Dette må du vite om grunnarbeider

 

Vurderer du å utføre grunnarbeid? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Grunnarbeid

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på grunnarbeid

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Hvor mye koster det å utføre grunnarbeidet?

Ifølge Byggstart sin prisdatabase, ligger snittprisen på å utføre grunnarbeid på ca. 7.000 kroner per kvadratmeter. Denne prisen er basert på et høyt antall gjennomførte prosjekter.

Man ser at prisen på et slikt prosjekt varierer i pris ut fra grunnforholdene og kompleksiteten tilknyttet prosjektet. De fleste byggherrer betaler mellom 3.000 og 12.000 kroner per kvadratmeter. Dette er inkludert alt av fagfolk, frakt, og maskiner som er nødvendig for å få utført grunnarbeidet.

Hva driver prisen?

Det er mange elementer som er med på å bestemme kostnadene på prosjektet. Det er vanskelig å gi en prisantydning før man begynner å grave, ettersom det er først da man vil se komplikasjonene i grunnforholdet. Under kan du se eksempler på faktorer som er med på å drive prisen:

 • Grunnforhold: Er det mye fjell, sand eller myr i grunnforholdene, vil dette være med på å øke prisen.
 • Lokasjon: Om man bor i et bynært strøk, må man som regel betale mer for tilkomst og deponering av masser.
 • Fjerning av grunnmasse: Jo mer man må grave, desto mer overskuddsmasse vil produseres. Å fjerne dette kan være fordyrende.
 • Hindringer i tomten: Er det mye trær eller andre gjenstander på tomten som er vanskelig å fjerne, vil dette ha en påvirkning på kostnadene.
 • Søknad: Kommunen krever et lite gebyr når man skal søke om tillatelse. Dette gebyret er ulikt fra kommune til kommune.
 • Arkitekt: Er man avhengig av en arkitekt til å tegne og prosjektere prosjektet, vil arkitekttjenestene bidra til en høyere pris.
Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Er man avhengig av tillatelse fra kommunen?

I de fleste tilfeller der man skal utføre grunnarbeid, er man avhengig av å sende inn en søknad til kommunen. Dette avhenger blant annet av om man skal bygge i et tettbygd strøk eller ikke, og hvor komplekse terrenginngrepene er.

Man er nødt til å søke om tillatelse fra kommunen dersom:

 • Det gjøres endringer på mer enn 3 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygde strøk.
 • Det gjøres endringer på mer enn 1,5 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygde strøk.
 • Det gjøres endringer på mer enn 0,5 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå for rekkehus/kjedehus med tett bebyggelse.
 • Påbygg som krever teknisk arbeid, som blant annet elektrisk, ventilasjon, røropplegg osv.
 • Oppføring av bygg.
 • Vesentlige terrenginngrep (påføring av masser, gravearbeid, planering osv.).

Holder man seg dermed innenfor disse grensene og bygger et frittstående bygg under 50 kvm eller et tilbygg (med begrensede tekniske krav) på under 15 kvm, er man ikke nødvendigvis søkepliktig.

Er du usikker på om du er søkepliktig, bør du kontakte din kommune. De vil som regel kunne svare på alle spørsmål relatert til søkeprosessen.

Kan man stå for søknadsprosessen selv?

Om man planlegger å gjøre vesentlige terrenginngrep eller oppføre bygg, er man som regel avhengig av en ansvarlig søker som står for søknadsprosessen. Dette vil være en fagkyndig, og kan være enten en entreprenør, arkitekt, eller ingeniør.

Den enkleste måten er å forhøre seg med fagfolk for å få råd og tips før man setter i gang prosjektet. Om man engasjerer erfarne fagfolk, vil de ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne bedømme om prosjektet krever en ansvarlig søker eller ikke. En annen mulighet er å ta direkte kontakt med kommunen. De vil kunne svare på henvendelser angående søknadsprosesser relatert til byggeprosjekter. Det er kun ved mindre byggeprosjekter man kan stå for søknaden selv. Dette kan gjelde blant annet hvis man skal sette opp en støttemur.

Det er en del regler som må følges når man sender inn søknaden. Mange byggherrer velger å la en ansvarlig søker være ansvarlig for søknadsprosessen uavhengig av om dette er et krav eller ikke. Da vil man spare seg selv for mye tid og arbeid relatert til prosjektet.

Få 3 tilbud på grunnarbeid

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Så lang tid tar søknadsprosessen

Kommunen har en tidsfrist på seg til å bekrefte om søknaden er godkjent eller ikke. Denne tidsfristen avhenger av kompleksiteten til prosjektet. Kommunen har en frist på 3 uker hvis det ikke forekommer noen naboklager angående prosjektet, man ikke er avhengig av en tillatelse eller samtykke fra en annen myndighet, eller hvis byggverket er i samsvar med plan- og bygningsloven. Om kommunen ikke har kommet med et svar innen fristen på 3 uker, kan man da sette i gang med prosjektet.

Skulle man trenge tillatelse fra annen myndighet, en dispensasjon/søknad om frafall fra teknisk forskrift, dispensasjon fra plan- og bygningsloven, eller bemerkninger fra naboer, har kommunen en 12 ukers frist på å besvare søknaden. Om kommunen ikke har svart innen disse 12 ukene, vil søknadsgebyret bli redusert med 25% for hvert påbegynte uke.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Dette er inkludert i tilbudet fra aktøren

Når man skal engasjere fagfolk til sitt prosjekt, er det anbefalt at man henter inn tilbud fra tre ulike aktører. Da kan man sammenligne de ulike pristilbudene opp mot hverandre. I tilbudet bør dette være inkludert:

 • Fastpris: En del av jobben kan normalt prises som fastpris. Entreprenøren vil normalt ta noe risikopåslag sammenlignet med en pris som går på medgått arbeid.
 • Enhetspriser: Det vil ofte være en seksjon i tilbudet fra graveentreprenøren som viser hva prisene er for eventuell pigging, sprenging og bortkjøring av masser. Dette er ofte vanskelig å beregne på forhånd, men det er uansett greit å bli enige om enhetsprisene.

Er man avhengig av arkitekttegninger og prosjektorganisering for prosjektet, vil disse kostnadene komme som et tillegg. Om du ønsker å motta tilbud, kan du legge ut ditt prosjekt på Byggstart.no.

Tips til hvordan man kan senke prisen

Det finnes flere tiltak man kan gjøre for å senke kostnadene på prosjektet. Et grep er å kjøpe en tomt som allerede er byggeklar. Bygger man i et veletablert boligområde, ser man ofte at tomten allerede er klargjort.

Hvis man ikke har en tomt som er byggeklar, kan det være lurt å undersøke grunnforholdene ved å utføre en geoteknisk undersøkelse. Dette vil avklare om jorden er god ved å sjekke om det er mye fjell, stein, eller myr under tomten, samtidig som man vil se sammensetningen av jorden. Dette har en stor betydning for hvor mye man er avhengig av å sprenge/pigge.

Det er alltid anbefalt å forhøre seg med fagfolk for å få råd og tips rundt prosjektet. Rådgiving vil være en kostnad i seg selv, men dette kan være med på å bringe antall feil ned og sikre at arbeidet blir utført på en god måte, som vil resultere i at man sparer mye penger utover i byggeprosjektet.

Her er andre tips som kan være med på å dra ned prisen:

 • Hent inn tilbud fra 3 ulike aktører og sammenlign dem. Velg den aktøren som tilbyr den mest konkurransedyktige prisen.
 • Planlegg gjennomføringen av prosjektet utenfor høysesongen. Om høsten og vinteren er det flere håndverkere tilgjengelig enn på sommerhalvåret. Dette gjør det enklere å engasjere dyktige fagfolk, samtidig som det er større konkurranse om arbeid og pris.
 • Kontakt andre entreprenører som er villig til å ta imot overskuddsmassene.
 • Ikke kast brukbar jord. Fyll heller på med denne jorden senere om det er mulighet for det. Da slipper man å måtte gå til innkjøp av ny jord.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Finn dyktige fagfolk til ditt prosjekt

For å få et godt resultat på byggeprosjektet, er det helt sentralt at man utfører grunnarbeidet på en god måte. For å forsikre seg dette, er det viktig å engasjere dyktige fagfolk til sitt prosjekt. Da er det viktig å se etter håndverkere som har god erfaring fra tidligere prosjekter med betong og grunnarbeid, at de har godkjenninger i orden, og at firmaet har en stabil økonomi.

Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Ønsker du å legge ut prosjektet ditt, kan du trykke her.

Få 3 tilbud på grunnarbeid

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.