10 smarte tips når du skal bygge generasjonsbolig

 

Vurderer du å bygge en generasjonsbolig? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Generasjonsbolig

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge hus? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

En generasjonsbolig byr på både sosiale, praktiske og økonomiske fordeler. Det gjør det enkelt å holde kontakt med familien, samtidig som man kan hjelpe hverandre med daglige gjøremål. I tillegg innebærer det at man deler på kostnadene, noe som kan gjøre det enklere å finansiere byggeprosjektet. Men å bo under samme tak som andre deler av familien innebærer også noen unike utfordringer.

1. Sørg for en åpen dialog

Når man skal bo under samme tak, er det viktig å ha en felles oppfatning av hvordan man skal forholde seg til menneskene rundt. Dette gjelder blant annet ryddighet, vedlikehold og støynivå. En generasjonsbolig innebærer at beboerne befinner seg i ulike livsstadier, noe som igjen kan føre til ulike preferanser. Dersom man er opptatt av ro og orden kan det være krevende å dele både hus og hage med en småbarnsfamilie. På samme måte kan det oppleves som svært begrensede om naboen krever et lavt støynivå, mens en selv ønsker å arrangere fester og spille høy musikk.

Før man går i gang med prosjektet, er det derfor helt sentralt å bli enige om hvilke regler som skal gjelde for boligen. Ved å kartlegge begrensninger og krav, vil man oppnå en felles forståelse av hva det vil innebære å bo i samme hus. Når man har blitt enige om hvilke forventninger man skal ha til hverandre, har man et godt grunnlag for å bo under samme tak.

2. Finn et gunstig eierforhold

Det er også viktig å bli enige om de økonomiske aspektene ved å bygge en generasjonsbolig. Finnes det andre søsken som vil oppfatte deler av naboskapet som skjevfordeling av verdier med tanke på arv? Hvordan løser man det den dagen en av den eldre generasjonen går bort? Hvis det er andre arvere, hvordan forholder de seg til salg av boligen ved et dødsfall? Det er ikke alle som har muligheten til å kjøpe ut andre eiere, og disse kan dermed bli tvunget til å flytte hvis ikke eierforholdene er avklart på forhånd.

3. Bruk dyktige håndverkere for å få et solid bygg

Når man skal bygge et nytt hus, er det viktig å engasjere en entreprenør som har den nødvendige kompetansen og erfaringen. Dessverre finnes det flere aktører som prioriterer pris fremfor kvalitet. Dette kan for eksempel innebære å benytte kvalifisert arbeidskraft eller dårlige materialer, eller å ikke følger gjeldende regler og forskrifter. Derfor bør man være varsom dersom man mottar pristilbud som er betydelig lavere enn den øvrige. Det vil være betydelig rimeligere å investere i en dyktig entreprenør, enn å måtte utbedre eventuelle feil som følge av dårlig håndverk. Vær derfor nøye når du velger entreprenør.

Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Kun firmaene som opprettholder høy kvalitet og konkurransedyktige priser over tid får fortsette å være en del av plattformen. Det er gratis å legge ut oppdrag, og du vil motta flere uforpliktende pristilbud.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

4. Samle tilbud fra flere aktører for å sikre en konkurransedyktig pris

For å være sikker på at du mottar konkurransedyktige priser, er det viktig å hente inn tilbud fra flere entreprenører. Det er imidlertid ikke bare prisen du bør undersøke når du sammenligner tilbudene. Se også på hva som er inkludert i prisen. Variasjoner i pris kan skyldes at tilbudene inkluderer ulike arbeider. Hvorvidt tilbudene har forskjellige innhold avhenger ofte av hvor detaljert prosjektbeskrivelsen er. En detaljert beskrivelse gir entreprenøren et tydelig bilde av hva som skal bygges, og gjør det dermed enklere å utarbeide et realistisk pristilbud. Man bør også være oppmerksom på tidsperspektivet. Ved å diskutere prosjektet med entreprenøren, kan dere finne ut om firmaet har kapasitet til å utføre arbeidet som kreves.

Bygge hus? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

5. Skriv gode kontakter

Når man skriver kontrakt med entreprenøren, burde man være nøye i prosjektbeskrivelsen. Begge parter har fordel av en nøye utarbeidet kontrakt. Ved å ha en felles forståelse av arbeidet som skal utføres, reduserer man risikoen for uenighet og misforståelser underveis i prosjektet. En presis beskrivelse gjør det også enklere for entreprenøren å anslå både pris og tidsbruk. Det er lurt å avtale på forhånd hva man gjør om det oppstår uforutsette problemer underveis, som forsinkelser fra leverandøren eller dårlig vær som gjør det vanskelig å jobbe utendørs. Om det oppstår endringer underveis i arbeidet, burde man oppdatere kontrakten fortløpende.

For å få et resultat alle er fornøyde med, er det grunnleggende med gode avtaler. Ikke bare med håndverkerne, men også mellom generasjonene.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

6. Finn riktig entrepriseform

Det er mange fagområdet involvert når man skal bygge en generasjonsbolig. Om man ikke har erfaring fra lignende prosjekter, kan det virke overveldende å skulle koordinere og lede en slik prosess. Da kan det lønne seg å organisere prosjektet som en totalentreprise (arkitekt og utførende fag under samme kontrakt) eller generalentprise (egen kontrakt for arkitekt, men alle utførende fag i samme kontrakt). Hovedentreprenøren står da ansvarlig for å hente inn den nødvendige arbeidskraften, og å koordinere arbeidet mellom de ulike fagområdene. Hovedentreprenøren som regel en tømrerbedrift, som henter inn underentreprenører på fagområdet det selv ikke har kompetanse på. Ofte vil bedriften ta et påslag på 10-15% i administrasjonskostnader. Dette kan imidlertid være en smart investering, ettersom en entreprenør kan gjennomføre prosjektet raskt og effektivt. I tillegg slipper man unna omfattende og krevende koordineringsarbeid. Totalentreprise/generalentreprise gjør også ansvarsfordelingen enklere.

7. Ferdighus vs arkitekttegnet

Som et tidlig steg i prosessen bør man bestemme seg for om man ønsker et ferdighus eller om man vil bygge et arkitekttegnet hus.

Ferdighus går fort å sette opp og er normalt noe rimeligere enn arkitekttegnet. Å la en arkitekt tegne huset fra bunnen av, vil imidlertid kunne gi huset et tydeligere særpreg, og du har større mulighet til å tilpasse boligen ut i fra omgivelsene på tomten.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

8. Sørg for byggetillatelse før du går igang med arbeidet

Å bygge en generasjonsbolig vil alltid være søknadspliktig. Derfor er det viktig å ikke starte byggingen før man har tillatelse fra kommunen. På et prosjekt av denne størrelsen har man ikke mulighet til å søke selv. I stedet må man engasjere en ansvarlig søker, som forbereder og sender inn søknaden til kommunen. Hvis en arkitekt har tegnet huset, vil denne ofte stå som ansvarlig søker. Reglene og kravene man må oppfylle for å få innvilget tillatelse kan variere noe fra kommune til kommune. Dette er noe ansvarlig søker vil ha oversikt over.

9. Vær nøye med budsjett og tidsplan

Et vellykket byggeprosjekt forutsetter at du har finansieringen i orden. Et detaljert budsjett gir deg god oversikt over kostnadene, samtidig som du er bedre forberedt på eventuelle uforutsette utgifter. Deler man opp budsjettet i separate poster for hvert fagområde er man godt rustet, og kan fort oppdage om noe blir dyrere enn først antatt. Av samme grunn burde man også dele opp tidsplanen i mindre deler. Det kan være lurt å inkludere entreprenøren når man skriver budsjett og tidsplan. En fagperson vil ofte ha utbredt kunnskap om hvor lang tid de ulike arbeidene vil ta og hvor mye de vil koste.

10. Ha en god dialog med entreprenøren og banken

For å opprettholde god oversikt prosjektet underveis, lønner det seg å ha en hyppig dialog med entreprenøren og med banken som gir byggelånet. Ved å holde seg oppdatert på fremdriften i arbeidet, kan man også oppdage eventuelle misforståelser fortløpende. Det blir også lettere å ta stilling til uforutsette problemer, noe som kan forhindre forsinkelser. Med nøye oppfølging og gode avtaler, både med entreprenøren og resten av familien, kan en generasjonsbolig bli den optimale løsningen.

Finn de rette fagfolkene

Har dere bestemt dere for å få bygget en generasjonsbolig er det helt sentralt å finne en entreprenør med relevant erfaring og kompetanse. I Byggstart har vi samlet kvalitetssikrede entreprenører på ett sted, så det skal være enkelt for deg å velge fagfolk til ditt prosjekt. Vi har sjekket referanser, kreditt-rating og godkjenninger til alle firmaer som får tilgang til plattformen, og overvåker dette løpende. Kun firmaene som opprettholder høy kvalitet og konkurransedyktige priser over tid får fortsette å være en del av plattformen. Det er gratis å legge ut oppdrag, og du vil motta flere uforpliktende pristilbud.

Bygge hus? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.