10 smarte tips når du skal bygge generasjonsbolig

Generasjonsbolig

Innhold:

- En introduksjon til generasjonsboliger- 10 smarte tips for byggeprosjektet- Kom i gang med ditt prosjekt

En generasjonsbolig kan være en god løsning for de som ønsker litt mer nærhet til familien, og ofte gir det også litt mer økonomisk spillerom. Man deler utgifter og ansvar om vedlikehold av boligen, og bygger et godt familieforhold ved å tilbringe mye tid sammen. Det er likevel noen punkter man må tenke over når man skal bo vegg i vegg, og det er viktig å tenke nøye gjennom hvordan det blir. I denne artikkelen skal vi gi deg 10 tips for hvordan det hele blir en positiv opplevelse.

Få pristilbud på ditt prosjekt: Legg ut jobben på Byggstart.no

1. Sørg for en åpen dialog

Når du skal flytte sammen med familien igjen, er det avgjørende at dere snakker sammen og har klare grenser for hva som er greit og ikke greit. Bli enige om reglene på forhånd, og lytt til den andre partens behov. Mens noen synes det er koselig med uanmeldt besøk, kan andre oppfatte det som påtrengende, noe som kan skape mye unødvendig irritasjon. Barneleker strødd rundt i hagen kan også være skape misnøye og frustrasjon, mens andre synes det er hyggelig at barna får herje fritt. Om denne type irritasjonsmomenter får ligge og ulme i lang tid kan det føre til en familiekonflikt det blir vanskelig å finne en løsning på, så det kan være lurt å diskutere dette først som sist.

2. Finn et gunstig eierforhold

Det er heller aldri gøy å diskutere økonomi og formelle eierforhold med familien, men dette er en nødvendighet. Finnes det andre søsken som vil oppfatte deler av naboskapet som skjevfordeling av verdier i forhold til arv? Hvordan løser man det den dagen en av den eldre generasjonen går bort? Hvis det er andre arvere, hvordan forholder de seg til salg av boligen ved et dødsfall? Det er ikke alle som har muligheten til å kjøpe ut andre eiere hvis det skulle bli aktuelt, og kan dermed bli tvunget til å flytte hvis ikke eierforholdene er avklart på forhånd.

3. Bruk dyktige håndverkere for å få et solid bygg

Når du bygger et nytt hus fra bunnen av, er det viktig at du sikrer et godt grunnlag med å bruke håndverkere som kan faget sitt. Det finnes mange skrekkhistorier om entreprenører som sparer penger ved å bruke ufaglært arbeidskraft og ikke følger nødvendige regler og forskrifter. Man burde absolutt fokusere på å få et solid resultat, og det er slett ikke slik at det billigste er det beste når det kommer til håndverkerbransjen. Selv om det kan friste å spare penger på å engasjere en entreprenør som tilbyr en lavere pris, er det god grunn til å være skeptisk hvis tilbudet er vesentlig lavere enn det andre aktører kan tilby. Det lønner seg alltid å ta nødvendige forhåndsregler før man bestemmer seg. Ved å søke på internett kan man komme over tidligere kunders erfaringer, undersøke om foretaket innehar nødvendige godkjenninger og om de har orden i økonomien.

For å gjøre det enklere for deg som utbygger å finne kvalifiserte entreprenører og håndverkere, har vi i Byggstart gjort jobben med å kvalitetssikre og bakgrunnsjekke hundrevis av foretak som driver innen bransjen. Vi har samlet de beste på ett sted, for at du skal kunne være sikker på at entreprenøren holder den kvaliteten på arbeidet du er ute etter. Når du registrerer prosjektet ditt på våre nettsider, vil vi matche deg med vårt nettverk og finne håndverkere som har akkurat den ekspertisen som kreves. Vi setter deg i kontakt med flere aktører som gjerne kommer på befaring for å se an forholdene og kunne tilby en rimelig pris. Denne tjenesten er helt gratis, og når du har registrert deg er du fortsatt ikke forpliktet til noe som helst. Du finner tjenesten vår her.

4. Samle tilbud fra flere aktører for å sikre en konkurransedyktig pris

Ved å motta tilbud fra flere entreprenører, kan du sammenligne og sette de forskjellige tilbudene opp mot hverandre. Men det er ikke bare prisen som burde være med på å bestemme. Se også på hva som er inkludert i prisen. Om man er uklar i prosjektbeskrivelsen kan det oppstå uenighet i hva som faktisk skal gjøres, og en konflikt med håndverkeren kan både ta lang tid og bli en dyr affære. Man bør også være oppmerksom på tidsperspektivet. Diskuter med entreprenøren hva du ser for deg, og du finner fort ut om det er realistisk i forhold til entreprenørens kapasitet. Det er også litt avhengig av hva du ønsker av standard og spesialløsninger. En spesialist kan i mange tilfeller være litt dyrere, men også levere et tilsvarende bedre resultat.

5. Skriv gode kontakter

Det er alltid en fordel å være ekstra tydelig når du inngår avtaler med håndverkere. Ikke fordi de ikke er til å stole på, men det er mye som kan misforstås. Om man forventer et nøkkelferdig hus mens entreprenøren har inntrykk av at det bare skal settes opp råbygg, vil det bli problemer når regningen kommer. Man bør også forsikre seg om at begge parter er inneforstått med hvem som er ansvarlig for materialer, og hvordan det løses om det oppstår forsinkelser fra leverandøren. Å avtale hva som skjer ved endring i prisen eller at prosjektet tar lenger tid enn først antatt er lurt for å unngå konflikt i ettertid. Forbrukerrådets forslag til kontrakter for kjøp av håndverkertjenester er et fint utgangspunkt, du finner disse her.

6. Finn riktig entrepriseform

Valg av entrepriseform burde basere seg på hva man har av kompetanse og erfaring fra å lede lignende prosjekter. Det er mange fagområder som inngår i å bygge et helt hus, og det er viktig at den som er ansvarlig for å koordinere og organisere er klar over hva det innebærer. Ved en generalentreprise vil byggherren inngå en kontrakt med én generalentreprenør, som igjen inngår egne kontrakter med underentreprenører for å dekke alle fagområdene. På den måten er det lettere for en byggherre med begrenset erfaring å ha oversikt over prosjektet, og man unngår alt arbeidet det fører med seg å lede et slikt prosjekt. Ved en delentreprise er det opp til byggherren å finne alle fagområdene, og man skriver selv kontrakt med hver og en av underentreprenørene. Mens en generalentreprenør gjerne tar et påslag på rundt 10% på den totale prisen for økt risiko og mer administrativt arbeid, slipper man det ved en delentreprise. Man har også bedre kontroll over alle fagområdene, men dermed også større risiko om noe skulle gå galt underveis.

7. Se på fordeler og ulemper ved ferdighus kontra arkitekttegnet

De siste årene har det blitt mer og mer vanlig å sette opp ferdighus når man bygger nytt. Dette kan i mange tilfeller være et godt alternativ. Det går fort å sette opp, det er rimeligere og det finnes mange løsninger som dekker forskjellige behov. Det gjør imidlertid at man mister noe av det unike man får ved et arkitekttegnet hus, og når man er med på prosessen fra starten av, kan man være med på å påvirke utformingen til å få spesialløsninger og en særegenhet man ellers går glipp av. Dette er ofte et spørsmål om pris og hva budsjettet tillater, men forskjellene trenger ikke nødvendigvis være så store. Ta gjerne kontakt med en arkitekt og få et prisoverslag, så kan du sammenligne og se hva du får for pengene.

8. Sørg for byggetillatelse før du går igang med arbeidet

Man må huske på at det ikke er lov å begynne å bygge før man har fått innvilget byggetillatelse. På et prosjekt av denne størrelsen kan man ikke søke selv, men er avhengig av en ansvarlig søker som fyller ut og leverer søknaden til kommunen. Normalt er ikke entreprenøren søker på egne prosjekter, men om en arkitekt har tegnet huset vil denne ofte også stå som ansvarlig søker. Reglene og kravene man må oppfylle for å få innvilget tillatelse kan variere noe fra kommune til kommune, men dette har nok ansvarlig søker kontroll over.

9. Vær nøye med budsjett og tidsplan

For at dette skal bli et vellykket prosjekt, er det viktig at man har finansieringen i orden. Man burde være ekstra nøye når man setter opp budsjettet, og følge med på kostnadene fortløpende. Det kan ofte gå litt fort i svingene på et stort prosjekt, men man må unngå at utgiftene tar overhånd. Deler man opp budsjettet i separate poster for hvert fagområde er man godt rustet, og man legger fort merke til om noe blir dyrere enn først antatt. Av samme grunn burde man også dele opp tidsplanen i mindre deler. Det kan være lurt å inkludere entreprenøren når man skriver budsjett og tidsplan, en fagmann som gjør dette til daglig har ofte bedre oversikt over kostnader og hvor lang tid ting tar.

10. Ha en god dialog med entreprenøren

Ved å besøke byggeplassen ofte og snakke med entreprenøren regelmessig, har man god oversikt over hvordan prosjektet går. Dette er jo hele familiens fremtidige hjem, og det kan være spennende å se hvordan boligen tar form steg for steg. Det blir også lettere å ta stilling til uforutsette problemer som eventuelt skulle oppstå, og man slipper å sette prosjektet på pause inntil man får vurdert problemstillingen. Med nøye oppfølging og gode avtaler, både med entreprenøren og resten av familien, kan en generasjonsbolig være nøkkelen for å oppnå boligdrømmen.

Trenger du fagfolk til jobben? Legg ut prosjektet på Byggstart.no

Finn de rette fagfolkene

Gå til Byggstart for å finne de rette fagfolkene for ditt prosjekt.

Neste steg:

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.