Dette må du vite om isolering av tak

 

Vurderer du å isolere taket? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Isolering av tak

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på isolering av tak

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Det er mange tiltak man kan gjøre for å energieffektivisere boligen sin. Blant disse er isolering av tak blant de som vil ha mest effekt. God isolasjon reduserer varmetap, noe som gir utslag i lavere strømregninger. Etterisolering minsker også risikoen for fuktskader og bidrar til et bedre inneklima. I denne artikkelen har vi samlet tips som kan være nyttige om du skal isolere taket.

Mest lønnsomt for eldre boliger

Eldre boliger er ofte dårligst isolert. Dette er selvfølgelig avhengig om det har blitt etterisolert i nyere tid. Men ettersom kravene for nybygg har forandret seg betydelig de siste tiårene, holder gammel isolasjon en langt lavere standard enn det som installeres i dag. Helt frem til 1955 fantes det så og si ingen krav til isolasjon. På den tiden var det vanlig å fylle etasjeskiller og tak med spon og leire. Dette kan isolere lyd, men har liten effekt på temperaturen. Boliger bygget etter 1955 er ofte isolert med noe mineralull, men tykkelsen er langt fra hva som er vanlig i dag. Med tiden ble det vanlig med stadig mer isolasjon. Men det er først ut på 2000-tallet man begynte å legge isolasjon som oppfyller dagens krav til tykkelse (30-35 cm).

Jo mindre isolasjon det finnes i taket i dag, desto mer kan man spare på å etterisolere. Etterisolerer man et eldre hus med lite eller ingen isolasjon, kan man spare inn flere tusen kroner i fyringskostnader. Også for hus bygd langt ut på 90-tallet kan man forvente betydelige summer.

Det er også andre tiltak som kan gjøre boligen mer energieffektiv. Når man først skal i gang med å isolere taket, er det mange som velger å gjøre andre arbeider samtidig. For eksempel å installere varmestyringssystem eller lavenergivinduer. Når man først skal i gang med å isolere, kan det lønne seg å gjøre flere tiltak samtidig. Dette øker blant annet muligheten for å motta støtte fra Enova. Lese videre for å lære mer om Enovas støtteordning.

Støtte fra Enova

Enova arbeider for å sikre bærekraftige energiløsninger og redusere klimautslipp. Foretaket gir økonomisk støtte til flere tiltak som gjør privatboliger mer energieffektiv. Når man isolere taket, bør man derfor undersøke mulighetene for å motta støtte. I utgangspunktet gir de ikke støtte til enkelttiltak, men om du gjør flere tiltak samtidig kan du få dekket opptil 25% av kostnadene. Slike tiltak vil ofte lønne seg når man først skal gjøre huset mer energieffektivt. Man kan for eksempel installere vannbåren varme, balansert ventilasjon eller lavenergivinduer. Disse tiltakene vil både bidra til å redusere strømregningen, og gjøre boligen mer miljøvennlig.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva koster det å isolere?

Hvor mye det koster å isolere taket avhenger av flere faktorer. Det vil for eksempel være dyrere å isolere utvendig enn innvendig. Utvendig isolering krever at man fjerner taktekke,  lagrer det forsvarlig under arbeidet, for så å montere det på nytt når isolasjonen er klar. Til gjengjeld er det ofte utvendig isolasjon som vil ha størst effekt. I andre tilfeller kan det være tilstrekkelig å legge ut isolasjonsruller direkte på gulvet. Det gjør prosessen betydelig enklere.

I Byggstart har vi opparbeidet en prisdatabase basert på prosjekter gjennomført av aktører i vår plattform. På den måten kan vi beregne snittprisen på en rekke ulike byggeprosjekter. Vi ser at isolering av tak har en gjennomsnittlig pris på 1.400 kroner per kvadratmeter. Dette er inkludert alle kostnader knyttet til arbeid og materialer. Vi ser også variasjoner i prisen avhengig av tidsbruk, type isolasjon og tilleggsarbeid. De fleste ender opp med å betale et sted mellom 600 og 2.500 kroner kvadratmeteren.

Få 3 tilbud på isolering av tak

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Kan man isolere selv?

Mange vurderer muligheten for å isolere taket på egenhånd. Å utføre et slikt arbeid forutsetter at man vet hvordan man sikrer nødvendig lufting, samtidig som man sørger for at isolasjonen er tett nok. Det er også avgjørende å vite hvordan man monterer vindsperre, unngår kuldebroer og legger dampsperren helt tett.

For å sikre at resultatet holder høy kvalitet, er det anbefalt å overlate isoleringen til fagfolk. Dette behøver ikke være dyrt. Isolering tar relativt kort tid, og utgiftene til arbeidskraft blir derfor relativt lave. Det som derimot er dyrt, er om arbeidet blir dårlig utført, og man må rette opp feil i ettertid. Derfor lønner det seg å investere i dyktige fagfolk.

Enda en grunn til å engasjere profesjonelle aktører, er at isolering ofte kan innebære flere inngrep enn selve isoleringen. I noen tilfeller vil det være nødvendig å fjerne taktekkingen, helst på en måte som gjør at den kan gjenbrukes. I tillegg er det mange varianter av isolasjon å velge mellom, og noen av disse variantene krever at det bli installert av profesjonelle.

For å komme i kontakt med seriøse håndverkerfirmaer med utbredt erfaring på isolering, kan du legge ut prosjektet ditt hos Byggstart. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.. Kun firmaene som opprettholder høy kvalitet og konkurransedyktige priser over tid får fortsette å være en del av plattformen. Det er gratis å legge ut oppdrag. Etter befaring vil du motta tilbud fra flere kvalifiserte tømrerfirmaer.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

U-verdi

Effekten av isolasjon måles i U-verdi. Lav U-verdi er et tegn på god isolasjon. Verdien angir hvor mye varme som passerer gjennom en kvadratmeter av konstruksjonen ved en temperaturforskjell på én grad celsius. Jo lavere U-verdien er, desto mer varmeisolerende effekt har isolasjonen. Mens en enkelt vindusrute har en U-verdi på omtrent 5,0, har et tak med isolasjon etter Tek10-standard en minimum U-verdi på 0,13. Med tanke på at kravene til isolasjon stadig blir strengere, vil U-verdien bli tilsvarende lavere. For et passivhus er kravene enda strengere, med en isolasjonstykkelse på 40 cm og en U-verdi på 0,09. Et passivhus innebærer at man tar passive tiltak for å gjøre huset mer energieffektivt. Norge har, som det eneste land i Europa, en egen standard for passivhus. Standarden stiller blant annet krav til varmetapstall, oppvarmingsbehov og energiforsyning. Et passivhus har et energibehov på omtrent 25% av en tradisjonell bolig.

Hva må man tenke på når man skal isolere taket?

Når man isolerer taket, endrer man også temperaturforholdene. Om man for eksempel har et kaldt råloft, er det viktig at man sikrer tilstrekkelig luftsirkulasjon for å motvirke fuktskader. Luftsirkulasjon er spesielt viktig for å tørke ut kondens. Ettersom temperaturforholdene endres, er det avgjørende at man tar hensyn til dette for å hindre fuktdannelser. Man må alltid sørge for å ha en luftesjakt mellom isolasjonen og taket. Dette vil også hindre snøsmelting og isdannelser om vinteren. Ofte kan dette gjøres på innsiden av taket. I noen tilfeller må man fjerne det eksisterende taktekket for å komme til, noe som gjør arbeidet betraktelig mer omfattende.

For å motvirke kondens er det vanlig å montere en dampsperre. Dette er en plastduk som hindrer at varm og fuktig luft trenger gjennom tak og vegger og opp på loftet. Fuktig luft kan kondensere inne i isolasjonen og føre til fuktskader, sopp og råte. Det er viktig å bare bruke én dampsperre. Denne må være helt tett og alltid plasseres på den varme siden av isolasjonen. Den kan imidlertid plasseres et lite stykke inn i isolasjonen, noe som vil gjøre at du unngår å lage hull i dampsperren om du skal montere lamper eller lignende i taket. Her er det igjen viktig med tilstrekkelig luftsirkulasjon og ventilasjon, som kan erstatte den brukte, våte luften med ren, oppvarmet luft.

Finn fagfolk til jobben

Hvis du har bestemt deg for å isolere taket, er neste steg å komme i kontakt med egnede fagfolk. Det kan vi i Byggstart hjelpe deg med. Registrerer du prosjektet ditt på byggstart.no, tar vi kontakt med deg for en kort gjennomgang av prosjektet og kobler deg med kvalifiserte fagfolk for jobben.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på isolering av tak

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.