Garasje inntil huset? Her er 10 tips

 

Vurderer du å bygge garasje inntil huset? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Garasje inntil huset

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på ny garasje

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

1. Bruk tid på planlegging

En utfordring med å bygge garasje inntil hus, er at garasjen må tilpasses det eksisterende bygget. Derfor vil det ofte lønne seg å engasjere en arkitekt tidlig i prosessen. At garasjen bygges ut ifra hvordan huset er konstruert, utelukker dessuten å benytte ferdigtegnede garasjer. Disse leveres kun som byggesett for selvstendige bygg. En arkitekt er derfor helt essensielt for å komme i gang med prosjektet.

Det kan lønne seg å engasjere en arkitekt så tidlig som mulig, så du kan utvikle prosjektet i samarbeid med fagfolk. Vi anbefaler at man starter planleggingen av et byggverk tre til seks måneder før byggestart.

2. Avklar papirarbeidet

I utgangspunktet er ikke prosjektet søknadspliktig dersom du skal bygge garasje på under 50 kvadratmeter. Dette endrer seg imidlertid når garasjen skal stå inntil boligen. Slike prosjekter er kun fritatt fra å søke dersom garasjen er mindre enn 15 kvadratmeter. De fleste opplever at dette blir et for lite areal når man først har bestemt seg for å bygge. Derfor bør man belage seg på å søke kommunen om byggetillatelse.

Behandlingsperioden vil variere mellom ulike kommuner, og kan ta opptil tre måneder. For å unngå forsinkelser, er det viktig å legge ved alle nødvendige dokumenter så fort som mulig. Direktoratet for Byggkvalitet har utarbeidet en grundig og enkel veileder for hvordan du søker om byggetillatelse. Dersom du knytter til deg en entreprenør, vil også denne kunne hjelpe deg med søknaden.

Grunnen til at garasje inntil hus utløser søknadsplikt oftere enn frittstående garasjer, er at det stilles strengere krav til brannsikkerhet. Garasjer som befinner seg mindre enn 1 meter fra boligen, må være bygget i utvalgte materialer. Slike bygg må være konstruert i henhold til EL30-normen. Normen betyr i praksis at bygget må kunne å stå imot brann i minst 30 minutter. Garasjer med direkteadgang til boligen må dessuten være bygget i gasstett materiale. Det er også et krav at det ikke er en direkte dør mellom garasjen og oppholds- eller soverom. Skal adgangen mellom de to byggene være lovlig, må det finnes et eget rom med dører i begge ender, som binder byggene sammen.

3. Velg ut materialer tidlig

En del av materialene du trenger for å bygge en garasje inntil huset, vil ha leveringstid. Derfor er det viktig å være tidlig ute med å bestille, slik at materialene er på plass når arbeidet skal begynne.

Bestilling av materialer er også et punkt der du har mulighet til å påvirke sluttsummen på prosjektet. Selv om en entreprenør vil være i stand til å hjelpe deg med dette, er det ingenting i veien for at du bestiller materialene på egenhånd. Denne typen egenarbeid er med på å dra ned prisen på prosjektet. Det som uansett er viktig, er at du klarerer dette med håndverkerne, slik at det ikke er noen tvil om hvem som står for innkjøp av materialene.

4. Lag en grundig arbeidsplan

Å bygge garasje inntil hus, er en stegvis prosess. Fremdriften i prosjektet er avhengig av at alt arbeid blir utført til riktig tid. Derfor er det helt sentralt å sette opp en arbeidsplan for prosjektet. I planen må det komme tydelig frem når hvert enkelt byggetrinn skal være ferdigstilt. Det vil være en stor fordel å utarbeide denne i samarbeid med de involverte håndverkerne. På måten unngår man misforståelser om hvordan prosjektet skal utføres. Det er også viktig at alle involverte får tilgang på arbeidsplanen så fort den er klar.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

5. Velg riktig fagfolk

Skal du i gang med å bygge en garasje inntil huset, er det viktig å komme i kontakt med håndverkere som har erfaring med nettopp dette. I anbudsprosessen bør du være på utkikk etter firmaer som kan vise til både kompetanse og erfaring på det som inngår i ditt prosjekt. Be gjerne om å få tilsendt referanser du kan kontakte. At håndverkerne har utført lignende prosjekter før, gjør at du som byggherre kan føle deg trygg på at arbeidet blir utført til høy kvalitet. I tillegg vil firmaer som har bygget garasje inntil hus før, ha opparbeidet gode rutiner. Dermed går arbeidet fortere, noe som også blir billigere for deg som kunde.

For å komme i kontakt med håndverkere og entreprenører som har erfaring med å bygge garasje inntil hus, kan du benytte gratistjenesten Byggstart. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.

Få 3 tilbud på ny garasje

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

6. Inngå skriftlige kontrakter

Å inngå skriftlige kontrakter med alle involverte, er helt sentralt for gjennomføringen av prosjektet. Det fungerer som en sikkerhet, både for deg og håndverkerne. Muntlige avtaler kan virke enkle og tidsbesparende, men de kan fort bli et problem dersom det oppstår uenighet om hva som faktisk ble avtalt. Slike uenigheter er enkle å unngå dersom man har avtalen svart på hvitt. Kontrakten du inngår med håndverkerne bør inneholde både den endelige prisen på arbeidet, og og tidsfristene arbeid skal utføres innenfor. Det er også lurt å legge ved arbeidsbeskrivelse, prosjektplan og andre relevant dokumenter, som vedlegg til kontrakten. Kontrakten bør utformes i samarbeid med håndverkerne, slik at det er enighet om hvordan prosjektet skal gjennomføres. Pass også på å nevne eventuelt egenarbeid i kontrakten. For eksempel hvis du planlegger å kjøpe inn materialene selv.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

7. Bygge noe selv?

Å bygge garasje på egenhånd vil for en del være et overkommelig prosjekt. Med tålmodighet og en grunnleggende forståelse for bygging, vil det være mulig å fullføre store deler av prosjektet på egenhånd. Det er imidlertid ikke bare et spørsmål om kompetanse. Å bygge en garasje tar tid. Derfor er det viktig å forsikre seg om at man har mulighet til å legge ned det arbeidet som kreves. Har man lite tid til rådighet, vil det lønne seg å overlate jobben til profesjonelle. Hvis ikke risikerer man at garasjen blir stående uferdig over lang tid. Et halvferdig prosjekt kan bli vesentlig dyrere å overlate til fagfolk enn om du gir dem jobben fra starten av. Et alternativ er å påta seg deler av jobben selv. Uansett vil det lønne seg å diskutere med fagfolk, for å få et estimat på hvor mye tid man bør sette av til de ulike stegene i prosessen.

8. Vær aktivt engasjert underveis

Uavhengig av om du direkte involvert i byggeprosjektet eller har overlatt hele jobben til profesjonelle, er det viktig at du følger opp prosjektet underveis. Hold en hyppig dialog med fagfolkene slik at du alltid har oversikt over fremgangen i prosjektet, og blir gjort oppmerksom på eventuelle problemer som oppstår. At du som byggherre engasjerer deg i prosjektet, er også noe mange håndverkere og entreprenører vil sette pris på.

9. Gjør en god sluttbefaring

Selv mindre byggeprosjekter er avhengig av at det gjøres en grundig og korrekt befaring når arbeidet er avsluttet. Dersom du føler at du ikke er i stand til å bedømme arbeidet selv, kan det være lurt å engasjere noen med erfaring og kompetanse på området.

Under sluttbefaringen gjennomgår dere alle deler av prosjektet, og sjekker at arbeidet stemmer overens med arbeidsbeskrivelse, prosjektbeskrivelse og kontrakt. Dersom dere underveis oppdager feil eller mangler, skal disse utbedres før du gjør det endelig økonomiske oppgjøret.

10. Husk dokumentasjonen

Etter at prosjektet er avsluttet, er det viktig å få tilsendt den påkrevde dokumentasjonen. I forbindelse med garasje inntil huset vil det hovedsakelig dreie seg om samsvarserklæring fra elektrikeren. Dette er en bekreftelse på at det elektriske arbeidet er utført forskriftsmessig. I tillegg vil kontrakten og fakturaene fra entreprenøren være gjeldende dokumentasjon på arbeidet.

Dokumentasjonen må oppbevares sikkert slik at den kan legges frem ved salg, brann eller problemer. Forsikringsselskapet kan nekte å utbetale oppgjøret dersom det ikke foreligger dokumentasjon. Sørg for å få dokumentene tilsendt umiddelbart etter at arbeidet er avsluttet og inspisert.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Finn de rette fagfolkene

Gå til Byggstart for å finne de rette fagfolkene for ditt prosjekt.

Få 3 tilbud på ny garasje

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.