10 smarte byggetips for hus på skrå tomt

 

Vurderer du bygge hus på skrå tomt? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Hus på skrå tomt

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge hus på skrå tomt? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Å bygge hus på skrå tomt stiller høyere krav til forberedelser og tilrettelegging. Det betyr imidlertid ikke at man skal la være å bygge. Så lenge man tar de rette hensynene og forberedt på litt ekstra gravearbeid, kan du utnytte terrenget på en måte som gir boligen din både særehenget og personlighet.

1. Vær ute i god tid

Gode forberedelser er en forutsetning for et vellykket og effektivt prosjekt. Jo bedre man planlegger prosjektet i forkant, desto enklere er det å håndtere eventuelle utfordringer som måtte oppstå underveis. Dessuten lønner det seg å være tidlig ute når man skal engasjere en entreprenør. Dyktige håndverkere er populære og kan ofte være opptatt flere måneder frem i tid. Særlig kan det være vanskelig å finne gode maskinentreprenører med ledig kapasitet. Man bør derfor sørge for å inngå avtaler i god tid før arbeidet skal starte. Det kan også ta lang tid å få tak i materialer. Å være ute i god tid gjør det også enklere å benytte seg av tilbud og kampanjer som skulle dukke opp.

2. Husk på forarbeidene

Når tomten er skrå og det er store nivåforskjeller, er det som regel nødvendig med en del gravearbeid. I tillegg til selve arbeidet, må man sette av et budsjett til bortkjøring av massene. Husk også at masse ekspanderer når det graves opp. Blant annet kan fjell ekspandere med opptil 50 %. Alt dette må kjøres vekk, noe som kan bli en betydelig utgift når man må grave mye. Tenk også over fremkommeligheten til tomten. Ofte krever arbeidet større anleggsmaskiner. Byggeplassen må være stor nok til at disse manøvrere fritt.

3. Start med arkitekten

En skrå tomt krever ofte ekstra tilpassing og spesialløsninger. Når man skal bygge etter slike forhold, er det ofte lurt å engasjere en arkitekt tidlig i prosessen. Hvis arkitekten har god tid, er det enklere å komme frem til løsninger som utnytter tomten optimalt. Man kan også komme med ønsker og innspill selv, og la arkitekten utforme huset ut ifra dine egne preferanser og behov. Når arkitekten har laget tegninger og beskrivelse, kan entreprenørene lettere gi konkrete priser på prosjektet.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

4. Finn dyktige håndverkere

For å gjøre det enklere for byggherrer å finne kompetente og pålitelige bedrifter, har vi i Byggstart samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndverkerfirmaer på ett sted. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Det er gratis å legge ut oppdrag. Etter befaring vil du motta uforpliktende tilbud fra flere håndverkerfirmaer som har erfaring med å bygge hus på skrå tomt.

Bygge hus på skrå tomt? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

5. Ha klare avtaler

En presis kontrakt vil være til fordel for både deg og entreprenøren. Det er opp til deg å beskrive prosjektet så nøyaktig som mulig, så entreprenøren vet hva som er forventet. Kontrakten bør først og fremst inneholde prisen dere har blitt enige om. Det bør også komme frem hvordan dere skal løse eventuelle forsinkelser og pristillegg. Det kan være vanskelig å å vite hva som gjemmer seg under bakken før man begynner å grave, og det kan vise seg at grunnen krever andre tiltak enn det dere hadde sett for dere. Da er det viktig å ha blitt enige om hvordan dette skal påvirke prosjektet. Bli også enige om en detaljert fremdriftsplan. Det lønner seg å notere flere delmål. På den måten kan dere enkelt sjekke om fremdriften i prosjektet holder seg innenfor tidsrammene dere har satt.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

6. Følg opp prosjektet og ha god dialog med entreprenøren

Mens arbeidet pågår, lønner det seg å besøke byggeplassen jevnlig. Ved den måten kan man opprettholde en hyppig dialog med entreprenøren, samtidig som man forsikrer seg om at prosjektet blir gjennomført i tråd med det man har avtalt. Avtal gjerne møter med entreprenøren, der dere kan diskutere hvordan det går med prosjektet, og om det er nødvendig å gjøre visse endringer. Ved å opprettholde god kommunikasjon med entreprenøren, reduserer du risikoen for at det oppstår misforståelser eller uenighet.

7. Hold deg til budsjettet

For å ha kontroll over kostnadene underveis i prosjektet, er det viktig at du setter opp et detaljert og nøyaktig budsjett – og holder deg til det. Del opp budsjettet i forskjellige poster så du har klart for deg hva hver del av prosjektet vil koste. Gjør tilstrekkelige undersøkelser i forkant så du kan anslå størrelsen på de ulike utgiftspostene. Det vil også lønne seg å sette av litt penger til uforutsette problemer som kan oppstå.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

8. Husk at du trenger byggetillatelse

Du trenger byggetillatelse for å bygge et nytt hus. Dette må du ordne før byggingen starter. Det er en rekke regler som gjelder for oppføringen av nybygg. Dessuten må man oppfylle ytterligere krav dersom boligen skal bli godkjent til varig opphold. På et så omfattende prosjekt som å bygge hus, kan du ikke søke på egenhånd. I stedet må du engasjere et foretak som kan fungere som ansvarlig søker og søke på dine vegne. Dette er normalt arkitekten. Vedkommende ordner da med alle nødvendige dokumenter og tillatelser.

9. Gå sluttbefaring og få tilsendt alle dokumenter i ettertid

Når entreprenøren er ferdig, bør man alltid engasjere en ekstern fagperson til å gå sluttbefaring. Denne skal da undersøke at prosjektet er gjennomført i henhold til både lover og forskrifter, og de avtalene du inngikk med entreprenøren. Avdekker man feil eller mangler under sluttbefaringen, må disse utbedres før man betaler ut siste del av kontraktsbeløpet.

Sørg også for å få tilsendt alle dokumenter som viser at arbeidet er forskriftsmessig utført. Dette kan ha en betydelig påvirkning på boligens pris ved et eventuelt videresalg. Det er også en fordel å ha oversikt over materialvalg og lignende dersom du skal pusse opp på et senere tidspunkt. Sørg blant annet for å motta samsvarserklæring fra elektriker, FDV-instruks på bad, og kopi av faktura som viser hvilke arbeider som er utført.

10. Få hjelp til å komme i gang

Hvis du har bestemt deg for å få bygge hus på skrå tomt, kan neste steg være å finne den rette entreprenøren. For å gjøre dette trygt og enkelt, kan du benytte deg av gratistjenesten Byggstart. Vi jobber kontinuerlig med kvalitetssikring av bedriftene i vår plattform. Registrerer du prosjektet ditt hos oss, blir du matchet med entreprenører i ditt område som har den mest relevante erfaringen og kompetansen for ditt prosjekt. Befaring og innhenting av pristilbud er både gratis og uforpliktende. Registrer prosjektet ditt hos oss, så vil en av våre medarbeidere hjelpe deg i gang med anbudsprosessen.

Bygge hus på skrå tomt? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.