10 tips når du skal bygge et lite hus

 

Vurderer du å bygge et lite hus? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Små hus

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge hus? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Det finnes mange grunner til å bygge et lite hus. For noen er små arealer det som skal til for å kunne finansiere prosjektet. For andre er et lite hus simpelthen den mest praktiske løsningene. I denne artikkelen har vi samlet 10 tips som vil gjøre prosjektet enklere.

1. Velg riktig tomt

At man skal bygge lite muliggjør ofte en mindre tomt. Uteområder av en viss størrelse kan imidlertid ha verdi på flere måter. For det første kan det fungere som et oppholdssted til daglig. Det kan også komme til nytte dersom man ønsker å bygge ut senere. Dette kan bli aktuelt ved eventuelle familieforøkelser, eller om man ønsker å bygge en utleiedel.

Undersøk grunnforholdene når du skal velge tomt. Er det skrå tomt med mye fjell, må det beregnes ekstra kostnader til graving.

Undersøk også hvor mye det vil koste å tilrettelegge system til vann, strøm og kloakk på tomta. For noen kan tilgjengelig internettilkobling også være en avgjørende faktor.  

2. Planlegg og bestill materialer tidlig

Når man skal bygge et lite hus er det ekstra viktig å komme frem til arealeffektive løsninger. Her kan det lønne seg å engasjere en interiørarkitekt eller en arkitekt med relevant erfaring. Ifølge interiørarkitektene i Arkivet er et viktig element i små boliger å tilrettelegge for nok oppbevaringsplass. Dette er ofte noe mange glemmer å tenke over før de flytter inn og skal få plass til alle eiendelene sine. Det er derfor viktig at høyde og planløsning er tilpasset muligheter for alternative oppbevaringsmetoder. Det er viktig å få på plass en detaljert beskrivelse av prosjekt. Dette trenger man både når man skal søke kommunen om tillatelse, og entreprenørene skal utarbeide pristilbud.

Vær tidlig ute med å bestille materialer. Noen av materialene byggherren selv står ansvarlig for å hente inn, har ofte lang leveringstid. I tillegg vet man aldri når det vil oppstå forsinkelser i leveringen. Om materialene ikke er på plass i tide, vil det føre til at hele prosjektet blir forsinket. Det kan bli både frustrerende og dyrt.

En annen grunn til velge materialer tidlig, er at du enklere kan lete etter gode priser og tilbud. Dette gjelder for eksempel parkett, fliser, trapper og  kjøkken- og baderomsinnredning. Det er også mulig å finne rimelige tekniske systemer som oppvarming og ventilasjon. Se også på muligheten for å velge rimelige alternativer for kledning, takstein og vinduer. Jo tidligere du vet hvilke varer du skal du bruke, desto større er sjansen for at du finner disse til en god pris.

3. Utarbeid en tydelig prosjektbeskrivelse

En detaljert prosjektbeskrivelse er en forutsetning for et vellykket prosjekt. Dette skal gi entreprenøren et tydelig bilde av prosjektet, både i anbudsprosessen og når man skal i gang  med selve byggingen. En presis beskrivelse av prosjektet gjør det mulig for entreprenøren å  komme med et realistisk pristilbud. Det reduserer også risikoen for at det oppstår misforståelser og uenighet underveis, ettersom det gir entreprenør og byggherre en felles forståelse av hva som skal gjøres.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

4. Finn rett entreprenør

Det kan være krevende å finne rett entreprenør til et så omfattende prosjekt. Det er en rekke  kriterier å vurdere, og det er ingen garanti for at aktørene du mottar tilbud fra er kvalifiserte til å utføre arbeidet som kreves. Derfor har vi i Byggstart samlet pålitelige og kompetente entreprenører på ett sted. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre aktørene som på vår plattform. Registrerer du prosjektet ditt hos oss, setter vi deg i kontakt med entreprenørene som er best egnet til å bygge ditt hus. Registreringen er gratis, og du pristilbudene du mottar er uforpliktende. Under finner du en beskrivelse av hvordan vi jobber for å sette byggherrer i kontakt med de rette entreprenørene:

 • Vi sjekker at entreprenøren har positive referanser fra lignende, verifiserbare prosjekter.
 • Vi sjekker regnskapstall og kredittvurdering for å forsikre at bedriften har stabil og solid økonomi.
 • Vi overvåker relevante godkjenningsordning, inkludert Sentral Godkjenning, Mesterbrev, DSB-godkjenning og Våtromsgodkjenning.
 • Vi setter deg i kontakt med flere aktuelle kandidater som har ledig kapasitet og interesse for prosjektet, så du kan sammenligne flere pristilbud og være trygg på at du mottar en konkurransedyktig pris.

Bygge hus? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

5. Inngå en skriftlig kontrakt

‍Bygging av hus krever at man har kontrakt med de involverte bedriftene. Hvor komplisert kontraktene bør være avhenger av hvor stort og komplisert prosjektet er. I de fleste tilfeller vil det være tilstrekkelig med standardiserte kontrakter.

Under finner du Forbrukerrådets liste over punkter som bør inngå en kontrakt når man skal bygge hus:

 • Dato for ferdigstilling
 • Avtalte dagmulkter ved forsinkelse
 • Totalpris for prosjektet
 • Hvordan oppgjøret struktureres
 • Sikkerhetsstillelse fra entreprenøren
 • Krav til forsikring
 • Avtale om eventuelt tilleggsarbeid
 • Avtale om eventuell egeninnsats
 • Forbehold for avtalen
 • Detaljert beskrivelse av arbeidet
Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

6. Vurder realistisk egeninnsats

For å spare penger, velger noen å påta seg ansvaret for deler av prosjektet. Dette kan for eksempel være å utføre papirarbeid eller overflatearbeid. Det er viktig å huske at all egeninnsats i et slikt prosjekt krever at man har den nødvendige kompetansen. Hvis man påtar seg oppgaver man ikke er i stand til å gjennomføre skikkelig, risikerer man at prosjektet blir forsinket. Dette kan ofte bli dyrere enn om man hadde overlatt arbeidet til profesjonelle fra starten av. Dessuten opplever flere at arbeidsoppgavene blir så komplisert og tidkrevende at egeninnsatsen ikke er verdt innsparingene. Selv om det er mulig å spare penger ved utføre deler av arbeidet selv, vil det alltid være raskere og tryggere å overlate det til profesjonelle.

7. Lag en fremdriftsplan sammen med entreprenøren

Før dere går i gang med selve arbeidet, er det anbefalt å utarbeide en fremdriftsplan. På denne måten kan du og entreprenøren få en felles forståelse av når de ulike delene av prosjektet skal starte og fullføres. Legg gjerne inn milepæler i fremdriftsplanen. Disse gjør det enklere å ha oversikt over fremdriften underveis i prosjektet.

8. Hold en tett og god dialog med entreprenøren‍

God kommunikasjon er avgjørende for et vellykket oppussingsprosjekt. Derfor lønner det seg å være på utkikk etter en entreprenør du kommuniserer godt med. Dette er et kriterie du bør vurdere i anbudsprosessen. Husk at dette er mennesker du skal forholde deg til i flere måneder fremover. God kommunikasjon reduserer sjansene for at det oppstår misforståelser eller uenighet. Sørg også for å være innom byggeplassen jevnlig, for å holde deg oppdatert på fremdriften i prosjektet. Det kan også være lurt å avtale faste møtepunkter med prosjektlederen. Mange velger å knytte møter opp til milepælene i prosjektplanen.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

9. Uavhengig kontroll

I forbindelse med oppføring av nytt bygg, bør man alltid engasjere en ekstern fagperson til å gjennomføre en uavhengig kontroll. Denne skal da undersøke at prosjektet blir gjennomført i henhold til både lover og forskrifter, og de avtalene du inngikk med entreprenøren. Avdekker man feil eller mangler, må disse utbedres før man betaler ut siste del av kontraktsbeløpet.

10. Få tilsendt dokumentasjon etter endt prosjekt‍

Sørg for å få tilsendt alle dokumenter som viser at arbeidet er forskriftsmessig utført. Dette kan ha en betydelig påvirkning på boligens pris ved et eventuelt videresalg. Det er også en fordel å ha oversikt over materialvalg og lignende dersom du skal pusse opp på et senere tidspunkt. Sørg blant annet for å motta samsvarserklæring fra elektriker, FDV-instruks på bad, og kopi av faktura som viser hvilke arbeider som er utført. Dersom man for eksempel legger inn miljøvennlig oppvarming kan man også trenge denne dokumentasjonen for å få tilskudd.

Hvordan kommer jeg i gang?

Hvis du har bestemt deg for å bygge et lite hus, er det sentralt å engasjere den rette entreprenøren. Dersom du legger ut prosjektet på Byggstart.no, blir du matchet med flere kvalitetssikrede entreprenører i ditt område som ønsker å gi pris på jobben. Det er kun entreprenører med solid økonomi, relevante godkjenninger og gode referanser som har tilgang til plattformen. Det er gratis og uforpliktende for deg som byggherre å benytte Byggstart.

Bygge hus? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.