Flermannsbolig: 10 smarte tips for vellykket byggeprosjekt

 

Vurderer du å bygge en flermannsbolig? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Flermannsbolig

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge flermannsbolig? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Å bygge flermannsbolig kan være en praktisk og økonomisk løsning. Å bygge sammen med andre innebærer at man deler både utgifter og ansvar, noe som kan gjøre prosjektet mer overkommelig. Samtidig stiller flermannsbolig noen unike krav til beboerne, både sosialt, praktisk og juridisk.

1. Vurder å bygge sammen med noen andre

Det kan være både økonomisk og praktisk å bygge flermannsbolig i samarbeid med andre. Ved å dele utgifter kan man oppnå betydelige besparelser gjennom hele prosjektet. Dette gjelder både kjøp av tomt, prosjektering, søking og gjennomføring. Mange velger å bygge generasjonsbolig som flermannsbolig. En stadig vanligere situasjon er at vennepar går sammen om denne typen prosjekt. Flermannsboliger er også populære investeringsobjekter for kommersielle eiendomsutviklere.

2. Finn en egnet tomt

En flermannsbolig krever ikke nødvendigvis en større tomt enn en enebolig. Dette gjør det mulig å gå sammen om en tomt som ville vært vanskeligere å finansiere på egenhånd. Når det er sagt, vil man uansett måtte finne en tomt med en anselig størrelse. Terrenget på tomten vil også ha stor påvirkning på prosjektet. For eksempel vil det bli dyrere å bygge dersom tomten krever omfattende grunnarbeid. Dette kan være tilfellet dersom terrenget er skrått eller består av fjell som må sprenges. Man må også ta hensyn til naboene på eiendommene rundt tomten. For en liten tomt med nabohus tett på, vil man risikere å møte protester når man sender ut nabovarsel om at man planlegger å bygge en flermannsbolig. Klager fra naboene kan resultere i at man må gjøre endringer i prosjektet og at søknadsprosessen tar lengre tid.

3. Få en arkitekt til å utnytte arealet best mulig

Den store fordelen med å bygge flermannsboliger er at man i større grad kan utnytte tomtearealet man har tilgjengelig. Arkitekten som får i oppdrag å tegne prosjektet, bør ha dette som høyeste prioritet. Jo flere fullgode boenheter man få plass til på tomta, desto større er mulighetene for å redusere utgiftene.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

4. Begynn søknadsprosessen tidlig

Bygging av flermannsbolig vil alltid utløse søknadsplikt. På et så omfattende prosjekt har man imidlertid ikke mulighet til å søke selv. I stedet må man engasjere en ansvarlig søker som kan søke på vegne av deg. Ansvarlig søker er som regel prosjektets arkitekt. Merk at hvis man kjøper ferdighus vil leverandøren stå som ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og utførende. 

Det er en rekke dokumenter som må legges ved for at søknaden skal bli godkjent. Blant annet må søknaden inneholde tegninger, bevis på at nabovarsel har blitt sendt ut i henhold  til reglene, samt informasjon fra både prosjekterende og utførende ansvarlig. Behandlingstiden for denne typen søknad er noe lengre enn for eneboliger, ettersom det  dreier seg om et mer omfattende og kompliserte prosjekt.

Hvor mye det koster å søke, varierer fra kommune til kommune. Det foreligger betydelige forskjeller på dette punktet. Derfor er det lurt å forhøre seg med kommunen man skal bygge innenfor, angående størrelsen på dette gebyret.

Bygge flermannsbolig? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

5. Elementer, mur, betong eller plassbygd trekonstruksjon?

Det finnes flere måter å bygge en flermannsbolig på. Det rimeligste alternativet dersom det  er store volumer og huset er egnet for det, vil ofte være elementer. Man prosjekterer da huset slik  at det kan bygges med fabrikklagde elementer. Dersom man ønsker en pusset-mur fasade, er det vanligste å bygge i mur. De fleste hus i Norge bygges imidlertid som trekonstruksjoner på byggeplass, enten som pre-cut der man får ferdig tilpassede materialer fra byggvarehuset, eller tradisjonelt plassbygd der man skjærer til byggmaterialene på byggeplass. Dersom man ønsker å bygge i betong, på grunn av trykkbelastning/tåleevne eller utseende, vil dette som regel være det dyreste.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

6. Hent inn 3 pristilbud

For at flermannsboligen skal holde høy kvalitet, er det helt sentralt å engasjere en pålitelig og kompetent entreprenør. Sørg for å hente inn pristilbud fra minst 3 entreprenører. På den måten forsikrer du deg om at du mottar konkurransedyktige priser. Husk samtidig at gode entreprenører ofte vet hva tjenestene deres er verdt og priser seg deretter. Å investere ekstra penger i en kompetent entreprenør reduserer sjansen for at det oppstår feil og mangler underveis i prosjektet. Velger du derimot en av de rimeligere entreprenørene, kan dette få dyre konsekvenser på sikt.

For å være trygg på at du mottar pristilbud fra godkjente og kompetente entreprenører, kan du benytte deg av gratistjenesten Byggstart. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Det er gratis å legge ut prosjekter, og pristilbudene du mottar er uforpliktende.

7. Sett opp fremdriftsplan i samarbeid med entreprenør

Før man går i gang med selve arbeidet, bør man utarbeide en detaljert framdriftsplan sammen med entreprenøren. Dette vil gi alle involverte en god oversikt over prosjektet og felles forventninger til arbeidet som skal utføres. Det gjør det også enklere å oppdage eventuelle forsinkelser underveis, og å håndtere uforutsette hendelser At alle involverte har en felles oppfatning av prosjektet reduserer også sjansene for at det oppstår misforståelser eller uenighet.

8. Følg opp arbeidet gjennom prosjektleder

På et så omfattende prosjekt som å bygge flermannsbolig, er det viktig å ha oversikt over fremdriften underveis i prosjektet. Derfor lønner det seg å besøke byggeplassen jevnlig, og å opprettholde en god dialog med prosjektleder. På denne måten kan man enklere ta avgjørelser underveis, og oppklare eventuelle misforståelser. Du kan også undersøke om prosjektet bli gjennomført innenfor de tidsrammene du har satt.

Når man besøker byggeplassen kan det også være fristende å blande seg inn i selve arbeidet, enten i form av kommentarer eller egeninnsats. Selv om det er viktig å være engasjert i sitt eget prosjekt, bør man ikke påta seg ansvar for oppgaver man ikke har kompetanse og erfaring til å håndtere. Vær tilgjengelig og engasjert, samtidig som du overlater håndverket til de profesjonelle.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

9. Gjennomfør uavhengig kontroll

Når entreprenøren er ferdig, skal det gjennomføres uavhengig kontroll av ekstern fagperson. Denne skal da undersøke at prosjektet er gjennomført i henhold til både lover og forskrifter, og de avtalene du inngikk med entreprenøren. Avdekker man feil eller mangler under sluttbefaringen, må disse utbedres før man betaler ut siste del av kontraktsbeløpet.

10. Sørg for å motta all relevant dokumentasjon

Sørg også for å få tilsendt alle dokumenter som viser at arbeidet er forskriftsmessig utført. Dette kan ha en betydelig påvirkning på boligens pris ved et eventuelt videresalg. Det er også en fordel å ha oversikt over materialvalg og lignende dersom du skal pusse opp på et senere tidspunkt. Det samme gjelder alle kvitteringer. De skal spesifisere nøyaktig hvilke produkter som har blitt anskaffet, fra hva slags leverandør. Dette er av stor betydning for vedlikehold det også, siden man gjerne vil erstatte likt for likt. Sørg også for å motta samsvarserklæring fra elektriker, FDV-instruks på bad, og kopi av faktura som viser hvilke arbeider som er utført.

Slik kommer man i gang med entreprenør

For å være sikker på at du mottar pristilbud fra pålitelige og kompetente entreprenører, kan du benytte deg av gratistjenesten Byggstart. Legger du ut prosjektet på Byggstart.no, blir du matchet med lokale entreprenører som har den rette kompetansen og erfaringen som kreves for ditt prosjekt. Det er gratis og uforpliktende å legge ut oppdrag.

Bygge flermannsbolig? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.