Bygge funkishus: 8 ting du må vite

 

Vurderer du å bygge et funkishus? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Funkishus tips

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge funkishus? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Funkisstilen har oppnådd en nyvunnet popularitet de siste par tiårene, selv om det vi mange kaller funkis i dag ikke er helt det samme som funkishus som ble bygget opprinnelig. Stilen oppsto på 30-tallet, fordi arkitektene ønsket å sette fokus på funksjonalitet i husbyggingen. De arbeidet ut ifra en filosofi om at utseende på byggene skulle dikteres ut ifra funksjonen. Alle valg i utforming ble gjort for å gjøre det å leve i boligen mest mulig behagelig og effektivt.

Dette førte til at husene bygget i funkisstil i hovedsak har rektangulære hovedformer for maksimal arealutnyttelse. Samtidig ønsket arkitektene å utfordre det tradisjonelle byggeuttrykket med detaljer som buede vindusbelter og utstikkere. Takterrasse på hele eller deler av boligen er også vanlig. Vinduer er strategisk plassert, gjerne i hjørner, for å gi mest mulig lysinnslipp. Det er heller ikke uvanlig med takvinduer eller lystunneler for å gi dagslys i deler av bygningen som trappeoppganger og bad. I tråd med tanken om at alt som ble bygget skulle ha en spesifikk funksjon, har funkishusene gjerne få detaljer og utsmykninger.

1. Få et realistisk bilde av budsjettet

Det første du bør gjøre for å få oversikt over ditt budsjett er å gå i banken tidlig.

Vi ser at en kvadratmeterpris man kan ta utgangspunkt i, ligger på mellom 30.000 og 40.000 kroner

Dette er en snittpris, og bygg av mer eksklusiv standard kan gjerne koste 45.000 kroner per kvadratmeter, eller mer. Bygger dere derimot i en enklere standard kan man komme ned i 27.000 kroner per kvadratmeter. Denne kvadratmeterprisen dekker selve byggingen. I tillegg må dere kjøpe tomt, om dere ikke allerede har gjort det. Prisen for arkitekttjenestene kommer også i tillegg. Vanlig timepris for arkitekter ligger gjerne på mellom 700 og 1.500 kroner.

Når dere setter opp deres budsjett bør dere holde av rundt ti prosent til uforutsette hendelser. Mange husbyggere oppdager ting de har glemt eller vil endre underveis i byggearbeidene. Da er det greit å ikke ha sprengt budsjettet helt, slik at dere faktisk kan gjøre endringene dere har lyst på uten problemer. Det er heller ikke sjeldent at uforutsette hendelser fører til økte kostnader underveis i prosjektet.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

2. Finn ut hvor dere kan spare penger

Dersom dere ønsker å gjøre innsparinger er det mange grep dere kan ta. I prosjekteringen må du ta avgjørelser angående hva slags materialer og løsninger dere ønsker i deres bolig. Med tekniske løsninger menes slikt som oppvarming, ventilasjon, og det elektriske anlegget. Materialer er mer selvforklarende, og inkluderer alt fra type fliser og innredning på badene, til type maling eller kledning. Det vil alltid finnes løsninger som koster mindre enn andre. Sørg også for å holde dere oppdatert på tilbud og kampanjer. Kjøp gjerne inn materialer hvis dere finner det billig, så lenge dere har har mulighet til å oppbevare det trygt. Husk at mange små innsparinger til sammen kan utgjøre mye i totalbudsjettet.

Byggemetode har også en del å si for budsjettet. Når det gjelder funkis-inspirerte hus er det vanlig at de har en fasade i pusset mur. Da vil valget ligge mellom å bygge den innvendige strukturen i en form for mur, i tre kledd med plater dekket med murpuss, eller å støpe større deler av bygget i betong. Sistnevnte vil være mest slitesterkt men også dyrere.

Husk at prisen ikke burde gå på bekostning av kvaliteten og ta en avgjørelse dere vil være fornøyde med også i lengden.

Bygge funkishus? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

3. Finn en arkitekt som har gjort lignende prosjekter

Sørg for at arkitekten dere velger har tegnet hus i funkisstil tidligere. Hvis han eller hun ikke har en online portefølje, kan dere spørre om å få se tidligere arbeider. Potensielt kan dere også forhøre dere rundt mulighetene for besøke tidligere prosjekter arkitekten har gjort.

Landsforbundet for arkitekter har en online oversikt over alle arkitektfirmaer per geografi og prosjekttype, som man kan søke i: Finn arkitekt

4. Forbered deg til første møte med arkitekten

Hvis du planlegger å bygge noe spesifikt, som et funkis-inspirert hus, har du mest sannsynlig allerede gjort deg opp tanker om hvordan bygget skal se ut. Samle gjerne inspirasjon og og bilder som du kan vise til arkitekten. I tillegg til dokumentasjon på utseendemessige løsninger, kan du med fordel gjøre deg opp en mening om hva slags tekniske løsninger og materialer du har sett for deg.

Dette forenkler arkitektens oppgave med å prøve å forstå hva dere ønsker dere. Slik sparer dere også inn timer med arkitekten, og dermed også penger. I tillegg til bildetjenester som Pinterest og Instagram, kan du for eksempel dra på boligmesser for å hente inspirasjon.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

5. Hvor lang tid vil prosjektet ta

Som hovedregel kan du regne med at byggeprosjektet nok tar noe lenger tid enn du har sett for deg. Derfor bør du legge inn gode marginer mellom de ulike oppgavene som skal utføres. Husk i tillegg at uforutsette ting, som værforhold eller ventetid på materialer, kan føre til forsinkelser underveis. Derfor bør du alltid legge inn et visst slingringsmonn i tidsplanen. Vi ser at tidsdisponeringen på et prosjekt som et funkishus ofte kan se slik ut:

  • Aller først vil du måtte regne med å bruke mellom fire og åtte måneder på arbeidet med arkitekten. Dette inkluderer søknadsprosessen til Plan og Bygg.
  • Deretter vil prosessen med å vurdere pristilbud fra entreprenører kunne ta mellom to og fire måneder.
  • Etter dette er det tid for å sette i gang med selve byggingen. Det første som må gjøres er grunnarbeidene, som vil ta mellom en og to måneder.
  • Du må regne med å bruke cirka like lang tid, altså en til to måneder på byggingen av grunnmur og betongarbeider. Dersom større deler av ditt funkishus skal bygges i betong, vil dette steget ta lenger tid, og du kan kanskje trekke fra noe tid på neste steg.
  • Når betongarbeidet er ferdig, skal tømrerne bygge det man kaller tett råbygg. Altså at hovedstrukturen er tett for vær og vind. Dette tar gjerne to til fire måneder.
  • Resterende tømrerarbeider og alt av innvendig ferdigstilling vil kunne ta ytterligere tre måneder eller kanskje mer.
Når du har valgt en entreprenør vil dere normalt sette opp en mer detaljert fremdriftsplan. Legg inn milepæler for hva som skal skje når, slik at du kan bruke denne til å påse at arbeidene går fremover som avtalt.

Husk at noen materialer har lang ventetid, og noen har kanskje også en venteliste. Du bør sjekke om dette gjelder materialene du har lyst på, slik at du faktisk rekker å få de i tide. Hvis ikke vil det enten kunne skape forsinkelser, eller du kan bli nødt til å gå for materialer du ikke hadde like lyst på.

6. Bestem deg for hvordan du vil organisere prosjektet ditt

Det finnes flere måter å organisere et byggeprosjekt på. På mindre prosjekter kan du gjerne fungere som organisator selv. Isåfall er det din oppgave å koordinere de ulike entreprenørfirmaene du har behov for, i forhold til hverandre.

På større prosjekter, som det å bygge et hus fra grunnen av til være, er det lurt å la noen med erfaring fra prosjektledelse ta seg av denne koordineringsoppgaven. Om du ikke allerede har omfattende erfaring fra bygg, vil denne oppgaven være svært omfattende og tidkrevende. Dersom du likevel ønsker å ansette de ulike entreprenørfirmaene separat, vil det være lurt å ansette en egen fagperson som prosjektleder.

Det vanligste på slike prosjekter er derimot å velge en totalentreprenør (kan generalentreprise når det kun er utførende fag). Totalentreprenøren tar seg av alt organiseringsarbeid av de ulike fagfeltene det er behov for i prosjektet. Når det er behov for arbeider de ikke selv utfører, har totalentreprenøren underentreprenører til disse oppgavene. Denne måten å organisere prosjektet fungerer ofte bedre fordi de ulike håndverkerne gjerne har jobbet sammen over lengre tid og du kan være trygg på at samarbeidet fungerer effektivt og bra.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

7. Hold øye med fremdrift og hold kommunikasjonen ryddig

Underveis i hele prosessen bør du holde kommunikasjonen med entreprenøren(e) ryddig og profesjonell. Skulle det for eksempel oppstår uenigheter eller forsinkelser bør du passe på å holde følelser ute av regnestykket.

Sørg for å følge opp arbeidene jevnlig ved å besøke tomten og byggeplassen ofte. Dette gjør at du kan oppdage eventuelle problemer og misforståelser så raskt som mulig. Ta gjerne også bilder på byggeplassen. Ikke bare er det fint å kunne se tilbake på byggeprosessen senere, det kan også komme godt med om du har bildedokumentasjon hvis det skulle oppstå problemer eller feil.

Bruk fremdriftsplanen du har utviklet med entreprenøren som en guide når du skal holde oppsyn med byggearbeidet. Sjekk at det dere har avtalt skal skje, skjer til rett tid.

8. Til slutt: Husk sluttbefaring og ettersending av dokumenter

Før du sier deg helt ferdig med byggearbeidene er det et par ting du bør huske på. Først å fremst er det viktig at du sørger for at en ekstern fagperson utfører en grundig sluttbefaring. Dette bør skje før du betaler entreprenøren siste del av kontraktsbeløpet. Det er vanlig å holde tilbake 5-10% av den totale summen til etter eventuelle feil og mangler som oppdages på sluttbefaringen er utbedret og i orden.

Du bør også be om å få kopier av alle dokumenter og papirer som kan bli relevante på et senere tidspunkt. Dersom du for eksempel skal gjøre vedlikehold, selge eller det oppstår en garantisak er det greit at du allerede sitter på all nødig dokumentasjon og slipper å måtte bruke tid på å få tak i dette.

Hvordan finne entreprenør for jobben?

Å velge entreprenør er kanskje det viktigste valget du tar i løpet av byggingen av et hus. Det er en rekke ting du bør ta med i regnestykket når du skal ta avgjørelsen.

Det første man som privatperson tenker på som et kriterium er gjerne prisen (i sammenheng med kvaliteten selvfølgelig). Men dette er bare én av faktorene du bør vurdere når du skal finne de rette håndverkerne for prosjektet ditt.

Mest sannsynlig har dere et ønske om at prosjektet skal ferdigstilles så raskt som mulig. Derfor er også firmaets kapasitet viktig. Det er lurt å få klarhet i når entreprenøren kan starte, hvor rask beregnet fremdrift vil være og når de mener de kan ha huset ferdig, før du tar en avgjørelse.

Å bygge et funkis-inspirert hus, eller en hvilken som helst annen type ny bolig, vil være et tidkrevende og komplisert prosjekt. Derfor må du regne med mye kommunikasjon att og frem med håndverkerne, uansett om du har bestemt deg for delt eller totalentreprise. Entreprenørfirmaet du velger, bør være folk du kommer godt overens med og kommuniserer godt med. Prøv å danne deg et bilde av hvordan kommunikasjonen foregår i anbudsprosessen og velg noen du ser for deg at du kan jobbe lenge med uten at for mange misforståelser oppstår.

For at arbeidene faktisk kommer til å gå som de skal, må du også sørge for at firmaet har en viss økonomisk soliditet. Det vil si at firmaet ikke står i fare for å gå konkurs. Hvis firmaet går konkurs underveis i ditt prosjekt sier det seg selv at det vil bli et problem. I tillegg må du også huske på at du har en femårig garantiperiode. Dersom det skulle oppstå problemer med boligen i garantiperioden er det viktig at firmaet ikke har gått konkurs slik at de kan utbedre feilen uten videre problemer. Firmaets økonomiske situasjon kan man få et innblikk i ved å sjekke det av regnskap som ligger tilgjengelig på nett. Ved oppføring av ny bolig er man uansett sikret gjennom Bustadoppføringsloven, men det er alltid uheldig om entreprenøren går konkurs i løpet av, eller etter prosjektet.

Når du skal bygge et funkis-inspirert hus bør du også sørge for at du finner et håndverkerfirma som har gode referanser fra tilsvarende prosjekter. En slikt hun skal for eksempel gjerne bygges i mur eller betong, så sørg for at entreprenøren har gjort akkurat dette flere ganger tidligere. Sørg for å få referanser du kan ringe, da online referanser er mindre utfyllende og kan være mindre troverdige.

I tillegg er det en del grunnleggende krav du må stille til entreprenøren angående forsikringer, lisenser og godkjenninger.

Alle entreprenører som du finner på Byggstart er nøye kvalitetssikrede. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Vi sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.

På den måten kan du som kunde kan være trygg på at tilbudene du får gjennom oss, kommer fra de objektivt beste entreprenørene i ditt område.

Registrer prosjekter ditt på Byggstart hvis du har lyst til at vi skal hjelpe deg å komme i kontakt med entreprenører til ditt prosjekt. Det er kostnadsfritt og uforpliktende å motta tilbud fra entreprenører på Byggstart.

Bygge funkishus? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.