10 smarte tips for bygging av grunnmur

 

Vurderer du å bygge grunnmur? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Grunnmur

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på grunnmur

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

1. Planlegg godt

Når du skal i gang med et byggeprosjekt av denne typen, er gode forberedelser helt sentralt. Sett derfor av tilstrekkelig med tid til planlegging. På den kan du gjennomføre prosjektet effektivt, samtidig som du enklere kan gjøre justeringer underveis. Finn ut hva du skal bygge, hvor du skal bygge det og når det skal stå ferdig. Forsikre deg også om at du har den nødvendige økonomien til å finansiere prosjektet

2. Finn dyktige håndverkere

Ingenting er mer avgjørende for sluttresultatet enn hvem du engasjerer til å utføre arbeidet. Et godt fundament en forutsetning for at resten av prosjektet skal være vellykket. Denne skal holde resten av bygningen oppe, og er ikke grunnmuren riktig utført, kan det skade hele den øvrige konstruksjonen. Derfor er det helt sentralt at du engasjerer en entreprenør med den nødvendige erfaringen og kompetansen.

Det kan være vanskelig å vite hvordan man finner de rette fagfolkene til et prosjekt. Her kan vi i Byggstart hjelpe deg. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Kun firmaene som opprettholder høy kvalitet og konkurransedyktige priser over tid får fortsette å være en del av plattformen. Det er gratis å legge ut oppdrag. Etter befaring vil du motta uforpliktende tilbud fra flere firmaer.

3. Sammenlign priser og tilbud

For å sikre at du engasjerer en entreprenør som tilbyr konkurransedyktige priser, er det viktig at du henter inn tilbud fra aktører. Her er det viktig at du ikke utelukkende fokuserer på totalprisen. Du bør også sammenligne innholdet i de ulike tilbudene. At prisen er høyere kan ofte skyldes at entreprenøren benytter bedre materialer og mer kompetent arbeidskraft. Får du et tilbud som er betydelig lavere enn de øvrige, kan dette være et tegn på det motsatte. Dette kan skyldes at entreprenøren gjør innsparinger ved å benytte dårlige materialer og ukvalifisert arbeidskraft. Variasjoner i tilbudene kan også skyldes at entreprenørene tilbyr ulike tjenester. For eksempel kan noen tilbud inkluderer bortkjøring av overskuddsmasse, mens andre velger å overlate dette til byggherren.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

4. Ha detaljerte avtaler

Nøyaktige og detaljerte skriftlige kontrakter er en fordel for både byggherre og entreprenør. Det må komme tydelig frem hvem som har ansvar for hvilke oppgaver underveis i prosjektet. Dette gjelder også hvem som står ansvarlig for å skaffe de nødvendige materialene. Bli også enige om hvordan dere skal håndtere eventuelle forsinkelser, pristillegg og problemer. I tillegg bør dere gjøre rede for hva som skjer hvis det viser seg at grunnen ikke er egnet for utbygging. En gjennomarbeidet kontrakt gjør det enklere å unngå misforståelser og uenighet underveis i prosjektet.

På nettsidene til Forbrukerrådet finner du to kontrakter du kan bruke ved kjøp av håndverkertjenester, en for tiltak under 200.000 kroner, og en for større jobber.

Få 3 tilbud på grunnmur

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

5. Husk på søknaden

I de aller fleste tilfeller der man bygger en grunnmur, trenger du byggetillatelse før du setter i gang med arbeidet. Dette er viktig at du har på plass før arbeidet starter. Det finnes både generelle regler som gjelder over hele landet, og regler som bestemmes av hver enkel kommune. Eksempler på kommunale reguleringer er reguleringsplan og utnyttelsesgrad. Det er imidlertid en rekke unntak og tillegg til byggereglene, og det er ikke alltid like lett å vite om prosjektet er søknadspliktig. På nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet finner kan du finne hvilke regler som gjelder for ditt prosjekt. Der får du også vite om at du kan søke på egenhånd, eller om du må engasjere en ansvarlig søker.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

6. Vær nøye i grunnarbeidene

Før du går i gang med selve grunnmuren, kreves det at man tilrettelegger byggeplassen. Du må grave ut og planere området, og sørge for at underlaget er klart. Er det fare for telehiv, må du huske å telesikre grunnen på forhånd. Isolasjon, drenering, dampsperre og radontiltak er også nødvendig. Forsikre deg også om at grunnen tåler belastningen fra den ferdige bygningen. Dette kan være vanskelig å planlegge i detalj før man begynner gravingen, så vær forberedt på å måtte gjøre justeringer underveis.

7. Sett opp et detaljert budsjett, men ha litt slingringsmonn

Når du skal i gang med et prosjekt av en viss størrelse, er det avgjørende med et godt budsjett. Undersøk priser på forhånd så du er klar over hva ting koster. På den måten kan du sette opp et realistisk budsjett. Sørg for at budsjettet er så detaljert og nøyaktig som mulig, men husk at gravejobben er vanskelig å prise 100% på forhånd, ettersom man må se an grunnforholdene etter man har startet. Sett gjerne av midler til utfordringer som kan oppstå underveis.

8. Vær ærlig med deg selv

Når man skal i gang med et slikt prosjekt, er det flere som vurdere å legge inn egeninnsats. Selv om dette vil redusere behovet for profesjonell arbeidskraft, og dermed spare inn penger, er dette sjeldent anbefalt. Et håndverkerfirma vil som regel gjøre jobben både raskere og bedre. For å sikre er et optimalt resultat vil det derfor alltid lønne seg å overlate arbeidet til håndverkerne. Å påta seg arbeid man ikke har tid eller kompetanse til, vil kunne resultere i at grunnmuren ikke holder høy nok kvalitet. Dette kan få alvorlige konsekvenser for prosjektet videre.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

9. Sett en realistisk tidsplan

Snakk med entreprenøren din og bli enige om et realistisk tidsperspektiv. Det er også viktig å følge med på fremdriften underveis, så du vet at prosjektet blir gjennomført innenfor de rammene dere har satt. For å gjøre dette enklere, lønner det seg å legge inn holdepunkter i tidsplanen. Det vil selvsagt kunne oppstå forsinkelser og uforutsette hendelser underveis. Men om du har lagt tilstrekkelig arbeid i tidsplanen vil du enklere kunne tilpasse deg fremdriften i prosjektet.

10. Ha alle dokumenter i orden

Det er ditt ansvar som byggherre at du har alle de nødvendige dokumentene. Kommunen kan komme på kontroll underveis i byggeperioden og kreve å få se alle tillatelser og godkjenninger. Den dagen du skal selge, er det også viktig at du kan vise til at alt arbeid er forskriftsmessig utført. En ekstra bygning på tomten din kan føre til en betydelig verdiøkning, men dette forutsetter at du kan bevise at konstruksjonene er holder høy kvalitet. Sørg derfor for å få tilsendt alle relevante dokumenter fra prosjektet. I disse må det komme tydelig frem hvilke arbeid som er utført og hva slags materialer som har blitt brukt. Denne oversikten får du fra entreprenøren.

For å komme i kontakt med entreprenører og håndverkerfirmaer, kan du registrere prosjektet ditt hos Byggstart. Vi har samlet kvalitetssikrede håndverkerfirmaer og entreprenører på ett sted, for å gjøre det enklere å komme i kontakt med seriøse fagfolk. Finner du aktører ved hjelp av vår tjeneste, kan du være trygg på at bedriften har både godkjenninger, økonomi og kompetanse på plass. Registrerer du prosjektet ditt hos oss, vil du motta pristilbud fra flere pålitelige aktører, som kan utføre arbeid med både grunnmur og resten av konstruksjonen du ønsker å bygge.

Finn de rette fagfolkene

Gå til Byggstart for å finne de rette fagfolkene for ditt prosjekt.

Få 3 tilbud på grunnmur

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.