Innrede kjeller: Må man søke? (Regler i

 

2024)

Vurderer du å innrede kjelleren? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Innrede kjeller regler

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Innrede kjelleren? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Innrede kjeller - Må man søke?

Det er ikke så lett å holde rede på alle lover og forskrifter når man skal pusse opp. Hva har man egentlig lov til, og hva må man søke om? Reglene ble i 2016 endret for å gjøre det enklere for folk flest å gjøre endringer i hjemmet. Mye av arbeidet er fortsatt søknadspliktig, men kravene du må oppfylle er ikke like omfattende. Tidligere var kravene det samme om du skulle bygge nytt eller renovere gammelt, mens nå finnes det to sett med regler, for boliger oppført før og etter 1. juli 2011.

Kan man gjøre endringer uten å søke?

Det er i hovedsak tre ting som gjør at endringen blir søknadspliktig i forbindelse med kjellerprosjekter:

 1. Bruksendring. Bygger du soverom eller annet oppholdsrom der det er tilleggsareal (bod, teknisk rom og lignende) sånn at dette blir omgjort til hoveddel, regnes dette som bruksendring. Endringen er da søknadspliktig.
 2. Fasadeendring: Dersom det gjøres vesentlige endringer i fasaden, er dette søknadspliktig
 3. Endring i bærende konstruksjon. Som hovedregel søknadspliktig i tiltaksklasse 1 for eneboliger, og tiltaksklasse 2 for leilighetsbygg

Snakk med arkitekten eller håndverkeren din hvis du er usikker, eventuelt ta kontakt med kommunen.

Dette er blitt enklere

Du må fortsatt søke om du skal gjøre en bruksendring av rommet. Dette innebærer om du skal endre en bod til et oppholdsrom, som for eksempel en kjellerstue. Men det er altså blitt lettere å få godkjent søknaden, og flere av kravene har blitt lettet på. Det som har blitt enklere er som følger:

 • Høyden opp til taket må kun være på 2,0 meter
 • Ett vindu i hvert rom oppfyller kravene om dagslys, så lenge disse fyller kravene til rømningsvindu. Vinduet trenger ikke ha utsyn.
 • Det er opptil deg hvor mye bodplass du skal ha
 • Rommet må være isolert, men det er ikke presisert med hvor mye
 • Så lenge uteluften er god nok kan rommet luftes med ventil og vindu
 • Rommet trenger ikke være tilrettelagt for rullestolbrukere eller folk med andre handikap
 • Det er heller ikke påbudt med radonsperre og radonbrønn. Får du for høy konsentrasjon av radon i rommet kan dette løses med andre tiltak

Disse endringene gjelder altså om boligen er eldre enn 1. juli 2011. Hvor gammel boligen din er regnes fra når det ble søkt om tillatelse til å bygge den. Er du usikker på hvor gammel boligen din er og om den omhandles av disse endringene bør du kontakte kommunen. De skal ha oversikt over når det ble søkt.

Men lovlighet ikke er nødvendigvis lik brukervennligheten. De fleste vil for eksempel mene at en takhøyde på to meter er i minste laget, og det kan også føles litt innestengt. Det er heller ikke akkurat negativt med et vindu med utsikt. Så lenge det er mulig bør du holde deg godt innenfor disse kravene, og heller se på hva som sikrer god bokvalitet.

Dette har ikke endret seg

Det at noen krav har blitt lettere å oppfylle, betyr ikke at alt er endret. Det viktigste er at det skal være trygt å være i oppholdsrom, og du må fortsatt forholde deg til krav som omhandler dette. Eksempler på krav som ikke er endret er:

 • Krav om brannsikkerhet
 • Bærekonstruksjoner må være sikre
 • Du må bygge så du motvirker fukt, mugg og råte
 • Selv om du velger selv mengden isolasjon, må rommet fortsatt ha et behagelig inneklima uten støy. Det anbefales at rommet holder minst 19 grader gjennom vinteren
 • Rommet må også ha tilstrekkelig ventilasjon

Det burde strengt tatt ikke være noe problem å følge disse kravene når du renoverer. Det ville vært relativt spesielt å renovere et rom uten å ta hensyn til brannsikkerhet, og de fleste vil nok tenke seg om to ganger før de valgte å bruke et slikt rom som soverom.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvem kan søke?

Hvis du kun skal gjøre en bruksendring, og ikke bryter brannskillet eller gjør endringer på bærende konstruksjoner, kan du i prinsippet søke selv. Det er dog en omfattende søknad, og du står selv ansvarlig om noe skulle være feil. Det enkleste vil nok være å bruke en ekstern ansvarlig søker. Han eller hun vil da organisere alt av papirarbeid i forbindelse med søknaden. Det vil også gi deg en sterkere trygghetsfølelse i forbindelse til prosjektet at du vet at alt er riktig utført. Merk at søknaden må sendes inn før du starter på arbeidet.

Det vil nok føles naturlig å be entreprenøren stå for dette. Det er imidlertid mange entreprenører som ønsker at dette skal være en tredjepart. De kan ofte være behjelpelige med å sette deg kontakt med noen de kjenner som pleier å ta på seg slike oppdrag. Andre ganger ber de deg kontakte en ansvarlig søker på egenhånd.

Innrede kjelleren? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Hvor lang er behandlingstiden?

Kommunen har normalt 12 ukers behandlingstid på byggesaker. Om fristen overskrides, skal 25% av det totale byggesaksgebyret betales tilbake for hver påbegynte uke. Det er likevel punkter som kan gjøre at kommunens behandlingsfrist er på kun tre uker. Dersom tiltaket ikke står i konflikt med plan- og bygningslovgivningen og gjeldende planer, det ikke har kommet inn noen merknader fra naboer eller gjenboere og du ikke trenger tillatelse eller uttalelse fra en annen myndighet gjelder denne fristen. Og om søknaden ikke er avgjort innen de tre ukene, kan du anse at søknaden er innvilget. I dette tilfelle er det ingen tilbakebetaling av gebyret som det er om frister er 12 uker.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Må jeg sende nabovarsel?

Sannsynligvis ikke om du bare skal innrede kjelleren. Det står i loven at det ikke er nødvendig med nabovarsel “når arbeidet i liten grad berører interessene til naboer og gjenboere”. Hvis du likevel vil være på den sikre siden, kan det jo ikke skade naboforholdet å sende ut et varsel.Varselet skal da inneholde en beskrivelse av arbeidet, samme dokumentasjon som skal følge søknaden, og du må opplyse om det om byggingen krever dispensasjon. Du må også oppgi en frist for når naboene kan komme med eventuelle merknader, denne må være på minimum to uker. Om du er pliktig til å sende naboklage må dette også skje før du har varslet kommunen.

Skal du leie ut?

Hvis du planlegger å innrede kjelleren til utleie, er det et par ekstra krav du må forholde deg til. Om kjelleren skal være en ny boenhet, må du kunne dokumentere at den har alle hovedfunksjoner for bolig. Dette betyr stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett. I tillegg må boenheten ha en egen inngang som er fysisk adskilt fra din egen. Det kan også komme flere krav i tillegg, som uteplass, oppbevaring og parkeringsplass. Selvsagt må den også være brannsikret, ha røykvarsler og brannapparat. Om du har fått godkjent enheten, trenger du ikke søke på nytt for å få godkjent å leie den ut.

Husk nå på at søknaden må sendes inn før du begynner på renoveringen. Kommunen kan komme på befaring underveis i prosessen, og da er det den som står som ansvarlig søker som er ansvarlig for at alt kan dokumenteres. Men har du holdt tunga rett i munnen og hold deg innenfor alle kravene har du ingenting å frykte, da sier kommunen ja.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Innrede kjelleren? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.