Takopplett: Må man søke? (Regler i

 

2024)

Vurderer du å utføre et takopplett? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Takopplett regler

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbudd på takopplett

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Det kan være vanskelig å få oversikt over hvilke prosjekter som utløser søknadsplikt. En del prosjekter kan man søke om selv som privatperson, men for omfattende og/eller komplekse prosjekter vil det som oftest være krav om at en Ansvarlig Søker (fagperson) søker for deg. Vi gir deg innsikt i hvilke regler som gjelder når du skal utføre et takopplett, hvilke roller som er involvert i søknadsprosessen, og hvordan en typisk søknadsprosess ser ut. Du kan også lese om hvilken verdiøkning du kan forvente, og hva du bør se etter når du skal velge entreprenør.

Hva er forskjellen på takopplett, takheving og påbygg?

Takheving, påbygg og takopplett er begreper som ofte brukes om hverandre i forbindelse med utbygging av boligen opp. Begrepet påbygg benyttes både som en fellesbetegnelse for alle utvidelser i høyden, men også mer spesifikt om utvidelser der hele takhøyden heves. Et typisk påbyggprosjekt er en hel ny etasje på en enebolig. Et takheving involverer som regel heving av hele taket, både gesims og mønet. Takopplett, derimot, brukes om prosjekter der husets høyeste punkt (mønehøyde) forblir den samme. Det er altså snakk om et mindre omfattende prosjekt enn takheving. Ved takopplett heves kun sidene på huset, altså gesimshøyden. Ved takopplett kan man velge å heve taket på begge sider av mønet, eller bare på én side. Mange velger kun å heve høyden på en del av huset og ikke langs hele husets bredde. Isåfall kan påbygget kalles en ark. Man kan for eksempel bygge to arker på husets solside, eller en på hver side av mønet. Slike arker kan ofte bli fine tilskudd til fasaden, og man kan oppnå en byggestil som gjør at arkene ser ut som en naturlig en del av boligen.

Må man søke for å gjennomføre et takopplett?

Et takopplett regnes som en form for påbygg. Påbygg er et prosjekt du alltid må søke til Plan og bygg for å få gjennomført. I tillegg kan det bli aktuelt å måtte søke om fasadeendring, inngrep i bærende struktur og bruksendring av loftsrommet, i samme søknad. Det er altså flere tiltak som mest sannsynlig vil utløse søknadsplikt.

Takopplett er et teknisk krevende prosjekt, og dersom arbeidet ikke utføres korrekt, kan det medføre skader på boligen og store ekstrautgifter. Du er derfor nødt til å søke med hjelp fra fagfolk. Les videre for å se hvilke fagfolk som vil være involvert i prosessen og hvilke roller de har.

Hvem er involvert i søknadsprosessen?

Når prosjektet krever at man søker med hjelp fra fagfolk, er det noen ulike roller som er involvert:

Tiltakshaver: I søknadsprosessen vil du selv stå oppført som tiltakshaver.

Ansvarlig søker: Den mest sentrale personen i søknadsprosessen vil være den som står oppført som ansvarlig søker. Vanligvis er det en arkitekt som påtar seg denne rollen. Det hender også at entreprenørfirmaer eller andre kvalifiserte fagfolk kan påta seg denne oppgaven. Det er imidlertid ikke like vanlig som å overlate arbeidet til en arkitekt. Entreprenørfirmaer ønsker ofte å bruke mest mulig av sin kapasiteten på selve byggingen, fremfor å utforme de forberedende søknadsdokumentene.

Ansvarlig utførende: Ansvarlig utførende er det eller de håndverkerfirmaene som utfører de ulike arbeidene knyttet til prosjektet. Det er her entreprenøren kommer inn. I søknaden kreves det at ansvarlig utførende erklærer ansvar for at arbeidene på det aktuelle fagfeltet utføres i henhold til gjeldende regler og forskrifter. Dersom et entreprenørfirma innehar Sentral Godkjenning, vil de automatisk bli godkjent for jobben. Hvis de ikke har denne godkjenningen, kan de likevel stå som ansvarlig utførende, men kommunen kan komme til å be om dokumentasjon på at de har rett kompetanse og erfaring. Dersom de har det, vil de bli godkjent uten problem.

Ansvarlig kontrollerende foretak: I noen tilfeller, kan kommunen kreve at prosjektet etterkontrolleres av et ansvarlig kontrollerende foretak. Det vil være et uavhengig firma som hentes inn mot slutten av prosjektet for å kontrollere at alt arbeid er utført forskriftsmessig. Dette vil blant annet være påbudt ved nybygging og ombygging av våtrom.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvordan foregår selve søkingen?

Takopplett krever at man søker med hjelp fra med fagfolk. Hvor lang tid og hvordan prosessen foregår, vil variere avhengig av hvor stort prosjektet er, og hvor sannsynlig du vurderer det at søknaden vil bli godkjent. Søknadsprosessen vil typisk se slik ut:

2-4 uker: Forarbeid med ansvarlig søker. Her vil arkitekten, eller en annen fagperson du har engasjert til oppgaven, utforme alle de nødvendige søknadsdokumentene. Det vil blant annet inkludere tegninger, dokumentasjon på at nabovarsler er sendt ut og prosjektering. Prosjektering er en oversikt over hvilke materialer som skal brukes, hvilke arbeider som skal utføres og hvordan.

3-12 uker: Selve behandlingstiden. Normal behandlingstid på en byggesøknad er 3 uker. Denne søknadstiden forutsatt at visse krav er oppfylt; Byggesøknaden må for det første være levert komplett og uten mangler; Det må ikke foreligge noen klager etter protester fra naboer eller gjenboere; Søkingen må skje i ett trinn, som vil være det vanlige på et prosjekt som takopplett; Til slutt må det heller ikke foreligge noen krav om tillatelse, samtykke eller uttalelse fra andre myndigheter, for eksempel byantikvaren.

Dersom noen av disse kravene ikke er oppfylt, vil behandlingstiden kunne utvides til 12 uker. Det kan isåfall lønne seg å trekke søknaden, supplementere med de nødvendige dokumentene, for så å sende inn ny søknad med ny 3-ukers frist. Behandlingstiden vil automatisk utvides til 12 uker hvis prosjektet for eksempel krever dispensasjon fra utbyggingsregler eller du søker om rammetillatelse.

Dersom man er i tvil på om prosjektet vil bli godkjent, kan man be om en forhåndskonferanse med kommunen. På dette møtet vil du kunne få svar på hvilke rammer prosjektet må holdes innenfor, for å bli godkjent. Slik kan du unngå å bruke unødvendige timer med arkitekt til å utforme et takopplett som ikke vil bli godkjent.

Få 3 tilbudd på takopplett

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Hvilken verdiøkning vil takopplett gi?

Takopplett er en utvidelse som kan medføre en betydelig verdiøkning på boligen. Verdiøkning gjelder både i form av økt bruksverdi gjennom bedre utnyttelse av arealene i den øverste etasjen, og i form av verdiøkning ved et eventuelt salg.

Hvor mye verdiøkning du kan forvente ved takopplett, vil avhenge av flere faktorer. Det vil først og fremst avhenge av størrelsen på takopplettet, nærmere bestemt størrelsen på det utvidede bruksarealet. Har loftsetasjen vært i bruk som hoveddel fra før, vil kanskje verdiøkningen bli mindre enn hvis det tidligere har vært et kryploft.

Verdiøkningen avhenger også av hvilket område boligen ligger i. I områder med høye boligpriser, vil økt antall kvadratmeter har en større priseffekt enn i områder med lavere boligpriser.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvordan finne fagfolk til takopplett?

Takopplett er et teknisk krevende prosjekt. Det krever ofte omfattende inngrep i bærende struktur, og det kan ofte bli nødvendig å understøtte hele ombyggingen med midlertidig støttekonstruksjoner. Det er også svært viktig at takopplettet er vanntett og holder seg slik i mange år.

Det er derfor viktig at du velger håndverkere som har kompetanse på takopplett. Du kan med fordel velge et firma som har dette som en av sine spesialiteter. Firmaet bør kunne vise til flere lignende vellykkede prosjekter. Jo mer prosjektene ligner ditt eget, desto bedre. Slik kan du forsikre deg om at håndverkerne er i stand til å utføre jobben på en effektiv og prisgunstig måte. Det lønner seg også å be om referanser du kan kontakte. På den måten kan du forsikre deg om at du er engasjerer en entreprenør som er lett å samarbeide med, og som leverer arbeid av høy kvalitet.

Du bør også forsikre deg om at håndverkerne har alle formaliteter i orden. Dette gjelder både forsikringer og tillatelser, økonomisk soliditet og visse godkjenningsordninger. Selv om de fleste godkjenningsordningene i Norge er frivillige, er disse med på å gi en trygghet. Som eksempler kan Sentral Godkjenning, Mesterbrev og Våtromsgodkjenningen nevnes. I tillegg er det viktig at firmaet har solid økonomi for å unngå risiko for konkurs.

Neste steg

Dersom ønsker å få utført et takopplett, kan neste steg være å engasjere den rette entreprenøren. En måte å gjøre dette på, er å benytte tjenesten Byggstart. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Registrerer du prosjektet ditt hos Byggstart, vil en av våre medarbeidere kontakte deg for å finne ut mer om prosjekt. Etter dette vil vi hjelpe deg med å komme i kontakt med de håndverkerne som er best egnet for ditt takopplett.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbudd på takopplett

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.