10 råd for støping av såle

 

Vurderer du å støpe såle? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Støpe såle

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Støpe såle? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Når man skal støpe såle er det en rekke valg og hensyn man må ta. Prosjektet avhenger i stor grad av forholdene, og det er ikke alt man kan planlegge i detalj før arbeidet er i gang. I denne artikkelen har vi samlet 10 råd som vil hjelpe deg i prosessen.

1. Planlegg godt

Arbeidet med grunnarbeider og støping kan være noe vanskelig å anslå på forhånd. Hva som må gjøres avhenger i stor grad av forholdene i grunnen der man skal bygge. Disse er vanskelig å kartlegge før man starter gravearbeidet. Likevel lønner det seg å sette av god tid til planlegging. Starter du forberedelsene tidlig er det større sjanse for å kunne engasjere den mest egnede entreprenøren. Disse er ofte opptatt flere måneder i forveien, og det lønner seg kontakte dem i god tid før arbeidet skal i gang. I tillegg gjør gode forberedelser det enklere å tilpasse prosjektet underveis.

2. Finn gode håndverkere

Solid grunnarbeid er en forutsetning for et vellykket byggeprosjekt. Fundamentet danner grunnlaget for resten av bygget, og dårlig arbeid kan føre til senskader på den øvrige konstruksjonen. Det er spesielt viktig at sålen er riktig støpt, ettersom det er vanskelig å utbedre feil uten å måtte rive hele fundamentet. Hvordan sålen skal støpes avhenger blant annet av hva slags bygg som skal føres opp og forholdene i grunnen. Derfor er det lurt å rådføre seg med en fagperson om hva som egner seg best til ditt prosjekt.

Det kan være vanskelig å vite hvordan man finner de rette fagfolkene til et prosjekt. Her kan vi i Byggstart hjelpe deg. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Vi sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Kun firmaene som opprettholder høy kvalitet og konkurransedyktige priser over tid får fortsette å være en del av plattformen.

3. Skriv gode kontrakter

For å være sikker på at både du og entreprenøren har en felles oppfatning av prosjektet, er det viktig at dere skriver en grundig kontrakt. Her må det komme tydelig frem hva slags arbeid som skal utføres, og hvem som har ansvar for de ulike delene av prosjektet. Dere må også være enige om hvilke tjenester som er inkludert i prisen fra entreprenøren. Hvem har for eksempel ansvar for å skaffe materialer, eller sørge for at overflødig betong blir fraktet bort? Bli også enige om hvordan dere skal håndtere eventuelle forsinkelser og pristillegg. På denne måten unngår dere misforståelser og uenighet underveis.

Forbrukerrådet har laget forslag til kontrakter når det kommer til kjøp av håndverkertjenester som kan være en god idé å bruke.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

4. Finn ut om arbeidet er søknadspliktig

Før du starter på arbeidet, må du undersøke om du trenger byggetillatelse. Det er flere faktorer som avgjør hvorvidt prosjektet er søknadspliktig. Blant annet avhenger det av hva og hvor høyt du skal bygge, og hvilket bruksområder bygget skal ha. I tillegg til generelle regler, finnes det også kommunale begrensninger for hva du kan bygge. Blant annet vil utnyttelsesgraden variere mellom ulike kommuner. Ofte kan du sette opp et frittstående bygg på tomten din uten å søke så lenge du holder deg innenfor utnyttelsesgraden. Du må imidlertid også vite at du ikke bryter med reguleringsplanen eller andre kommunale planer. Derfor er det lurt å forhøre seg med kommunen om hvilke regler som gjelder for ditt prosjekt.

Støpe såle? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

5. Grav frem området

Når man skal støpe såle, handler en stor del av arbeidet om å forberede underlaget der betongen skal legges. Området må planeres, og har du fjell som skal bort, må du inn med piggeren. I noen tilfeller er det også nødvendig å sprenge. Er det telefare i bakken, er det viktig at du telesikrer grunnen. Telehiv fører til at bakken hever seg, noe som kan føre til store skader på konstruksjonen. Husk at gravingen vil produsere overskuddsmasser. Dessuten ekspander massen idet den graves opp. Dette gjelder særlig fjell, som kan ekspandere opptil 50%. Har du gravd ut mye, kan det bli dyrt å bli kvitt all den overflødige steinen og jorden. I noen tilfeller kan det imidlertid være etterspørsel etter massene. Derfor lønner det seg å ta kontakt med entreprenører i nærheten og spørre om de har behov den typen masse du har på tomten. I så fall vil entreprenøren ta seg av bortkjøring, i bytte mot gratis masse.

6. Underlaget er viktig

Det øverste underlaget under sålen skal være en drenerende masse, for eksempel pukk eller grus. Denne massen hindrer kapillært oppsug, og er viktig for å unngå fukt i betongen. I tillegg sørger den for en solid bæring for sålen så bygningen ikke siger. Massen må også komprimeres, helst med maskin. Hvor tykk masse du trenger kommer an på underlaget og belastningen fra sålen. Her er det lurt å rådføre seg med en fagperson, for å finne ut av hva som egner seg best til ditt prosjekt.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

7. Husk dampsperre og isolasjon

Isolasjon hindrer fukt og soppskader, og dampsperren hindrer fukt fra å trenge inn og kondensere i isolasjonen eller konstruksjonen. Både dampsperre og isolasjon må legges inn i underlaget før du støper sålen. Husk at dampsperren alltid skal være på den varme siden av isolasjonen. Hvordan du skal isolere, er avhengig av trykkbelastning og byggets bruksområdet. I drensmassen under sålen må du også ha alle rør og kabler som skal inn i bygget. Er det nødvendig med radonsperre, skal denne ligge under det øverste laget med isolasjon. Hvis gulvet ligger under nivået i terrenget, må du drenere. Dreneringen må ligge under selve gulvet, noe du bør ta hensyn til allerede under utgravingen.

8. Vær nøye med etterarbeidet

Selv om betongen har satt seg, er ikke jobben over. Når sålen har satt seg, må man pusse gulvet. Ikke vent for lenge med dette. Det er viktig at betongen ikke er for hard når man pusser. Når man bør pusse, er avhengig av været, temperaturen i betongen, og om den er tilsatt herdingsmiddel. Riktig tidspunkt er når du kan bevege deg oppå betongen uten å sette for dype spor, og at pussebrettet ikke suger seg fast i underlaget. Det er vanlig å bruke et såkalt pusshelikopter til dette, men du kan også gå over for hånd. Etter pussen går man over med en stålglatter, gjerne flere ganger for å få betongen så blank som mulig.

9. Pass på så betongen ikke tørker ut

Mens betongen herder ferdig, er det viktig at man holder den våt for å hindre uttørking. Sørg for å ikke vanne for hardt, bruk helst en lett dusjstråle. Er strålen for hard, risikerer du å vaske ut overflatehinnen. Vann gjerne betongen så fort som mulig etter du har pusset. Du skal helst holde den våt i lang tid, ofte minst en uke. Dekk betongen med plast for å beskytte mot avdamping, men pass på så betongen har herdet nok til at plasten ikke fester seg til underlaget. Forskalingen skal også ned. Er det varmt i været kan du som regel gjøre dette dagen etter støping. Er det kaldere kan man med fordel la den stå litt til. Om man er usikker, er det bedre å la forskalingen stå en dag ekstra.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

10. Hold deg til planene

Like viktig som gode forberedelser, er det å bruke planene aktivt underveis. Dette betyr ikke at du skal følge hvert eneste punkt slavisk. Det vil alltid oppstå hendelser du ikke hadde forutsett. Med en detaljert fremdriftsplan, vil du allikevel ha god oversikt over prosjektet underveis, samtidig som du enklere kan gjøre justeringer når det trengs.

Det samme gjelder finansieringen. Sørg for å utarbeide et detaljert og nøyaktig budsjett. Ta gjerne med punkter som dekker uforutsette utgifter. På den måten reduserer du sjansen for at utgiftene blir større enn du kan håndtere.

Dersom du har bestemt deg for å få støpt såle, kan neste steg være å engasjere en entreprenør som er egnet til å utføre arbeidet. Her kan vi i Byggstart hjelpe deg. Vi har samlet kvalitetssikrede aktører på ett sted, slik at det skal være enklere og tryggere for deg å engasjere den rette håndverkerbedriften. Alle entreprenører du finner gjennom vår tjeneste, blir kontinuerlig kvalitetssikret, både på kompetanse, økonomi og godkjenninger. Registrerer du prosjektet ditt hos oss, setter vi deg i kontakt med flere entreprenører som har erfaringen og kompetansen som kreves til både støping av såle, og til det øvrige arbeidet på ditt prosjekt.

Kom i gang med fagfolk

Byggstart er en nettbasert tjeneste du kan bruke for å finne frem til de beste entreprenørene i markedet nær deg. Vi foretar grundig kvalitetssikring av alle firma som vi gir tilgang til plattformen. Prosjektet ditt blir matchet med rett entreprenør basert på tidligere erfaring og kapasitet. Registrerer gjerne prosjektet ditt hos oss i dag, så tar vi kontakt med deg for en uforpliktende gjennomgang på telefon.

Støpe såle? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.