10 tips når du skal bygge garasje

 

Vurderer du å bygge garasje? I denne artikkelen deler vi våre erfaringer om hvordan du gjennomfører et vellykket prosjekt. Ikke gå glipp av rådene for hvordan du sparer penger og sikrer at prosjektet går som planlagt. Les ekspertenes tips og unngå de vanligste tabbene.

Bygge garasje tips

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge garasje? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Garasjen er noe mer enn et overbygg for å beskytte bilen mot vær og vind. Selv om byggverket i seg selv ikke er spesielt komplisert, sammenlignet med andre byggprosjekter, så er det mange fallgruver. Med vår erfaring har vi samlet 10 gode råd for et vellykket garasjebygg.

1. Ta deg god tid til planlegging

Det er sagt mange ganger, men kan ikke understrekes for ofte. God og grundig planlegging er hovednøkkelen til et vellykket byggeprosjekt. Det gjelder også for en garasje.

Under planleggingen må du tenke både på hvilke behov du har per i dag, men også hvilke som kan oppstå i fremtiden. Dette vil gjøre at du foretar de rette valgene for hva slags garasje du ender opp med og hvilke funksjonaliteter du har innført.

Skal du bygge en frittstående garasje, så kan det for eksempel være verdt å vurdere om du skal benytte anledningen til å etablere en utleiedel på garasjens loft. Dette vil kunne bli et gjesterom, ungdomsrom eller sågar til utleie. Ved riktig og fremtidsrettet planlegging vil du unngå store ekstrakostnader til ombygging senere.

Det samme gjelder for størrelse på garasjen. Selv om nåbehovet skulle være en enkel, liten garasje, så kan det hende at du om bare noen få år har behov for en dobbelgarasje.

Under planleggingen må du også danne deg et godt bilde av hva slags arbeid som skal utføres og i hvor stor grad du har behov for ekstern hjelp. Valg av håndverker og entreprenør, samt innhenting av tilbud fra disse, er en prosess som tar lenger tid enn du kanskje tror.

Det bør beregnes minst en måneds tid på selve anbudsprosessen, inkludert befaringer.

2. Velg riktige materialer

Et garasjebygg gir deg som byggherre en rekke muligheter til å påvirke byggekostnaden. En vesentlig del av dette ligger i materialvalget.

Som en del av prosjektplanen for garasjen, må du beslutte hvilke materialer du skal benytte deg av.

Dersom du velger en ferdiggarasje, så leveres alt av materialer samlet fra leverandøren. Men dersom du skal bygge en spesialtilpasset garasje, så er det enten entreprenøren eller du selv som må stå for innkjøpene. I noen tilfeller må det påregnes en del leveringstid på materialer.

Dette gjør selvsagt arbeidet mer omfattende, men samtidig gir det deg som byggherre en større frihet til å skreddersy garasjen etter dine egne ønsker.

Garasjer bygges normalt i tre, mur eller betong. Betong er normalt det dyreste alternativet, mens leca-mur eller tilsvarende er det rimeligste.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

3. Lag en grundig prosjektplan

Uavhengig av om du skal sette opp en ferdiggarasje eller overlate hele jobben til en entreprenør, er det avgjørende at du lager en prosjektplan.

Planen må være så grundig som mulig og vise både tidsplan og god oversikt over de enkelte fasene i prosjektet. Prosjektplanen benyttes både i forbindelse med innhenting av tilbud og bestilling av materialer, men også som en arbeidsplan underveis.

Ved bygging av garasje er det viktig å sette av god tid til grunnarbeidet, slik at fundamentet er klart når den øvrige byggingen skal starte opp.

Av prosjektplanen må det tydelig fremgå hvem som har ansvar for hvilke deler av garasjebygget. Dette er særs viktig dersom du som byggherre selv skal utføre deler av arbeidet eller dersom du selv påtar deg jobben som koordinator mellom ulike håndverkere og ikke velger en totalentreprenør.

Bygge garasje? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

4. Finn riktig fagfolk

Det kan være en utfordrende jobb å orientere seg blant de mange fagfolkene og entreprenørene som finnes. Heldigvis finnes det gode råd å få.

Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.. Dette letter arbeidet for deg med å finne og komme i kontakt med fagfolkene du trenger.

I forbindelse med vurdering av ulike tilbud bør du være spesielt oppmerksom på følgende:

Pris er naturlig nok det første som man ser på når det kommer et tilbud fra en håndverker. Det viktige er å sette seg inn i hva prisen inkluderer. Ofte kan det være vanskelig å få et godt bilde av hva som kommer i tillegg til entreprenørens tilbud. Det kan by på svært ubehagelige overraskelser.

Det er for eksempel viktig å være klar over at de færreste ferdiggarasjeleverandørene har inkludert kostnader til grunnarbeid og fundamentering i sine tilbud. Dette er kostnader som kan beløpe seg til en femtedel av hele prosjektkostnaden. Den må du legge på toppen av tilbudet du har fått. Også fra entreprenører kan det være flere elementer som ikke er omfattet av tilbudet.

Referanser gir trygghet å vite at andre har gode erfaringer med håndverkeren som skal utføre arbeid hos deg. Ved kontroll av referanser er det viktig at du sjekker referanser på tilsvarende prosjekter som det du skal i gang med.

Det er flere måter å kontrollere referanser på. Som utgangspunkt bør du ta direktekontakt med referanser og ikke bare forholde deg til det du finner på nettet og på selskapets egne nettsider.

Kapasitet. Mange håndverkere har mye å gjøre og derfor begrenset med tid til å påta seg nye oppgaver. Det er viktig at du forsikrer deg om at de som skal bygge garasjen din har tilstrekkelig med tid til å gjøre jobben skikkelig og at de er villige til å dedikere seg til prosjektet ditt. Hos enkelte håndverkere kan det være vanskelig å bli prioritert når oppgaven er liten.

God økonomi. Selv om et garasjebygg er en relativt liten jobb, så er det viktig at håndverkeren som skal gjøre jobben har økonomisk ryggrad. Dette er viktig både for gjennomføringen av byggeprosjektet, men også for å sikre at håndverkeren ikke går konkurs i garantiperioden.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

5. Inngå en skriftlig kontrakt

Gode, skriftlige kontrakter sikrer både byggherre og håndverker mot misforståelser og ubehageligheter. Kontrakten skal inneholde detaljer om avtalt byggepris, tidsfrister, avtaler om hva som skal skje ved overskridelser og uforutsette hendelser, og hvilket arbeid som skal utføres.

Norsk Standard har utarbeidet gode kontraktsmaler for kjøp av håndverkstjenester. Disse kontraktsmalene er godt kjent for bransjen og enkle å forholde seg til.

Kontrakten bør også inneholde en kopi av prosjektbeskrivelsen og benyttes løpende for å følge opp arbeidet underveis.

6. Hvor mye skal du gjøre selv?

En garasje er et byggeprosjekt der de fleste kan bidra med egeninnsats for å få ned prisen. Men det er viktig å innse sine egne begrensninger både når det gjelder tilgjengelig tidsbruk og kompetanse.

Egeninnsatsen bør defineres i kontrakten og prosjektbeskrivelsen, slik at entreprenører og håndverkere er fullt inneforstått med hvilke deler av jobben som byggherren kommer til å utføre selv. Det er viktig at du innfrir det du har lovet, slik at ikke håndverkernes arbeid blir forsinket på grunn av deg.

7. Lag en fremdriftsplan

Fremdriftsplanen er gjerne en del av eller et tillegg til prosjektbeskrivelsen. Det er først etter at du har inngått avtaler med leverandører og håndverkere at du kan fastsette en endelig fremdriftsplan for prosjektet.

Denne bør settes opp i samråd med håndverkerne og gjøres kjent for alle parter, slik at det er en felles forståelse av fremdriftsplanen. Planen gir et godt styringsverktøy underveis og vil raskt vise om byggeprosjektet går som planlagt eller om det har oppstått forsinkelser. En fremdriftsplan er et levende dokument som må oppdateres underveis i byggeprosjektet.

8. Vær tett på prosjektet

Som byggherre er det viktig at du følger prosjektet fra start til mål, uavhengig av om du selv skal utføre deler av arbeidet eller ikke. Det er din jobb å være i løpende kontakt med håndverkerne og entreprenøren for å følge opp. Da unngår dere problemer og kan løse eventuelle misforståelser fortløpende, før de får konsekvenser.

Fordelen ved bygging av garasje er at du som byggherre i de fleste tilfeller vil bo på eiendommen under byggefasen og dermed ha enkel tilgang til byggeplassen og mulighet for tett oppfølging.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

9. Gjennomfør sluttbefaring

Uavhengig av prosjektets størrelse er det viktig at det gjennomføres en sluttbefaring. Her gjennomgår du og entreprenøren/håndverkeren de enkelte delene av garsjebygget og vurderer det opp mot prosjektbeskrivelse og fremdriftsplan.

Eventuelle feil og mangler påpekes i sluttbefaringen og bør utbedres umiddelbart.

Til en sluttbefaring kan det være hensiktsmessig å ha med seg noen med byggteknisk erfaring, dersom du ikke selv føler at du har tilstrekkelig kunnskap.

10. Husk dokumentasjonen

Etter at arbeidet er avsluttet må du sørge for at du har fått de byggtekniske dokumentasjonen. Denne er viktig, ikke minst ved et videresalg, da du kan dokumentere at arbeidet er utført etter lover og forskrifter.

Hvor starter jeg?

Byggstart er en tjeneste som kobler privatpersoner med entreprenører og håndverkere. Som privatperson kan du gratis legge ut ditt forestående byggprosjekt og motta uforpliktende tilbud fra entreprenører og håndverkere. Vi har allerede tatt jobben med å sjekke referanser og kvalitetssikring, slik at du kan føle deg trygg på at vi finner den perfekte kandidaten for akkurat ditt garasjeprosjekt.

Gjennom oppbygging av vår tjeneste har vi fått en unik innsikt i bransjen og kan skille de seriøse fra de useriøse.

Bygge garasje? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Kom i gang

Flere artikler:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.