroner, fra de billigste løsningene i linoleum eller vinyl, til de dyreste i heltre eller stein. Bruk gjerne litt tid på å undersøke hvilke muligheter du har, og hva de ulike produsentene tilbyr. Noen ganger har entreprenøren gode avtaler med visse leverandører. Vær også på utkikk etter tilbudskampanjer fra leverandører.

4. Finn ut hva du bør se etter i anbudsprosessen

I tillegg til prisen, er det flere andre kriterier du bør tenke på når du skal finne håndverkere til ditt takløft. Entreprenøren bør ha utført lignende prosjekter tidligere. Spør gjerne om firmaet har noen referanser du kan ringe. Entreprenøren du velger bør også ha kapasitet til å gjennomføre prosjektet relativt raskt. Når de ulike firmaene kan starte opp, vil også variere.

I Norge har vi flere godkjenningsordninger for entreprenørfirmaer. Noen av disse er Mesterbedrift, Sentral Godkjenning, Våtromsgodkjenning og DBS-godkjenning. Av disse er DBS den eneste obligatoriske. Dette er en godkjenning alle håndverkere som utfører elektrisk arbeid må inneha. Selv om de resterende godkjenningene er frivillige, fungerer de likevel som et gode kvalitetsstempler.

Noen formaliteter bør også være på plass. Firmaet bør ha økonomisk soliditet. Det vil si at de har en stabil økonomisk situasjon og ikke står i fare for å gå konkurs. Dette får man innsikt i ved å sjekke Brønnøysundregistrene eller gjøre en kredittsjekk. I tillegg kan det være lurt å finne en entreprenør du kommer godt overens med, slik at prosjektering og kommunikasjon går effektivt.

5. Finn ut om prosjektet ditt er søknadspliktig

Takheving regnes som et påbygg og er derfor søknadspliktig til Plan og Bygg, og man trenger en fagperson til å søke.

I tillegg blir det ofte aktuelt med søknad om bruksendring, for eksempel ved omgjøring av råloft til varig oppholdsrom.

Når du skal søke til Plan og Bygg om å få heve taket, må du først ta kontakt med en arkitekt eller annen fagperson. Denne vil stå ansvarlig for søknadsarbeid. Du vil da få hjelp til å gjøre all den nødvendige prosjekteringen, tegne de nødvendige tegningene og sende inn selve søknaden til kommunen. I noen tilfeller er det mulig at entreprenøren kan gjøre søknadsjobben, men det er vanligere å finne en arkitekt til dette.

I noen områder er takheving et prosjekt som kan være vanskelig å få godkjent. Dette kan du finne ut mer om ved å sjekke reguleringsplaner for ditt område. Dersom du er i tvil, kan du også kontakte kommunen din. Det er også mulig å be om en forhåndskonferanse, for å sette opp noen rammer for prosjektet, før du bruker tid og penger på å utarbeide den fulle søknaden.

6. Skriv en ryddig kontrakt

Når du har funnet en håndverker, bør dere skrive en tydelig kontrakt. Bruk gjerne kontraktsmalene for håndverkertjenester fra Forbrukerrådet. Disse finner du her. I kontrakten må det komme tydelig frem når arbeidene skal begynne, når de skal være ferdige, og hvordan dere skal håndtere eventuelle forsinkelser eller uforutsette kostnader.

7. Sørg for en mest mulig knirkefri gjennomføring

I tillegg til kontrakten er det alltid lurt å sette seg ned med håndverkeren og skrive en fremdriftsplan. Denne vil inneholde flere datoer og spesifikke holdepunkter enn kontrakten. Slik kan du som privatperson lettere holde øye med arbeidet underveis. Jo større prosjektet er, desto viktigere og mer detaljert bør fremdriftsplanen være.

Underveis i prosjektet er det lurt å være innom byggeplassen fra tid til annen. Slik kan du passe på at milepælene i fremdriftsplanen blir ferdigstilt til rett tid. Det blir også lettere å holde en god dialog med håndverkerne. Prøv å avklare mest mulig detaljer på forhånd, slik at du slipper å endre planer og ombestemme deg underveis. Dette kan føre til både forsinkelser og ekstra kostnader.

8. Avslutt prosjektet med formalitetene i orden

Når prosjektet nærmer seg slutten, er det fortsatt noen formaliteter du bør ta hensyn til. Før du betaler ut siste del av kontraktsbeløpet, er det lurt å hente inn en ekstern fagperson for å gå sluttbefaring. Her undersøker fagpersonen at det ikke foreligger noen mangler eller feil i arbeidet som har blitt utført. Når dette er gjort, kan du betale håndverkerne den resterende summen.

Forsikre deg om at du får tilsendt kopier av alle relevante dokumenter og papirer fra de involverte håndverkerne. Disse kan bli viktig dersom det skulle oppstå problemer i etterkant. De vil også kunne bli nødvendige dersom du bestemmer deg for å selge eller pusse opp videre.

Få pristilbud på jobben? Få opp til 3 uforpliktende tilbud her.

Neste steg

Når du har fått oversikt over hva som inngår i å heve taket, og hvilke forberedelser du bør gjøre, vil neste steg være å begynne å finne passende fagfolk for jobben. I Byggstart har vi samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndverkerfirmaer på ett sted så det skal være enkelt å finne rett firma for jobben. Dersom du ønsker hjelp til å komme i kontakt med et firma som kan heve taket på din bolig, kan du registrere prosjektet på Byggstart.no.

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.