10 råd ved bygging av nøkkelferdig hus

 

Vurderer du å bygge et nøkkelferdig hus? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Nøkkelferdig hus

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge hus? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Ikke alle som ønsker å bygget et nytt hus har lyst til å være tett involvert i selve byggeprosessen. Da kan et nøkkelferdig hus være løsningen. Dette innebærer at man overlater gjennomføringen av prosjektet til profesjonelle. I denne artikkelen har vi samlet 10 tips som kan hjelpe deg når du skal få bygget et nøkkelferdig hus. Du kan blant annet lese om hva som ligger i begrepet “nøkkelferdig”, hvilke valg du må ta i forkant av prosjektet, og hvordan du finner den rette entreprenøren.

1. Lag en tydelig avtale

Det finnes ingen juridisk definisjon av begrepet “nøkkelferdig”. I de fleste tilfeller vil det være opp til byggherre og leverandør å bestemme hva dette betyr. Derfor kan dette begrepet føre til forvirring. Mange tolker “nøkkelferdig” som at man kan flytte rett inn når huset blir levert. Andre vil anse boligen som nøkkelferdig selv om det gjenstår overflatebehandlinger som maling og listverk. Slike hus omtales gjerne også som malingsferdige. Det er derfor viktig at byggherre og entreprenør har en felles forståelse av “nøkkelferdig”. På den måten reduserer man risikoen for at det oppstår uenighet eller misforståelser underveis. Det bør også komme tydelig frem hvordan dere skal håndtere eventuelle pristillegg og forsinkelser.

2. Planlegg i god tid

Også et nøkkelferdig hus vil kreve en omfattende planleggingsfase. Man må finne en passende tomt, komme i kontakt med en arkitekt som kan tegne huset, og engasjere en dyktig entreprenør til å gjennomføre prosjektet. Flinke arkitekter og håndverkere er ofte populære og kan være opptatt flere måneder frem i tid. Det vil også ta tid å få innvilget byggetillatelse.

3. Sørg for å ha byggetillatelsen i orden på forhånd

Å bygge nytt hus utløser alltid søknadsplikt. Et så omfattende prosjekt forutsetter også at en godkjent bedrift står ansvarlig for søknaden. Denne jobben tilfaller ofte en arkitekt. Om du allerede har engasjert en arkitekt til å tegne huset, er det naturlig at vedkommende også står som ansvarlig søker. Arkitekten har da ansvar for å hente inn nødvendig dokumentasjon og forberede søknaden. Husk at dette vil medføre ekstra kostnader.

Har du bestemt deg for å få bygget et nøkkelferdig hus, er det helt sentralt å finne en entreprenør med relevant erfaring og kompetanse. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.. Kun firmaene som opprettholder høy kvalitet og konkurransedyktige priser over tid får fortsette å være en del av plattformen. Det er gratis å legge ut oppdrag, og du vil motta flere uforpliktende pristilbud.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

4. Sikre finansieringen tidlig

Dersom du er tidlig ute med å sikre finansieringen av prosjektet, vil det være med på å gjøre både planleggingen og gjennomføringen enklere. Hvordan du velger å finansiere prosjektet avhenger personlig økonomi og ønsker. Egenkapital er gjerne den rimeligste måten å finansiere et prosjekt, ettersom det ikke innebærer noen renteutgifter. Det er imidlertid ingen selvfølge at man er i stand til å betale et så stort prosjekt utelukkende ved hjelp av oppsparte midler. De aller fleste velger finansiere prosjektet med en kombinasjon av egenkapital og byggelån. Dette vil kreve grundig detaljprosjektering og oppfølging underveis fra banken ved hjelp av en takstmann.

5. Utfordrende grunnarbeider kan øke prisen

Dersom tomten er utfordrende å bygge på, vil dette være med på å gjøre prosjektet dyrere. For eksempel vil store nivåforskjeller i terrenget kreve mer gravearbeider. Ofte kan det være vanskelig å forberede kartlegge grunnforholdene før man går i gang med gravingen. Oppdager man at forholdene i grunnen er mer krevende enn antatt, vil dette påvirke både tidsbruk og pris. Derfor er det viktig å være forberedt på at uventede kostnader og arbeider kan oppstå.

6. Hold deg til budsjettet

Selv om noe av poenget med et nøkkelferdig hus er å være lite involvert er i byggeprosessen, er det viktig at man følger med på budsjettet. Et detaljert og nøyaktig budsjett gir deg god oversikt over utgiftene, og gjør det enklere å foreta nødvendige justeringer underveis. Blant annet kan det bli nødvendig å justere budsjettet dersom det oppstår uforutsette hendelser. Det vil alltid lønne seg å sette opp en egen post i budsjettet til slike utgifter. Da unngår man problemer som gjør det vanskelig å finansiere prosjektet.

Bygge hus? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

7. Finn en entreprenør du kan stole på

Å få bygget et nøkkelferdig hus innebærer å overlate et stort ansvar til entreprenøren. Derfor er det helt sentralt å finne en pålitelig og kompetent bedrift. Dessverre finnes det flere useriøse aktører i bransjen. Disse gjør gjerne alt for å holde prisene nede, inkludert å bruke ukvalifisert arbeidskraft og dårlige materialer. Finner man en entreprenør man stoler på, slipper man å bekymre seg for fremdriften i prosjektet underveis. Da kan man med trygghet overlate ansvaret til entreprenøren.

For å være sikker på at du mottar pristilbud fra pålitelige og kompetente entreprenører, kan du benytte deg av markedsplassen Byggstart. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre aktørene på plattformen, slik at det skal være enklere og tryggere for deg å engasjere fagfolk. Finner du bedrifter ved hjelp av vår tjeneste kan du være sikker på at de har solid økonomi, nødvendige godkjenninger og erfaringen som kreves for å bygge ditt nøkkelferdige hus. Det er gratis å legge ut prosjekter, og pristilbudene du mottar er uforpliktende.

8. Sikre en konkurransedyktig pris

I anbudsprosessen bør man alltid hente inn tilbud fra flere aktører. På den måten kan man sette tilbudene opp mot hverandre og sammenligne både pris, tidsperspektiv og kompetanse. Det er imidlertid viktig å lese tilbudene nøye. Det kan variere hva som er inkludert. Dessuten er det viktig å være enige med entreprenøren om hva som ligger i ordet “nøkkelferdig”. Vær også nøye når du skriver kontrakt og prosjektbeskrivelse. Sørg for å beskrive prosjektet presist og detaljert, slik at du og entreprenøren har en felles oppfatning av arbeidet. Det lønner seg også å bli enige om hvordan dere forholder dere til uforutsette hendelser. For eksempel hvem som står ansvarlig dersom materialer er forsinket, hvis grunnarbeidene tar lenger tid enn antatt eller om dårlig vær gjør det vanskelig å fullføre prosjektet til avtalt tid.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

9. Egeninnsats krever kompetanse

Noen byggherrer velger å ta redusere utgiftene ved å påta seg ansvar for deler av budsjettet. Dette kan for eksempel være å utføre papirarbeid på egenhånd, fremfor å overlate dette til leverandøren. Det er viktig å huske at all egeninnsats i et slikt prosjekt krever kompetanse. Hvis man påtar seg oppgaver man ikke er i stand til å gjennomføre skikkelig, risikerer man at prosjektet blir forsinket. Dette kan ofte bli dyrere enn om man hadde overlatt arbeidet til profesjonelle fra start. Dessuten opplever flere at arbeidsoppgavene blir så kompliserte og tidkrevende at egeninnsatsen ikke er verdt innsparingene.

10. Tenk energieffektivt

Det er flere gode grunner til å gjøre boligen mer energieffektiv. Ekstra isolasjon, solfanger og vannbåren varme (med fornybar varmekilde) gjør ikke bare huset ditt mer miljøvennlig, det vil også redusere strømregningen. Selv om det gir høyere investeringskostnader, vil tiltakene betale seg selv over tid. I tillegg er det mulig å få økonomisk støtte fra Enova når man gjør miljøvennlige tiltak. Avhengig av ambisjonsnivået kan man få tilbakebetalt opptil 150.000 kroner av totalkostnadene.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Finn de rette fagfolkene

Gå til Byggstart for å finne de rette fagfolkene for ditt prosjekt.

Bygge hus? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.