Bytte kledning: Kan man få tilskudd? (Regler i 2019)

Bytte kledning tilskudd

Innhold:

Del 1: Hvorfor utføre energitiltak?Del 2: Hva kan man få støtte til?Del 3: Andre tilskudd, prosess og fagfolk

Det å bytte kledning vil ikke bare kunne gi huset et helt nytt uttrykk, det kan også heve boligens energieffektivitet og senke boligens varmetap.  De fleste ender med å måtte bytte kledning fordi den eksisterende kledningen har fått skader, fukt eller råte. Lar man slike skader gå ubehandlet, kan det føre til store følgeskader som skjevheter i konstruksjonen eller i verste fall at boligens bærende struktur blir svekket. I forbindelse med bytte av kledning, er det mange som også velger å forbedre boligens energistatus.

Enova er en organisasjon som eies av Klima og miljødepartementet. De arbeider med omlegging av energiproduksjon og energibruk. En av oppgavene til Enova er å gi tilskudd til energibesparende og energieffektive tiltak i byggesektoren. Denne tilskuddsordningen kan derfor bli relevant for deg som skal bytte kledning og samtidig vil gjøre boligen din mer energieffektiv.

Hvorfor utføre energitiltak når man bytter kledning?

Bytte av kledning er en perfekt anledning til å samtidig heve boligens energistandard. Når du må bytte kledning har du allerede både stillas og håndverkere på plass. I tillegg vil gammel kledning allerede være fjernet, slik at ny isolasjon i vegger lett kan legges. Du vil derfor kunne spare mye penger på å utføre energibesparende tiltak samtidig som bytte av kledning. Felles for disse tiltakene er at de på ulike måter vil minske varmetapet, skape bedre ventilasjon, bedre inneklima og ikke minst gi deg lavere energikostnader i hverdagen. Slike tiltak vil normalt gi størst økt verdi, og være mest effektive på boliger bygget før 1980.

Få pristilbud på ditt prosjekt: Legg ut jobben på Byggstart.no

Hva kan man få tilskudd til når man skal bytte kledning?

Enova gir ikke tilskudd til bytte av kledning i seg selv. Etterisolering alene er heller ikke nok til å kvalifisere til tilskuddet. Ditt prosjekt vil derimot kvalifisere til støtte hvis du utfører en total oppgradering av bygningskroppen. Dette tiltaket egner seg for deg som skal i gang med omfattende arbeider på boligen, og samtidig ønsker å gjøre boligen mer energieffektiv.

Oppgradering av bygningskroppen vil innebære en rekke ulike tiltak, der det overordnede målet er å heve boligens energistatus til nivå 1, 2 eller 3. Du kan motta inntil 150.000 kroner i støtte til oppgradering av bygningskroppen. Hvilket energinivå du oppgraderer til, vil avgjøre hva du får i støtte. Dette går vi nøyere gjennom lenger ned i artikkelen.

For å få økt boligens energieffektiviteten i en slik grad at Enova gir støtte, vil du mest sannsynlig ha behov for å utføre en rekke arbeider på boligkroppen. Dette inkluderer mest sannsynlig å forbedre varmeisolasjonen både i vegger, vinduer, ytterdører og grunnmuren. Disse tiltakene vil først og fremst gjøre boligen mer energieffektiv, og gjøre varmetapet mindre. I tillegg får du også mer stabile innetemperaturer, og et bedre inneklima. Du kan få støtte til oppgradering av bygningskroppen både på helårsbolig og fritidsboliger.

Som vi skriver mer om i neste punkt, bør du engasjere en energirådgiver dersom du ønsker å utføre energibesparende tiltak på boligen din. Også dette kan du få tilskudd til fra Enova, på inntil 5.000 kroner. Å gjøre dette før du setter i gang med arbeidene gjør det betydelig lettere å motta støtte. I alle tilfeller vil du uansett måtte engasjere en energirådgiver for å attestere at boligen har blitt mer energieffektiv etter at arbeidene er fullført. En annen fordel med å engasjere energirådgiver i forkant av arbeidene, er at prosjektplanen han eller hun utformer, også kan brukes som underlag for prising i anbudsprosessen.

Oppgradering av bygningskroppen, samt energirådgivning er altså de to støttede tiltakene vi anser som mest relevant i forbindelse med bytte av kledning. Lenger ned i artikkelen tar vi for oss hvilke andre og mindre tiltak som også kvalifiserer til støtte, og som kanskje også kan være aktuelle.

Hvilke arbeider må til for å kvalifisere til støtte?

Når du skal bytte kledning, vil det variere hvilke arbeider som er mest effektive for å heve energinivå på nettopp din bolig. Vanligvis er det slik at jo eldre boligen din er, desto mer omfattende vil arbeidet for å oppnå energinivå 1-3 være. For de fleste boliger vil det inkludere etterisolering, bytte av vinduer og dører til mer energibesparende alternativer. Noen vil også trenge å oppgradere isolasjonen rundt grunnmuren, og eventuelt inne i kjelleretasjen. Dette tiltaket vil du forøvrig kunne kombinere med å gjøre kjelleretasjen om fra grovkjeller til primærrom, hvis dette ikke allerede er tilfelle.

Det generelle svaret på dette spørsmålet vil altså være at du må hente inn en energirådgiver for å finne ut nøyaktig hva som kreves i deres tilfelle.

Hvor mye kan du få i støtte i forbindelse med å bytte kledning?

For oppgradering av bygningskroppen kan du motta opptil 150.000 kroner i tilskudd. Det finnes ulike energinivåer for å kategorisere energistatus på en bolig. Det mest lønnsomme nivået er Energinivå 1, som vil være tilnærmet samme nivå som et passivhus. Hvis arbeidene du utfører gir din bolig dette energinivået, vil du få 150.000 i støtte. Energinivå 2 er tilnærmet det vi kaller lavenerginivå. For oppgradering til denne standarden kan du få 125.000. Neste tilskuddstrinn er på 100.000 kroner, og dette krever oppgradering av bygningskroppen til energinivå 3, eller tilnærmet nivået på TEK10-standarden.

Når du planlegger prosjektet med energirådgiveren, vil du få informasjon om hva som må til for å løfte din bolig til de ulike energinivåene. Nøyaktig hva som inngår i disse ulike standardene er altså ikke noe du trenger å sette deg inn i hvis ikke du ønsker det.

Trenger du fagfolk til jobben? Legg ut prosjektet på Byggstart.no

Andre energitiltak som gir tilskudd fra Enova

Enova gir også tilskudd til en del mindre tiltak, i tillegg til oppgradering av bygningskroppen og energirådgivning. Alle disse kan kombineres med bytte av kledning, selv om oppgradering av bygningskroppen er det som gir mest tilskudd. Se Enova sin oversikt over tiltakene som kvalifiserer til tilskudd her. De inkluderer blant annet installering av vannbåren varme, anlegg for egen strømproduksjon, noen typer varmepumper og akkumulatortank. Disse mindre tiltakene er mer spesifikke enn total oppgradering av bygningskroppen, og tilskuddet som gir for disse varierer fra 3.000 til 28.750 kroner.

Tiltak som ikke gir tilskudd, men som er med på å øke boligens energieffektivitet

Det finnes en rekke tiltak som vil gjøre boligen din mer energieffektiv, men som ikke kvalifiserer til tilskudd fra Enova. Dette inkluderer for eksempel etterisolering, installering av luft-til-luft-varmepumpe, lavenergivinduer, energieffektiv belysning og montering av tettelister. Merk at noen av disse tiltakene kan være deler av en total oppgradering av boligkroppen, men altså ikke nok til å gi tilskudd i seg selv. Det kan være lurt å vurdere slike energitiltak når du skal bytte kledning på boligen, også dersom du velger å ikke oppgradere hele bygningskroppen.

Hvordan gå frem for å motta tilskuddet?

For å motta støtte til oppgradering av bygningskroppen må en energirådgiver helst hjelpe deg med å vurdere hvilke tiltak som må til, og hva som er boligens nåværende energitilstand. Dette bør skje før du går i gang med arbeidene. Denne tiltaksplanen vil fortelle deg hvilke arbeider som må til for at du skal kunne motta støtte. Tiltaksplanen kan som nevnt også brukes som prosjektering når du skal hente inn anbud. Etter at arbeidene er utført, må du igjen hente inn en energirådgiver for å attestere boligens nye energinivå.

Når disse arbeidene er fullført og betalt, registrerer du kostnadene hos Enova, og sender inn nødvendig dokumentasjon. Dette inkluderer blant annet kostnadsoppstilling med faktura, som viser hva du har betalt, samt at arbeidene er utført med kvalifiserte håndverkere. I tillegg må du også legge ved attest og energiberegning fra Energimerkesystemet, utført av en kvalifisert energirådgiver.

Det er også mulig å motta tilskudd hvis du ikke har benyttet en energirådgiver i forkant av arbeidene. Du vil isåfall måtte hente inn attest og energiberegning i etterkant. Husk også at alle energitiltak som er kvalifisert for tilskudd, må være utført innen de siste 18 månedene.

Finne entreprenør til bytte av kledning og energitiltak

Enova stiller som nevnt krav om at arbeidene må være utført av kvalifiserte håndverkere dersom prosjektet skal kunne kvalifisere til tilskudd. Du kan altså ikke gjøre jobben selv, hvis du ønsker å få støtte til prosjektet ditt. Du bør derfor finne et entreprenørfirma som har utført lignende prosjekter tidligere. Du kan med fordel finne en entreprenør som både kan bytte kledningen på boligen din, og også utføre de nødvendig tiltakene for å heve boligens energistatus. Dette krever altså at du finner en svært godt kvalifisert entreprenør, med riktig erfaring og kompetanse.

Det kan derfor være lurt å be om referanser du kan ringe til når du skal vurdere entreprenørfirmaer i anbudsprosessen. I tillegg må firmaet selvfølgelig ha alle forsikringer i orden og de må ha god og stabil økonomi. De må også kunne utføre arbeidene til en god pris, og innenfor det tidsrommet du ser for deg.

Neste steg

Det neste du bør gjøre dersom du vil utføre energibesparende tiltak i forbindelse med bytte av kledning på boligen din, vil være å komme i kontakt med entreprenør og energirådgiver. I Byggstart jobber vi hver dag med kvalitetskontroll av entreprenørfirmaer. Vi tilbyr boligeiere gratis hjelp til å finne de best egnede håndverkerne til ulike typer byggeprosjekter. Registrer gjerne ditt prosjekt på Byggstart, så hjelper vi deg i gang med anbudsprosessen. For å finne energirådgiver kan du sjekke Enova sitt energirådgiverregister, eller så kan vi også være behjelpelige med dette.

Neste steg:

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.