10 smarte byggetips for hus på skrå tomt

Hus på skrå tomt

Innhold:

- En kort introduksjon- 10 smarte tips du bør vite- Kom i gang med byggeprosjektet

Skal du bygge nytt hus, men på en bratt og utfordrende tomt? Selv om det kompliserer prosessen noe, er det ingenting i veien for at dette skal gå bra. Så lenge du er klar over hva det innebærer og forberedt på litt ekstra gravearbeid, kan du utnytte terrenget på en måte som gir boligen din både særehenget og personlighet du ikke finner andre steder. Vi hjelper det på veien, og kommer her med 10 tips for å oppnå boligdrømmen.

Få pristilbud på ditt prosjekt: Legg ut jobben på Byggstart.no

1. Vær ute i god tid

Det lønner seg alltid å ha god tid når man skal i gang med et byggeprosjekt av denne størrelsen. Det er mye som skal ordnes og planlegges, og ting tar tid. Når man har forberedt seg godt og har satt av nok tid til planleggingen, vil det gjøre hele resten av prosessen enklere og mer sømløs. Det blir lettere å tilpasse seg eventuelle problemer som skulle oppstå underveis, og når man har tid til å ta overveide beslutninger blir det som regel et bedre resultat enn om man må bestemme seg for noe i all hast. Husk også at det tar litt tid å finne en entreprenør. Dyktige håndverkere er populære, og de kan ofte være opptatt flere måneder frem i tid. Man bør derfor være forberedt på at det tar litt tid fra man inngår en avtale til arbeidene kan starte. På samme måte kan det også ta lang tid å få tak i materialer. Spesielt når man ikke skal ha standardløsninger, men må ha spesialbestilte deler for å passe inn på tomten. Når man er ute i god tid er det også lettere å benytte seg av tilbud og kampanjer som skulle dukke opp.

2. Husk på forarbeidene

Du var kanskje inne på tanken allerede da du kjøpte tomten. Vel var den utfordrende, men den ligger fint til, og prisen var heller ikke så verst. Og nå er det i gang med å planlegge prosessen videre. Når tomten er skrå og det er store nivåforskjeller, må man belage seg på at det blir en del gravearbeid. Husk at det da blir en del stein- og jordmasse som må bort. Masse som tas opp av bakken utvider seg, faktisk kan fjell bli hele 50% større når det graves frem. Alt dette må kjøres vekk, noe som kan bli en betydelig utgift når man må grave mye. Tenk også over fremkommeligheten til tomten. Ikke bare med en personbil, ofte krever arbeidet større anleggsmaskiner og lignende som både tar stor plass på tomten og som krever god nok vei frem til tomten.

3. Kom i kontakt med en arkitekt tidlig i prosessen

En skrå tomt krever ofte ekstra tilpassing og spesialløsninger. Når man skal bygge etter slike forhold, er det ofte lurt å få en arkitekt med på laget så tidlig som mulig. For å få mest mulig ut av forholdene er det alltid lurt å gi arkitekten litt ekstra tid og ikke haste frem løsninger. Man kan også komme med ønsker og innspill selv, og gi arkitekten mulighet til å leke seg med prosjektet. En arkitekt vil ofte se løsninger og muligheter du ikke ser selv, men vil også sette pris på initiativ og spørsmål fra byggherre.

4. Finn dyktige håndverkere

For at man skal få et godt resultat, er det avgjørende å bruke flinke fagfolk. I Byggstart bruker vi mye tid og ressurser på å vurdere og kvalitetssikre entreprenører, og har et stort nettverk av dyktige håndverkere som har den erfaringen og kompetansen som skal til. Om du registrerer prosjektet ditt på våre nettsider, vil vi gå gjennom og matche deg med flere aktører som tidligere har bevist at de behersker tilsvarende prosjekter. Denne tjenesten er helt gratis og uforpliktende, og du vil bli kontaktet av flere kompetente entreprenører som vil komme på befaring og gi deg konkrete tilbud på jobben. På denne måten kan du sette tilbudene opp mot hverandre og sammenligne, og du er sikker på at du får en konkurransedyktig pris.

5. Ha klare avtaler

Både du og entreprenøren vil dra fordel av at dere bruker litt tid på å skrive kontrakt. Det er opp til deg å beskrive prosjektet så nøyaktig som mulig, så entreprenøren vet hva som er forventet og hva arbeidet innebærer. Bli enige om prisen først og fremst. Er det usikkerheter knyttet til prosessen, burde dere avtale hvordan dere løser det om det blir tillegg i prisen eller arbeidsmengde. Det er ikke alltid så lett å vite hva som gjemmer seg under bakken før du begynner å grave, og det kan vise seg at grunnen krever andre tiltak enn det dere hadde sett for dere. Bli også enige om en detaljert fremdriftsplan. Når kan entreprenøren starte opp? Når skal prosjektet være ferdig? Det lønner seg å notere flere delmål etter hvert, så har dere til enhver tid oversikt over hvordan dere ligger an i forhold til planene.

6. Se på muligheten til å gjøre deler av jobben selv

For å spare penger er det mange som velger å ta i et tak selv når man skal bygge ut. Dette krever jo at man innehar den nødvendige kompetansen og erfaringen, og at man har tid og overskudd til å bidra. Det kan være givende å være med på å bygge sitt eget hus, og i ettertid kan man være stolt av at man har bidratt til å bygge noe hele familien vil ha glede av i mange år fremover. Men det er også viktig å ha realistiske forventninger til egne ferdigheter. Ikke ta på deg mer enn du faktisk kan gjennomføre, og forsikre deg om at det gir et tilfredsstillende resultat. Forhør deg gjerne med entreprenøren om hva du kan bidra med, det kan godt hende du får noen tips og gode råd underveis.

7. Følg opp prosjektet og ha god dialog med entreprenøren

Underveis i prosjektet kan det lønne seg å besøke byggeplassen ofte. Både for å unngå misforståelser og for å være trygg på at alt er innenfor tidsplanen. Det kan også være spennende å følge med på hvordan det går med den fremtidige boligen din. Avtal gjerne noen møter med entreprenøren hvor dere kan diskutere hvordan det går med prosjektet, og om det er nødvendig å gjøre visse endringer. Det kan også hende du får noen idéer underveis på noe du vil endre, eller entreprenøren kan komme med innspill. God kommunikasjon kan hindre mange uenigheter og konflikter, og er noe som vil gagne begge parter.

8. Hold deg til budsjettet

Det er ikke gratis å bygge hus, og for å ha oversikt over utgiftene og ikke miste kontrollen, er det viktig at du skriver et godt budsjett og holder deg til det. Gjør tilstrekkelige undersøkelser i forkant så du vet hva ting koster, og du vet hva du kan forvente. Vi har skrevet en artikkel hvor vi tar for oss kostnader du kan forvente når du bygger på skrå tomt, den kan du finne her. Del opp budsjettet i forskjellige poster så du har klart for deg hva hver del av prosjektet vil koste. Det vil også lønne seg å sette av litt penger til uforutsette problemer som kan oppstå. Da er du forberedt om noe skulle skje, og hele prosjektet trenger ikke falle sammen hvis dere får kjepper i hjulene underveis.

9. Husk at du trenger byggetillatelse

For å bygge et nytt hus trenger du byggetillatelse. Dette må du ordne før byggingen starter. Det er mange regler og forskrifter som skal følges, og du må oppfylle flere krav for å få boligen godkjent til varig opphold. På et prosjekt av denne størrelsen kan du ikke søke selv, men det må være et foretak som står som ansvarlig søker på dine vegne. Dette er normalt arkitekten, og vedkommende ordner da med alle nødvendige dokumenter og tillatelser. Regn med et administrasjonskostnad på rundt 25. 000 kroner for denne jobben avhengig av hvor mye jobb det innebærer. I tillegg kommer søknadsgebyret til kommunen. Dette varierer etter hvor i landet du bor, kontakt kommunen din for å finne ut hva du må betale.

10. Gå sluttbefaring og få tilsendt alle dokumenter i ettertid

Det er alltid lurt å gjennomføre en sluttbefaring når entreprenøren er ferdig. Det kan også lønne seg å ha med en ekstern fagperson på dette, med mindre du føler at du har tilstrekkelig kunnskap til å vurdere denne typen arbeid selv. Det kan være vanskelig for en ufaglært å se og mene noe om de byggtekniske delene av arbeidet, så tenk på dette. Om det skulle oppdages feil eller mangler i ettertid vil det bli betraktelig vanskeligere å rette på problemet. Sørg også for å få tilsendt alle nødvendige dokumentene som viser at arbeidet er forskriftsmessig utført og holder høy kvalitet. Dette kan ha en betydelig påvirkning på prisen ved et eventuelt videresalg, og det er også en fordel å vite om materialvalg og lignende om du skal pusse opp en gang i fremtiden. Dette kan være samsvarserklæring fra elektriker, FDV-instruks på bad eller kopi av faktura som viser hvilke arbeider som er utført.

Trenger du fagfolk til jobben? Legg ut prosjektet på Byggstart.no

Finn de rette fagfolkene

Byggstart er en nettbasert tjeneste du kan bruke for å finne frem til de beste entreprenørene i markedet nær deg. Vi foretar grundig kvalitetssikring av alle firma som vi gir tilgang til plattformen. Prosjektet ditt blir matchet med rett entreprenør basert på tidligere erfaring og kapasitet. Registrerer gjerne prosjektet ditt hos oss i dag, så tar vi kontakt med deg for en uforpliktende gjennomgang på telefon.

Neste steg:

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.