Bytte kledning: Kan man få tilskudd? (Regler i

 

2024)

Vurderer du å bytte kledning? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Bytte kledning tilskudd

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på bytte av kledning

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Å bytte kledning vil ikke bare kunne gi huset et nytt estetisk uttrykk. Det kan også heve energieffektivitet og senke boligens varmetap. Derfor er det mange som ønsker å forbedre boligens energistatus når de skal bytte kledning og etterisolere. Enova er en statlig organisasjon som arbeider med omlegging av energiproduksjon og energibruk. En av oppgavene til Enova er å gi tilskudd til energibesparende og energieffektive tiltak. Denne tilskuddsordningen kan derfor bli relevant for deg som skal bytte kledning og samtidig vil gjøre boligen din mer energieffektiv.

Hvorfor utføre energitiltak når man bytter kledning?

Bytte av kledning er en god anledning til å heve boligens energistandard. Når du må bytte kledning har du allerede både stillas og håndverkere på tilgjengelig. I tillegg vil gammel kledning allerede være fjernet, slik at man enkelt kan legge ny isolasjon. Du vil derfor kunne spare mye penger på å utføre energibesparende tiltak samtidig som du bytter kledning. Felles for disse tiltakene er at de vil minske varmetapet, skape bedre ventilasjon, bedre inneklima og gi lavere energikostnader i hverdagen. Verdiøkningen og effektiviteten vil ofte være størst for boliger bygget før 1980.

Hva kan man få tilskudd til når man skal bytte kledning?

Enova gir ikke tilskudd hvis man kun skal bytte kledning. Etterisolering alene er heller ikke nok til å motta støtte. Ditt prosjekt vil derimot kvalifisere til støtte hvis du utfører en total oppgradering av bygningskroppen. Dette tiltaket egner seg for deg som skal i gang med omfattende arbeider på boligen, og samtidig ønsker å gjøre boligen mer energieffektiv.

Oppgradering av bygningskroppen innebærer en rekke ulike tiltak, der det overordnede målet er å heve boligens energistatus til nivå 1, 2 eller 3. Du kan motta opptil 150.000 kroner i støtte til oppgradering av bygningskroppen. Hvilket energinivå du oppgraderer til, vil avgjøre hva du får i støtte. Dette ser vi nærmere på lengre ned i artikkelen.

For å få økt boligens energieffektiviteten i en slik grad at Enova gir støtte, er det gjerne nødvendig å utføre en rekke arbeider på boligkroppen. Dette inkluderer vanligvis å forbedre varmeisolasjonen både i vegger, vinduer, ytterdører og grunnmuren. Disse tiltakene vil først og fremst gjøre boligen mer energieffektiv, og redusere varmetapet. I tillegg får du mer stabile innetemperaturer og et bedre inneklima. Du kan få støtte til oppgradering av bygningskroppen både på helårsbolig og fritidsboliger.

Ønsker du å utføre energibesparende tiltak på boligen din, kan det lønne seg å engasjere en energirådgiver. Også dette kan du få tilskudd til fra Enova, på inntil 5.000 kroner. Å gjøre dette før du setter i gang med arbeidene gjør det betydelig enklere å motta støtte. Du må uansett engasjere en energirådgiver for å attestere at boligen har blitt mer energieffektiv etter at arbeidene er fullført. En annen fordel med å engasjere energirådgiver i forkant av arbeidene, er at prosjektplanen rådgiveren utformer, også kan brukes som underlag for prising i anbudsprosessen.

Oppgradering av bygningskroppen og å engasjere en energirådgiver, er de to støttede tiltakene vi anser som mest relevant i forbindelse med bytte av kledning. Lengre ned i artikkelen tar vi for oss mindre tiltak som også kvalifiserer til støtte.

Hvilke arbeider må til for å kvalifisere til støtte?

Når du skal bytte kledning, vil det variere hvilke arbeider som er mest effektive for å heve energinivå på boligen. Vanligvis er det slik at jo eldre boligen er, desto mer omfattende arbeid kreves for å oppnå energinivå 1-3. For de fleste boliger vil det inkludere etterisolering, og bytte av vinduer og dører til mer energisparende alternativer. Noen vil også trenge å oppgradere isolasjonen rundt grunnmuren eller i kjelleretasjen. Dette tiltaket kan man kombinere med å gjøre kjelleretasjen om fra grovkjeller til primærrom.

For å finne ut hvilke tiltak som er nødvendig på din bolig, lønner det seg å engasjere en energirådgiver.

Hvor mye kan du få i støtte i forbindelse med å bytte kledning?

Det finnes ulike energinivåer for å kategorisere energistatus på en bolig. Det mest lønnsomme nivået er Energinivå 1, som vil være tilnærmet samme nivå som et passivhus. Hvis arbeidene du utfører gir boligen dette energinivået, vil du få 150.000 i støtte. Energinivå 2 er tilnærmet det vi kaller lavenerginivå. For oppgradering til denne standarden kan du få 125.000. Neste tilskuddstrinn er på 100.000 kroner, og dette krever oppgradering av bygningskroppen til energinivå 3, eller tilnærmet nivået på TEK10-standarden.

Når du planlegger prosjektet med energirådgiveren, vil du få informasjon om hva som må til for å løfte din bolig til de ulike energinivåene. Det er altså ikke nødvendig å sette seg inn i disse kravene på egenhånd.

Andre energitiltak som gir tilskudd fra Enova

I tillegg til oppgradering av bygningskroppen og energirådgivning, gir Enova også tilskudd til mindre tiltak. Alle disse kan kombineres med bytte av kledning, selv om oppgradering av bygningskroppen er det som gir mest tilskudd. Se Enova sin oversikt over tiltakene som kvalifiserer til tilskudd her. De inkluderer blant annet installering av vannbåren varme, anlegg for egen strømproduksjon, noen typer varmepumper og akkumulatortank. Disse mindre tiltakene er mer spesifikke enn total oppgradering av bygningskroppen, og tilskuddet som gis strekker seg fra 3.000 til ca 30.000 kroner.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Tiltak som ikke gir tilskudd, men som er med på å øke boligens energieffektivitet

Det finnes en rekke tiltak som vil gjøre boligen din mer energieffektiv, men som ikke kvalifiserer til støtte fra Enova. Dette inkluderer for eksempel etterisolering, installering av luft-til-luft-varmepumpe, lavenergivinduer, energieffektiv belysning og montering av tettelister. Disse tiltakene kan ofte inngå som en del av oppgradering av boligkroppen, men er ikke nok til å motta støtte om de utføres som enkelttiltak. Det kan være lurt å vurdere slike energitiltak når du skal bytte kledning på boligen, uavhengig om du skal oppgradere hele bygningskroppen.

Få 3 tilbud på bytte av kledning

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Hvordan gå frem for å motta tilskuddet?

Om du ønsker å motta støtte til oppgradering av bygningskroppen bør du få hjelp av en energirådgiver. Denne kan vurdere hvilke tiltak som må til, og hva som er boligens nåværende energitilstand. Dette bør skje før du går i gang med arbeidene. Denne tiltaksplanen vil fortelle deg hvilke arbeider som må til for at du skal kunne motta støtte. Tiltaksplanen kan også brukes som prosjektering når du skal hente inn anbud. Etter at arbeidene er utført, må du igjen hente inn en energirådgiver for å attestere boligens nye energinivå.

Når disse arbeidene er fullført og betalt, registrerer du kostnadene hos Enova, og sender inn nødvendig dokumentasjon. Dette inkluderer blant annet kostnadsoppstilling med faktura, som viser hva du har betalt, samt at arbeidene er utført av kvalifiserte håndverkere. I tillegg må du legge ved attest og energiberegning fra Energimerkesystemet, utført av en kvalifisert energirådgiver.

Det er også mulig å motta tilskudd uten å ha engasjert en energirådgiver i forkant av arbeidene. Du vil i så fall måtte hente inn attest og energiberegning i etterkant. Husk også at alle energitiltak som er kvalifisert for tilskudd, må være utført innen de siste 18 månedene.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Finne entreprenør til bytte av kledning og energitiltak

For å motta støtte til prosjektet, krever Enova at arbeidet utføres av kvalifiserte håndverkere. Du kan altså ikke gjøre jobben selv, hvis du ønsker å motta støtte. Sørg derfor for å engasjere et entreprenørfirma som har den nødvendige kompetansen og erfaringen. Det kan lønne seg å finne en entreprenør som både kan bytte kledningen på boligen din og utføre de nødvendig tiltakene for å heve boligens energistatus.

Når du skal vurdere entreprenører i anbudsprosessen, bør du undersøke omtaler fra tidligere kunder. Dette kan du gjøre på nettet, eller ved å be om å få tilsendt referanser du kan kontakte direkte. Sistnevnte vil gi mer nyanserte og troverdige beskrivelser av aktørene du vurderer. Forsikre deg også om at entreprenøren du velger har alle nødvendige godkjenninger og forsikringer, samt økonomisk soliditet.

Neste steg

Har du bestemt deg for å bytte kledning på boligen din, er det sentralt å finne den rette entreprenøren. Det kan vi i Byggstart hjelpe deg med. Vi har samlet entreprenører med gode referanser, solid økonomi og de rette godkjenningene på ett sted for å gjøre det enklere for forbrukere å finne rett firma for bygg- og renoveringsprosjekter. Det er gratis for deg som byggherre å legge ut oppdrag, og du vil motta flere uforpliktende pristilbud.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på bytte av kledning

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.